Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μότορ Όιλ
Στα 315,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη, μέρισμα 1,3 ευρώ
Στα 315,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη της Motor Oil ΜΟΗ +4,34% το 2017, καταγράφοντας αύξηση 5,71%, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση.
Δευτέρα, 12/03/2018

Αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 1,49 δις ευρώ ή 23,39%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, κατέγραψε ο Όμιλος Μότορ Όϊλ, το 2017. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε ελαφρώς τα 7,84 δις έναντι 6,36 δις ευρώ του 2016. Τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 620,54  εκ. ευρώ από 603,49 εκ. το 2016 (αύξηση 2,83%), ενώ, τα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου ήταν 450,3 εκ. έναντι 428,76 εκ. (αύξηση 5,02%). Τα Κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου έφθασαν, πέρυσι, σε 313,55 εκ. εκ. έναντι 297,84 εκ. την προηγούμενη χρονιά (αύξηση 5,27%). Εξ άλλου, το Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) του Ομίλου αυξήθηκε και αυτό τη χρήση 2017 στο ποσό των 899,5 εκ. ευρώ από 804,25 εκ. τη χρήση 2016 (+11,84%).

Ο κύκλος εργασιών, σε εταιρικό επίπεδο, διαμορφώθηκε σε 5,74 δις ευρώ από 4,51 δις τη χρήση 2016 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27,20%. Σε επίπεδο Μικτού Κέρδους και Λειτουργικών Εξόδων και Εσόδων, τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) της Εταιρίας ανήλθαν σε 551,53 εκ. ευρώ  το 2017 από 522,85 εκ. το 2016 (αύξηση 5,49%), τα Κέρδη προ Φόρων σε 422,31 εκ. έναντι 392,80 εκ. το 2016 (αύξηση 7,51%), τα Κέρδη μετά από Φόρους σε 295,63 εκ. ευρώ έναντι 274,64 εκ. (αύξηση 7,64%) και το Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) της Εταιρίας στο ποσό των 625,77 εκ. ευρώ έναντι 540,46 εκ. ήτοι αυξημένο κατά 15,78%. Διευκρινίζεται ότι το Μικτό Κέρδος της Εταιρίας αυξήθηκε περαιτέρω το 2017, μετά τη σημαντική άνοδο στο 2016, επηρεαζόμενο θετικά από τα ενισχυμένα περιθώρια διύλισης σε συνδυασμό με την εξέλιξη της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Η Διοίκηση της Εταιρίας θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2017 ποσού 144.017.874 ευρώ (ή 1,30 ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2017 ποσό 33.234.894 ευρώ (ή 0,30 ανά μετοχή) από το Δεκέμβριο του 2017, ενώ το υπόλοιπο ποσό Ευρώ 1,00 ανά μετοχή θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2018. Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2017 αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 6,92% με βάση το κλείσιμό της τιμής της μετοχής Εταιρίας στις 31.12.2017 και σε 7,38% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price).

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τη Διοίκηση της Μότορ Όϊλ, στην αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου συνέβαλε η άνοδος του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 29,5% περίπου καθώς και η αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 5,59% ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την μικρή αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 2,06%. Τόσο τη χρήση 2017 όσο και τη χρήση 2016 ο Όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών (αποθήκευτρα) από την “OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ A.E.”. Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου αφού οι πωλήσεις εξωτερικού και Ναυτιλίας ανήλθαν σε ποσοστό 78,65 % επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2017 έναντι 74,16% το 2016 καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 86,86% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2017 έναντι 81,30% το 2016). Στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρίας, επέδρασσαν οι ίδιες παράμετροι που διαμόρφωσαν την εξέλιξη του κύκλου εργασιών του Ομίλου και οι οποίες έχουν ήδη αναφερθεί. Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων της Εταιρίας διαφαίνεται ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Διυλιστηρίου (οι πωλήσεις εξωτερικού συμπεριλαμβανομένης της Ναυτιλίας ανήλθαν σε ποσοστό 82,28% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2017 έναντι 77,85% το 2016) καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 92,37% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2017 έναντι 86,86% το 2016). Οι λειτουργικές δαπάνες (έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης) του Ομίλου αυξήθηκαν τη χρήση 2017 κατά το ποσό των 10,51 εκ. ή 4,08% ενώ της Εταιρίας μειώθηκαν κατά το ποσό των 5,94 εκ. ή 8,45%. Για τον Όμιλο τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2017 αφορούσαν σε δαπάνες ύψους 65,24 εκ. ευρώ έναντι 76,27 εκ. τη χρήση 2016 μειωμένες κατά Ευρώ 11,02 εκ. ή 14,46%. Για την Εταιρία τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2017 αφορούσαν σε δαπάνες ύψους 50,46 εκ. έναντι 54,98 εκ. τη χρήση 2016 μειωμένες κατά  4,52 εκ. ευρώ ή 8,23%.

