Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΔΕΗ
Στρατηγικό και επιχειρησιακό πλάνο χωρίς τα μεγάλα αγκάθια
Τετάρτη, 11/07/2018

Περισσότερο με έκθεση ιδεών παρά με business plan μοιάζει το απόσπασμα του στρατηγικού και επιχειρησιακού πλάνου της ΔΕΗ, με την κωδική ονομασία “Πυξίδα”, που ανακοίνωσε χθες η εταιρία στο Χρηματιστήριο, θέλοντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις περί μείωσης προσωπικού, αύξησης τιμολογίων, δραστικής περικοπής δαπανών  κλπ.

Πρόκειται για το βασικό κείμενο που παρουσιάστηκε χθες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ και το οποίο αποτελεί μέρος τoυ επιχειρησιακού σχεδίου της Mckinsey. Η πλήρης μελέτη δεν δόθηκε στα μέλη του ΔΣ καθώς δεν έχει ακόμα μεταφραστεί από τα αγγλικά, όπως ανέφεραν  έγκυρες πηγές.

Το εν λόγω κείμενο δεν κάνει αναφορά στα επίμαχα θέματα όπως η ανάγκη αύξησης τιμολογίων ή το προσωπικό. Προβλέπει για το χρονικό διάστημα 2018-2022   επενδύσεις ύψους € 3,9 δις. ευρώ, δίνει έμφαση στις ΑΠΕ, επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας της τάξης του 1-1,1 δισ. ευρώ μέχρι το 2και μείωση του λόγoυ καθαρού χρέους προς EBITDA γύρω στο 3 από 4,9 που ήταν στο τέλος του 2017

Από το σύνολο των επενδύσεων, πάνω από  το 50% κατανέμεται στα Δίκτυα και στις ΑΠΕ (31% στα Δίκτυα και 22% στις ΑΠΕ), 23% στο συμβολαιοποιημένο έργο για την  κατασκευή του νέου σταθμού λιγνιτικής παραγωγής Πτολεμαΐδα V και 9% για επενδύσεις διατήρησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των συμβατικών μονάδων παραγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπει ότι το 2022 ο τζίρος της εταιρίας θα διαμορφωθεί στα 3,9 δισ. ευρώ, χωρίς να δίνει πειστικές απαντήσεις πώς θα επιτευχθεί αυτό, αφού η συμφωνία με τους δανειστές επιβάλει μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ κάτω από το 50%, από το 85% που είχε το 2017, χρονιά που έκλεισε με τζίρο 4,944 δισ. ευρώ.

Ας σημειωθεί ότι πριν από περίπου 4 μήνες, όταν έγινε η πρώτη ενημέρωση για το σχέδιο της McKinsey, είχαν γίνει πιο συγκεκριμένες αναφορές, όπως πχ ότι θα πρέπει να επιτυγχάνεται αύξηση εσόδων 70-100 εκατ. ευρώ ετησίως, περί μείωσης προσωπικού μέσω εθελουσίας κλπ.

Όσον αφορά στο προσωπικό πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι η πώληση των τριών λιγντιτικών μονάδων της ΔΕΗ οδηγεί και στην αποχώρηση περίπου 1.500 εργαζομένων.

Επίσης η υποχρέωση για την απόσυρση 1.112 MW ως το 2021, μπορεί να οδηγεί στη περαιτέρω μείωση του προσωπικού. Εκτιμάται ότι ως το τέλος του 2019 η ΔΕΗ θα αποσύρει τις μονάδες 1 και 2 του συγκροτήματος της Καρδιάς, συνολικής δυναμικότητας 1.200 MW, των οποίων λήγουν οι ώρες λειτουργίας και θα διατηρήσει τις άλλες δύο μονάδες, την 3 και την 4 μέχρι να τεθεί σε λειτουργία η υπό κατασκευή μονάδα της Πτολεμαίδας.

Οσον αφορά στα τιμολόγια, η γενικότερη εκτίμηση είναι ότι παρά τη πίεση που δέχεται η ΔΕΗ να προχωρήσει σε αύξηση ή να καταργήσει την έκπτωση συνέπειας 15%, η διοίκηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε τέτοια ενέργεια εν όψει εκλογών.

 

Αναλυτικότερα, το επιχειρησιακό σχέδιο, που ανακοίνωσε η ΔΕΗ έχει ως εξής:

 

   Σημαντικότερες Στρατηγικές προτεραιότητες

 1. 1.       Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
 • Αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ κατά 600 MW περίπου έως το 2022, το οποίο θα προέρχεται κυρίως από Αιολικά  και Φωτοβολταϊκά, δεδομένης της αναμενόμενης ελκυστικότητάς τους έναντι άλλων πηγών ενέργειας, μέσω σημαντικής αύξησης του μεγέθους, του αριθμού των έργων και των δυνατοτήτων στις ΑΠΕ, με συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά την ισχύ και την απόδοση.  Στόχος για συμμετοχή των ΑΠΕ στην συνολική ισχύ της ΔΕΗ σε ποσοστό 20% - 25% έως το 2030-2035.

