Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μυτιληναίος
Καθαρά κέρδη 144,2 εκατ. ευρώ - προτεινόμενο μέρισμα 0,36 ευρώ ανά μετοχή
Πέμπτη, 28/03/2019

Νέα ιστορικά υψηλή επίδοση λειτουργικής κερδοφορίας, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ανακοίνωσε ο όμιλος Μυτιληναίος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της εταιρίας, αμετάβλητος παρέμεινε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ο κύκλος εργασιών του ομίλου Μυτιληναίος το 2018 στα €1.526,5 εκατ. ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας και μετά τις απαραίτητες προσαρμογές διαμορφώθηκαν σε €144,2 εκατ. έναντι €145,8 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μετά τις απαραίτητες προσαρμογές διαμορφώθηκαν σε €290,0 εκατ. έναντι €298,9 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), μετά τις απαραίτητες προσαρμογές διαμορφώθηκαν σε €1,009 έναντι €1,020 το 2017.

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2018 ανέρχεται σε €0,36 (μικτό μέρισμα ανά μετοχή) αυξημένο έναντι €0,32 το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά €177,7 εκατ., σε €390,4 εκατ. από €568,1 εκατ. την 31/12/2017.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

«Το 2018, η Εταιρεία κατάφερε να επαναλάβει οικονομικές επιδόσεις αντίστοιχες με το 2017, έτος κατά το οποίο καταγράφηκαν ιστορικά υψηλά μεγέθη σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του εταιρικού μετασχηματισμού. Εξίσου σημαντική εξέλιξη, πέραν της υψηλής κερδοφορίας, ήταν ότι το 2018  καταγράφηκαν ισχυρές ταμειακές ροές, που είχαν ως συνέπεια την περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού. Παράλληλα, σε επιχειρησιακό επίπεδο, έχουν τεθεί οι βάσεις ώστε το 2019 να αποτελέσει εκ νέου για τη MYTILINEOS ένα έτος με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, σε κάθε έναν από τους τομείς δραστηριότητας.»

 

Οικονομικά αποτελέσματα 2018

 

pastedGraphic.png

 

* Για σκοπούς ορθής σύγκρισης, τα αποτελέσματα του 2017 και 2018 αποτυπώνονται προσαρμοσμένα ως προς τα παρακάτω μεγέθη: Τα αποτελέσματα 2017 σε ενοποιημένη βάση, είχαν ενισχυθεί κατά €24,5 εκατ. από το ποσό της αποζημίωσης που επιδίκασε το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο για την υπόθεση του RTB BOR, που δεν αφορούσε σε κάποιον από τους τρεις βασικούς τομείς δραστηριότητας. Επιπλέον, επιβαρύνθηκε κατά €17,4 εκατ. λόγω της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε. επί της προσφυγής της Αλουμίνιον της Ελλάδος, που αφορούσε στην τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας την περίοδο 2007-2008. Συνολικά τα αποτελέσματα του 2017 είχαν ωφεληθεί κατά €7,1 εκατ. σε επίπεδο  EBITDA και €8,8 εκατ. σε επίπεδο κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας. Για το 2018, η εταιρεία επιβαρύνθηκε με ποσό €6,4 εκατ. σε επίπεδο EBITDA και €3,0 εκατ. σε επίπεδο κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας που αφορούσαν σε απαίτηση της ΔΕΠΑ για χρεώσεις από αναδρομική αναθεώρηση συμβατικής τιμής από τη προμηθεύτρια BOTAS για τα έτη 2012 και 2013.

 

Περίληψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2018

 

Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε αμετάβλητος στα €1.526,5 εκατ. από €1.526,7 εκατ. το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €283,6 εκατ. έναντι €306,0 εκατ. το 2017.

