Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
EΦΚΑ
Πόσα παίρνουν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
Και πόσα όσοι ημιαπασχολούνται.
Δευτέρα, 03/04/2017

Στα 50,26 ευρώ ανέρχεται το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, ο μέσος μισθός στα 1.162,34 ευρώ, ενώ με μερική απασχόληση ανέρχεται στα 23,57 ευρώ και στα 392,53 ευρώ, αντίστοιχα, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ για τον Ιούνιο του 2016.

Στις κοινές επιχειρήσεις, το μέσο ημερομίσθιο και η μέση απασχόληση έχουν υπολογισθεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες. Το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς ανέρχεται στο 63,34% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 60,36%. Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 85,24% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 95,98%.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, τον Ιούνιο του 2016, υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν ΑΠΔ από 248.835 κοινές επιχειρήσεις και 10.899 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ, ανέρχεται σε 2.006.720, εκ των οποίων 1.972.722 σε κοινές επιχειρήσεις και 33.998 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Σχετικά με το φύλο των ασφαλισμένων

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,47% των εργαζομένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,69% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,24%, ενώ με μερική απασχόληση το 44,60%.

Σχετικά με την υπηκοότητα

Οι αλλοδαποί αντιπροσωπεύουν το 12,52% των ασφαλισμένων, οι αλλοδαποί άνδρες το 13,44% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 11,47% των ασφαλισμένων γυναικών. Οι Αλβανοί υπήκοοι αντιπροσωπεύουν το 48,57% των αλλοδαπών ασφαλισμένων. Στους άντρες αλλοδαπούς, οι Αλβανοί αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα, αφού αντιπροσωπεύουν το 51,40% και ακολουθούν οι Πακιστανοί με 7,20%, οι Ρουμάνοι με 4,49% και οι Βούλγαροι με 4,44%. Στις αλλοδαπές γυναίκες, οι Αλβανίδες αντιπροσωπεύουν το 44,76%, οι Βουλγάρες το 10,48% και οι Ρουμάνες το 7,31%.

Σχετικά με την ηλικία των ασφαλισμένων

Το 23,43% των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ETAM είναι ηλικίας μικρότερης των 29 ετών και το 54,73% είναι κάτω των 39 ετών. Τα αντίστοιχα ποσοστά που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), για το 2ο τρίμηνο του 2016, είναι ότι το 13,05% του εργατικού δυναμικού είναι κάτω των 29 ετών και το 40,61% κάτω των 39 ετών. Το 72,13% των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ETAM, για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών. Στις κοινές επιχειρήσεις, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 72,22%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 67,18%.

Το αντίστοιχο ποσοστό που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της ΕΛ.ΣΤΑΤ.», για το 2ο τρίμηνο του 2016, για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ότι το 68,56% του εργατικού δυναμικού είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών. Το 16,82% των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ETAM για το σύνολο των επιχειρήσεων είναι ηλικίας 50 έως 64 ετών. Στις κοινές επιχειρήσεις, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 16,59%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 29,89%. Το αντίστοιχο ποσοστό που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της ΕΛ.ΣΤΑΤ., για το 2ο τρίμηνο του 2016, για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ότι το 26,12% του εργατικού δυναμικού είναι ηλικίας 50 έως 64 ετών.

Σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων

Από τους Έλληνες ασφαλισμένους, το 21,65% απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 17,57% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 12,95% σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 8,86% στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», το 7,31% σε «Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες» και το 5,81% στην «Υγεία και κοινωνική μέριμνα». Το 39,77% των Αλβανών εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» το 14,94%, στις «Κατασκευές» το 14,24% και το 14,18% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο». Από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς, πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών, εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» το 26,43%, στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» το 19,94%, σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» το 19,51%, και στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» το 9,42%.

Επίσης, προκύπτει ότι από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές» το 28,32% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 3,97% των ασφαλισμένων. Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 23,06% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 19,98% των ασφαλισμένων. Ακόμη, από τους εργαζόμενους σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 14,56% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 13,26% των ασφαλισμένων.

Σχετικά με το επάγγελμα των ασφαλισμένων

Από τους Έλληνες ασφαλισμένους, το 26,71% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», το 25,01% απασχολείται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ το 13,53% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». Οι Αλβανοί υπήκοοι, στη συντριπτική τους πλειονότητα (44,80%), απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». Το 32,40% των Αλβανών υπηκόων απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και το 8,16% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες».

Από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς, πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών, εργάζονται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες» το 32,45%, στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» το 24,60% και ως «Υπάλληλοι Γραφείου» το 13,86%.

Σύγκριση των βασικών μεγεθών με τα αντίστοιχα του Μαΐου 2016

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 2,65%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,39% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 2,58%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 6,39% με εκείνον του προηγούμενου μήνα. To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,34% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,12%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,33%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,98% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,38%. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,00% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 2,11%.

