Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΔΕΗ
Στρατηγικό και επιχειρησιακό πλάνο χωρίς τα μεγάλα αγκάθια
Τετάρτη, 11/07/2018

Περισσότερο με έκθεση ιδεών παρά με business plan μοιάζει το απόσπασμα του στρατηγικού και επιχειρησιακού πλάνου της ΔΕΗ, με την κωδική ονομασία “Πυξίδα”, που ανακοίνωσε χθες η εταιρία στο Χρηματιστήριο, θέλοντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις περί μείωσης προσωπικού, αύξησης τιμολογίων, δραστικής περικοπής δαπανών  κλπ.

Πρόκειται για το βασικό κείμενο που παρουσιάστηκε χθες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ και το οποίο αποτελεί μέρος τoυ επιχειρησιακού σχεδίου της Mckinsey. Η πλήρης μελέτη δεν δόθηκε στα μέλη του ΔΣ καθώς δεν έχει ακόμα μεταφραστεί από τα αγγλικά, όπως ανέφεραν  έγκυρες πηγές.

Το εν λόγω κείμενο δεν κάνει αναφορά στα επίμαχα θέματα όπως η ανάγκη αύξησης τιμολογίων ή το προσωπικό. Προβλέπει για το χρονικό διάστημα 2018-2022   επενδύσεις ύψους € 3,9 δις. ευρώ, δίνει έμφαση στις ΑΠΕ, επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας της τάξης του 1-1,1 δισ. ευρώ μέχρι το 2και μείωση του λόγoυ καθαρού χρέους προς EBITDA γύρω στο 3 από 4,9 που ήταν στο τέλος του 2017

Από το σύνολο των επενδύσεων, πάνω από  το 50% κατανέμεται στα Δίκτυα και στις ΑΠΕ (31% στα Δίκτυα και 22% στις ΑΠΕ), 23% στο συμβολαιοποιημένο έργο για την  κατασκευή του νέου σταθμού λιγνιτικής παραγωγής Πτολεμαΐδα V και 9% για επενδύσεις διατήρησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των συμβατικών μονάδων παραγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπει ότι το 2022 ο τζίρος της εταιρίας θα διαμορφωθεί στα 3,9 δισ. ευρώ, χωρίς να δίνει πειστικές απαντήσεις πώς θα επιτευχθεί αυτό, αφού η συμφωνία με τους δανειστές επιβάλει μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ κάτω από το 50%, από το 85% που είχε το 2017, χρονιά που έκλεισε με τζίρο 4,944 δισ. ευρώ.

Ας σημειωθεί ότι πριν από περίπου 4 μήνες, όταν έγινε η πρώτη ενημέρωση για το σχέδιο της McKinsey, είχαν γίνει πιο συγκεκριμένες αναφορές, όπως πχ ότι θα πρέπει να επιτυγχάνεται αύξηση εσόδων 70-100 εκατ. ευρώ ετησίως, περί μείωσης προσωπικού μέσω εθελουσίας κλπ.

Όσον αφορά στο προσωπικό πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι η πώληση των τριών λιγντιτικών μονάδων της ΔΕΗ οδηγεί και στην αποχώρηση περίπου 1.500 εργαζομένων.

Επίσης η υποχρέωση για την απόσυρση 1.112 MW ως το 2021, μπορεί να οδηγεί στη περαιτέρω μείωση του προσωπικού. Εκτιμάται ότι ως το τέλος του 2019 η ΔΕΗ θα αποσύρει τις μονάδες 1 και 2 του συγκροτήματος της Καρδιάς, συνολικής δυναμικότητας 1.200 MW, των οποίων λήγουν οι ώρες λειτουργίας και θα διατηρήσει τις άλλες δύο μονάδες, την 3 και την 4 μέχρι να τεθεί σε λειτουργία η υπό κατασκευή μονάδα της Πτολεμαίδας.

Οσον αφορά στα τιμολόγια, η γενικότερη εκτίμηση είναι ότι παρά τη πίεση που δέχεται η ΔΕΗ να προχωρήσει σε αύξηση ή να καταργήσει την έκπτωση συνέπειας 15%, η διοίκηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε τέτοια ενέργεια εν όψει εκλογών.

 

Αναλυτικότερα, το επιχειρησιακό σχέδιο, που ανακοίνωσε η ΔΕΗ έχει ως εξής:

 

   Σημαντικότερες Στρατηγικές προτεραιότητες

 1. 1.       Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
 • Αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ κατά 600 MW περίπου έως το 2022, το οποίο θα προέρχεται κυρίως από Αιολικά  και Φωτοβολταϊκά, δεδομένης της αναμενόμενης ελκυστικότητάς τους έναντι άλλων πηγών ενέργειας, μέσω σημαντικής αύξησης του μεγέθους, του αριθμού των έργων και των δυνατοτήτων στις ΑΠΕ, με συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά την ισχύ και την απόδοση.  Στόχος για συμμετοχή των ΑΠΕ στην συνολική ισχύ της ΔΕΗ σε ποσοστό 20% - 25% έως το 2030-2035.