Tο EBITDA, προσαρμοσμένο για μη λειτουργικά και μη επαναλαμβανόμενα μεγέθη για το 2018, σημείωσε μείωση 3,0% στα €290,0 εκατ. από €298,9 εκατ. το 2017, που αποδίδεται κυρίως στη μειωμένη επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά το A΄Εξάμηνο του 2018, καθώς και σε ορισμένες καθυστερήσεις στην εκτέλεση υπογεγραμμένων συμβάσεων του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €141,2 εκατ. έναντι €154,6 εκατ. το 2017. Σε προσαρμοσμένη βάση, τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σημείωσαν μείωση κατά 1,1%.

Συνολικά, η Εταιρεία το 2018 κατάφερε να διατηρήσει τις οικονομικές της επιδόσεις σε πολύ υψηλά επίπεδα, στηριζόμενη πρωτίστως στην εξαιρετική επίδοση του Τομέα της Μεταλλουργίας που κατέγραψε για δεύτερο συνεχές έτος νέα ιστορικά υψηλή επίδοση λειτουργικής κερδοφορίας, παρά τις συνθήκες αυξημένης μεταβλητότητας που επηρέασαν αρνητικά την πλειονότητα των παραγώγων αλουμινίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιπλέον, η MYTILINEOS κατέγραψε ιδιαίτερα ισχυρές χρηματοδοτικές ροές που είχαν ως συνέπεια τη μείωση του καθαρού δανεισμού στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, με το δείκτη καθαρού δανεισμού σε σχέση με το EBITDA να διαμορφώνεται σε 1,38 από 1,90 στο τέλος του 2017.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη μείωση επετεύχθη μετά και την πληρωμή μερίσματος ύψους €45,7 εκατ. για τα κέρδη της χρήσης 2017. Το προτεινόμενο μέρισμα για τα κέρδη χρήσης 2018 ανέρχεται σε €51,4 εκατ., ήτοι €0,36 ανά μετοχή, από €0,32 το προηγούμενο έτος.

 

Κύριες Δραστηριότητες

 

Τομέας Μεταλλουργίας

 

Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €549,5 εκατ., που αντιστοιχεί σε 36,0% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €516,9 εκατ. το 2017.

Το EBITDA προσαρμοσμένo για μη λειτουργικά μεγέθη (απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε. για το 2017 και την υπόθεση BOTAS το 2018 που επηρέασε αρνητικά το EBITDA του τομέα της Μεταλλουργίας κατά €3,0 εκατ.) ανήλθε σε €169,0 εκατ. από €141,4 εκατ., βοηθούμενα κυρίως από τις υψηλές τιμές Αλουμίνας που ήταν αυξημένες κατά +33% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Το 2018 χαρακτηρίστηκε από μια σειρά γεγονότων τα οποία επηρέασαν τη διαθεσιμότητα του υλικού στο δυτικό ημισφαίριο και προκάλεσαν αυξημένη μεταβλητότητα στον κλάδο, αλλά ταυτόχρονα ανέδειξαν το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα που προσφέρει το πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής της Εταιρείας σε συνδυασμό με τον αυστηρό έλεγχο του κόστους.  Συγκεκριμένα, η MYTILINEOS επωφελήθηκε τα μέγιστα από την αύξηση των τιμών Αλουμίνας, λόγω της υπερβάλλουσας παραγωγικής δυναμικότητας που διαθέτει στην αγορά, με αποτέλεσμα την επίτευξη υψηλών περιθωρίων κερδών, σε μια συγκυρία που η αύξηση της τιμής της πρώτης ύλης Αλουμίνας επηρέασε αρνητικά τους περισσότερους παραγωγούς αλουμινίου.

