Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΕΦΚΑ
Μείωση 50% στις εισφορές για όσους έχουν πάνω από 40 έτη ασφάλισης
Tη δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά 50% αποκτούν χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν ήδη συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και συνεχίζουν να εργάζονται.
Τρίτη, 30/01/2018

Πρόκειται κυρίως για μηχανικού-εργολήπτες, γιατρούς και δικηγόρους που διατηρούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα παρότι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 έτη ασφάλισης. Η διάταξη προβλέπεται στον γνωστό νόμο Κατρούγκαλου και χθες δημοσιεύθηκε η σχετική υπουργική απόφαση από τον αρμόδιο υφυπουργό Τάσο Πετρόπουλο.

Η μείωση αφορά μόνο τον κλάδο σύνταξης (κύρια, επικουρική ή και εφάπαξ) και όχι τον κλάδο υγείας, για τον οποίο οι εισφορές θα εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ακέραιο. Βασική προϋπόθεση για την καταβολή μειωμένων κατά 50% εισφορών είναι η συμπλήρωση συνολικά 40 ετών ασφάλισης.

Η συμπλήρωση 40ετίας κρίνεται αυτοτελώς ανά κλάδο:

1. Για τον κλάδο κύριας ασφάλισης ΕΦΚΑ (20%) μετράνε:

* Χρόνος πραγματικής ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές. Ειδικά για το πρ. ΕΤΑΑ λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του χρόνου ασφάλισης σε αυτό, ανεξάρτητα εάν αφορά σε χρόνο ασφάλισης μισθωτού ή ελεύθερου επαγγελματία. Δεν μετράει ο χρόνος για τον οποίο οφείλονται εισφορές ή ο χρόνος για τον οποίο «τρέχει» ρύθμιση, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί. Σε περίπτωση διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης, η ρύθμιση οφειλών εξετάζεται αυτοτελώς.

* Χρόνος προαιρετικής ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές.

* Πλασματικοί χρόνοι, που έχουν αναγνωρισθεί και εξαγοραστεί. Εάν ο ασφαλισμένος έχει αιτηθεί εξαγορά 4 ετών και μέχρι την αίτηση έχει εξαγοράσει 18 μήνες, λαμβάνονται υπόψη οι 18 μήνες. Χρόνοι πλασματικοί που αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά δεν λαμβάνονται υπόψη.

* Διαδοχικός χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές.

2. Για τον κλάδο επικούρισης ΕΤΕΑΕΠ (7%) μετράνε:

* Χρόνος πραγματικής ασφάλισης και χρόνος που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε.

* Χρόνος προαιρετικής ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές.

* Πλασματικοί χρόνοι με εξαγορά.

* Διαδοχικός χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές.

3. Για τον κλάδο εφάπαξ ΕΤΕΑΕΠ (4%) μετράνε:

* Χρόνος πραγματικής ασφάλισης στον κλάδο εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ και χρόνος που εξαγοράστηκε.

* Διαδοχικός χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές.

Εφόσον πληρούται η προϋπόθεση της συμπλήρωσης των 40 ετών ασφάλισης, ο ασφαλισμένος μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση στον ΕΦΚΑ ή/και το ΕΤΕΑΕΠ αντίστοιχα, ώστε η ασφάλισή του να συνεχιστεί καταβάλλοντας μειωμένη εισφορά κατά 50% για τα επόμενα έτη.

Για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017 και δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να καταβάλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές χωρίς μείωση, σύμφωνα με την απόφαση, τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα συμψηφιστούν με τις εισφορές επόμενων μηνών.

Η κατώτατη νέα μειωμένη εισφορά για τον κλάδο κύριας σύνταξης ορίζεται στα 58,6 ευρώ και η ανώτατη μειωμένη εισφορά σε 586,08 ευρώ τον μήνα.

Για τα χρόνια που θα καταβάλλεται η μειωμένη εισφορά, θα υπολογιστεί μόνο το ανταποδοτικό σκέλος της σύνταξης και μόνο για το ποσό του εισοδήματος για το οποίο έχει πραγματικά καταβληθεί ασφαλιστική εισφορά.

Έτσι, για παράδειγμα, ασφαλισμένος με μηνιαίο εισόδημα 2.000 ευρώ, επιλέγει να υπαχθεί στην κοινοποιούμενη ρύθμιση για το 2018. Ο εν λόγω ασφαλισμένος καταβάλει για κύρια σύνταξη εισφορές ύψους 200 ευρώ, δηλαδή καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές επί εισοδήματος ύψους 1.000 ευρώ τον μήνα. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών, ως μηνιαίες αποδοχές θα ληφθεί υπόψη το ποσό του μειωμένου εισοδήματος, δηλαδή το ποσό των 1.000 ευρώ. Το ποσοστό αναπλήρωσης για τα έτη μετά την 40ετία είναι 2%.

Συνεπώς, εάν μέχρι 31/12/2017 το άθροισμα των συντάξιμων αποδοχών ανέρχεται σε 100.000 ευρώ και για το έτος 2018 καταβληθούν εισφορές υπολογιζόμενες επί εισοδήματος ύψους 12.000 ευρώ (1.000Χ12), τότε οι συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης διαμορφώνονται σε 583,33 (100.000 + 12.000)/192 μήνες (μήνες ασφάλισης από 2002 έως και 2017). Άρα το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης ανέρχεται σε 261,33 ευρώ (44,80%Χ583,33).

