Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Δημιουργία Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών
Τρίτη, 10/07/2018

Τη δημιουργία Μητρώου των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών προβλέπει η απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος - Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, στο πλαίσιο του νόμου 4342/2015 για την ενεργειακή απόδοση.

Η εγγραφή των εταιριών ενεργειακών υπηρεσιών  (ESCO) στο Μητρώο είναι προαιρετική και γίνεται κατόπιν αίτησης της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο θα παρέχουν υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης. Τα σχετικά έργα περιγράφονται αναλυτικά στην απόφαση, η οποία επίσης καθορίζει το περιεχόμενο του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, ορίζει την αρμόδια υπηρεσία για την τήρησή του και  θεσπίζει Κώδικα Δεοντολογία Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών.

Ο Κώδικας περιλαμβάνει τις  αρχές και τις δεσμεύσεις τις οποίες αναλαμβάνουν οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο επιχειρήσεις, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία και τη σωστή ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, όπως προβλέπει η απόφαση, οι ενεργειακές υπηρεσίες αφορούν σε:

α) τοποθέτηση, αντικατάσταση, αναβάθμιση, συντήρηση, λειτουργία και ρύθμιση παραμέτρων λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, φωτισμού και μεταφορικών μέσων,

β) ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους,

γ) εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας,

δ) εγκατάσταση, αντικατάσταση, αναβάθμιση, συντήρηση, λειτουργία ή/και ρύθμιση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας και συστημάτων ΑΠΕ.

Αρμόδια Υπηρεσία για την τήρηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση του Μητρώου ΕΕΥ είναι η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για την εγγραφή στο Μητρώο ΕΕΥ, προβλέπεται :

  • Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης από την επιχείρηση στην ιστοσελίδα του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.escoregistry.gr).
  • Υποβολή από την επιχείρηση προς στην Αρμόδια Υπηρεσία έντυπης αίτησης, υπογεγραμμένη από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο), συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  • Έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία.
  • Έκδοση βεβαίωσης από την Αρμόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Μητρώο ΕΕΥ.

Εξάλλου οι εταιρίες που είναι εγγεγραμμένες  στο Μητρώο, πρέπει να :

  1. χρησιμοποιούν προσωπικό με επαρκή εμπειρία σε Ενεργειακές Υπηρεσίες,
  2. χρησιμοποιούν σαφείς και κατανοητούς όρους στις προσφορές ανάληψης έργου και στις συμβάσεις/ΣΕΑ,

3) εφόσον παρέχουν Ενεργειακές Υπηρεσίες μέσω ΣΕΑ, να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στα υποδείγματα προτύπων συμβάσεων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.escoregistry.gr,

4) τηρούν τις αναληφθείσες στην προσφορά τους δεσμεύσεις σχετικά με την τεχνολογία που εφαρμόζουν και τη διαχείριση του έργου που έχουν αναλάβει,

5) προτείνουν τις βέλτιστες τεχνικοοικονομικά παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης,

6) αναφέρουν ρητά το είδος των παρεμβάσεων που υλοποιούν οι ίδιες, καθώς και αυτές που αναθέτουν σε τρίτους,

7) αναφέρουν, σε περίπτωση υπεργολαβίας, τα πλήρη στοιχεία, την τεχνογνωσία και την εμπειρία των υπεργολάβων στον Τελικό Καταναλωτή,

8) γνωρίζουν και συμμορφώνονται με το ισχύον νομικό καθεστώς, καθώς και με τους αναγνωρισμένους κανόνες και πρότυπα της τέχνης και της επιστήμης, θ)παρουσιάζουν στον τελικό καταναλωτή με διαφανή τρόπο τα αποτελέσματα από την εκτέλεση της σύμβασης

9) παρέχουν στον Τελικό Καταναλωτή οδηγίες για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά το πέρας της σύμβασης/ ΣΕΑ,

10) εμφανίζουν τα οικονομικά στοιχεία της σύμβασης/ ΣΕΑ και τις αναπροσαρμογές τους με σαφή και διαφανή τρόπο.

