Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κοινή διακήρυξη των διαχειριστών
Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη
Τετάρτη, 22/05/2019

Ο ΑΔΜΗΕ έχει συνυπογράψει την Κοινή Διακήρυξη των Ευρωπαίων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ενέργειας (μελών του ENTSO-E), με την οποία οι Διαχειριστές αναγνωρίζουν τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν για την επιτυχία της ενεργειακής μετάβασης στην Ευρώπη και δεσμεύονται για ανάληψη πρωτοβουλιών συνεργασίας ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η επάρκεια του Συστήματος στο νέο περιβάλλον της μεταφοράς ρεύματος, που χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από την αύξηση της μεταβλητής και αποκεντρωμένης παραγωγής και τον αυξημένο αριθμό φορέων. Οι Ευρωπαίοι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς δεσμεύονται να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, να επενδύσουν σε καινοτόμες λύσεις όπως η απόκριση στη ζήτηση, τα ψηφιακά εργαλεία και οι εφαρμογές αποθήκευσης, να επιταχύνουν τις επενδύσεις που απαιτούνται για την ενεργειακή μετάβαση και να αναπτύξουν την ευελιξία του συστήματος σε συντονισμό με τους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης:
ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΣ  ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ  «ΚΛΕΙΔΙ» ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Εμείς ως διευθύνοντες σύμβουλοι των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ενέργειας είμαστε πεπεισμένοι ότι οι εταιρείες βρίσκονται σε σταυροδρόμι: η μετάβαση από ένα ενεργειακό σύστημα «από την κορυφή στη βάση» ( top-down) σε ένα σύστημα πιο σύνθετο, απαιτεί επανεξέταση  του ρόλου της μεταφοράς. Γνωρίζουμε ότι οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Ενέργειας θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην διασφάλιση της  σταθερότητας και της ασφάλειας  αυτού του νέου συστήματος που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενο αριθμό φορέων, μεταβλητή παραγωγή με μεγαλύτερες αποστάσεις  που θα καλύπτονται από τη μεταφορά.  
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

42 διοικητικά μέλη του ENTSOE

Περισσότερες από 400 διασυνοριακές διασυνδέσεις

Διασφάλιση συχνότητας 50Hz
Η συλλογική μας σκέψη είναι η βάση μιας προσέγγισης κατά την οποία θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο περιεκτικοί. Χάρη στον διεπαγγελματικό διάλογο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μας οργανισμού  ENTSO-E, έχουμε ενισχύσει με συνέπεια τους κοινούς τεχνικούς κανόνες, δηλαδή τη γλώσσα που απαιτείται για την ανάπτυξη και την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των διασυνδεδεμένων ευρωπαϊκών δικτύων. Με την παρούσα πρόσκληση, θέλουμε να εκφράσουμε το όραμά μας για το μέλλον του ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρισμού και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να καταστήσουμε σαφές πώς η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να είναι ένας διαρκής φορέας ‘αλλαγής των δεδομένων’.
Οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς αποτελούν τον βασικό πυλώνα του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων COP21 που στηρίζουμε πλήρως. Ωστόσο, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Δεσμευόμαστε από τους νόμους της φυσικής και από τεχνικούς περιορισμούς κατά την εκτέλεση των θεμελιωδών αποστολών μας, οι οποίες  δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Χρειαζόμαστε έναν ισχυρότερο συντονισμό των εθνικών ενεργειακών πολιτικών. Είμαστε τελικά υπεύθυνοι για την αδιάλειπτη παροχή υψηλής ποιότητας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ανά δευτερόλεπτο και παντού στην Ευρώπη, καθώς και για την ασφαλή και ισορροπημένη λειτουργία του δικτύου μεταφοράς. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό εμείς, οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που θα αναλάβουμε την ευθύνη για οποιοδήποτε σημαντικό συμβάν  στο Σύστημα, να έχουμε την απαραίτητη ευελιξία σε επιχειρησιακά καθήκοντα, με την επιφύλαξη του σημερινού πεδίου των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων μας.
Η ημερήσια διάταξη και οι πολιτικοί στόχοι που έχουν τεθεί για το μέλλον, ιδίως στο πλαίσιο της επικείμενης ανανέωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά με περιθώριο αρμοδιότητας για τη λειτουργία του Συστήματος εκτός των ορίων της ΕΕ , θα πρέπει να τηρούν αυτά τα κεντρικά στοιχεία όλων των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, χάριν ενός διασυνδεδεμένου συστήματος υψηλών επιδόσεων, βασισμένου στην αλληλεγγύη και ανοικτό σε όλους τους παράγοντες της αγοράς. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις εθνικές ενεργειακές πολιτικές.
Δεσμευόμαστε να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο στην επιτυχία της ενεργειακής μετάβασης. Ως εκ τούτου, είμαστε περισσότερο από πρόθυμοι να προσαρμόσουμε τις δραστηριότητές μας σε ένα πιο πολύπλοκο ενεργειακό σύστημα και σε μια όλο και πιο ενοποιημένη αγορά,  χωρίς παραχωρήσεις αναφορικά με την ασφάλεια του συστήματος .


