Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Δημιουργία Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών
Τρίτη, 10/07/2018

Τη δημιουργία Μητρώου των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών προβλέπει η απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος - Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, στο πλαίσιο του νόμου 4342/2015 για την ενεργειακή απόδοση.

Η εγγραφή των εταιριών ενεργειακών υπηρεσιών  (ESCO) στο Μητρώο είναι προαιρετική και γίνεται κατόπιν αίτησης της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο θα παρέχουν υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης. Τα σχετικά έργα περιγράφονται αναλυτικά στην απόφαση, η οποία επίσης καθορίζει το περιεχόμενο του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, ορίζει την αρμόδια υπηρεσία για την τήρησή του και  θεσπίζει Κώδικα Δεοντολογία Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών.

Ο Κώδικας περιλαμβάνει τις  αρχές και τις δεσμεύσεις τις οποίες αναλαμβάνουν οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο επιχειρήσεις, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία και τη σωστή ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, όπως προβλέπει η απόφαση, οι ενεργειακές υπηρεσίες αφορούν σε:

α) τοποθέτηση, αντικατάσταση, αναβάθμιση, συντήρηση, λειτουργία και ρύθμιση παραμέτρων λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, φωτισμού και μεταφορικών μέσων,

β) ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους,

γ) εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας,

δ) εγκατάσταση, αντικατάσταση, αναβάθμιση, συντήρηση, λειτουργία ή/και ρύθμιση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας και συστημάτων ΑΠΕ.

Αρμόδια Υπηρεσία για την τήρηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση του Μητρώου ΕΕΥ είναι η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για την εγγραφή στο Μητρώο ΕΕΥ, προβλέπεται :

  • Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης από την επιχείρηση στην ιστοσελίδα του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.escoregistry.gr).
  • Υποβολή από την επιχείρηση προς στην Αρμόδια Υπηρεσία έντυπης αίτησης, υπογεγραμμένη από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο), συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  • Έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία.
  • Έκδοση βεβαίωσης από την Αρμόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Μητρώο ΕΕΥ.

Εξάλλου οι εταιρίες που είναι εγγεγραμμένες  στο Μητρώο, πρέπει να :

  1. χρησιμοποιούν προσωπικό με επαρκή εμπειρία σε Ενεργειακές Υπηρεσίες,
  2. χρησιμοποιούν σαφείς και κατανοητούς όρους στις προσφορές ανάληψης έργου και στις συμβάσεις/ΣΕΑ,

3) εφόσον παρέχουν Ενεργειακές Υπηρεσίες μέσω ΣΕΑ, να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στα υποδείγματα προτύπων συμβάσεων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.escoregistry.gr,

4) τηρούν τις αναληφθείσες στην προσφορά τους δεσμεύσεις σχετικά με την τεχνολογία που εφαρμόζουν και τη διαχείριση του έργου που έχουν αναλάβει,

5) προτείνουν τις βέλτιστες τεχνικοοικονομικά παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης,

6) αναφέρουν ρητά το είδος των παρεμβάσεων που υλοποιούν οι ίδιες, καθώς και αυτές που αναθέτουν σε τρίτους,

7) αναφέρουν, σε περίπτωση υπεργολαβίας, τα πλήρη στοιχεία, την τεχνογνωσία και την εμπειρία των υπεργολάβων στον Τελικό Καταναλωτή,

8) γνωρίζουν και συμμορφώνονται με το ισχύον νομικό καθεστώς, καθώς και με τους αναγνωρισμένους κανόνες και πρότυπα της τέχνης και της επιστήμης, θ)παρουσιάζουν στον τελικό καταναλωτή με διαφανή τρόπο τα αποτελέσματα από την εκτέλεση της σύμβασης

9) παρέχουν στον Τελικό Καταναλωτή οδηγίες για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά το πέρας της σύμβασης/ ΣΕΑ,

10) εμφανίζουν τα οικονομικά στοιχεία της σύμβασης/ ΣΕΑ και τις αναπροσαρμογές τους με σαφή και διαφανή τρόπο.

