Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελλάκτωρ
Πως γύρισαν οι αδελφοί Καλλιτσάντση τον όμιλο στον ίσιο δρόμο - Τι δείχνουν τα αποτελέσματα του 2018
Τετάρτη, 17/04/2019

Ισχυρές επιδόσεις σε Παραχωρήσεις, Περιβάλλον, Αιολικά και Σταθεροποίηση στην Κατασκευή κατέγραψε ο όμιλος το 2018. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €1.857,3 εκατ. έναντι €1.865,7 εκατ. το 2017, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,5%.

Οι τρεις βασικοί αναπτυξιακοί κλάδοι συνέχισαν τις ισχυρές επιδόσεις, με τα Αιολικά να εμφανίζουν αύξηση 21,2% στον κύκλο εργασιών, ακολουθούμενα από το Περιβάλλον με αύξηση 12,8% στον κύκλο εργασιών και τις Παραχωρήσεις με αύξηση 7,9% στον κύκλο εργασιών, αντισταθμιζόμενοι από μείωση 3,1% στον κύκλο εργασιών της Κατασκευής. Ο κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε έσοδα οριακά αυξημένα κατά 0,5%, σε σύγκριση με το 2017.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν για το 2018 σε € 142,9 εκατ. έναντι € 204,6 εκατ. το 2017. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ήταν κέρδη € 41,6 εκατ. έναντι κερδών € 101,6 εκατ. το 2017. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ο Όμιλος παρουσίασε ζημίες € 25,8 εκατ. έναντι κερδών € 39,7 εκατ. το 2017. Μετά από φόρους ο Όμιλος παρουσίασε ζημίες € 95,6 εκατ. έναντι ζημιών € 9,6 εκατ. το 2017.

Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2018 του Ομίλου επηρεάστηκαν από τα ακόλουθα:

Στην Κατασκευή: Κόστος αποχώρησης € 18,9 εκατ. από το έργο ISF στο κράτος του Κατάρ και ζημίες ύψους € 79 εκατ., οι οποίες αφορούν σε ανάληψη υποχρεώσεων εταίρου κοινοπραξίας και αναθεώρηση κερδοφορίας έργων στη Ρουμανία (συμπερίληψη αμφότερων ήδη από τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2018).

Στις Παραχωρήσεις: € 10 εκατ. λόγω πρόβλεψης επί απαίτησης για παρακρατημένους φόρους (συμπερίληψη ήδη από τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2018), αρνητική επίδραση € 4,6 εκατ. λόγω απομείωσης αξίας ακινήτου και αρνητική επίδραση € 31,4 εκατ. από προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (Μορέας).

Στο Περιβάλλον: Κέρδη € 5,8 εκατ. από αποζημιώσεις πληρωτέες από τον ΕΔΣΝΑ αναφορικά με ασυμβασιοποίητες εργασίες προηγούμενων ετών και κέρδη € 4,2 εκατ. από αντιστροφή πρόβλεψης (συμπερίληψη αμφότερων ήδη από τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2018).

* Στην Ανάπτυξη Ακινήτων: Κέρδη € 2,8 εκατ. λόγω αντιστροφής παλαιότερης απομείωσης αξίας εμπορικού ακινήτου και απομειώσεις απαιτήσεων ποσού € 0,4 εκατ.

