Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μότορ Όιλ
Στα 315,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη, μέρισμα 1,3 ευρώ
Στα 315,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη της Motor Oil ΜΟΗ +4,34% το 2017, καταγράφοντας αύξηση 5,71%, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση.
Δευτέρα, 12/03/2018

Αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 1,49 δις ευρώ ή 23,39%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, κατέγραψε ο Όμιλος Μότορ Όϊλ, το 2017. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε ελαφρώς τα 7,84 δις έναντι 6,36 δις ευρώ του 2016. Τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 620,54  εκ. ευρώ από 603,49 εκ. το 2016 (αύξηση 2,83%), ενώ, τα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου ήταν 450,3 εκ. έναντι 428,76 εκ. (αύξηση 5,02%). Τα Κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου έφθασαν, πέρυσι, σε 313,55 εκ. εκ. έναντι 297,84 εκ. την προηγούμενη χρονιά (αύξηση 5,27%). Εξ άλλου, το Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) του Ομίλου αυξήθηκε και αυτό τη χρήση 2017 στο ποσό των 899,5 εκ. ευρώ από 804,25 εκ. τη χρήση 2016 (+11,84%).

Ο κύκλος εργασιών, σε εταιρικό επίπεδο, διαμορφώθηκε σε 5,74 δις ευρώ από 4,51 δις τη χρήση 2016 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27,20%. Σε επίπεδο Μικτού Κέρδους και Λειτουργικών Εξόδων και Εσόδων, τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) της Εταιρίας ανήλθαν σε 551,53 εκ. ευρώ  το 2017 από 522,85 εκ. το 2016 (αύξηση 5,49%), τα Κέρδη προ Φόρων σε 422,31 εκ. έναντι 392,80 εκ. το 2016 (αύξηση 7,51%), τα Κέρδη μετά από Φόρους σε 295,63 εκ. ευρώ έναντι 274,64 εκ. (αύξηση 7,64%) και το Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) της Εταιρίας στο ποσό των 625,77 εκ. ευρώ έναντι 540,46 εκ. ήτοι αυξημένο κατά 15,78%. Διευκρινίζεται ότι το Μικτό Κέρδος της Εταιρίας αυξήθηκε περαιτέρω το 2017, μετά τη σημαντική άνοδο στο 2016, επηρεαζόμενο θετικά από τα ενισχυμένα περιθώρια διύλισης σε συνδυασμό με την εξέλιξη της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Η Διοίκηση της Εταιρίας θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2017 ποσού 144.017.874 ευρώ (ή 1,30 ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2017 ποσό 33.234.894 ευρώ (ή 0,30 ανά μετοχή) από το Δεκέμβριο του 2017, ενώ το υπόλοιπο ποσό Ευρώ 1,00 ανά μετοχή θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2018. Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2017 αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 6,92% με βάση το κλείσιμό της τιμής της μετοχής Εταιρίας στις 31.12.2017 και σε 7,38% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price).

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τη Διοίκηση της Μότορ Όϊλ, στην αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου συνέβαλε η άνοδος του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 29,5% περίπου καθώς και η αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 5,59% ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την μικρή αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 2,06%. Τόσο τη χρήση 2017 όσο και τη χρήση 2016 ο Όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών (αποθήκευτρα) από την “OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ A.E.”. Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου αφού οι πωλήσεις εξωτερικού και Ναυτιλίας ανήλθαν σε ποσοστό 78,65 % επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2017 έναντι 74,16% το 2016 καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 86,86% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2017 έναντι 81,30% το 2016). Στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρίας, επέδρασσαν οι ίδιες παράμετροι που διαμόρφωσαν την εξέλιξη του κύκλου εργασιών του Ομίλου και οι οποίες έχουν ήδη αναφερθεί. Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων της Εταιρίας διαφαίνεται ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Διυλιστηρίου (οι πωλήσεις εξωτερικού συμπεριλαμβανομένης της Ναυτιλίας ανήλθαν σε ποσοστό 82,28% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2017 έναντι 77,85% το 2016) καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 92,37% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2017 έναντι 86,86% το 2016). Οι λειτουργικές δαπάνες (έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης) του Ομίλου αυξήθηκαν τη χρήση 2017 κατά το ποσό των 10,51 εκ. ή 4,08% ενώ της Εταιρίας μειώθηκαν κατά το ποσό των 5,94 εκ. ή 8,45%. Για τον Όμιλο τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2017 αφορούσαν σε δαπάνες ύψους 65,24 εκ. ευρώ έναντι 76,27 εκ. τη χρήση 2016 μειωμένες κατά Ευρώ 11,02 εκ. ή 14,46%. Για την Εταιρία τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2017 αφορούσαν σε δαπάνες ύψους 50,46 εκ. έναντι 54,98 εκ. τη χρήση 2016 μειωμένες κατά  4,52 εκ. ευρώ ή 8,23%.