Πιο αναλυτικά, το 2018 η δραστηριότητα της Αλουμίνας κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) €83,1 εκατ. (+92,8% σε σύγκριση με το 2017) με λειτουργικό περιθώριο EBITDA ρεκόρ 47,3%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της δραστηριότητας του Αλουμινίου διαμορφώθηκαν σε €82,6 εκατ. (-13,1% σε σύγκριση με το 2017) και λειτουργικό περιθώριο EBITDA 22,3%.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εδραίωσης και ενδυνάμωσης του Τομέα Μεταλλουργίας, το 2018, πραγματοποιήθηκε η εξαγορά 97,9% των μετοχών της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. Α.Ε. που δραστηριοποιείται στην βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία μετάλλων και ιδιαίτερα των κραμάτων Αλουμινίου και προϊόντων τους. Η ετήσια δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται σε 35.000 τόνους Αλουμινίου και σύμφωνα με το σχεδιασμό της MYTILINEOS, μέσω εκτεταμένων επενδύσεων αύξησης παραγωγής και παραγωγικότητας, η παραγωγή αναμένεται να φτάσει τους 50.000 τόνους σε ορίζοντα διετίας. Η εξαγορά τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Όσον αφορά στη νέα μονάδα παραγωγής Αλουμίνας, η σχετική μελέτη προχωρά με βάση τον σχεδιασμό της εταιρείας.

 

Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου

 

Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €608,1 εκατ. που αντιστοιχεί σε 39,8% του συνολικού κύκλου εργασιών του 2018, έναντι €507,4 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το 2018 σε €63,8 εκατ. προσαρμοσμένα κατά €3,4 εκατ. για την υπόθεση BOTAS που αφορούσε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνοντας μείωση κατά 14,6% σε σχέση με το 2017 (€74,7 εκατ.).

Η συγκεκριμένη επίδοση οφείλεται κυρίως: α) στη μεγάλη προγραμματισμένη συντήρηση που επηρέασε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη μονάδα του Αγ. Νικολάου, β) στις συνθήκες χαμηλής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ήπιων κλιματολογικών συνθηκών, γ) στην υψηλή διαθεσιμότητα υδάτινων αποθεμάτων που χαρακτήρισαν την εγχώρια αγορά στο Α’ Εξάμηνο του 2018 και δ) λόγω της πολύμηνης καθυστέρησης εφαρμογής του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την μη αποζημίωση των Μονάδων Παραγωγής για την παροχή της υπηρεσίας ευελιξίας για το 1ο 9μηνο του έτους.

Οι συνθήκες αυτές ομαλοποιήθηκαν στη συνέχεια του έτους και σε συνδυασμό με την ραγδαία άνοδο των τιμών CO2 (+149% το 2018) συνετέλεσαν στην άνοδο της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) από τα 53,5 €/MWh τον Ιανουάριο του 2018 σε επίπεδα υψηλότερα των 70 €/MWh το Δεκέμβριο.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των θερμικών μονάδων της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 4,9 εκατ. MWhrs το 2018, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Οι επιδόσεις των επί μέρους δραστηριοτήτων του Τομέα Ηλεκτρισμού και ΦΑ είχαν ως εξής:

 

  • Συνολικά, η παραγωγή από θερμικές και ανανεώσιμες μονάδες ανήλθε σε 5,1 εκατ. MWhrs, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα.

 

  • Αναφορικά με την παραγωγή από ΑΠΕ καταγράφηκε αύξηση 14,2% καθώς η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε στα 176MW (από τα οποία 16MW ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης), ενώ άλλα 34,5 MW βρίσκονται υπό κατασκευή και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2019. Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε €18,2 εκατ. από €16,1 εκατ. με το EBITDA περιθώριο να διαμορφώνεται σε 65%.

 

  • Οι συνθήκες χαμηλών τιμών ΟΤΣ, ιδιαίτερα στο Α’ Εξάμηνο του έτους είχαν θετική επίδραση στη δραστηριότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) €8,9 εκατ. το 2018. Η Protergia το 2018 συνέχισε να ενισχύει τη θέση της αυξάνοντας σταθερά το μερίδιο αγοράς στο 4,0% από 3,3% στο τέλος του 2017.  Σήμερα η Protergia έχει ήδη ξεπεράσει το όριο των 130χιλ. πελατών με περαιτέρω σημαντική ενίσχυση του μεριδίου αγοράς (4,46% το Φεβρουάριο του 2019).