Η κοινή μας διακήρυξη είναι μία δέσμευση για:

    Να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας, εγγενές χαρακτηριστικό των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και να εξηγήσουμε καλύτερα τον  Κεντρικό μας Ρόλο στο Σύστημα

Ο συντονισμός είναι στο DNA μας! Είμαστε πεπεισμένοι ότι η λήψη νέων μέτρων εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών μας είναι απολύτως απαραίτητη και θα προσφέρει προστιθέμενη αξία πέρα από τα εθνικά σύνορα σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο και διασυνδεδεμένο σύστημα. Αυτά που μας ενώνουν είναι πιο σημαντικά από αυτά που μας χωρίζουν. Οφείλουμε να εξηγήσουμε με σαφήνεια ποια είναι η βασική μας δραστηριότητα και πώς αυτός ο ρόλος είναι ουσιαστικός για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Πρέπει επίσης να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για τη δημιουργία κοινών λύσεων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εμπλεκόμενων  μερών.


    Να επενδύσουμε  σε καινοτόμες λύσεις για την βελτίωση της ευελιξίας μας και της απόδοσής μας με σκοπό την επίτευξη των αποστολών μας

Είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε καινοτόμες λύσεις για το δίκτυο, όπως η απόκριση  στη ζήτηση, η αποθήκευση και τα ψηφιακά εργαλεία, ώστε να  καταστούμε πιο ευέλικτοι, χωρίς να παραβλέπουμε τις  προκλήσεις της επεξεργασίας δεδομένων. Επιπροσθέτως, επιδιώκουμε να διευκολύνουμε την αγορά για να ανταποκριθεί στο νέο πρότυπο του Συστήματος.


    Να επιταχύνουμε την αναγκαία ανάπτυξη του δικτύου για την ενεργειακή μετάβαση με την υποστήριξη των εθνικών αρχών και της κοινωνίας

Δεν θα υπάρξει επιτυχής ενεργειακή μετάβαση χωρίς επενδύσεις σε νέες υποδομές δικτύου. Για το σκοπό αυτό, χρειαζόμαστε μια ισχυρή πολιτική δέσμευση και στήριξη τόσο από τις εθνικές όσο και από τις  διεθνείς αρχές, απλούστερες διαδικασίες εγκατάστασης, καθώς και καινοτόμες και συμμετοχικές λύσεις για τη δημόσια αποδοχή αυτών των νέων υποδομών.

    Να αναπτύξουμε την ευελιξία του συστήματος για την διευκόλυνση της αποκεντρωμένης παραγωγής και την προώθηση νέων μοχλών ενεργειακής απόδοσης

Οι διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε στενή συνεργασία με τους διαχειριστές Συστήματος Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, θα πρέπει να ανανεώσουν τις προσπάθειές τους για να βρουν και να αξιοποιήσουν νέες πηγές ευελιξίας ώστε να προσαρμόσουν το σύστημα όσο το δυνατόν ταχύτερα σε μια αποκεντρωμένη και πιο μεταβλητή παραγωγή και στους παραγωγούς- καταναλωτές (prosumers)  χωρίς να επηρεάζεται  η ασφάλεια του συστήματος.

    Να λειτουργούμε ως θεματοφύλακες της μακροπρόθεσμης επάρκειας του συστήματος

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο να παρέχουμε ενδείξεις για την επάρκεια και τις τιμές σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, προκειμένου να προβλέψουμε αυστηρά περιθώρια  και να προωθήσουμε τις κατάλληλες επενδύσεις, διασφαλίζοντας την καθημερινή ασφάλεια του συστήματος. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς έχουν μια μοναδική και ανεξάρτητη τεχνογνωσία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας ούτως ώστε να παρέχουν τεκμηριωμένες συμβουλές στις εθνικές αρχές σχετικά με τα θέματα αυτά.


Συνοπτικά, εμείς, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δεσμευόμαστε να συμβάλλουμε ενεργά στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα διασφαλίζουμε την ασφάλεια του εφοδιασμού με οικονομικά προσιτό τρόπο για την κοινωνία.


Αισθανόμαστε υπεύθυνοι τη δημιουργία ενός βιώσιμου, ασφαλούς και αποτελεσματικού συστήματος για ένα βιώσιμο, ασφαλές και αποτελεσματικό σύστημα για έναν κόσμο απαλλαγμένο από άνθρακα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η ασφάλεια εφοδιασμού δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε προσιτές τιμές για τους καταναλωτές.


Υπό αυτό το πρίσμα, καλούμε σε  ανοιχτό διάλογο όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τους αρμόδιους  φορείς για τη λήψη αποφάσεων, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τις τρέχουσες προκλήσεις που θέτει η ενεργειακή μετάβαση.