 

 1. 2.       Πάγια Διανομής
 • Εστίαση στην βελτιστοποίηση των λειτουργικών επιδόσεων και στις επενδύσεις στα πάγια διανομής σε ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, δεδομένων των σταθερών αποδόσεων που έχουν.

 

 1. 3.       Λιανική Αγορά και Νέες Δραστηριότητες 
 • Επανατοποθέτηση της στρατηγικής της ΔΕΗ αναφορικά με τον τρόπο προσέγγισης των πελατών της, εστιάζοντας στην διατήρηση των υψηλής προτεραιότητας τμημάτων πελατών, στην αναθεώρηση του branding της, στην τιμολόγηση και την επέκταση των βασικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας προσφέροντας μία ευρύτερη γκάμα ενεργειακών υπηρεσιών και προϊόντων (π.χ.  double play στον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης).
 • Εντατικοποίηση των προσπαθειών για εισπράξεις και διακανονισμούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συσσωρευμένες οφειλές από απλήρωτους λογαριασμούς και να αποτραπεί η δημιουργία νέων, μέσω τόσο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής όσο και με μία σειρά από «quick wins».

 

 1. 4.       Ορυχεία και συμβατική παραγωγή  
 • Έναρξη προγράμματος λειτουργικής βελτιστοποίησης και αποδοτικότητας στα Ορυχεία και τους Θερμικούς Σταθμούς Παραγωγής.
 • Αποεπένδυση λιγνιτικής ισχύος 930 MW και των σχετικών ορυχείων.
 • Απόσυρση 1.212 MW μέχρι το 2021.
 • Συνετή διαχείριση των συμβατικών σταθμών παραγωγής στα Μη-Διασυνδεδεμένα νησιά και διερεύνηση των πιθανών ευκαιριών για  μετατροπή υπαρχόντων  πετρελαϊκών μονάδων σε μικρής κλίμακας μονάδες με καύσιμο LNG.

 

 1. 5.       Κεντρικές και Υποστηρικτικές Λειτουργίες 
 • Επαναπροσδιορισμός του μοντέλου λειτουργίας των υποστηρικτικών υπηρεσιών και εκμετάλλευση  συνεργιών σε επίπεδο εταιρείας αλλά και ομίλου.
 • Εξέταση και  διαχείριση των εμμέσων δαπανών προς τρίτους.
 • Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΔΕΗ

 

 1. 6.       Διεθνής Επέκταση  
 • Στοχευμένη ανάπτυξη νέων έργων σε διεθνείς αγορές με ανταγωνιστικές αποδόσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και την εξειδίκευση της ΔΕΗ.

 

 1. 7.       Νέες υπηρεσίες και προϊόντα
 • Αξιολόγηση άλλων ευκαιριών για ανάπτυξη (π.χ. ενεργειακές υπηρεσίες), λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα τους.

 

 1. 8.       Ρυθμιστικό πλαίσιο (βασικά θέματα)
 • Πέρα από τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί στο επιχειρησιακό πλάνο, υπάρχουν μία σειρά από ρυθμιστικά θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως:
  • Διεκδίκηση αποζημιώσεων ισχύος των μονάδων παραγωγής για την υποστήριξη των θερμικών μονάδων οι οποίες είναι απαραίτητες για την ασφάλεια εφοδιασμού και οι οποίες αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε σχέση με την κερδοφορία τους, δεδομένης της ελκυστικότητάς τους ως μεταβατικού καυσίμου σε σχέση με την κατασκευή νέων σταθμών.
  • Μείωση της χρέωσης προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας για ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) και σταδιακή πλήρης κατάργησή της.
  • Κατάργηση των δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποεπένδυσης λιγνιτικών μονάδων και το αργότερο μέχρι το τέλος του 2019.
  • Target model: λειτουργία αγοράς προθεσμιακών προϊόντων που θα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για αντιστάθμιση κινδύνου.
  • Πλήρης ανάκτηση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Για την περίοδο 2018 – 2022, οι παραπάνω στρατηγικές προτεραιότητες υποστηρίζονται από ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους € 3,9 δις περίπου, εκ των οποίων το 50% κατανέμεται στα Δίκτυα και στις ΑΠΕ (31% στα Δίκτυα και 22% στις ΑΠΕ), 23% στο συμβολαιοποιημένο έργο για την  κατασκευή του νέου σταθμού λιγνιτικής παραγωγής Πτολεμαΐδα V και 9% για επενδύσεις διατήρησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των συμβατικών μονάδων παραγωγής. Μέσα από την επιδίωξη αυτών των προτεραιοτήτων και της εφαρμογής συγκεκριμένων δράσεων σε λειτουργικό και ρυθμιστικό επίπεδο, η ΔΕΗ στοχεύει σε λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) € 1-1,1 δις  και λόγο καθαρού χρέους προς EBITDA της τάξεως 3x μέχρι το 2022.

