Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΣΕΒ
Προτεραιότητα σε ενέργεια-κυκλική οικονομία
Τρίτη, 11/09/2018

Το τιμολόγιο ενέργειας στη βιομηχανία είναι, κατά τον ΣΕΒ, κεντρικός παράγοντας κόστους και κατά συνέπεια διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Στο υπόμνημά του προς την Κυβέρνηση, το οποίο παρουσίασε στον Αναπλ. Υπουργό Βιομηχανίας, Στέργιο Πιτσιόρλα, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Θεόδωρος  Φέσσας, με θέμα το πλήρες σχέδιο βιομηχανικής αναγέννησης «δια χειρός» ΣΕΒ, Ελληνικής Παραγωγής και 27 κλαδικών και περιφερειακών φορέων της χώρας,  με στόχο την αύξηση του μεριδίου της μεταποίησης στο 12% του ΑΕΠ έως το 2020, τονίζεται πως   είναι αναγκαίο να υλοποιηθεί μία εθνική ενεργειακή πολιτική που θα πετύχει ταχεία μείωση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία (σήμερα 30% πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης).

Η εθνική ενεργειακή πολιτική, κατά τον κ.Φέσσα, θα πρέπει να λύσει σε προτεραιότητα τα θεσμικά προβλήματα του σχεδιασμού των αγορών ενέργειας, αφετέρου να προωθήσει τα προβλήματα ευθυγράμμισης των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και των φόρων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και οδηγίες. 

Οι δράσεις, ειδικότερα, που εισηγείται ο ΣΕΒ προς άμεση υλοποίηση περιγράφονται στα εξής:

-Target model και θέσπιση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την εφαρμογή της νέας δομής της αγοράς, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

-Εξασφάλιση της σύζευξης της αγοράς επόμενης ημέρας (DAM) με την Ιταλία και τη Βουλγαρία, με τη λειτουργία της νέας αγοράς.

-Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο των κατευθυντηρίων γραμμών (EEAG) για κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας για την περίοδο 2014-2020 (SWD (2014) 139, 140). Σημειώνεται πως η σχετική ρύθμιση έχει σταλεί προς έγκριση / σχολιασμό στην ΕΕ.

-Ολοκλήρωση και προώθηση υποδομών διασύνδεσης, όπως σύνδεση με το ηπειρωτικό δίκτυο μη διασυνδεδεμένων νησιών και διασύνδεσης με το δίκτυο των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε.. Αναβάθμιση της υφιστάμενης ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ιταλία ενσωματώνοντας το σχετικό έργο στον προγραμματισμό του ΑΔΜΗΕ. 

-Κατάργηση της διάκρισης Μέσης Τάσης (5 Ευρώ/MWH) και Υψηλής Τάσης.

-Θεσμοθέτηση της δυνατότητας της βιομηχανίας εντάσεως ενέργειας για απευθείας εισαγωγή ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και για σύναψη διμερών συμβάσεων με ηλεκτροπαραγωγούς.

-Το μέτρο των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με τον τρόπο που υλοποιείται, εκτιμάται πως δεν έχει συνεισφέρει στη δημιουργία ανταγωνιστικών λύσεων για τη βιομηχανία.

-Ευθυγράμμιση της εθνικής πολιτικής με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, το οποίο συνεπάγεται βελτίωση της ενεργειακής επάρκειας, χρήση ανανεώσιμων πηγών, καθώς και eco-design.   

Στο μεταξύ, σε σχέση με τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, ο ΣΕΒ σημειώνει πως η εστίαση των μεταποιητικών επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην κυκλική οικονομία δημιουργεί σεβασμό στο περιβάλλον, υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και συνεκτική κοινωνία. Δημιουργεί ταυτόχρονα νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε τομείς όπως, η ανακύκλωση, οι ανανεώσιμες πηγές, τα βιο-καύσιμα, κτλ, αλλά και απρόσκοπτη πρόσβαση της μεταποίησης σε φθηνές πρώτες ύλες και υποκατάσταση εισαγωγών. Επί του προκειμένου, οι δράσεις που προτείνονται είναι:

-Απλοποίηση του πλαισίου του Ν.4014/2011 με στόχο την τήρηση προβλεπόμενων προθεσμιών διαδικασίας περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων  για την αποφυγή των υφιστάμενων καθυστερήσεων.

-Άμεση λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου και ενεργοποίηση πιστοποιημένων ελεγκτών.

-Ενεργοποίηση της λειτουργίας της γνωμοδοτικής επιτροπής για «αποχαρακτηρισμό αποβλήτων» όπως προβλέπεται στο άρθρο 40 του Ν.4042/12, με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στον 4042/12 , άρθρα 12 και 13 (by-product και αποχαρακτηρισμός αντίστοιχα).

-Αποτελεσματική λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου, επίλυση σειράς προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την πιλοτική λειτουργία του και ενεργοποίηση πιστοποιημένων ελεγκτών.

-Διαμόρφωση πλαισίου & κινήτρων για την ενεργοποίηση της κυκλικής οικονομίας:

-Δημιουργία δευτερογενών αγορών α’  υλών (εναλλακτικές ύλες, δευτερογενή καύσιμα),

-Ενεργοποίηση τέλους ταφής όπως προβλέπεται στον Ν.4042/12, άρθρο 43,

-Προτυποποίηση και προώθηση ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων και υπολειμμάτων,

-Προώθηση Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων  στο πλαίσιο της Κοινοτικής ανακοίνωσης “Public procurement for a better environment” (COM (2008) 400, 16 Ιουλίου 2008) και του άρ. 18 του Ν. 3855/2010,

-Μετατόπιση όποιας επιδότησης από την συλλογή στο στάδιο της αξιοποίησης,

-Άρση εμποδίων για τη βιομηχανική συμβίωση - συνδιαχείρηση αποβλήτων  (απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης, επίσης, σε περιπτώσεις δοκιμών αξιοποίησης νέων ΕΚΑ).