 

 1. 2.       Πάγια Διανομής
 • Εστίαση στην βελτιστοποίηση των λειτουργικών επιδόσεων και στις επενδύσεις στα πάγια διανομής σε ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, δεδομένων των σταθερών αποδόσεων που έχουν.

 

 1. 3.       Λιανική Αγορά και Νέες Δραστηριότητες 
 • Επανατοποθέτηση της στρατηγικής της ΔΕΗ αναφορικά με τον τρόπο προσέγγισης των πελατών της, εστιάζοντας στην διατήρηση των υψηλής προτεραιότητας τμημάτων πελατών, στην αναθεώρηση του branding της, στην τιμολόγηση και την επέκταση των βασικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας προσφέροντας μία ευρύτερη γκάμα ενεργειακών υπηρεσιών και προϊόντων (π.χ.  double play στον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης).
 • Εντατικοποίηση των προσπαθειών για εισπράξεις και διακανονισμούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συσσωρευμένες οφειλές από απλήρωτους λογαριασμούς και να αποτραπεί η δημιουργία νέων, μέσω τόσο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής όσο και με μία σειρά από «quick wins».

 

 1. 4.       Ορυχεία και συμβατική παραγωγή  
 • Έναρξη προγράμματος λειτουργικής βελτιστοποίησης και αποδοτικότητας στα Ορυχεία και τους Θερμικούς Σταθμούς Παραγωγής.
 • Αποεπένδυση λιγνιτικής ισχύος 930 MW και των σχετικών ορυχείων.
 • Απόσυρση 1.212 MW μέχρι το 2021.
 • Συνετή διαχείριση των συμβατικών σταθμών παραγωγής στα Μη-Διασυνδεδεμένα νησιά και διερεύνηση των πιθανών ευκαιριών για  μετατροπή υπαρχόντων  πετρελαϊκών μονάδων σε μικρής κλίμακας μονάδες με καύσιμο LNG.

 

 1. 5.       Κεντρικές και Υποστηρικτικές Λειτουργίες 
 • Επαναπροσδιορισμός του μοντέλου λειτουργίας των υποστηρικτικών υπηρεσιών και εκμετάλλευση  συνεργιών σε επίπεδο εταιρείας αλλά και ομίλου.
 • Εξέταση και  διαχείριση των εμμέσων δαπανών προς τρίτους.
 • Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΔΕΗ

 

 1. 6.       Διεθνής Επέκταση  
 • Στοχευμένη ανάπτυξη νέων έργων σε διεθνείς αγορές με ανταγωνιστικές αποδόσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και την εξειδίκευση της ΔΕΗ.

 

 1. 7.       Νέες υπηρεσίες και προϊόντα
 • Αξιολόγηση άλλων ευκαιριών για ανάπτυξη (π.χ. ενεργειακές υπηρεσίες), λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα τους.

 

 1. 8.       Ρυθμιστικό πλαίσιο (βασικά θέματα)
 • Πέρα από τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί στο επιχειρησιακό πλάνο, υπάρχουν μία σειρά από ρυθμιστικά θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως:
  • Διεκδίκηση αποζημιώσεων ισχύος των μονάδων παραγωγής για την υποστήριξη των θερμικών μονάδων οι οποίες είναι απαραίτητες για την ασφάλεια εφοδιασμού και οι οποίες αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε σχέση με την κερδοφορία τους, δεδομένης της ελκυστικότητάς τους ως μεταβατικού καυσίμου σε σχέση με την κατασκευή νέων σταθμών.
  • Μείωση της χρέωσης προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας για ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) και σταδιακή πλήρης κατάργησή της.
  • Κατάργηση των δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποεπένδυσης λιγνιτικών μονάδων και το αργότερο μέχρι το τέλος του 2019.
  • Target model: λειτουργία αγοράς προθεσμιακών προϊόντων που θα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για αντιστάθμιση κινδύνου.
  • Πλήρης ανάκτηση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Για την περίοδο 2018 – 2022, οι παραπάνω στρατηγικές προτεραιότητες υποστηρίζονται από ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους € 3,9 δις περίπου, εκ των οποίων το 50% κατανέμεται στα Δίκτυα και στις ΑΠΕ (31% στα Δίκτυα και 22% στις ΑΠΕ), 23% στο συμβολαιοποιημένο έργο για την  κατασκευή του νέου σταθμού λιγνιτικής παραγωγής Πτολεμαΐδα V και 9% για επενδύσεις διατήρησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των συμβατικών μονάδων παραγωγής. Μέσα από την επιδίωξη αυτών των προτεραιοτήτων και της εφαρμογής συγκεκριμένων δράσεων σε λειτουργικό και ρυθμιστικό επίπεδο, η ΔΕΗ στοχεύει σε λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) € 1-1,1 δις  και λόγο καθαρού χρέους προς EBITDA της τάξεως 3x μέχρι το 2022.