Συναφείς αναρτήσεις
ΑΔΜΗΕ
Στα 2,3 δισ. ευρώ θα ανέλθουν οι επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ στην ερχόμενη δεκαετία σε δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρική ενέργειας, όπως ...
Εdison
Ο σύμβουλος διοίκησης της Edison Roberto Poti, υποστήριξε από το βήμα του Economist τις δυσκολίες του ανοίγματος της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ...
Eμ. Παναγιωτάκης
Ο κ. Παναγιωτάκης μιλώντας στο συνέδριο του Economist τόνισε την επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους της εταιρίας. Όπως είπε «η ...
Ελλάκτωρ
Η διοίκηση της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε ότι κατόπιν των παραιτήσεων του κου Αναστασίου Καλλιτσάντση από το αξίωμα του προέδρου ...
Ελλάκτωρ
Είναι κρίμα, προσωπικές φιλοδοξίες και συμφέροντα να βάζουν σε κίνδυνο έναν από τους λίγους πνεύμονες ανάπτυξης που έχουν απομείνει ...
Francesco Starace, επικεφαλής της Enel
Η Ευρώπη θα πρέπει  να επισπεύσει τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας της αντί να σπαταλά χρόνο στο φυσικό αέριο ως ...
Σταθάκης
Υπεγράφη σήμερα, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη, η δανειακή σύμβαση μεταξύ της  ΔΕΗ  και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ...
N. Χατζηαργυρίου
Σημαντική στήριξη για την υλοποίηση του κρίσιμου προγράμματος εκσυγχρονισμού του ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί η δεύτερη δανειακή σύμβαση που υπεγράφη σήμερα ...
ΔΕΗ
Η  ΔΕΗ  ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σήμερα τη δεύτερη δανειακή σύμβαση ύψους € 45 εκατ., με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ...
cypgastech.jpg
ΑΔΜΗΕ
Στα 2,3 δισ. ευρώ θα ανέλθουν οι επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ στην ερχόμενη δεκαετία σε δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρική ενέργειας, όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος ...
Εdison
Ο σύμβουλος διοίκησης της Edison Roberto Poti, υποστήριξε από το βήμα του Economist τις δυσκολίες του ανοίγματος της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Υποστήριξε όμως την ανάγκη ...
Eμ. Παναγιωτάκης
Ο κ. Παναγιωτάκης μιλώντας στο συνέδριο του Economist τόνισε την επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους της εταιρίας. Όπως είπε «η αύξηση των τιμών του ...
Επιστολή εργαζομένων
Θλίψη και οργή εκφράζουν οι εργαζόμενοι στη ΔΕΠΑ για το μοντέλο επιχειρησιακού μετασχηματισμού της εταιρίας, εν όψει της ιδιωτικοποίησής της, εκτιμώντας ότι οδηγεί ...
Elpedison
Ζημιές παρουσίασε για δεύτερη συνεχή χρονιά το 2017 η εταιρία παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας Elpedison, παρότι ο τζίρος της ήταν αυξημένος, σύμφωνα ...
Εξαγορά δικτύων λιανικής από τη ΔΕΠΑ
Μία σειρά από ερωτήματα για την εξαγορά του ποσοστού 49% της Shell στα δίκτυα και τη λιανική φυσικού αερίου στην Αττικής από τη ...
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
Υπογράφηκε σήμερα στην Τρίπολη η Σύμβαση Σύμπραξης για την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ...
Πώληση λιγνιτικών μονάδων ΔΕΗ
Σε άσκηση για γερούς παίκτες μετατρέπεται ο διαγωνισμός για την πώληση των τριών λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, εξ’ αιτίας μίας σειράς παραγόντων με ...
Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής
Σε συμφωνία για νέα συνάντηση σε δέκα ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα συζητηθούν εκ νέου οι όροι για τη  δημιουργία εταιρίας ειδικού ...
Francesco Starace, επικεφαλής της Enel
Η Ευρώπη θα πρέπει  να επισπεύσει τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας της αντί να σπαταλά χρόνο στο φυσικό αέριο ως την ενδιάμεση ενεργειακή λύση, ...
Υπουργείο Ενέργειας
Δύο τροπολογίες, μία για τη  χρηματοδότηση του νέου Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) από τον προυπολογισμό και μία για την παρακολούθηση της πορείας των ...
Φυσικό Αέριο
Στη διενέργεια δημοπρασιών  φυσικού αερίου θα υποχρεωθεί η ΔΕΠΑ-Εμπορίας, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ως το τέλος του 2020 και εφόσον διατηρεί  μερίδιο στην αγορά ...