Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Βαριά καμπάνα 295 χιλιάδων ευρώ στην Axon Χρηματιστηριακή του Λιακουνάκου για υπόθεση του... 2011!
Τρίτη, 15/05/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 818η/15.5.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 295.000 σε τέσσερα νομικά και τρία φυσικά πρόσωπα για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3340/2005 (χειραγώγηση της αγοράς) κατά την κατάρτιση συναλλαγών επί της μετοχής της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας «ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 23.03.2011 έως 30.06.2011. Συγκεκριμένα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους € 100.000 στον κ. Θεοδωρίδη Παναγιώτη, € 50.000 στην εταιρία AXON XΑΕΠΕΥ, € 40.000 στον κ. Ιντζίρη Σάββα, € 30.000 στην INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ, € 30.000 στην MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, € 20.000 στον κ. Κατσάρκα Παύλο, και € 15.000 στην  EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Επίσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους € 10.000 στην εταιρία MEGA EQUITY για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3340/2005, για την ίδια υπόθεση.

Την επιβολή προστίμου ύψους € 12.000 στο νομικό πρόσωπο ZEUXIS INNOVATIONS LTD για παράβαση του άρθρου 12(1.β) του Κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτό εξειδικεύεται με το άρθρο 5(1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012, λόγω διενέργειας ανοιχτών πωλήσεων επί μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Την επιβολή προστίμου ύψους € 10.000 στον κ. Νικόλαο Μανωλίτση για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3340/2005 και προστίμου ύψους € 3.000 στην SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3340/2005, κατά την κατάρτιση συναλλαγών στη μετοχή της Εταιρίας «Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ» που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από  03.08.2015 έως 30.09.2015.

Την επιβολή προστίμου ύψους € 6.000 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 13, 14, 16 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25 παρ. 2, 5 και 6 του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.

Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8, 13, 14, 17 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25 παρ. 5 και 6 του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

Την επιβολή προστίμου ύψους € 2.000 στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 76 παρ. 12 του ν. 1969/1991, λόγω μη παροχής στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την άσκηση του εποπτικού της έργου.

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 2.000 στην SIGNET Α.Ε.Ε.Δ. για παράβαση διατάξεων σχετικά με τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της.

Συναφείς αναρτήσεις
Folli Folli
Έγγραφο ερωτημάτων (enquiry letter) με το οποίο ζητά εξηγήσεις από την Folli Follie έστειλε η Fosun που παράλληλα καλεί ...
Χρηματιστήριο
Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα την εταιρεία Coral, στο πλαίσιο της εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης στην Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του ...
Τί συμβαίνει με την Folli Follie;
Kρασάρει την αγορά η μετοχή της Folli Foilie που καταγράφει πτώση στο απόλυτο limit down, κατά 29%, στα 10,74 ...
Eπιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 814η/24.4.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε: Την έγκριση του περιεχομένου ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας ...
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 812η/29.3.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε: Την έγκριση της έναρξης εμπορικής προώθησης στην Ελλάδα ...
Κεφαλαιαγορά
Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού της δελτίου της εταιρίας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» για τη ...
Eπιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 810η/6.3.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε: • Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 42.000 για παράβαση ...
Επιτροπή Κεφαλαιγοράς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 808η/7.2.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας ...
Εφορία
Αυτό προβλέπεται σε εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μετά την ψήφιση σχετικής διάταξης με τον τελευταίο εφαρμοστικό νόμο. Για ...
cypgastech.jpg
Toυρκία
Η απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας να αυξήσει τα επιτόκια ανακούφισε κάπως τις αγορές, ωστόσο θα χρειαστεί να γίνουν πολλά περισσότερα, προκειμένου ...
Folli Folli
Έγγραφο ερωτημάτων (enquiry letter) με το οποίο ζητά εξηγήσεις από την Folli Follie έστειλε η Fosun που παράλληλα καλεί τους δυντικούς επενδυτές αλλά ...
Folli Follie
Το πρώτο χρηματιστηριακό χτύπημα για τα Folli Follie ήρθε και είναι ηχηρό. Εκτός δεικτών της Morgan Stanley  η μετοχή.  Εκτός του Δείκτη MSCI Global ...
Αγορές
Σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι αμερικανικές μετοχές την Τετάρτη, καθώς τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τις ανησυχίες για την άνοδο ...
Eπιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 814η/24.4.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε: Την έγκριση του περιεχομένου ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «Attica Bank. ΑΤΕ» για ...
Κι όμως, κάτι δεν πάει καλά
Παρά τα ενθουσιώδη νέα που ήρθαν από τις Βρυξέλλες για το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο ανήλθε στο 4,2%, ή 7 δις. ευρώ ζεστό ...
Toυρκία
Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας  απέσυρε, κατά τη διάρκεια του 2017, όλα τα αποθέματα σε χρυσό που διατηρούσε στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, ...
Fitch
Η Ελλάδα θα βρίσκεται στο επίκεντρο τους επόμενους μήνες, καθώς το πρόγραμμα αναπροσαρμογής της χώρας λήγει τον Αύγουστο, γράφει η Fitch στην τελευταία ...
Oμόλογα
Τη γενικότερη τάση στροφής στα ομόλογα της ευρω-περιφέρειας ακολουθούν σήμερα και οι ελληνικοί τίτλοι, καθώς, ενώ εντείνονται οι πιέσεις στα ομόλογα του πυρήνα ...
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 812η/29.3.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε: Την έγκριση της έναρξης εμπορικής προώθησης στην Ελλάδα από την εταιρεία ALPHA ...
EXAE
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX), στη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το 2017 (1/1/2017 ...
Facebook
Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ερευνά τις πρακτικές του Facebook όσον αφορά την χρήση των προσωπικών δεδομένων ...