Σύμφωνα με πηγές της διοίκησης, τα ζημιογόνα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα καθώς στο εννεάμηνο του έτους η νέα Διοίκηση Καλλιτσάντση είχε συνειδητά επιλέξει να σχηματίσει μία σειρά από προβλέψεις με αρνητική επίδραση, στο πλαίσιο της πλήρους χαρτογράφησης των δραστηριοτήτων του ομίλου, της αναγνώρισης των ζημιογόνων έργων και της «κάθαρσης» του ισολογισμού.  Η μείωση του κύκλου εργασιών της Κατασκευής το 2018 στα 1,4 δισ. ευρώ από 1,5 δισ. ευρώ το 2017 αλλά και του ανεκτέλεστου της ΑΚΤΩΡ από 2 δισ. ευρώ το 2017 σε 1,84 δισ. ευρώ σήμερα, καταδεικνύει την απουσία νέων έργων κυρίως στην Ελλάδα καθώς και τις επιπτώσεις από την καθυστέρηση στη δημοπράτηση και στην ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών μεγάλων έργων όπως η Γραμμή 4 του Μετρό, ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης, Υποθαλάσσια της Σαλαμίνας, τα Δορυφορικά Διόδια κ.ά.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2018, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης δήλωσε: «Η συστηματική προσπάθεια που καταβάλλουμε εδώ και 9 μήνες για την ανασύσταση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την επιστροφή στην κερδοφορία, έχει ξεκινήσει να αποδίδει καρπούς. Οι ισχυρές επιδόσεις σε Παραχωρήσεις, Περιβάλλον και Αιολικά αποδεικνύουν πως η στρατηγική μας απόφαση για επικέντρωση και επέκταση σε αυτές τις δραστηριότητες ενέχει θετικές προοπτικές για τον Όμιλο στο μέλλον. Η εστίαση της Διοίκησης στην Κατασκευή παράγει ενθαρρυντικά αποτελέσματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως διαφαίνεται από τη σταθεροποίηση των ζημιών στην ΑΚΤΩΡ στα επίπεδα του εννεαμήνου 2018. Η λειτουργική απόδοση βελτιώνεται κι έχουμε θέσει τις δικλείδες ασφαλείας που θα επιτρέψουν στον Όμιλο να αξιοποιήσει μελλοντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και φυσικά να επιστρέψει στην κερδοφορία. Αναμένουμε πως η συνολική επίδοση του Ομίλου θα βελτιωθεί περαιτέρω, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ».

Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του Ομίλου (εξαιρουμένων εταιρειών με δάνεια χωρίς αναγωγή) στις 31.12.2018 διαμορφώθηκε σε € 584,1 εκατ. έναντι € 514,7 εκατ. στις 31.12.2017.

Στοιχεία ανά κλάδο δραστηριότητας:

Κλάδος Κατασκευής

Ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε κατά τη χρήση 2018 έσοδα € 1.463,1 εκατ., έναντι εσόδων 1.509,5 εκατ. το 2017. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της Κατασκευής ήταν ζημίες € 109,5 εκατ. έναντι κερδών € 5,1 εκατ. το 2017. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων για τη χρήση 2018, προέκυψαν ζημίες € 126,8 εκατ. έναντι ζημιών € 6,4 εκατ. το 2017, ενώ μετά από φόρους ο κλάδος κατασκευής είχε ζημίες € 132,4 εκατ. έναντι ζημιών € 24,3 εκατ. το 2017.

Η μείωση του κύκλου εργασιών αντικατοπτρίζει τα περιορισμένα νέα έργα κυρίως στην Ελλάδα, καθώς και τις καθυστερήσεις στη δημοπράτηση κι ολοκλήρωση διαγωνισμών μεγάλων έργων όπως η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας και ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης. Κατά το 2018, η ΑΚΤΩΡ εστίασε στην υλοποίηση και ολοκλήρωση σημαντικών έργων όπως η Χρυσή Γραμμή του Μετρό (κράτος του Κατάρ), ο αγωγός φυσικού
αερίου TAP, το Μετρό Θεσσαλονίκης (βασική γραμμή και επέκταση προς Καλαμαριά), η Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, η ανακατασκευή του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Αστήρ Παλλάς στη Βουλιαγμένη, το σιδηροδρομικό έργο Gurasada - Ilteu 2c (Ρουμανία) και στην κατασκευή διάφορων οδικών έργων στα Βαλκάνια. Επιπλέον, ο κλάδος Φωτοβολταϊκών της ΑΚΤΩΡ κατασκεύασε έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 700 MWp στην Ελλάδα και το εξωτερικό (κυρίως Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Αυστραλία). Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ ανήλθε την 31.12.2018 σε € 1,35 δισ. με συμβάσεις για επιπρόσθετα έργα συνολικού ύψους € 494,7 εκατ. (εκ των οποίων συμβάσεις ύψους € 100,9 εκατ. υπογράφηκαν μετά την 31.12.2018) να εκκρεμούν, διαμορφώνοντας το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Κατασκευής σε € 1,84 δισ.

