Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΣΕΒ
Προτεραιότητα σε ενέργεια-κυκλική οικονομία
Τρίτη, 11/09/2018

Το τιμολόγιο ενέργειας στη βιομηχανία είναι, κατά τον ΣΕΒ, κεντρικός παράγοντας κόστους και κατά συνέπεια διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Στο υπόμνημά του προς την Κυβέρνηση, το οποίο παρουσίασε στον Αναπλ. Υπουργό Βιομηχανίας, Στέργιο Πιτσιόρλα, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Θεόδωρος  Φέσσας, με θέμα το πλήρες σχέδιο βιομηχανικής αναγέννησης «δια χειρός» ΣΕΒ, Ελληνικής Παραγωγής και 27 κλαδικών και περιφερειακών φορέων της χώρας,  με στόχο την αύξηση του μεριδίου της μεταποίησης στο 12% του ΑΕΠ έως το 2020, τονίζεται πως   είναι αναγκαίο να υλοποιηθεί μία εθνική ενεργειακή πολιτική που θα πετύχει ταχεία μείωση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία (σήμερα 30% πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης).

Η εθνική ενεργειακή πολιτική, κατά τον κ.Φέσσα, θα πρέπει να λύσει σε προτεραιότητα τα θεσμικά προβλήματα του σχεδιασμού των αγορών ενέργειας, αφετέρου να προωθήσει τα προβλήματα ευθυγράμμισης των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και των φόρων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και οδηγίες. 

Οι δράσεις, ειδικότερα, που εισηγείται ο ΣΕΒ προς άμεση υλοποίηση περιγράφονται στα εξής:

-Target model και θέσπιση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την εφαρμογή της νέας δομής της αγοράς, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

-Εξασφάλιση της σύζευξης της αγοράς επόμενης ημέρας (DAM) με την Ιταλία και τη Βουλγαρία, με τη λειτουργία της νέας αγοράς.

-Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο των κατευθυντηρίων γραμμών (EEAG) για κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας για την περίοδο 2014-2020 (SWD (2014) 139, 140). Σημειώνεται πως η σχετική ρύθμιση έχει σταλεί προς έγκριση / σχολιασμό στην ΕΕ.

-Ολοκλήρωση και προώθηση υποδομών διασύνδεσης, όπως σύνδεση με το ηπειρωτικό δίκτυο μη διασυνδεδεμένων νησιών και διασύνδεσης με το δίκτυο των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε.. Αναβάθμιση της υφιστάμενης ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ιταλία ενσωματώνοντας το σχετικό έργο στον προγραμματισμό του ΑΔΜΗΕ. 

-Κατάργηση της διάκρισης Μέσης Τάσης (5 Ευρώ/MWH) και Υψηλής Τάσης.

-Θεσμοθέτηση της δυνατότητας της βιομηχανίας εντάσεως ενέργειας για απευθείας εισαγωγή ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και για σύναψη διμερών συμβάσεων με ηλεκτροπαραγωγούς.

-Το μέτρο των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με τον τρόπο που υλοποιείται, εκτιμάται πως δεν έχει συνεισφέρει στη δημιουργία ανταγωνιστικών λύσεων για τη βιομηχανία.

-Ευθυγράμμιση της εθνικής πολιτικής με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, το οποίο συνεπάγεται βελτίωση της ενεργειακής επάρκειας, χρήση ανανεώσιμων πηγών, καθώς και eco-design.   

Στο μεταξύ, σε σχέση με τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, ο ΣΕΒ σημειώνει πως η εστίαση των μεταποιητικών επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην κυκλική οικονομία δημιουργεί σεβασμό στο περιβάλλον, υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και συνεκτική κοινωνία. Δημιουργεί ταυτόχρονα νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε τομείς όπως, η ανακύκλωση, οι ανανεώσιμες πηγές, τα βιο-καύσιμα, κτλ, αλλά και απρόσκοπτη πρόσβαση της μεταποίησης σε φθηνές πρώτες ύλες και υποκατάσταση εισαγωγών. Επί του προκειμένου, οι δράσεις που προτείνονται είναι:

-Απλοποίηση του πλαισίου του Ν.4014/2011 με στόχο την τήρηση προβλεπόμενων προθεσμιών διαδικασίας περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων  για την αποφυγή των υφιστάμενων καθυστερήσεων.

-Άμεση λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου και ενεργοποίηση πιστοποιημένων ελεγκτών.

-Ενεργοποίηση της λειτουργίας της γνωμοδοτικής επιτροπής για «αποχαρακτηρισμό αποβλήτων» όπως προβλέπεται στο άρθρο 40 του Ν.4042/12, με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στον 4042/12 , άρθρα 12 και 13 (by-product και αποχαρακτηρισμός αντίστοιχα).

-Αποτελεσματική λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου, επίλυση σειράς προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την πιλοτική λειτουργία του και ενεργοποίηση πιστοποιημένων ελεγκτών.

-Διαμόρφωση πλαισίου & κινήτρων για την ενεργοποίηση της κυκλικής οικονομίας:

-Δημιουργία δευτερογενών αγορών α’  υλών (εναλλακτικές ύλες, δευτερογενή καύσιμα),

-Ενεργοποίηση τέλους ταφής όπως προβλέπεται στον Ν.4042/12, άρθρο 43,

-Προτυποποίηση και προώθηση ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων και υπολειμμάτων,

-Προώθηση Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων  στο πλαίσιο της Κοινοτικής ανακοίνωσης “Public procurement for a better environment” (COM (2008) 400, 16 Ιουλίου 2008) και του άρ. 18 του Ν. 3855/2010,

-Μετατόπιση όποιας επιδότησης από την συλλογή στο στάδιο της αξιοποίησης,

-Άρση εμποδίων για τη βιομηχανική συμβίωση - συνδιαχείρηση αποβλήτων  (απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης, επίσης, σε περιπτώσεις δοκιμών αξιοποίησης νέων ΕΚΑ).