 

Σχετικά με την επένδυση για τη νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, συνολικής ισχύος άνω των 665 MW, κατόπιν της έγκρισης της άδειας παραγωγής και της λήψης του Final Investment Decision (FID), από την Εκτελεστική Επιτροπή, η Εταιρεία προχωρά άμεσα στα επόμενα αδειοδοτικά στάδια και μελέτες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έναρξη της κατασκευής. Η συγκεκριμένη μονάδα αναμένεται να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην παραγωγή ενέργειας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης ζήτησης, μειωμένης διαθεσιμότητας λιγνιτικής παραγωγής και υψηλού κόστους ρύπων.

 

Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών

 

Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €367,3 το 2018, που αντιστοιχεί σε 24,1% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €501,4 εκατ. το 2017.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €54,9 εκατ. έναντι €88,8 εκατ. το 2017.

Η μειωμένη επίδοση του Τομέα οφείλεται σε καθυστερήσεις στην έναρξη εκτέλεσης υπογεγραμμένων συμβάσεων σε έργα μονάδων στην Αφρική, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν τις επιδόσεις του Τομέα κατά τη διάρκεια του 2019.

Η δραστηριότητα κατασκευής Φ/Β μονάδων μέσω της θυγατρικής εταιρείας METKA EGN είχε σημαντική συνεισφορά, καταγράφοντας το 2018 Κύκλο Εργασιών €85,2 εκατ. και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) €4,5 εκατ.

Στο τέλος του 2018 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώθηκε σε €983,9 εκατ. ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται €265,7 εκατ. Φ/Β έργων.  Το 2019 αναμένεται περαιτέρω αυξημένη συνεισφορά από τη METKA EGN, καθώς είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν σημαντικά νέα έργα, με σημαντικότερη τη σύμβαση ύψους €200 εκατ. με την Talasol Solar S.L.U. για την υλοποίηση μονάδας ηλιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακας, με εγκατεστημένη ισχύ 300 MW, στον δήμο Talaván, στο Cáceres της Ισπανίας.

Προοπτικές Τομέων Επιχειρησιακής Δραστηριότητας

Για το 2019 διαγράφονται θετικές προοπτικές, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας:

 

  • Η συνεχής και επιτυχής πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων σε συνδυασμό με τον αυστηρό έλεγχο του κόστους παραγωγής και η ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. στον Τομέα της Μεταλλουργίας.
  • Η γεωγραφική εξάπλωση του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών, ιδιαίτερα μέσω της δραστηριότητας κατασκευής φωτοβολταϊκών μονάδων.
  • Η περαιτέρω ανάπτυξη παραγωγής ΑΠΕ και η αυξημένη λειτουργία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών CO2, και αυξανόμενης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Η δυνατότητα της Εταιρείας να διαπραγματεύεται ανταγωνιστικές τιμές φυσικού αερίου, να εισάγει φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) δημιουργώντας ένα πλήρως διαφοροποιημένο καλάθι και σε συνάρτηση με την δυνατότητα κάλυψης της υψηλής ζήτησης που διαμορφώνεται στην αγορά.
  • Η επιπλέον ανάπτυξη στην λιανική της Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Φυσικού Αερίου.
  • Η μείωση του καθαρού δανεισμού αλλά και του χρηματοοικονομικού κόστους.

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε η MYTILINEOS να καταγράψει νέες ιστορικά υψηλές επιδόσεις το 2019.