Κλάδος Παραχωρήσεων

Για τη χρήση 2018, τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων ήταν € 240,6 εκατ. έναντι € 222,9 εκατ. το 2017,
παρουσιάζοντας αύξηση 7,9%, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αύξησης της κίνησης στις ώριμες
παραχωρήσεις (η κίνηση αυξήθηκε κατά 4,0% στην Αττική Οδό) όπως επίσης και του διπλασιασμού των
εσόδων στις Αττικές Διαδρομές από το έργο της Εγνατίας Οδού.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης εμφανίζονται αυξημένα κατά 2,5%, φτάνοντας τα € 106,3 εκατ. έναντι € 103,7 εκατ. το 2017. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 80,9 εκατ. έναντι € 79,1 εκατ., αυξημένα κατά 2,3% και τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους μειώθηκαν σε € 26,1 εκατ. έναντι € 54,8 εκατ. το 2017, λόγω αρνητικής επίδρασης από προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης € 31,4 εκατ. Κατά το 2018, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ απέκτησε επιπλέον 2,22% των μετοχών στον ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (συνολικό ποσοστό σήμερα 22,22%) κι επιπλέον 6,5% των μετοχών στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ (συνολικό ποσοστό σήμερα
65,75%), επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση της στον κλάδο των παραχωρήσεων.

Σε σχέση με νέα έργα, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ εστιάζει στην Εγνατία Οδό και τους τρεις κάθετους άξονές της, στην Υποθαλάσσια Ζεύξη της Σαλαμίνας και στο Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι
ανακηρύχτηκε «Προτιμητέος Επενδυτής» στο διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης του
δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου για περίοδο 40 ετών,
που πραγματοποίησε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (τίμημα €57,5 εκατ).

Επιπλέον, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με την επέκταση υφιστάμενων συμβάσεων έργων παραχώρησης (Αττική Οδός, Μορέας και Ολυμπία Οδός), ενώ σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες ενδέχεται να εμφανιστούν στη δευτερεύουσα αγορά υφιστάμενων έργων παραχώρησης.

Κλάδος Περιβάλλοντος

Ο κύκλος εργασιών του τομέα Περιβάλλοντος για το 2018 ανήλθε σε € 86,3 εκατ., έναντι € 76,5 εκατ. το 2017, αυξημένος κατά 12,8%, εν μέρει λόγω αποζημιώσεων πληρωτέων από τον ΕΔΣΝΑ αναφορικά με ασυμβασιοποίητες εργασίες προηγούμενων ετών ύψους € 5,8 εκατ. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε κέρδη € 20,0 εκατ. έναντι ζημιών € 0,6 εκατ. κατά το 2017, και περιλαμβάνουν κέρδος ποσού € 4,2 εκατ. από την αντιστροφή παλαιότερης πρόβλεψης λόγω διακανονισμού. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη € 21,2 εκατ. έναντι ζημιών € 0,8 εκατ. κατά το 2017, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν κέρδη € 15,2 εκατ. έναντι ζημιών € 4,5 εκατ. το 2017.