-Δημιουργία, μέτρηση και αξιολόγηση δεικτών «κυκλικότητας» της οικονομίας στο ίδιο πλαίσιο και άξονες που κινείται και η πρωτοβουλία της Ε.Ε. για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας.

Συναφείς αναρτήσεις
ΣΕΒ
«Το ύψος των μισθών που αντέχει να πληρώνει μία οικονομία δεν μπορεί να εξαρτάται από τις επιθυμίες ή τις ...
IOBE
  Δεν έχουν περάσει δύο ώρες από την δημοσιοποίηση της θρινής έκθεσης της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία και το ...
ΣΕΒ
Λιγότερες από 500 επιχειρήσεις με κέρδη άνω των 3 εκατ. ευρώ πληρώνουν πάνω από το 50% του φόρου εισοδήματος ...
ΣΕΒ, Ετήσια Γενική Συνέλευση
  ...για το πρόγραμμά του Έχουμε πλήρη χαρτογράφηση επενδυτικών σχεδίων που είναι έτοιμα να δρομολογηθούν, είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ...
Γενική Συνέλευση ΣΕΒ
Στην ανανέωση της εικόνας και του ρόλου του, προκειμένου να ενισχύσει την εκπροσώπηση της επιχειρηματικής κοινότητας και ενδεχομένως να ...
ΣΕΒ
Φέτος ο ΣΕΒ αντικαθιστά την παραδοσιακή μορφή της απογευματινής εκδήλωσης της Γενικής του Συνέλευσης με μια πολυμορφική-σπονδυλωτή εκδήλωση. Μέσα ...
ΣΕΒ
Πολλές και σημαντικές ενέργειες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για τη βελτίωση του πτωχευτικού δικαίουωστόσο υπάρχει ανάγκη για επιπλέον κρίσιμες ...
Μυτιληναίος, ΣΕΒ
Έκκληση στους Έλληνες πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες για τις ευρωεκλογές και να ψηφίσουν άξιους και υπεύθυνους εκπροσώπους στο ...
R&I, Ιαπωνία
Σε Β+ από Β αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου ο ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I, διατηρώντας θετικό outlook.  Οπως εκτιμά ο ...

Σταίκούρας για το ομόλογο
Eμφανώς ικανοποιημένος ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Σταίκούρας μετά την επιτυχημένη έκδοση του 7ετούς ομολόγου, αλλά και την αναβάθμιση της Moody's στις τράπεζες. ...
Ρέγκλινγκ
Διεύρυνση της φορολογικής βάσης, δηλαδή σε απλά ελληνικά μείωση του αφορολόγητου  που σήμερα είναι τα 8.636 ευρώ, πρότεινε ο επικεφαλής του ESM κ. ...
Σταίκούρας
Περισσότερο τακτοποίηση παρά κάτι νέο, αποτελούν τα φορολογικά μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή μετά τις προγραμματικές δηλώσεις και με στόχο να ...
Γεωργιάδης
«Η Ελλάδα θα γίνει η πιο ελκυστική επενδυτικά χώρα στην Ευρώπη», τόνισε, παραχωρώντας συνέντευξη στο euronews, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. «Φιλοδοξία μας ...
Προϋπολογισμός
  Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε το πρωτογενές πλεόνασμα και τον Ιούνιο, παρά το γεγονός ότι ήταν προεκλογικός μήνας, αλλά στα έσοδα από φόρους παρατηρείται ...
Πηγές ΥΠΟΙΚ
Σε δέκα μέρες θα έχουν αλλάξει οι όροι πρόσβασης των επιχειρήσεων στο διεθνές τραπεζικό σύστημα, εφόσον η έκδοση της Τρίτης, 16/7 του επταετούς ...
CNBC
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα τις διαδικασίες για την επιλογή του νέου γενικού διευθυντή του, καθώς η Κριστίν Λαγκάρντ αναμένεται να αποχωρήσει ...
Στις 15.00 συνάντηση Σταϊκούρα - Ρέγκλινγκ
  Το πρώτο τετ α τετ με τους θεσμούς πρόκειται να έχει αυτή την εβδομάδα ο υπουργός των Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρας. Κι ενώ ...
Α. Γεωργιάδης
Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, η κυβέρνηση, θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες για να αναπνεύσει η μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτό δήλωσε ο υπουργός ...
Δ. Οικονόμου, υφυπουργός Περιβάλλοντος
Με ανακοίνωσή του ο υφυπουργός Περιβάλλοντος ο Δημήτρης Οικονόμου προσπαθεί να υποβαθμίσει την πολιτική σημασία του γεγονότος, ενώ παράλληλα επαναλαμβάνει ότι η συνεργασία του ...
Υπουργείο Εργασίας
Αιφνιδιαστική και απροειδοποίητη επίσκεψη πραγματοποίησε στο κτίριο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στην οδό Σολωμού (πλατεία Κάνιγγος) ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ...
Κυβέρνηση
«Έχουν ξεκινήσει οι συνομιλίες και το θέμα θα πάρει τον δρόμο του. Δεν ανησυχούμε», υποστηρίζουν κυβερνητικές πηγές για τις φοροελαφρύνσεις που θέλει να ...