Η διάταξη εφαρμόζεται και στην περίπτωση παράλληλης επαγγελματικής δραστηριότητας αλλά και στους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ, οι οποίοι υπάγονται στις μεταβατικές ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου, ως προς τα ποσά των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών τους.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένος του ΕΦΚΑ, προερχόμενος από το ΕΤΑΑ, άνω 5ετίας, που απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, με ετήσιο εισόδημα με βάση το προηγούμενο φορολογικό έτος ύψους 18.000 ευρώ καταβάλλει μηνιαία εισφορά, μετά την εφαρμογή του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 (μεταβατικές ρυθμίσεις), ύψους 211,12 ευρώ μηνιαίως για την κύρια ασφάλιση. Εφόσον ενταχθεί στη νέα ρύθμιση, η μηνιαία εισφορά ύψους 211,12 ευρώ μειώνεται περαιτέρω κατά 50% και θα καταβάλει ασφαλιστική εισφορά ύψους 105,56 ευρώ μηνιαίως.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ρύθμιση δεν αφορά τις περιπτώσεις απασχολούμενων συνταξιούχων (ανεξαρτήτως του χρόνου συνταξιοδότησης και ανάληψης της νέας εργασίας ή δραστηριότητας), οι οποίοι συμπληρώνουν τα απαιτούμενα 40 έτη ασφάλισης με χρόνο που διανύθηκε μετά τη συνταξιοδότηση.

Συναφείς αναρτήσεις
Αχτσιόγλου
«Οι δηλώσεις του υπουργού Εργασίας περί έκδοσης πολύ υψηλών συντάξεων με τον νόμο 4387/2016, αποκρύπτουν σκόπιμα βασικά δεδομένα και ...
ΑΠΔ
Στα 50,41 ευρώ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων και ο ...
Υπουργείο Εργασίας
Αιφνιδιαστική και απροειδοποίητη επίσκεψη πραγματοποίησε στο κτίριο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στην οδό Σολωμού (πλατεία Κάνιγγος) ο υπουργός ...
Συνταξιούχοι Εθνικής Τράπεζας
Μετά από 19 μήνες, οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας θα πληρωθούν σήμερα τις επικουρικές συντάξεις τους. Σύμφωνα με πηγές του ...
Εθνική
Η ΕΤΕ με ευθύνη και κοινωνική ευαισθησία έχει πρωτοστατήσει ώστε να βρεθεί μία εύλογη και δίκαιη λύση στο δύσκολο ...
EΦKA
Δύο επιλογές έχουν οι ασφαλισμένοι με χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία για την συνταξιοδότησή τους. Την εξόφληση των οφειλών σε ...
120 δόσεις στα Ταμεία
Σε εφαρμογή τέθηκε πριν από λίγο η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, μέσω της οποίας θα γίνεται η υποβολή αίτησης ...
Στοιχεία ΑΑΔΕ
Η ΑΑΔΕ προχώρησε στην ανάρτηση των στατιστικών ευρημάτων των φορολογικών δηλώσεων που υπέβαλαν 6.370.099 νοικοκυριά πέρυσι αλλά και τα ...
ΗΛΙΟΣ
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνει τη δημοσίευση των εκθέσεων του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων ...

Βεσυρόπουλος
Την αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας των ΔΟΥ, σε ό,τι έχει σχέση με τις συναλλαγές τους με τους πολίτες, προανήγγειλε από το βήμα της ...
Στουρνάρας
Ανάπτυξη που φέτος θα φτάσει το 1,9% του ΑΕΠ (2,3% το β’ εξάμηνο της χρονιάς) και θα κινηθεί πάνω από το 2% το ...
Τροποποιητική δήλωση
Η δεύτερη ευκαιρία για να μην πληρώσετε ακριβό ΕΝΦΙΑ Τα λάθη στην συμπλήρωση του Ε9 βάσει του οποίου καθορίζεται και ο ΕΝΦΙΑ, στοιχίζουν και ...
Πληροφορίες
Στο 15%, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του b.e. τοποθετείται ο φορολογικός συντελεστής για την αλλαγή της φορολογικής έδρας για τις ξένες επιχειρήσεις  ...
ΣΕΒ
Η αύξηση του ΑΕΠ για όλο το 2019 αναμένεται να παραμείνει λίγο κάτω από το 2%, ενώ από το 2020 και μετά η ...
Σταϊκούρας
Την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 2,9 δις. ευρώ που οφείλει η χώρα μας στο ΔΝΤ, αιτείται με επιστολή του προς τον ESM και ...
Άδωνις Γεωργιάδης
«Μετά τη λήξη της συνεδρίασης του σημερινού Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης (ΚΣΔ) ολοκληρώθηκε η τελευταία Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), όσον αφορά τη μεγάλη επένδυση ...
Eurogroup
Τον Δεκέμβριο, θα εξετάσει το Eurogroup το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για την μείωση του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος κατά μία ποσοστιαία μπονάδα ...
YΠΟΙΚ
Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας αναχωρεί σήμερα για το Ελσίνκι, όπου θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin στις 13 ...
Άδωνις Γεωργιάδης
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης θέτει  από σήμερα, Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο». ...
Ελληνικά Πετρέλαια
Ολα τα σενάρια για τη διάθεση του μεριδίου του δημοσίου στα ΕΛΠΕ, ενός ποσοστού της τάξης του 35,5%, εξετάζουν το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας ...
Μητσοτάκης-ΔΕΘ
Έντεκα ελαφρύνσεις στο πεδίο της φορολογίας που έρχονται από το νέο έτος ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό. Αναλυτικά: -η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων από τη φετινή χρήση που ...