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Παναγιωτάκης
Εξώδικα στους οφειλέτες και αναθέσεις σε νομικά γραφεία των υποθέσεών τους θα αποστείλει η ΔΕΗ στον κάθε έναν ξεχωριστά, ...
Μυτιληναίος
Την ελπίδα να υπάρξει πολιτική σταθερότητα μετά τις κάλπες της 7ης Ιουλίου, ώστε να συνεχίσει η Ελλάδα να επιστρέφει στην κανονικότητα αλλά ...
Μυτιληναίος
Τη συμφωνία για την απόκτηση του υπολοίπου των μετοχών (49,9%) που δεν κατέχει ήδη στην εταιρεία METKA EGN Ltd ...
Mερίδια αγοράς
Για πρώτη φορά ο όμιλος Μυτιληναίου μέσω της θυγατρικής εταιρείας Protergia υπερέβη το 5% στο μερίδιο αγοράς που ελέγχει στην προμήθεια ...
Το κυβερνητικό πρόγραμμα της Ν.Δ.
Το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Φοράμε τη στολή εργασίας, τα κοστούμια μπορεί ...
ΔΕΗ
Αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα στον ημερήσιο Τύπο σχετικά με την οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ ανακοινώνονται τα εξής: 1. Τα αποτελέσματα ...
Χρηματιστήριο
Σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των Αναλυτών, η σημερινή εικόνα της αγοράς οφείλεται σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στον Τραπεζικό ...
Συλλήψεις
Στη σύλληψη εννέα ατόμων που πραγματοποιούσαν παρεμβάσεις επ' αμοιβή σε μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος προχώρησε η Αστυνομία. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Διευθυντή ...
Εμ. Παναγιωτάκης
Επιστολή προς την επίτροπο ανταγωνισμού Μαργκρέτ Βεστάγκερ για το θέμα της θέσπισης μηχανισμού αποζημίωσης απέστειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανόλης ...

Παναγιωτάκης
Εξώδικα στους οφειλέτες και αναθέσεις σε νομικά γραφεία των υποθέσεών τους θα αποστείλει η ΔΕΗ στον κάθε έναν ξεχωριστά, ανέφερε ο πρόεδρος της ...
Μυτιληναίος
Την ελπίδα να υπάρξει πολιτική σταθερότητα μετά τις κάλπες της 7ης Ιουλίου, ώστε να συνεχίσει η Ελλάδα να επιστρέφει στην κανονικότητα αλλά και την αισιοδοξία πως ...
Πετρέλαιο
Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα Δευτέρα, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ο Αμερικανός υπουργός ...
Μυτιληναίος
Τη συμφωνία για την απόκτηση του υπολοίπου των μετοχών (49,9%) που δεν κατέχει ήδη στην εταιρεία METKA EGN Ltd ανακοίνωσε η Μυτιληναίος. Μετά την ...
Mερίδια αγοράς
Για πρώτη φορά ο όμιλος Μυτιληναίου μέσω της θυγατρικής εταιρείας Protergia υπερέβη το 5% στο μερίδιο αγοράς που ελέγχει στην προμήθεια ρεύματος. Σύμφωνα με το μηνιαία ...
Παράταση λειτουργίας για ΑΗΣ Καρδιάς 3 και 4
Kοινή Υπουργική Απόφαση για την παράταση λειτουργίας των μονάδων 3 και 4 του ΑΗΣ Καρδιάς, κατά 32.000 ώρες, όπως είχε γίνει και για ...
Υπογράφει ο Σταθάκης, το ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης για έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων νοτίως και δυτικά της Κρήτης με την ...
Το σχέδιο για τη διάσωση της ΔΕΗ
Με ενδιαφέρον και ανυπομονησία περιμένουν στις Βρυξέλλες την ενημέρωση από τη νέα κυβέρνηση για το σχέδιό της σχετικά με τη ΔΕΗ, τόσο για ...
ΔΕΗ
Αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα στον ημερήσιο Τύπο σχετικά με την οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ ανακοινώνονται τα εξής: 1. Τα αποτελέσματα του 3μήνου του 2019 ...
ΔΕΗ
Προειδοποίηση ότι πρέπει να διασφαλιστούν 300 εκατ. ευρώ, προκειμένου να μην ενεργοποιηθούν ρήτρες που αφορούν τα δάνεια της επιχείρησης, υπήρξε από την οικονομική ...
Τουρκία
Απτόητη από τις διεθνείς αντιδράσεις, η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες στην ανατολική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο αυτό, στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί ...
Elpedison
Μεταβιβάστηκε το ποσοστό της Ελλάκτωρ στην Elpedison προς τα ΕΛΠΕ και την ιταλική Edison, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των εισηγμένων στο Χ.Α. Ειδικότερα, ...