Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΣΠΕΦ
Τι προτείνει στο νομοσχέδιο για τις ενεργειακές κοινότητες
Οι μικρομεσαίοι πλέον μπορούν μόνο συνασπισμένοι σε συνεταιριστικά σχήματα να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις
Παρασκευή, 15/12/2017

Σε συνέχεια πρόσκλησης ο ΣΠΕΦ δια των κ.κ. Σ. Λουμάκη – Πρόεδρος και Λ. Λαλιώτη – Ταμίας παρέστη στην συζήτηση του ν/σ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Ενεργειακές Κοινότητες (Εν. Κοιν.) στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής την Παρασκευή 14/12/17. Στην κύρια τοποθέτηση του αλλά εν συνεχεία και στις ερωτήσεις των βουλευτών ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ αναφέρθηκε στα κάτωθι:

νομοσχέδιο επί της αρχής συνιστά μία θετική πρωτοβουλία του Υπουργείου. Όπως είναι γνωστό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα δεν δύνανται πλέον μεμονωμένα ως ανεξάρτητοι παραγωγοί να διαδραματίσουν σχεδόν κανένα ρόλο σε ανάπτυξη-εκμετάλλευση νέων έργων ανανεώσιμων. Η δραματική μεγέθυνση της κρίσιμης μάζας των νέων έργων ώστε να έχουν οικονομικό νόημα, όσο και η εξαφάνιση τραπεζικών πιστώσεων για τους πολλούς, περιορίζουν τους παίκτες στα νέα έργα ΑΠΕ στις πολύ μεγάλες κυρίως εταιρείες. Οπότε η ύπαρξη ενός ικανού αντίβαρου κατά της επικράτησης ολιγοπωλίων στα νέα έργα, επί της αρχής είναι σωστή. Οι μικρομεσαίοι πλέον μπορούν μόνο συνασπισμένοι σε συνεταιριστικά σχήματα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των νέων πολύ μεγαλύτερων σε κλίμακα και κόστος έργων ΑΠΕ και μάλιστα χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση το μοντέλο των Εν. Κοιν. είναι πετυχημένη πρακτική στις χώρες της ΕΕ. Βεβαίως η κουλτούρα κάθε χώρας μπορεί να μεταβάλει το αποτέλεσμα. Επιπλέον, ως γενική αρχή η προνομιακή θέση και μεταχείριση των ΟΤΑ Α και Β βαθμού στις Εν. Κοιν. χωρίς μάλιστα αντικειμενικά κριτήρια αποδοτικότητας, προβληματίζει.

Επί των άρθρων του νομοσχεδίου, οι επί μέρους παρατηρήσεις του ΣΠΕΦ είναι:

Άρθρο 2, παρ. 3: Το κριτήριο εντοπιότητας ώστε το 50% συν ένα των συμμετεχόντων σε μια Εν. Κοιν. να σχετίζονται με τον τόπο (Περιφέρεια) στον οποίο βρίσκεται η έδρα της και προφανώς και το έργο, περιορίζει αδίκως τις επιλογές των πολιτών φυσικών προσώπων, ενώ σε ότι αφορά τις εταιρείες μετόχους, η προϋπόθεση να έχουν την έδρα τους στη Περιφέρεια της Εν. Κοιν κατά πλειοψηφία αποκλείει εξ´ορισμού πολλές υφιστάμενες και επιβάλλει δημιουργία νέων με ότι αυτό συνεπάγεται σε περιττά έξοδα.

το κριτήριο της εντοπιότητας αποκλείει από τις Εν. Κοιν. για εκμετάλλευση ανανεώσιμων «κοιτασμάτων» πολίτες της υπόλοιπης γεωγραφικά χώρας που δεν βρίσκονται στην Περιφέρεια του «κοιτάσματος». Με δεδομένο ότι οι Εν. Κοιν. θα απολαμβάνουν ιδιαίτερα προτερήματα όσον αφορά την αδειοδότηση, την πρόσβαση στα δίκτυα αλλά και το φορολογικό καθεστώς, η ρύθμιση επιφέρει ασυμμετρίες και ενδεχομένως φαινόμενα εμπορίας εντοπιότητας.

4, παρ. στ και Άρθρο 11, παρ. 9: Η Προμήθεια ενέργειας από Εν. Κοιν. ιδίως των ΟΤΑ μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα ελλείμματα λόγω της τυχόν ανορθολογικής διαχείρισης των μελών-ψηφοφόρων-πελατών και του «δεν πληρώνω» που δύναται να αφεθεί για πολιτικούς εντός του ΟΤΑ λόγους να υφέρπει. Επιπλέον Εμπορία και Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με μικρό κεφάλαιο μόλις 60,000 ευρώ και χαμηλές εγγυήσεις στον ΗΕΠ ειδικά για τις Εν. Κοιν. μπορεί να αποδειχθούν μοιραίες για την χονδρεμπορική αγορά, όσον αφορά δηλαδή επισφάλειες και «τρύπες» χρεών. Προτείνεται να αφαιρεθεί η δραστηριότητα της προμήθειάς ηλεκτρικής ενέργειας από τις Εν. Κοιν. ή να θωρακιστεί επιπλέον αντί να ελαφρυνθεί σε εξασφαλίσεις.