Κλάδος Αιολικών

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου των Αιολικών κατά το 2018 ανήλθε σε € 60,2 έναντι € 49,7 εκατ. το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 21,2%, ως αποτέλεσμα ευνοϊκών ανεμολογικών δεδομένων και αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος από 260,3 MW στις 31.12.2017 σε 289,1 MW στις 31.12.2018. Επιπλέον, στα τέλη του 2018 είχε ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή ενός ακόμη αιολικού πάρκου, αυξάνοντας το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος στα 295,5 MW. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε κέρδη € 28,6 εκατ. έναντι € 21,9 εκατ. το 2017, αυξημένα κατά 30,5%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν € 17,5 εκατ. έναντι € 12,6 εκατ. το 2017, αυξημένα κατά 38,9% και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 15,1 εκατ. έναντι € 9,6 εκατ. το 2017, αυξημένα επίσης κατά 57,3%. Ο κλάδος των Αιολικών συνέχισε να παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη, αντικατοπτρίζοντας τη θετική επίδραση του επενδεδυμένου κεφαλαίου, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το επενδυτικό πλάνο της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ. Πέντε νέα έργα συνολικής εγκατεστημένος ισχύος 195,6 MW βρίσκονται σήμερα υπό κατασκευή, με στόχο να έχουν όλα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2019, ενώ έργα 86 MW είναι έτοιμα προς κατασκευή και 377 MW έργων ΑΠΕ (κυρίως Αιολικά Πάρκα) βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η ολοκλήρωση της οποίας τελεί υπό την αίρεση της λήψης των εγκρίσεων που απαιτούνται κατά νόμο από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων εκάστης εκ των συγχωνευόμενων εταιρειών και τις αρμόδιες αρχές, καθώς και την πλήρωση των ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στις συμβατικές και λοιπές έννομες σχέσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών ή απορρέουν από αυτές.

Κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων

O κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων είχε για το 2018 έσοδα € 6,9 εκατ., έναντι € 6,8 εκατ. το 2017. Το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης ανήλθε σε κέρδη € 3,6 εκατ. (ποσό που περιλαμβάνει αναστροφή απομείωσης της αξίας επενδυτικού ακινήτου ποσού € 2,8 εκατ. και απομειώσεις απαιτήσεων ποσού € 0,4 εκατ.), έναντι ζημιών 1,3 € εκατ. το 2017. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη € 1,4 εκατ. περίπου, έναντι ζημιών €3,6 εκατ. το 2017.

Κατά τη διάρκεια του 2018, ξεκίνησε η Β’ Φάση Ανάπτυξης (επιπλέον 15.200 τ.μ. περίπου) του Εμπορικού Πάρκου «Smart Park» στα Σπάτα Αττικής, ενώ έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις μίσθωσης για σχεδόν το 60% της υπό κατασκευή επιφάνειας. Ο υπάρχων εμπορικός χώρος παρουσιάζει 100% πληρότητα, ενώ ο δείκτης επισκεψιμότητας του Πάρκου αυξήθηκε κατά 12,4% σε σχέση με τη χρήση του 2017. Η αδειοδοτική διαδικασία για το Cambas Project επίσης προχωρά και το έργο έχει λάβει το πράσινο φως από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).

Μητρική Εταιρεία

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας δεν υπήρξαν έσοδα για τη χρήση 2018, ενώ στην προηγούμενη χρήση 2017 τα
έσοδα ήταν € 0,1 εκατ. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 167,2 εκατ. έναντι ζημιών € 21,8 εκατ., τα προ φόρων σε ζημίες € 146,1 εκατ. έναντι ζημιών € 25,7 εκατ. και τέλος τα μετά από φόρους επίσης σε ζημίες € 146,1 εκατ. έναντι ζημιών € 25,7 εκατ. τη χρήση 2017. Η μητρική παρουσίασε τις ανωτέρω ζημίες, για τη χρήση 2018, λόγω απομείωσης συμμετοχής της σε θυγατρικές εταιρείες.

Τα νέα έργα

Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεταξύ των μεγαλύτερων συμβάσεων που υπέγραψαν η ΑΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της το 2018 περιλαμβάνονται:

• Facilities management of Doha Metro and Lusail Tram αξίας περίπου € 84 εκατ. (αφορά συµβατικό αντικείµενο της πρώτης πενταετίας, σε 20ετή διάρκεια σύµβασης)

• Εργολαβίες της Εγνατίας Οδού συνολικού ύψους περίπου € 60 εκατ.