Συναφείς αναρτήσεις
Σαράντης
Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη ...
Coca Cola HBC
Τη διανομή μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή και τη διανομή ειδικού μερίσματος 2 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε μεταξύ άλλων ...
ΟΤΕ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 67 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ (ή Εταιρεία), με παρόντες και εκπροσωπούμενους μετόχους που ...
Β. Βαρδινογιάννης
Πράσινο φως για την διανομή πρόσθετου μερίσματος 0,95 ευρώ ανά μετοχή έδωσε η σημερινή τακτική γενική συνέλευση της Motor Oil, καθώς η εισηγμένη ...
ΕΡΓΟΣΕ
Την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου «Κανονικοποίηση της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού-Λουτρακίου με ηλεκτροκίνηση (Α.Δ. 1509)», με την ...
Αegean Airlines
Τη διανομή μερίσματος 0,60 ευρώ ανά μετοχή, των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για το 2018 και την προσθήκη του Νικόλαου Σοφιανού, ...
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Στην Αθήνα στις 23 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., στο Ξενοδοχείο «WYNDHAM GRAND ATHENS», Μεγάλου Αλεξάνδρου ...
MYTILINEOS
Δύο σημαντικότατες διακρίσεις απέσπασε η MYTILINEOS για τη συμβολή της στο έργο 400MW CCGT Bridge Power Project στη Γκάνα, ...
Μυτιληναίος
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. ανακοινώνει την υπογραφή της σύμβασης ΔΕΑ – 99595/2019 με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Ηλεκτρικής Ενέργειας σε consortium με ...

Συλλήψεις
Στη σύλληψη εννέα ατόμων που πραγματοποιούσαν παρεμβάσεις επ' αμοιβή σε μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος προχώρησε η Αστυνομία. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ...
ΔΕΠΑ
Γνωστοποιήθηκε επισήμως μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΠΑ η αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας Δημήτρη Τζώρτζη. Καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου ανέλαβε ο πρόεδρος της ΔΕΠΑ, Βελισσάριος Δότσης. Την παραίτηση ...
Εμ. Παναγιωτάκης
Επιστολή προς την επίτροπο ανταγωνισμού Μαργκρέτ Βεστάγκερ για το θέμα της θέσπισης μηχανισμού αποζημίωσης απέστειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης, τονίζοντας πως η ...
Φυσικό Αέριο
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ο νέος πάροχος ενέργειας στην πόλη της Λάρισας, συνεχίζει τη δυναμική του πορεία, διευρύνοντας καθημερινά την πελατειακή ...
Περιβάλλον
Σημαντικοί ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συναντηθούν στην Αθήνα για το 9ο Διεθνές Συνέδριο για τους Φυσικούς Πόρους με θέμα ...
Euroasia
Eπανέρχεται η διαμάχη για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης- Αττικής, με την κυπριακών συμφερόντων Euroasia Interconnector να επικρίνει τους χειρισμούς της ελληνικής πλευράς και ...
ΑΟΖ
Η Τουρκία ναι μεν προχωρά σε γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ με τον «Πορθητή», αλλά αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα που συνεχώς αυξάνονται, λόγω της αποχώρησης ...
ΔΕΠΑ
Τέλος στο σίριαλ με την υπόθεση της αποχώρησης του κ. Δημήτρη Τζώρτζη, από τη θέση του  διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΠΑ βάζει  η έκτακτη ...
Energean
Aνάμεσα στις ελάχιστες πετρελαικές εταιρίες- μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού- που κατάφεραν μία πετυχημένη έκδοση μετοχών και εισαγωγή σε Χρηματιστήριο τα τελευταία ...
Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων
«Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει μέτρα εις βάρος της Τουρκίας για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και συγκεκριμένα για τις ενέργειές της ...
ΣΠΕΦ
Τις θέσεις του για την διαμόρφωση ενός νέου κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την εγκατάσταση, λειτουργία και τιμολόγηση αποθηκευτικών σταθμών στα δίκτυα μεταφοράς ...
ΑΟΖ
Στην επιβεβαίωση ότι το τουρκικό γεωτρύπανο «Πορθητής» ξεκίνησε τη γεώτρηση ανοιχτά της Κύπρου, προχώρησε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ. Σύμφωνα με κυπριακά μέσα ενημέρωσης, ...