Άρθρο 4, παρ. 2, α: Δεν διευκρινίζεται αν η προσέλκυση κεφαλαίων από Εν. Κοιν. εμπίπτει στις διατάξεις και τους περιορισμούς του ν. 3401/2005 όπως ισχύει, περί προηγούμενης έγκρισης ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πριν δηλαδή αυτή μαζικά αποταθεί σε κοινό άνω των 150 ατόμων με σκοπό την πώληση κινητών ή άλλων αξιών για το επιχειρησιακό της σχέδιο.

6: Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των Εν. Κοιν. με συμμετοχή των ΟΤΑ μέσω της μη δυνατότητας διανομής κερδών, επουδενί συνεπάγεται ωφέλεια για το κοινωνικό σύνολο, αφού δύναται να παράγει αργομισθίες ή εκτός ορίων μισθολογικές αμοιβές ώστε να μην υπάρχουν πλεονάσματα άλλα ελλείμματα. Επιπλέον δεν μπορούμε να φανταστούμε ποιος ιδιώτης θα θελήσει να συμμετέχει σε σχήμα Εν. Κοιν. με ΟΤΑ όταν δεν προβλέπεται διανομή κερδών. Προφανώς θα θελήσει να συμμετάσχει μόνο όταν υπάρχουν εξασφαλισμένες μισθολογικές ή άλλες αμοιβές και αντιμισθίες. Θα έπρεπε να προβλέπεται στο νομοσχέδιο η δυνατότητα θέσπισης δεικτών ή ειδικών κριτηρίων αποδοτικότητας έστω σε μετέπειτα στάδιο για την επιτήρηση μιας Εν. Κοιν. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μόνο η μη στόχευση σε κέρδη, επουδενί αποτελεί κριτήριο αποδοτικότητας και κοινωνικής ωφέλειας.

Άρθρο 6: Συμβατότητα του όρου "πλεόνασμα χρήσης" με την κείμενη φορολογική νομοθεσία. Χρησιμοποιείται στο ν/σ ο όρος αυτός αντί για τον όρο «κέρδος», αλλά το πλεόνασμα χρήσης ίσως δημιουργήσει παρανοήσεις και σύγχυση σε βάθος χρόνου όπως λ.χ. με το ταμειακό πλεόνασμα που εκεί δεν αφαιρούνται οι αποσβέσεις.

Άρθρο 6, παρ. 4: Δεν έχει αποσαφηνιστεί το ασφαλιστικό καθεστώς των μελών των Εν. Κοιν. (αστικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986) αλλά και των μελών των διοικήσεων τους (αμειβομένων και μη) σε συνέχεια της ψήφισης του ν. 4387/2016 για το εισόδημα που προσπορίζονται από την δραστηριότητα/συμμετοχή τους αυτή. Προς το παρόν πουθενά δεν εξαιρούνται ασφαλιστικών εισφορών, όπως π.χ. υπό προϋποθέσεις ισχύει για τους μετόχους των ΑΕ και ΙΚΕ. Θα έπρεπε τουλάχιστον να ισχύει ασφαλιστικά ότι στις ΑΕ αν όχι στις ΙΚΕ.

11, παρ. 10: Το μαζικό virtual net-metering από Εν. Κοιν. ιδίως των ΟΤΑ για την με εικονικό συμψηφισμό παροχή ρεύματος στους πολίτες τους, δύναται να προκαλέσει πρόβλημα απόλυτου κορεσμού στα δίκτυα μιας Περιφέρειας και έτσι εν τοις πράγμασι να αποκλεισθούν λόγω της προτεραιότητας των Εν. Κοιν. όλοι οι υπόλοιποι ιδιώτες παίκτες. Στο virtual net-metering το ποσοστό αυτοπαραγωγής-ιδιοκατανάλωσης είναι μηδενικό, αφού η διαφορετική γεωγραφική θέση της παραγωγής από την κατανάλωση της ενέργειας τις καθιστά κατά φυσική έννοια ολοκληρωτικά ανεξάρτητες μεταξύ τους, επιβαρύνοντας έτσι αποκλειστικά το δίκτυο για τη μεταφορά της ενέργειας αυτής.