Σύγκριση των βασικών μεγεθών με τα αντίστοιχα του Ιουνίου 2015

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,01%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 8,39% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 5,07%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 3,25%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 12,61%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 13,23%.

Το ποσοστό των απασχολούμενων κάτω των 29 ετών αυξήθηκε από 23,24% στο 23,43% και το ποσοστό κάτω των 39 ετών μειώθηκε από 55,74% στο 54,73%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 46,71% στο 46,53%. To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,08%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,20% και στο σύνολο μειώθηκε κατά 2,08%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,39%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,98%. Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 3,42% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 3,72%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 1,53%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 1,77%.

Συναφείς αναρτήσεις
Διευκρινίσεις για τον επανυπολογισμό των κρατικών ενισχύσεων που έλαβαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2022 - Δεκεμβρίου ...
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 5045/2023, περί ανακοίνωσης των επωνυμιών των επιχειρήσεων στις οποίες επιβλήθηκε ...
Το κόστος της κλιματικής κρίσης και της ενεργειακής μετάβασης περνά σταδιακά στις τράπεζες και από τις τράπεζες στις επιχειρήσεις, ...
12ο Athens Energy Summit
Η χρηματοδότηση της πράσινης ενεργειακής μετάβασης μέσα από προγράμματα στήριξης και χρηματοδοτικά εργαλεία των τραπεζών και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ...
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Με απόφαση της Υπηρεσιακής Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πατρίνας Παπαρρηγοπούλου (ΦΕΚ Β’ 3748- Ιουνίου 2023) καθορίζονται οι  λεπτομέρειες για ...
100.035 βρήκαν δουλειά τον τελευταίο χρόνο
Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2023 ανήλθε σε 10,9% έναντι 12,7% τον Μάρτιο του 2022 και ...
Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»
Θετικό ήταν το ισοζύγιο της απασχόλησης τον Φεβρουάριο του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Ωστόσο ...
Μελέτη ΕΥ - ΙΟΒΕ
Συγκριτικά χαμηλό παρουσιάζεται το μερίδιο των ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων στην αξιοποίηση των πόρων από την ΕΕ παρότι τα οφέλη ...
Επιδοτήσεις 400 εκατ. ευρώ, που δόθηκαν σε 1.240.000 επιχειρήσεις
Eνα δύσκολο σταυρόλεξο, που αφορά στην ανάκληση μίας σειράς επιδοτήσεων που είχαν δοθεί από τους προμηθευτές ηλεκτρισμού σε επιχειρήσεις ...
 
 
Σε σταδιακή μείωση και τελικό μηδενισμό των ορίων ανεκτών αποκλίσεων δήλωσης φόρου σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα ...
Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ) παραμένει ο πρωτοπόρος φορέας της επιχειρηματικότητας στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, διαμορφώνοντας στρατηγικές, πολιτικές και ...
Με βασικό μήνυμα: «Μαζί πετυχαίνουμε περισσότερα» #SEV4GROWTH πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία, σήμερα (Τρίτη 18 Ιουνίου 2024), στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Ετήσια Τακτική ...
Μοντέλο ΔΕΗ σε οκτώ ΔΕΚΟ με αιχμή του δόρατος τις συγκοινωνίες και τα ΕΛΤΑ καθιερώνει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών τις βασικές διατάξεις του ...
Ο κήπος μπροστά από το γιαννιώτικο κτίριο, που στεγάζει το Ίδρυμα ΑΜΚΕ «ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ» στην Κάτω Κηφισιά, ήταν έτοιμος από νωρίς, για να ...
Με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κύριο Γιάννη Στουρνάρα, συναντήθηκε στο γραφείο του τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024, η κυρία Ιουλία Τσέτη, ...
Η κα Ιουλία Τσέτη δηλώνει τα ακόλουθα σχετικά με την από 31/05/2024 απαντητική επιστολή του Προέδρου του ΣΕΒ κου Δ. Παπαλεξόπουλου: «Αρχικά ευχαριστώ τον ...
Ενόψει των προσεχών εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ΣΕΒ καταθέτει στο δημόσιο διάλογο τους προβληματισμούς, τις προτάσεις και τις προτεραιότητες της ελληνικής ...
Τη μείωση κατά 50% των προμηθειών στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω τερματικών POS προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε τροπολογία του Υπουργείου ...
Σε μια σειρά από επίκαιρα ζητήματα φορολογίας αναφέρθηκε αναλυτικά ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, επ' ευκαιρία συνέντευξής του στην ...
Η επιλογή της Κυβέρνησης το 2021 να διευρύνει τον ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ, συστήνοντας τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, δικαιώνεται μέρα με την μέρα, ...
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο 30ετές ομόλογο, τον δεύτερο τίτλο τέτοιας διάρκειας που έχει εκδοθεί από το 2021, και που αποτελεί ...