• ∆ίκτυα ηλεκτρισµού διαφόρων περιοχών στην Ελλάδα ποσού € 44,7 εκατ.

• Ανάπλαση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Ikos Aria στην Κω ποσού € 38,5 εκατ.

• Κατασκευή επέκτασης της νότιας πτέρυγας του κεντρικού τερματικού σταθμού, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ποσού € 17,7 εκατ.

• Ανακαίνιση πρώην ξενοδοχείου Ledra Marriott στην Αθήνα ύψους € 15 εκατ.

Αναφορικά με τις συμβάσεις έργων κατασκευής Φ/B και Αιολικών Πάρκων, η ΑΚΤΩΡ, το 2018 συνέχισε τη κατασκευαστική της δραστηριότητα στο εξωτερικό, κυρίως στη Βραζιλία, την Αυστραλία και Ιταλία ενώ επεκτάθηκε και στην αγορά της Ολλανδίας. Τέλος, συνέχισε την δραστηριοποίησή της στην Ελλάδα µέσω της κατασκευής Φ/Β και Αιολικών Σταθµών Παραγωγής Ενέργειας, εγκαθιστώντας συνολικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό έργα ισχύος άνω των 700MWp.

Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ εστιάζει στην Εγνατία Οδό και τους τρεις κάθετους άξονές της, στην Υποθαλάσσια Ζεύξη της Σαλαμίνας και στο Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης. Επιπλέον, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με την επέκταση υφιστάμενων συμβάσεων έργων παραχώρησης (Αττική Οδός, Μορέας και Ολυμπία Οδός), ενώ σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες ενδέχεται να εμφανιστούν στη δευτερεύουσα αγορά υφιστάμενων έργων παραχώρησης.

Από την άλλη πλευρά, ο κλάδος των Αιολικών συνέχιζε να παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη, αντικατοπτρίζοντας τη θετική επίδραση του επενδεδυμένου κεφαλαίου, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το επενδυτικό πλάνο της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ. Πέντε νέα έργα συνολικής εγκατεστημένος ισχύος 195,6 MW βρίσκονται σήμερα υπό κατασκευή, με στόχο να έχουν όλα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2019, ενώ έργα 86 MW είναι έτοιμα προς κατασκευή και 377 MW έργων ΑΠΕ (κυρίως Αιολικά Πάρκα) βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η ολοκλήρωση της οποίας τελεί υπό την αίρεση της λήψης των εγκρίσεων που απαιτούνται κατά νόμο από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων εκάστης εκ των συγχωνευόμενων εταιρειών και τις αρμόδιες αρχές, καθώς και την πλήρωση των ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στις συμβατικές και λοιπές έννομες σχέσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών ή απορρέουν από αυτές.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του 2018, ξεκίνησε η Β’ Φάση Ανάπτυξης (επιπλέον 15.200 τ.μ. περίπου) του Εμπορικού Πάρκου «Smart Park» στα Σπάτα Αττικής, ενώ έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις μίσθωσης για σχεδόν το 60% της υπό κατασκευή επιφάνειας. Ο υπάρχων εμπορικός χώρος παρουσιάζει 100% πληρότητα, ενώ ο δείκτης επισκεψιμότητας του Πάρκου αυξήθηκε κατά 12,4% σε σχέση με τη χρήση του 2017. Η αδειοδοτική διαδικασία για το Cambas Project επίσης προχωρά και το έργο έχει λάβει το πράσινο φως από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).