Συναφείς αναρτήσεις
Ο κ. Κ. Αγγελόπουλος είπε ότι θα πληρώσει δύο μισθούς και το Δώρο στους εργαζόμενους, μετά όμως;
Κατέβασε τελικά χθες το βράδυ ο ΑΔΜΗΕ, μετά από εντολήτης τους διακόπτες από το εργοστάσιο της Χαλυβουργικής στην Ελευσίνα ...
Έκτακτη γ.σ. ΔΕΗ
Την ανησυχία του είτε για μειωμένη συμμετοχή, είτε για μη ικανοποιητικό τίμημα στο διαγωνισμό για την πώληση των τριών ...
Παναγιωτάκης
Σε νομικές ενέργειες για τη διεκδίκηση των οφειλομένων από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Χαλυβουργικής, ύψους άνω των 30 ...
ΔΕΗ
Στην άρση της εκπροσώπησης της Χσλυβουργικής προχωρά από την ερχόμενη Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου,  η ΔΕΗ, καθώς οι προτάσεις που ...
Πώληση λιγιτικών μονάδων ΔΕΗ
Παράταση ενός μηνός ως τις 7 Ιανουαρίου - αντί της 7ης Φεβρουαρίου- όπως αναμενόταν αρχικά, φέρονται να δίδουν οι ...
EDS - ΔΕΗ
Υπηρεσίες Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας στα Σκόπια ενδιαφέρεται να παράσχει η EDS, η εταιρία ηλεκτρισμού που εξαγόρασε πρόσφατα η ΔΕΗ. Σύμφωνα ...
ΔΕΗ
Πάρκο Λιγνιτικής Βιομηχανικής Κληρονομιάς στις παλαιές εγκαταστάσεις  του συγκροτήματος της ΛΙΠΤΟΛ στην Πτολεμαϊδα, της πρώτης λιγνιτικής μονάδας που άνοιξε ...
ΔΕΗ
Η διοίκηση της ΔΕΗ εξαντλώντας κάθε περιθώριο συνεννόησης με τη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ κάλεσε σήμερα στα γραφεία της το Διευθύνοντα Σύμβουλο ...
Αικατερινάρη
Στα 2 δισ. ευρώ θα ανέλθουν τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις δημόσιων επιχειρήσεων το τρέχον έτος, σύμφωνα με τη ...
Ο κ. Κ. Αγγελόπουλος είπε ότι θα πληρώσει δύο μισθούς και το Δώρο στους εργαζόμενους, μετά όμως;
Κατέβασε τελικά χθες το βράδυ ο ΑΔΜΗΕ, μετά από εντολήτης τους διακόπτες από το εργοστάσιο της Χαλυβουργικής στην Ελευσίνα εξαιτίας των δυσθεώρητων οφειλών ...
ΔΕΠΑ
Σύμβαση επιχορήγησης για την ανάπτυξη της αναγκαίας εφοδιαστικής αλυσίδας για την τροφοδοσία LNG για ναυτιλιακή χρήση στον Πειραιά και σε άλλα Ελληνικά λιμάνια, ...
Πλωτός σταθμός υγροποιημένου αερίου FSRU της Αλεξανδρούπολης
Παρατείνεται ως τις 31 Δεκεμβρίου το market test για τη δέσμευση χωρητικότητας στο πλωτό σταθμό υγροποιημένου αερίου  FSRU της Αλεξανδρούπολης καθώς πολλές από ...
Xρηματιστήριο Ενέργειας
Πραγματοποιείται σήμερα, 18 Δεκεμβρίου η έκτακτη γενική συνέλευση της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία».  Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η ανακοίνωση της ...
Ευρωπαική Επιτροπή
Ρύθμιση που θα χορηγεί εξαίρεση στη Πολωνία και πιθανώς και  σε ορισμενες άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως  και της Ελλάδος, προκειμένου να συνεχιστεί η ...
Ημερίδα με θέμα «Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Μύθοι και Αλήθειες», πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με μεγάλη συμμετοχή πολιτών και ...
Σταθάκης
Τις βαθιές διαχωριστικές γραμμές μεταξύ της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ και εκείνης της ΝΔ περιέγραψε αναλυτικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, σε ...
Γ. Αρβανιτίδης (ΔΗ.ΣΥ.)
Ως συρραφή διαφορετικών ρυθμίσεων, ενεργειακών, περιβαλλοντικών, πολεοδομικών κά και με ανοικτά ακόμα πολλά μέτωπα χαρακτήρισε το νομοσχέδιο, που κατέθεσε στη Βουλή με τη ...
TAP
Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) AG και ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) υπέγραψαν σύμβαση για τη συντήρηση του ελληνικού ...
Έκτακτη γ.σ. ΔΕΗ
Την ανησυχία του είτε για μειωμένη συμμετοχή, είτε για μη ικανοποιητικό τίμημα στο διαγωνισμό για την πώληση των τριών λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ ...
Παναγιωτάκης
Σε νομικές ενέργειες για τη διεκδίκηση των οφειλομένων από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Χαλυβουργικής, ύψους άνω των 30 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει ...
Energean
Συμφωνία για τον αγωγό που θα διοχετεύει φυσικό αέριο από την Πλωτή Μονάδα Παραγωγής Αποθήκευσης και Εκφόρτωσης της Energean στο σύστημα μεταφοράς αερίου ...