Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αγορά
Πάνω από το 63% εξακολουθούν να ελέγχουν οι ξένοι στο ταμπλό
Τρίτη, 06/03/2018

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου στο τέλος του Φεβρουαρίου -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 63,6% παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,1% συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΧΑ.

Χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 66,4% έναντι 66,5%.

Αναλυτικότερα, ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Φεβρουαρίου 2018. Τον Φεβρουάριο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

·        Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €46,52 δισ., μειωμένη κατά 4,7% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 4,6%.

·         Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Φεβρουαρίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.   

·         Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 66,4% έναντι 66,5% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,2%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.921,41 εκατ. ευρώ ή 4,1%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 63,6% έναντι 63,7% τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,1%. 

·         Συνολική αξία συναλλαγών €1,24 δισ. (μειωμένη κατά 26,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 49,7% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους). 

·         Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 814.454.487 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 34,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.235.399.832 τεμάχια) και μείωση 45,3% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2017 (1.488.292.727 τεμάχια).

·         Οι ξένοι επενδυτές τον Φεβρουάριο 2018 πραγματοποίησαν το 53,6% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

·         18,69 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 21,77 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

·         672 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 888 τον προηγούμενο μήνα).

·         Απώλειες της τάξης του 4,9% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Φεβρουαρίου 2018 έφτασε τα €1.235,99 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 26,5% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.681,46 εκατ. Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2017 που η αξία συναλλαγών ήταν €825,67 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 49,7%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Φεβρουαρίου 2018 ήταν €65,05 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€76,43 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€43,46 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Φεβρουάριο 2018 ανήλθε στις 18.694 έναντι 21.767 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Φεβρουάριο του 2017 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 15.858).

Τον Φεβρουάριο 2018 δημιουργήθηκαν 672 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 888 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €46,52 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €48,80 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 4,7%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €37,79 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 23,1%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Φεβρουάριο 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €22,46 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€43,99 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€10,37 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€9,10 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Οργανισμούς ΕΕ (€17,72 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€14,00 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες  (€9,16 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,21 εκατ.). 

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €22,44 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€12,50 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€11,07 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€5,35 εκατ.), Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (€2,93 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€4,27 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€4,08 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,18 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Φεβρουάριο 2018 πραγματοποίησαν το 53,6% των συναλλαγών (σε σχέση με το 50,9% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Φεβρουάριο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 48,5% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Φεβρουάριο 2018 πραγματοποίησαν το 21,9% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 22,5% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 20,2% των συναλλαγών) .

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 63,6% παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,1% συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιανουαρίου 2018, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 66,4% έναντι 66,5%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 59,2% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 61,8% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 36,3% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Σχετικοί όροι:
X.A.
Συναφείς αναρτήσεις
X.A.
Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών ως προς τις συναλλαγές στο ΧΑ τον Φεβρουάριο κατέλαβε η Eurobank Equities, ...
Eπιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 810η/6.3.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε: • Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 42.000 για παράβαση ...
Προφανώς, οι επενδυτές αγνοούν τι εξυφαίνεται πίσω από την πλάτη τους, ειδικά στα Ελληνοτουρκικά, αν και το κλίμα είναι ...
Yγεία
Στο 5,181% αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας Γεώργιος Αποστολόπουλος στο Υγεία μετά από αγορές μετοχών στις 22 Φεβρουαρίου, ...
ΥΠΟΙΚ


Οι μετοχές είχαν μεταβιβασθεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) τον Οκτώβριο του 2011.

Τσακαλώτος
O υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος αναχωρεί σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2018 για το Παρίσι (13-15/2) και το Λονδίνο (15-16/2), ...
Xαμός στις αγορές
Στο τσακ προλάβαμε… Αυτό επισημαίνουν πηγές κοντά στον υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτο μετά την χθεσινή επιτυχημένη έξοδο της ...
Αγορές
Δεν αποκλείεται την Πέμπτη να τολμήσουν οι σύμβουλοι της Ελληνικής Δημοκρατίας την έξοδο της χώρας στις αγορές στο πλαίσιο ...
Xρηματιστήριο
Τον Ιανουάριο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής: Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε ...

cypgastech.jpg
Wall Street
Στη Wall Street, η μετοχή του Facebook βουτάει 7,7%, μετά τις αποκαλύψεις πως εταιρεία που συνεργάστηκε με την προεκλογική καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε παράτυπα προσωπικά δεδομένα ...
Λήξη της συνεδρίασης X.A. 15 Μαρτίου
Την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 και ώρα 17:30, το παραδοσιακό καμπανάκι για το κλείσιμο της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών σήμαναν οι κ.κ. Νικόλαος ...
Αγορές
Σε αρνητικό έδαφος γυρίζουν οι αμερικάνικες μετοχές, με τον βιομηχανικό τομέα να καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες. Ο Dow Jones υποχωρεί 0,6% στις 25.196 μονάδες, ενώ στο ...
Τη λύση του εσωτερικού δανεισμού επιλέγει η κυβέρνηση αντί της αβέβαιης εξόδου στις αγορές
Την Τετάρτη 14 Μαρτίου θα διενεργηθεί η δημοπρασία έντοκων γραμματίων 12μηνης διάρκειας, ύψους 625 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ. Η τελευταία φορά που το ...
Εμπορικός πόλεμος
Έντονες αντιδράσεις από τους εταίρους και ανησυχία για παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο προκάλεσε η υπογραφή από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του εγγράφου για ...
Eπιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 810η/6.3.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε: • Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 42.000 για παράβαση των διατάξεων του ν. ...
Moody's
Την περασμένη Τετάρτη, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε απόφαση για τη χαλάρωση των capital controls, που τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούνιο του 2015, δύο ...
Προφανώς, οι επενδυτές αγνοούν τι εξυφαίνεται πίσω από την πλάτη τους, ειδικά στα Ελληνοτουρκικά, αν και το κλίμα είναι άσχημο γενικώς στις αγορές. ...
Xαμός στις αγορές
Στο τσακ προλάβαμε… Αυτό επισημαίνουν πηγές κοντά στον υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτο μετά την χθεσινή επιτυχημένη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, με ...
Αγορές
Πριν από λίγο, ο Dow Jones -0,63% στις 24.736 μονάδες, ο S&P 500 -0,42% στις 2.670 μονάδες και ο Nasdaq -0,46% στις 7.019 ...
Μεγάλο ενδιαφέρον για εγγραφές
Επτά μήνες μετά την τελευταία έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, επιστρέφει και πάλι σήμερα. Μετά την ολιγοήμερη αναβολή, λόγω αναταραχής στις διεθνείς αγορές ...
Αγορές
Δεν αποκλείεται την Πέμπτη να τολμήσουν οι σύμβουλοι της Ελληνικής Δημοκρατίας την έξοδο της χώρας στις αγορές στο πλαίσιο της έκδοσης ομολόγου 7ετούς ...