Συναφείς αναρτήσεις
Πώληση λιγνιτικών μονάδων ΔΕΗ
Κατατέθηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη η τροπολογία που προβλέπει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για ...
Πώληση λιγντικών μονάδων ΔΕΗ
Tηλεφωνική επικοινωνία με την Επίτροπο Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ  είχε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης με την οποία ...
Πώληση μονάδων της ΔΕΗ
Αναζωπυρώθηκαν χθες τα σενάρια που επαναφέρουν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο πώλησης υδροηλεκτρικών σταθμών της ΔΕΗ, οι οποίοι θα συμπληρώσουν ...
Γιώργος Σταθάκης
Tη διαβεβαίωση ότι και η “Μελίτη ΙΙ”, δεύτερη λιγνιτική μονάδα στη Φλώρινα χωρά στον μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό έδωσε χθες ...
ΕΒΙΚΕΝ - Μηχανισμός επάρκειας ισχύος
Την ένταξη αυτοτελούς μηχανισμού “διακοψιμότητας”, στο υπό κατάρτιση μηχανισμό επάρκειας ισχύος, ζητεί η ενεργοβόρος βιομηχανία, καλώντας παράλληλα το υπουργείο ...
Εξαγορά EDS από ΔΕΗ
Eντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση της εξαγοράς της σκοπιανής εταιρίας ηλεκτρισμού EDS, με τη ΔΕΗ να  χαρακτηρίζει  ...
ΕΤΜΕΑΡ
Αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ σε περίπτωση που ο Λογαριασμός των ΑΠΕ παρουσιάσει εκ νέου έλλειμμα προβλέπει το σχέδιο του συμπληρωματικού ...
Γιώργος Σταθάκης
Το στόχο ως το 2030 περίπου το 50% της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής να καλύπτεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)  θέτει ...
Αύριο η τριμερής Κύπρου - Ελλάδας - Ισραήλ
Συνάντηση με τους ομολόγους του, υπουργούς Ενέργειας από το Ισραήλ και την Ιταλία θα έχει αύριο, 10 Ιανουαρίου 2018, ...
helpe_ypotrofies_2019_300x250_v02.gif
300x250.gif
BUSINESS-ENERGY_FEBRURY_02-1.jpg
EuroAsia Interconnector
Η EuroAsia Interconnector παραμένει προσηλωμένη στην έγκαιρη υλοποίηση της διασύνδεσης Αττικής-Κρήτης-Κύπρου-Ισραήλ Ο Φορέας Υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης-Αττικής βάσει Ευρωπαϊκού Κανονισμού 347/2013, εργάζεται εντατικά για την ...
Κύπρος
Aνοικτό παραμένει για την Κύπρο το ζήτημα του Euroasia Interconnector για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης- Αττικής, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του κυβερνητικού ...
EastMed
Mε τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο πραγματοποιείται την Τετάρτη, 20 Μαρτίου, στην Ιερουσαλήμ η τριμερής συνάντηση Ελλάδος-Κύπρου- Ισραήλ για ...
Πετρέλαιο
Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν την Παρασκευή, με το αμερικανικό αργό να αναρριχάται στο υψηλότερο επίπεδο μέχρι στιγμής φέτος, καθώς οι περικοπές στην ...
Ο ΔΕΔΔΗΕ
Μέσω αυτής, οι καταναλωτές μπορούν να καταχωρίζουν τον αριθμό της παροχής του ακινήτου που τους ενδιαφέρει και να πληροφορούνται άμεσα την ημερομηνία λήξης ...
Ελλάκτωρ
Εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας "Ελληνική Τεχνοδομική ΑΝΕΜΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας" ("ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ") από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ...
Επιβεβαίωση
Επιβεβαιώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την πρώτη συμμετοχή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στην επικείμενη τριμερή συνάντηση μεταξύ των ηγετών Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας που ...
Λιγνίτες
Έξι ενδιαφερόμενοι δήλωσαν το παρών και στο νέο διαγωνισμό της ΔΕΗ για την αποεπένδυση από τους λιγνίτες. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ...
Πώληση λιγιτικών μονάδων ΔΕΗ
To στοίχημα της ΔΕΗ και της κυβέρνησης για την πώληση των τριών λιγνιτικών μονάδων κρίνεται, σε ένα πρώτο επίπεδο, σήμερα στις 5 το ...
Ευρωπαική Επιτροπή
Στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να εκδώσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν την απόφαση για τα λιγντικά ΑΔΙ στο πλαίσιο του ευρύτερου μηχανισμού επάρκειας ...
Πετρέλαιο
Το πετρέλαιο σημείωσε κέρδη μετά την υπέρβαση των 58 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά φέτος, καθώς τα μειωμένα αποθέματα αργού πετρελαίου και ...
ΔΕΗ
Γενική Διευθύντρια Εμπορίας της ΔΕΗ αναλαμβάνει, σύμφωνα με ανακοίνωση της επιχείρησης, η κυρία Ευθυμία Μπαλή. Η κα. Μπαλή είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ...