Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΣΕΒ
Προτεραιότητα σε ενέργεια-κυκλική οικονομία
Τρίτη, 11/09/2018

Το τιμολόγιο ενέργειας στη βιομηχανία είναι, κατά τον ΣΕΒ, κεντρικός παράγοντας κόστους και κατά συνέπεια διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Στο υπόμνημά του προς την Κυβέρνηση, το οποίο παρουσίασε στον Αναπλ. Υπουργό Βιομηχανίας, Στέργιο Πιτσιόρλα, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Θεόδωρος  Φέσσας, με θέμα το πλήρες σχέδιο βιομηχανικής αναγέννησης «δια χειρός» ΣΕΒ, Ελληνικής Παραγωγής και 27 κλαδικών και περιφερειακών φορέων της χώρας,  με στόχο την αύξηση του μεριδίου της μεταποίησης στο 12% του ΑΕΠ έως το 2020, τονίζεται πως   είναι αναγκαίο να υλοποιηθεί μία εθνική ενεργειακή πολιτική που θα πετύχει ταχεία μείωση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία (σήμερα 30% πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης).

Η εθνική ενεργειακή πολιτική, κατά τον κ.Φέσσα, θα πρέπει να λύσει σε προτεραιότητα τα θεσμικά προβλήματα του σχεδιασμού των αγορών ενέργειας, αφετέρου να προωθήσει τα προβλήματα ευθυγράμμισης των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και των φόρων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και οδηγίες. 

Οι δράσεις, ειδικότερα, που εισηγείται ο ΣΕΒ προς άμεση υλοποίηση περιγράφονται στα εξής:

-Target model και θέσπιση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την εφαρμογή της νέας δομής της αγοράς, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

-Εξασφάλιση της σύζευξης της αγοράς επόμενης ημέρας (DAM) με την Ιταλία και τη Βουλγαρία, με τη λειτουργία της νέας αγοράς.

-Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο των κατευθυντηρίων γραμμών (EEAG) για κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας για την περίοδο 2014-2020 (SWD (2014) 139, 140). Σημειώνεται πως η σχετική ρύθμιση έχει σταλεί προς έγκριση / σχολιασμό στην ΕΕ.

-Ολοκλήρωση και προώθηση υποδομών διασύνδεσης, όπως σύνδεση με το ηπειρωτικό δίκτυο μη διασυνδεδεμένων νησιών και διασύνδεσης με το δίκτυο των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε.. Αναβάθμιση της υφιστάμενης ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ιταλία ενσωματώνοντας το σχετικό έργο στον προγραμματισμό του ΑΔΜΗΕ. 

-Κατάργηση της διάκρισης Μέσης Τάσης (5 Ευρώ/MWH) και Υψηλής Τάσης.

-Θεσμοθέτηση της δυνατότητας της βιομηχανίας εντάσεως ενέργειας για απευθείας εισαγωγή ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και για σύναψη διμερών συμβάσεων με ηλεκτροπαραγωγούς.

-Το μέτρο των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με τον τρόπο που υλοποιείται, εκτιμάται πως δεν έχει συνεισφέρει στη δημιουργία ανταγωνιστικών λύσεων για τη βιομηχανία.

-Ευθυγράμμιση της εθνικής πολιτικής με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, το οποίο συνεπάγεται βελτίωση της ενεργειακής επάρκειας, χρήση ανανεώσιμων πηγών, καθώς και eco-design.   

Στο μεταξύ, σε σχέση με τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, ο ΣΕΒ σημειώνει πως η εστίαση των μεταποιητικών επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην κυκλική οικονομία δημιουργεί σεβασμό στο περιβάλλον, υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και συνεκτική κοινωνία. Δημιουργεί ταυτόχρονα νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε τομείς όπως, η ανακύκλωση, οι ανανεώσιμες πηγές, τα βιο-καύσιμα, κτλ, αλλά και απρόσκοπτη πρόσβαση της μεταποίησης σε φθηνές πρώτες ύλες και υποκατάσταση εισαγωγών. Επί του προκειμένου, οι δράσεις που προτείνονται είναι:

-Απλοποίηση του πλαισίου του Ν.4014/2011 με στόχο την τήρηση προβλεπόμενων προθεσμιών διαδικασίας περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων  για την αποφυγή των υφιστάμενων καθυστερήσεων.

-Άμεση λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου και ενεργοποίηση πιστοποιημένων ελεγκτών.

-Ενεργοποίηση της λειτουργίας της γνωμοδοτικής επιτροπής για «αποχαρακτηρισμό αποβλήτων» όπως προβλέπεται στο άρθρο 40 του Ν.4042/12, με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στον 4042/12 , άρθρα 12 και 13 (by-product και αποχαρακτηρισμός αντίστοιχα).

-Αποτελεσματική λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου, επίλυση σειράς προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την πιλοτική λειτουργία του και ενεργοποίηση πιστοποιημένων ελεγκτών.

-Διαμόρφωση πλαισίου & κινήτρων για την ενεργοποίηση της κυκλικής οικονομίας:

-Δημιουργία δευτερογενών αγορών α’  υλών (εναλλακτικές ύλες, δευτερογενή καύσιμα),

-Ενεργοποίηση τέλους ταφής όπως προβλέπεται στον Ν.4042/12, άρθρο 43,

-Προτυποποίηση και προώθηση ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων και υπολειμμάτων,

-Προώθηση Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων  στο πλαίσιο της Κοινοτικής ανακοίνωσης “Public procurement for a better environment” (COM (2008) 400, 16 Ιουλίου 2008) και του άρ. 18 του Ν. 3855/2010,

-Μετατόπιση όποιας επιδότησης από την συλλογή στο στάδιο της αξιοποίησης,

-Άρση εμποδίων για τη βιομηχανική συμβίωση - συνδιαχείρηση αποβλήτων  (απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης, επίσης, σε περιπτώσεις δοκιμών αξιοποίησης νέων ΕΚΑ).

-Δημιουργία, μέτρηση και αξιολόγηση δεικτών «κυκλικότητας» της οικονομίας στο ίδιο πλαίσιο και άξονες που κινείται και η πρωτοβουλία της Ε.Ε. για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας.

Συναφείς αναρτήσεις
Κατώτατος μισθός
Σήμερα, έχει προγραμματιστεί η πρώτη προφορική διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων, στην αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί με σκοπό τον ...
ΣΕΒ
Αύξηση του κατώτατου μισθού σε επίπεδα συμβατά με την αύξηση της μέσης παραγωγικότητας της οικονομίας, αν αυτή επιβεβαιωθεί για ...
ΣΕΒ
Το νέο σχέδιο νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς παρουσιάστηκε σε ενημερωτική εκδήλωση που οργάνωσε ο ΣΕΒ, την Τετάρτη, 7/11/2018, ...
IOBE
Τον Οκτώβριο, o Δείκτης Οικονομικού Κλίματος υποχωρεί ελαφρώς και διαμορφώνεται στις 101 μονάδες (από 101,3 τον Σεπτέμβριο), σύμφωνα με τα ...
ΣΕΒ
«Η Ελλάδα και η Πορτογαλία υπήρξαν για δεκαετίες οι δύο φτωχότερες χώρες της ΕΕ». Αυτό σημειώνει ειδική μελέτη που ...
ΙΟΒΕ
Ακόμα και το think tank των βιομηχάνων του ΣΕΒ, το ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών) στην μηνιαία ανασκόπησή ...
ΣΕΒ
Δεν θα πρέπει να ξαφνιάζει κανέναν η έλλειψη δυναμικής κουλτούρας που θα αναλαμβάνει υψηλούς επιχειρηματικούς κινδύνους, ιδίως εάν ληφθεί ...
ΣΕΒ
Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 57η θέση μεταξύ 140 χωρών (και 27η στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στην Έκθεση ...
ΣΕΒ
Απροκάλυπτα πλέον ο ΣΕΒ ζητεί την περικοπή των συντάξεων ως… διαρθρωτικό μέτρο (σ.σ. κάτι που ούτε το ΔΝΤ δέχεται ...
Tράπεζα Ελλάδος
Κλείνει το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης, όπως καταγράφεται από τα στοιχεία του 10μήνου, που επεξεργάζεται η Τράπεζα της Ελλάδος και ταυτόχρονα πληρώθηκαν ...
Κατώτατος μισθός
Σήμερα, έχει προγραμματιστεί η πρώτη προφορική διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων, στην αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί με σκοπό τον συντονισμό των δράσεων που ...
Πετρόπουλος
Ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, υπέγραψε τις πρώτες τρεις αποφάσεις, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του ν.4554/2018 (130 Α’), με ...
Υπουργείο Οικονομικών
Σύμφωνα με πληροφορίες του b.e. μέχρι τη Δευτέρα έρχεται τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που καταργεί το τέλος επιτεδεύματος, 500 ευρώ, το χρόνο για ...
ΕΡΓΟΣΕ
Υπεγράφη σήμερα η σύμβαση για το μεγάλο σιδηροδρομικό έργο «Κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα Έξοδος Σ.Σ. Αθηνών (Σ.Σ.Α.) - Τρεις Γέφυρες, με υπογειοποίηση ...
ΔΝΤ
Την πάγια σύσταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) προς την Ελλάδα να εφαρμόσει τις περικοπές των συντάξεων και τη μείωση του αφορολογήτου ορίου, ...
ΣΕΒ
Αύξηση του κατώτατου μισθού σε επίπεδα συμβατά με την αύξηση της μέσης παραγωγικότητας της οικονομίας, αν αυτή επιβεβαιωθεί για το 2018, αλλά σε ...
Αγώνας δρόμου μέχρι τέλος του χρόνου για το 1,3 δισ. ευρώ του τιμήματος
Πράσινο φως, σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην συμφωνία για την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Ελεύθέριος Βενιζέλος ...
Euroworking Group
Θετική είναι η εισήγηση του euroworking group, που συνεδρίασε νωρίτερα την Πέμπτη στις Βρυξέλλες να μην περικοπούν τελικά οι συντάξεις στην Ελλάδα. Η ...
ICAP
Η τεχνολογία και οι πρακτικές αξιοποίησης των δεδομένων Πιστωτικού Κινδύνου, οι προοπτικές και τα σημεία προσοχής της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας, οι εφαρμογές ...
Κομισιόν
Η Ελλάδα υποχρεώνεται να καταβάλει κατ’ αποκοπήν ποσό 10 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματική ποινή άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ ανά εξάμηνο καθυστέρησης, διότι ...
Γενικό Λογιστήριο
Στα 6,4 δις. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα στο 9μηνο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Αυτό, όταν ...