Συναφείς αναρτήσεις
ΓΕΝΟΠ
Προσφυγή κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ σχεδιάζει να καταθέσει η ΓΕΝΟΠ την ...
ΔΕΔΔΗΕ
Σε σαρωτικές αλλαγές στη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ και σε δραστικό περιορισμό των αρμοδιοτήτων του μέχρι χθες προέδρου και διευθύνοντας ...
Τιμολόγια Υψηλής Τάσης
Με σκεπτικισμό αντιμετωπίζουν οι  βιομηχανίες τις επικείμενες διαπραγματεύσεις με τη ΔΕΗ για  τη διαμόρφωση των νέων βιομηχανικών τιμολογίων στην ...
Πώληση Λιγντικών της ΔΕΗ
Tην Παρασκευή 6 Ιουλίου αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα η ΔΕΗ τη λίστα με τις εταιρίες που θα περάσουν στη ...
ΕΛΤΑ Ενέργειας
Η δυναμική είσοδος των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει αλλάξει το χάρτη στην παροχή ρεύματος στην Ελλάδα. Όπως ...
ΔΕΗ
Στην τιτλοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, την εκχώρηση τους ή την θέση τους ως ενέχυρου για δανεισμό εξετάζει η ΔΕΗ ...
Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΗ
Τη δημιουργία μηχανισμού αντιστάθμισης του κινδύνου από την άνοδο των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπής CO 2, προκειμένου να διαχειριστεί ...
Πώληση λιγνιτικών μονάδων ΔΕΗ
Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ περνούν και τα έξι εταιρικά σχήματα που εκδήλωσαν ...
Λιγνιτικές
Aνοίγει το data room της ΔΕΗ για τους υποψήφιους αγοραστές των λιγνιτικών μονάδων, μετά την έγκριση της αποεπένδυσης από την έκτακτη γενική ...

CYPGASTECH 2018-300x250.jpg

ΔΕΠΑ
Υπεγράφη η Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών  μεταξύ Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου ΑΕ και της Attiki Gas B.V. για την πώληση και μεταβίβαση του 49% του ...
ΑΔΜΗΕ
Άδοξο τέλος είχαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και της εταιρίας Euroasia Interconnector για την από κοινού κατασκευή της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής. Πρόκειται ...
Προβληματισμός και plan b στην κυβέρνηση για τα ΕΛΠΕ
Σοβαρός προβληματισμός για την έκβαση του διαγωνισμού πώλησης των ΕΛΠΕ φαίνεται να επικρατεί,  με τον υπουργό Περιβάλλοντος- Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη να έχει έτοιμη ...
Πώληση Ελληνικών Πετρελαίων
Mε απεργίες αλλά και προσφυγές στα διοικητικά και πολιτικά δικαστήρια απαντούν οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ στην πώληση του 50,1% της εταιρίας, που έχει ...
Λιγνιτικά ΑΔΙ
Δεν είναι μόνον ο πρόεδρος και και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Μανώλης Παναγιωτάκης που θεωρεί απαραίτητα τα “λιγνιτικά ΑΔΙ”, δηλαδή ένα μηχανισμό ...
ΓΕΝΟΠ
Προσφυγή κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ σχεδιάζει να καταθέσει η ΓΕΝΟΠ την ερχόμενη εβδομάδα, όπως ανέφεραν ...
Energean Oil & Gas  
Η εταιρία πετρελαίου και φυσικού αερίου Energean Oil & Gas  είναι έτοιμη να αγοράσει και να εκμεταλλευτεί μερίδιο 45% στο offshore θαλάσσιο πεδίο ...
“Καθαρή Ενέργεια στα Νησιά”
Συνολικές επενδύσεις 200 εκ. ευρώ  στην επόμενη πενταετία, περιλαμβάνεο το το σχέδιο για την ανάπτυξη του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου μικρής κλίμακας (ΥΦΑ-LNG) της ...
ΑΔΜΗΕ
«Στον αέρα» βγήκε ο διαγωνισμός για την Γ’ Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της κατασκευής της Α’ Φάσης και ...
Τη δημιουργία Μητρώου των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών προβλέπει η απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος - Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, στο πλαίσιο του νόμου ...
Ιδιωτικοποίηση ΔΕΠΑ
Σε “αγκάθι” στα σχέδια  ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ αναδεικνύονται οι συσσωρευμένες οφειλές άνω των 100 εκατ. ευρώ από απλήρωτους λογαριασμούς αερίου, κυρίως από δύο ...
Energean Oil & Gas
Έγκριση από τις κυπριακές αρχές για την κατασκευή αγωγού, ο οποίος θα συνδέει τα ισραηλινά κοιτάσματα αερίου με την Κύπρο ζήτησε η  Energean ...