-Δημιουργία, μέτρηση και αξιολόγηση δεικτών «κυκλικότητας» της οικονομίας στο ίδιο πλαίσιο και άξονες που κινείται και η πρωτοβουλία της Ε.Ε. για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας.

Συναφείς αναρτήσεις
ΣΕΒ
Ημιτελή αν και σημαντική μεταρρύθμιση χαρακτηρίζει την αναμόρφωση του εταιρικού δικαίου ο ΣΕΒ στο Special Report του Συνδέσμου που κυκλοφόρησε σήμερα. ...
Τσίπρας
Στα 650 ευρώ διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός, όπως ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο υπουργικό συμβούλιο. Αυτό σημαίνει αύξηση κατά 64 ...
ΣΕΒ
Την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, μέσα σε ένα διεθνές πλαίσιο αυξημένων κινδύνων και προκλήσεων κάνει λόγο ...
Εξωστρέφεια
130 b2b συναντήσεις πραγματοποίησαν οι 19 επιχειρήσεις από τους κλάδους των κατασκευών & δομικών υλικών, των τροφίμων & ποτών ...
ΙΟΒΕ
Σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης το 2018 υπολογίζονταν να είναι 27,3% υψηλότερες ...
ΣΕΒ
Το 2019 θα είναι δύσκολη χρονιά προειδοποιεί ο ΣΕΒ σε οικονομική του ανάλυση. Όπως εξηγεί, στη διεθνή οικονομία, επικρατούν ...
Φέσσας
«Αδιάψευστος μάρτυρας των σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών που συνέβησαν στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης, από το 2009 έως το ...
Γερμανοί βιομήχανοι
«Η Ελλάδα μετά από περίπου μια δεκαετία, έχει περάσει σε μια νέα φάση. Το αίσιο τέλος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ...
ΙΟΒΕ
Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος του ΙΟΒΕ ανακάμπτει ελαφρά μετά την υποχώρηση του προηγούμενου μήνα και διαμορφώνεται στις 101,8 μονάδες (από 101 μονάδες ...
BUSINESS-ENERGY_FEBRURY_02-1.jpg
Στοιχεία
Αρνητικό πρόσημο κατέγραψε η πορεία της μισθωτής απασχόλησης τον Γενάρη, ένα μήνα πριν την εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από ...
ΤΑΙΠΕΔ
Είκοσι τέσσερις αποκρατικοποιήσεις με εμβληματικές, αυτή των Ελληνικών Πετρελαίων, της ΔΕΠΑ και του 17% της ΔΕΗ, προγραμματίζει για φέτος το ΤΑΙΠΕΔ, όπως προβλέπεται ...
To μαχαίρι στις δαπάνες
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου 2019, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του ...
ΤΑΙΠΕΔ
Tρεις δεσμευτικές προσφορές για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Αλίμου για 40 χρόνια, παρέλαβε την Πέμπτη το ΤΑΙΠΕΔ. Δεσμευτικές προσφορές ...
ΣΕΒ
Ημιτελή αν και σημαντική μεταρρύθμιση χαρακτηρίζει την αναμόρφωση του εταιρικού δικαίου ο ΣΕΒ στο Special Report του Συνδέσμου που κυκλοφόρησε σήμερα. Όπως αναφέρεται στο δελτίο ...
ΕΛΣΤΑΤ
Αύξηση 0,4% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο φέτος, από άνοδο 0,6% τον περασμένο Δεκέμβριο, έναντι μείωσης 0,2% τον Ιανουάριο 2017, με τις κυριότερες ...
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ
Ποιος είπε ότι απαγορεύεται το κάπνισμα στα κέντρα διασκέδασης και στα καζίνο; Απλώς, υπάρχει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ δηλαδή) η οποία αναφέρει πως ...
Handelsblatt
O Eλληνας πρωθυπουργός, γράφει η Handelsblatt, διστάζει να προβεί στις μεταρρυθμίσεις, λόγω των επικείμενων βουλευτικών εκλογών. Με τίτλο «Προεκλογικά δώρα αντί μεταρρυθμίσεων - ο Τσίπρας μπαίνει ...
ΟΟΣΑ
Την υψηλότερη ανεργία μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ και βεβαίως της ευρωζώνης εμφανίζει η χώρα μας. Η ανεργία στην Ελλάδα ανέρχεται στο 18,5%, ...
ΕΛΣΤΑΤ
Διψήφιο ποσοστό αύξησης εμφανίζει η οικοδομική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.  Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), μετρούμενο με ...
Reuters
Στο αρνητικό κλίμα που «χτίζεται» για την Ελλάδα στην Ευρώπη λόγω της καθυστέρησης στην εφαρμογή των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων αλλά και των παροχών - ...
Απλοποίηση διαδικασιών
- Δίνεται η δυνατότητα συγχώνευσης εταιρειών διαφορετικών μορφών, προκειμένου να ενισχυθεί η ευελιξία στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχημάτων. Δηλαδή θα επιτρέπονται οι συγχωνεύσεις μεταξύ ...