Συναφείς αναρτήσεις
Οι κλάδοι με άνοδο
Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Απριλίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2020, παρουσίασε αύξηση 22,5%, σύμφωνα ...
Μέχρι το 2030
Οι ηγέτες των επτά πλουσιότερων χωρών του κόσμου (G7) συζητούν φιλόδοξα σχέδια για τη μετάβαση της αγοράς αυτοκινήτων από τα ...
Σε συνέχεια της δημοσίευσης με την Απόφαση 461/2021 των αποτελεσμάτων του πρόσφατου διαγωνισμού της ΡΑΕ και της κατάρρευσης των ...
Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ζάεφ
Το πράσινο φως για  συμφωνία πακέτο, για ανάπτυξη των ελληνικών ενεργειακών ομίλων στη γειτονική χώρα, δόθηκε χτες μετά την ...
O σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα σε θέματα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Paul Bodnar αναλαμβάνει επικεφαλής το τομέα βιώσιμων επενδύσεων
O ανώτερος σύμβουλος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ  Μπαράκ Ομπάμα σε θέματα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Paul Bodnar αναλαμβάνει ...
AΔΜΗΕ
Σε καθεστώς ενεργειακής ανασφάλειας παραμένει η Πελοπόννησος μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων υπέρ της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που ...
Recovery Fund
Το σχέδιο «Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών ...
Eνέργεια
Tα έργα του ΔΕΔΔΗΕ αφορούν την αναβάθμιση των υποδομών του Διαχειριστή και γραμμών μεταφοράς μέσης τάσης ενόψει των προκλήσεων ...
Πετρέλαιο
Με νωπή ακόμη την ανάμνηση της θεαματικής κατάρρευσης της τιμής του πετρελαίου στο μυαλό πολλών traders, έχουν αρχίσει να ...
Παρέχεται από το Investing.com

Τεύχος 29

Μέτοχοι και στελέχη της Ιντρακάτ, είναι και μέτοχοι της ΓΑΙΑ Άνεμος που απορροφάται!
  Η Intrakat γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα σε συνέχεια του από 09.06.2021 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί δημοσιευμάτων του Τύπου σχετικών με ...
Σύσταση overwight
Με τιμή στόχο τα 14 ευρώ/μετοχή, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 41% από τα τρέχοντα επίπεδα, και σύσταση «overweight» ξεκινά την κάλυψη της μετοχής ...
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Motor Oil
Nέα μονάδα ηλεκτρισμού με καύσιμο φυσικό αέριο στην Κομοτηνή, θα κατασκευάσουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil. Στο έργο που θα έχει ισχύει ...
Υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας
Η ενεργοποίηση του Ταμείου Απανθρακοποίησης των νησιών, το πλαίσιο για την ένταξη της ναυτιλίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων και η ...
Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το φυσικό αέριο κυριάρχησε και τον Μάιο στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας να μειώνεται σε σχέση με τον Απρίλιο, όπως ...
Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά
Την αύξηση του WACC για τα επαγγελματικά φωτοβολταϊκά, από το 5% που προβλέπει η ΡΑΕ στους πίνακες που έθεσε σε διαβούλευση, στο 9%, ...
Ελληνική Επιστημονική Ενωση Αιαολικής Ενέργειας
Σε 45- 50 χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ υπολογίζει το ετήσιο λειτουργικό έξοδο των αιολικών πάρκων η ΕΛΕΤΑΕΝ, έναντι των 25.000 ευρώ/MW, που το ...
Φυσικό Αέριο
Στα 25 ευρώ/MWh ανέβηκε η μεσταθμική τιμή εισαγωγής φυσικού αερίου τον Μάιο, αυξημένη κατά 22,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, που είχε ...
Αλλάζει το αφήγημα των φωτοβολταϊκών;
Aύξηση στο κόστος των εξαρτημάτων και των υλικών που προορίζονται για την κατασκευή φωτοβολταϊκών, καθώς και των ναύλων μεταφοράς φορτίων έχει αρχίσει να ...
Το σχέδιο του ΥΠΕΝ αναμένεται να σταλεί στις Βρυξέλλες για έγκριση
Διπλή γραμμή επιδοτήσεων, τόσο για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες όσο και για τις λειτουργικές, για τις μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σχεδιάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος- ...
Γενική συνέλευση
Τακτική Γενική Συνέλευση των ΕΛΠΕ που θα πραγματοποιηθεί την 30 η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των ...
Με μία εταιρεία που λέγεται Γαία Άνεμος
Το πρώτο συμπέρασμα από την είσοδο του Σωκράτη Κόκκαλη στην Ενέργεια είναι ότι «εξαφανίζει» τους μετόχους της Ιντρακόμ Κατασκευές, της Ιntrakat. Η συγχώνευση ...