Συναφείς αναρτήσεις
Αν. Καλλιτσάντσης
Την ανάγκη να επανέλθουν οι επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές στα προ κρίσης επίπεδα, επεσήμανε στο συνέδριο Economist ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης της Ελλάκτωρ. Η μείωση ...
Σταίκούρας για το ομόλογο
Eμφανώς ικανοποιημένος ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Σταίκούρας μετά την επιτυχημένη έκδοση του 7ετούς ομολόγου, αλλά και την αναβάθμιση ...
Ρέγκλινγκ
Διεύρυνση της φορολογικής βάσης, δηλαδή σε απλά ελληνικά μείωση του αφορολόγητου  που σήμερα είναι τα 8.636 ευρώ, πρότεινε ο ...
Σταίκούρας
Περισσότερο τακτοποίηση παρά κάτι νέο, αποτελούν τα φορολογικά μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή μετά τις προγραμματικές δηλώσεις ...
Γεωργιάδης
«Η Ελλάδα θα γίνει η πιο ελκυστική επενδυτικά χώρα στην Ευρώπη», τόνισε, παραχωρώντας συνέντευξη στο euronews, ο υπουργός Ανάπτυξης και ...
Προϋπολογισμός
  Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε το πρωτογενές πλεόνασμα και τον Ιούνιο, παρά το γεγονός ότι ήταν προεκλογικός μήνας, αλλά στα ...
Πηγές ΥΠΟΙΚ
Σε δέκα μέρες θα έχουν αλλάξει οι όροι πρόσβασης των επιχειρήσεων στο διεθνές τραπεζικό σύστημα, εφόσον η έκδοση της ...
ΔEH
Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι μέχρι τις 12 το μεσημέρι σήμερα, προθεσμία υποβολής προσφορών για την αποεπένδυση των λιγνιτικών μονάδων, ...
Η απόφαση ελήφθη
Eντολή σε BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomuraκαι Société Générale να προχωρήσουν στις διαδικασίες για την έκδοση κρατικού ομολόγου ...

ΔΕΔΔΗΕ
Σενάρια για μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, της 100% θυγατρικής της ΔΕΗ που διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού, έχει φέρει στο προσκήνιο η δεινή ...
Εξελίξεις
Αποφυλακίζεται εντός της ημέρας ο επιχειρηματίας Αριστείδης Φλώρος, ο οποίος εκτίει ποινή 21 ετών για την υπόθεση ENERGA, μετά την ομόφωνη απόφαση του ...
ΑΔΜΗΕ
Διακοπή ρεύματος σε περιοχές του κέντρου, του Πειραιά και των Δυτικών προαστίων προκλήθηκε σήμερα το μεσημέρι, μετά από βλάβη στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης ...
Αριάδνη Interconnection
Η  εταιρεία ειδικού σκοπού «Αριάδνη Interconnection» που υλοποιεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής  ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την ...
ΡΑΕ
Με αρκετή καθυστέρηση δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια με χθεσινή ημερομηνία (15/7),η απόφαση της ΡΑΕ για τα νέα τιμολόγια του ΔΕΣΦΑ, με την οποία εγκρίνεται η ...
Ρύποι
Σε επίπεδα που αγγίζουν τα  29 ευρώ/τόνο εκτοξεύτηκαν οι τιμές των ρύπων για πρώτη φορά εδώ και 11 χρόνια, μετά το μήνυμα που ...
ΔEH
Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι μέχρι τις 12 το μεσημέρι σήμερα, προθεσμία υποβολής προσφορών για την αποεπένδυση των λιγνιτικών μονάδων, δεν κατατέθηκε καμιά προσφορά. ...
ΔΕΗ
Σε επαφές με τις Βρυξέλλες βρίσκεται πλέον η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος -Ενέργειας για τη λιγνιτική αποεπένδυση της ΔΕΗ (..και όχι μόνον), καθώς ...
Εξοικονομώ κατ' οίκον
Aλλαγές στα κριτήρια υπαγωγής αλλά και στα κίνητρα εξετάζει, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές, η νέα ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος - Ενέργειας στο πρόγραμμα ...
Κ. Χατζηδάκης
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τα στελέχη και τους εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕγια ...
ΔΕΦΑ
Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ανακοίνωσε την Παρασκευή πως ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο βήμα της διαγωνιστικής διαδικασίας αναφορικά με τη δημιουργία των ...
Ελλάκτωρ
Αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν αλλά και τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα σε εταιρικό, χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο κατά τον πρώτο ...