Συναφείς αναρτήσεις
Λούβρος
Ακτιβιστές που μάχονται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ξάπλωσαν μπροστά από τον πίνακα "Η Σχεδία της Μέδουσας" σε ...
Υπουργείο Ενέργειας
Από την Πέμπτη, 8 Μαρτίου, έχει ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα exoikonomisi.ypen.gr μέσω της οποίας θα υποβληθούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση ...
Αlpha Finance
Η Motor Oil  αναμένεται να εμφανίσει αναπροσαρμοσμένα EBITDA ύψους 601 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 11%, με τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά ...
Αramco
Η εισαγωγή της Saudi Aramco στο χρηματιστήριο είναι απίθανο να προχωρήσει φέτος, σύμφωνα με Βρετανούς αξιωματούχους που επικαλούνται οι Financial ...
Eπαφές
Με πρωτοβουλία του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέφθηκε την χώρα μας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8/3/18 συνάντηση στα ...
Ισραήλ
Η κυβέρνηση του Ισραήλ περιμένει ότι το «πράσινο φως» για την κατασκευή ενός αγωγού μήκους 2.000 χιλιομέτρων, ο οποίος ...
Tέρνα Ενεργειακή
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 8/3/2018 απόφασή του συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30/3/2018 ...
Aμύνταιο
Νέα πρόκληση προς τις μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες να συμμετάσχουν οτους διαγωνισμούς για τις λιγνιτικές μονάδες απηύθυνε χθες ο πρόεδρος ...
Παναγιωτάκης
Σε θυγατρική εταιρία, η οποία θα συνεργάζεται με την General Electric, σχεδιάζει η ΔΕΗ να μεταφέρει το προσωπικό της ...

cypgastech.jpg
Eurasia Interconnector
To 100% του κατασκευαστικού και λειτουργικού  κόστους της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Κρήτης - Αττικής, που εντάσσεται στο ευρύτερο έργο Eurasia Interconnector καθώς και ...
ΡΑΕ
Το κόστος των απαιτούμενων εγκαταστάσεων για την τροφοδοσία με φυσικό αέριο των σταθμών ηλεκροπαραγωγής που βρίσκονται στα νησιά του Βορείου Αιγαίου εξετάζει η ...
N.Δ.
«Σε φαρσοκωμωδία εξελίσσεται το “Εξοικονομώ ΙΙ”. Για πολλοστή φορά επιβεβαιώνεται η παροιμιώδης ανικανότητα της Κυβέρνησης να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της, τονίζει ο Κώστας Σκρέκας, με ...
Mυτιληναίος
Η Μυτιληναίος ανακοίνωσε ότι ο κος Ευάγγελος Χρυσάφης, Γενικός Διευθυντής Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων, σύμφωνα με γνωστοποίηση προς την Εταιρεία προέβη την 15.03.2018 σε πώληση ...
ΔΕΔΔΗΕ
Με κεντρικό μήνυμα «Ο ΔΕΔΔΗΕ ακούει, μαζί χτίζουμε το μέλλον», η Εταιρία ξεκίνησε τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 έρευνα ικανοποίησης και δέσμευσης των ...
Revoil
Η Revoil ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη ...
EΛΠΕ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, με αφορμή δημοσιεύματα που είδαν κατά τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας αναφορικά με ...
O Ερντογάν απειλεί τις ΗΠΑ και
Συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες η Τουρκία, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να δηλώνει σήμερα ότι στέλνει ερευνητικό πλοίο στην κυπριακή ΑΟΖ. Συγκεκριμένα, κατά τη ...
Ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων
Γράφτηκε στον τύπο (σ.σ.στο ίντερνετ) , ότι ήταν άκομψο, που δεν προσκλήθηκε ο Γιάννης Γιαρέντης στα εγκαίνια του Υποσταθμού της Σύρου. Ναι ήταν άκομψο, ...
ΔΕΗ
Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε στις 13 Μαρτίου 2018 την προσφυγή ακυρώσεως της Αλουμίνιον της Ελλάδος, ...
Οριακή Τιμή Συστήματος
Σημαντική πτώση, της τάξης του 22%, έχει προκαλέσει στις τιμές της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η αυξημένη χρήση των υδροηλεκτρικών της ΔΕΗ, όπως προκύπτει  από ...
Ηλεκτρική διασύνδεση κυκλάδων
Μετά τα εγκαίνια της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, που πραγματοποιήθηκαν χθες στη Σύρο, ο ΑΔΜΗΕ περνά ταχύτατα στη δεύτερη φάση στου έργου, με ...