Συναφείς αναρτήσεις
ΕΤΜΕΑΡ
Αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ σε περίπτωση που ο Λογαριασμός των ΑΠΕ παρουσιάσει εκ νέου έλλειμμα προβλέπει το σχέδιο του συμπληρωματικού ...
Γιώργος Σταθάκης
Το στόχο ως το 2030 περίπου το 50% της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής να καλύπτεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)  θέτει ...
Αύριο η τριμερής Κύπρου - Ελλάδας - Ισραήλ
Συνάντηση με τους ομολόγους του, υπουργούς Ενέργειας από το Ισραήλ και την Ιταλία θα έχει αύριο, 10 Ιανουαρίου 2018, ...
Νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ
Στις βασικές ρυθμίσεις του  νέου Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας αναφέρθηκε ο ...
Αγωγός Αερίου East Med
To Μνημόνιο Kατανόησης, ΜΟU, για τον αγωγό μεταφοράς αερίου East Med, πρόκειται να υπογράψει σήμερα στη Λευκωσία ο υπουργός ...
Σύνοδος υπουργών Ενέργειας Κύπρου-Ελλάδας-Ιταλίας-ΙσραήΛ
Σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του αγωγού EastMed αποτελεί η δεύτερη Σύνοδος των Υπουργών Κύπρου-Ελλάδας-Ιταλίας και Ισραήλ, που πραγματοποιείαι ...
Χρεώσεις ΑΠΕ, η ΔΕΠΑ και τα αντισταθμιστικά για τις μονάδες της ΔΕΗ
Σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιείται η κρίσιμη και ενδεχομένως, η τελική συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος- Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη με τους ...
Σταθάκης - Θεσμοί
Tην αισιοδοξία (;) ότι ο Ιούνιος του 2018 είναι το ορόσημο για την πώληση των τριών λιγνιτικών μονάδων της ...
Στις 12 η συνάντηση Σταθάκη - Θεσμών
Για σήμερα στις 12.00 έχει προγραμματιστεί το κρίσιμο ραντεβού του υπουργού Περιβάλλοντος - Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη με τους εκπροσώπους ...

CYPGASTECH 2018-300x250.jpg

Διακοψιμότητα
Στην τιμή των  60.450 ευρώ/MW ανά έτος έκλεισε η δημοπρασία για τη διακοψιμότητα μακροχρόνιας απόκρισης που διενεργήθηκε στις 12.00 σήμερα από τον ΑΔΜΗΕ. Συνολικά, ...
ΔEH
Ζημίες μετά από φόρους ύψους 183,8 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το α' εξάμηνο της χρήσης η ΔΕΗ, στις οποίες συνυπολογίζεται εφάπαξ επίπτωση από ...
Λιγνιτικά ΑΔΙ
Σε μία εξαιρετικά δύσκολη μάχη, με αμφίβολη έκβαση για τα περίφημα «λιγνιτικά ΑΔΙ» που διεκδικεί η ΔΕΗ, εξελίσσεται η τριμερής διαβούλευση στην ΕΕ ...
Cenergy
Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι o ΑΔΜΗΕ ανέθεσε στη Fulgor σύμβαση αξίας περίπου 140 εκ. ευρώ για την προμήθεια και την εγκατάσταση ενός εκ των ...
ΕΒΙΚΕΝ
Σε καταγγελία στη ΡΑΕ  κατά της ΔΕΗ και σε επόμενο στάδιο σε καταγγελία στην Κομισιόν φέρεται έτοιμη να προχωρήσει η ΕΒΙΚΕΝ, η ένωση ...
Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Mπορεί αρκετές εταιρίες από το χώρο της προμήθειας ηλεκτρισμού, να προχωρούν σε εξαγορές και συμμαχίες για να διευρύνουν την παρουσία τους στη λιανική ...
Ιδιωτικοποίηση ΔΕΠΑ
Το  νoμοσχέδιο  για τον διαχωρισμό της ΔΕΠΑ σε δύο εταιρίες, τη ΔΕΠΑ Εμπορίας και τη ΔΕΠΑ Υποδομών επεξεργάζεται  το  υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας, ...
ΑΔΜΗΕ
H πρώτη δημοπρασία ευέλικτης ισχύος, του νέου μηχανισμού που ήλθε σε αντικατάσταση των προσωρινών ΑΔΙ για την αποζημίωση των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων στη χονδρική ...
ΕΒΙΚΕΝ
Πρωτοβουλίες για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας σκοπεύει να αναλάβει ο αναπληρωτής υπουργός Βιομηχανίας Στέργιος Πιτσιόρλας, όπως δήλωσε στη διοίκηση της ΕΒΙΚΕΝ, του ...
ΔΕΗ
Με καθυστέρηση πέντε  μηνών …από τρεις μέχρι πρότινος, έχει φτάσει να εξοφλεί η  ΔΕΗ  τους εργολάβους και προμηθευτές της, όπως καταγγέλλουν αρκετοί, δημιουργώντας ...
ΔΕΣΦΑ
Με απομείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ θα ολοκληρωθεί ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΔΕΣΦΑ, από την κρατική εταιρία αερίου, εν όψει της μεταβίβασης ...
Όμιλος Μυτιληναίος
Καλύτερο δεύτερο εξάμηνο στον τομέα Ηλεκτρισμού και Αερίου για τον όμιλο Μυτιληναίου και πιο ευνοϊκές προοπτικές για  το 2019 και το 2020 προβλέπουν ...