Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Προσοχή στις δαπάνες, λένε
Eννέα στους δέκα managers είναι θετικοί με την αλλαγή κυβέρνησης
Παρασκευή, 05/07/2019

Στις 171 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 2ο τρίμηνο του 2019, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 3.020 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 14/06/2019 μέχρι 30/06/2019.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2019 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) σημείωσε αξιόλογη αύξηση και διαμορφώθηκε στις 171 μονάδες έναντι 156 το προηγούμενο τρίμηνο. Η άνοδος του δείκτη οφείλεται στο θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε λόγω των αποτελεσμάτων των Ευρωεκλογών και το οποίο αναμένεται να συνεχιστεί και μετά τις Εθνικές εκλογές.

Οι CEOs είναι πεπεισμένοι ότι οι πολιτικές δυνάμεις που αναμένεται να αναλάβουν την κυβερνητική ευθύνη, θα οδηγήσουν την οικονομία σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει βελτίωση του δείκτη σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων ενώ στις μεγάλες παρατηρείται οριακή άνοδος. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε οριακή άνοδο και διαμορφώθηκε στις 151 μονάδες έναντι 149 το προηγούμενο τρίμηνο. Αντίθετα ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) παρουσίασε σημαντική βελτίωση στις 190 μονάδες έναντι 162 του προηγούμενου τριμήνου.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 2ο τρίμηνο του 2019:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε στασιμότητα στις 208 μονάδες.

Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, διαμορφώθηκε σε 33%. Πιο αισιόδοξοι είναι οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίοι σε ποσοστό 50% δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας είναι καλύτερη συγκρινόμενη με 1 έτος πριν. Αντίθετα ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά αυξήθηκε σημαντικά στις 245 μονάδες έναντι 203 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος διαμορφώθηκε σε 76%, ενώ για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών είναι αυξημένο σε 83%.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε μικρή άνοδο στις 174 μονάδες έναντι 172 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν ανήλθε σε 29%, ποσοστό που αυξάνεται σε 37% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης αυξήθηκε στις 216 μονάδες έναντι 178 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε σε 64%, ποσοστό που αυξάνεται σε 76% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών σημείωσε νέα πτώση στις 123 μονάδες έναντι 126 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 48%, ποσοστό που αυξάνεται σε 63% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε αξιόλογη άνοδο στις 170 μονάδες έναντι 144 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε σε 76%, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε ποσοστό 84%.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε άνοδο στις 134 μονάδες έναντι 125 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 38%, ποσοστό που αυξάνεται σε 43% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών παρουσίασε άνοδο και διαμορφώθηκε στις 158 μονάδες έναντι 142 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 45%, ποσοστό που αυξάνεται σε 53% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και 55% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε μικρή άνοδο στις 118 μονάδες έναντι 115 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 44%, ποσοστό το οποίο ανήλθε σε 61% στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημείωσε αξιόλογη άνοδο στις 160 μονάδες έναντι 146 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά διαμορφώθηκε σε 51%, ποσοστό που αυξάνεται σε 63% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον να εκφράσουν τη γνώμη τους για την πιθανή επίδραση της αλλαγής κυβέρνησης στις οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας.

Εννιά στους δέκα CEOs θεωρεί ότι η αλλαγή κυβέρνησης θα έχει θετική επίδραση στις οικονομικές επιδόσεις της χώρας, ενώ παράλληλα το 50% αυτών εκφράζουν την άποψη ότι η επίδραση θα είναι υψηλά θετική. Μόνο το 8% των CEOs πιστεύει ότι δεν θα υπάρξει καμία επίδραση, ποσοστό που αυξάνεται σε 14% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων, ενώ αντίθετα μειώνεται σε 5% μεταξύ των CEOs που διοικούν πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι CEOs ερωτήθηκαν επίσης για το αν η υλοποίηση των παροχών που ανακοινώθηκαν κατά την προεκλογική περίοδο θα οδηγήσει σε εκτροπή της Ελληνικής οικονομίας από τον αναπτυξιακό δρόμο. Το 43% των CEOs συμφωνούν ότι η Ελληνική οικονομία θα παρεκκλίνει από την αναπτυξιακή προοπτική,αν υλοποιηθούν οι προεκλογικές εξαγγελίες παροχών. Παράλληλα ένας στους δύο CEOs εκφράζει αδυναμία να κρίνει το αποτέλεσμα εφαρμογής αυτής της πολιτικής παροχών, ενώ μόνο το 8% διαφωνεί με την άποψη ότι οι προεκλογικές παροχές θα εκτρέψουν την ελληνική οικονομία από την αναπτυξιακή τροχιά.

Δήλωση Προέδρου Δ.Σ. ΕΑΣΕ κ. Βασίλη Ραμπάτ:

«Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 2ο τρίμηνο του 2019 αντιστρέφοντας την καθοδική πορεία των τελευταίων τριμήνων, παρουσίασε σημαντική βελτίωση και αυξήθηκε στις 171 μονάδες έναντι 156 του προηγούμενου τριμήνου. Η δυναμική του δείκτη ενσωματώνει την πεποίθηση των CEOs ότι η αναμενόμενη αλλαγή της κυβέρνησης θα τερματίσει την περίοδο της στασιμότητας και της αβεβαιότητας οδηγώντας την Ελληνική οικονομία σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά. Εννιά στους δέκα CEOs συμφωνούν ότι η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές θα επηρεάσει θετικά σε μέτριο ως υψηλό βαθμό τις επιδόσεις της Ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα σεβαστό ποσοστό των CEOs (43%) εκφράζουν την άποψη ότι αν υλοποιηθούν οι διάφορες παροχές που έχουν εξαγγελθεί προεκλογικά η Ελληνική οικονομία θα παρεκκλίνει από την αναπτυξιακή προοπτική.»

Συναφείς αναρτήσεις
Managers
Στις 156 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 1ο τρίμηνο του 2019, όπως καταγράφηκε ...
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης
Ένας χαλαρός Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, χωρίς το άγχος του CEO της Εθνικής Τράπεζας εντοπίστηκε χθες να απολαμβάνει τα ποτά του ...
Volkswagen
Το dieselgate έχει πέσει βαρύ πάνω στις πλάτες του Ομίλου VW και θα τον επηρεάζει για καιρό ακόμη.  Ήδη, δυόμισι ...
ΑΔΜΗΕ
Νέος διευθύνων σύμβουλος ορίζεται στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, την εισηγμένη στο χρηματιστήριο και κατέχουσα του 51% της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ενώ ...
Ford
Σε ανακατατάξεις που δείχνουν τις πιέσεις που δέχεται η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, η Ford Motor προχωρά στην αντικατάσταση του διευθύνοντος συμβούλου ...
Ιντραλότ
Ο Όμιλος Intralot ανακοίνωσε την τοποθέτηση του κ. John R. Donahue στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Intralot Inc., θυγατρικής του Ομίλου στις ΗΠΑ. Ο ...
Financial Times
Τα στελέχη επιχειρήσεων αρέσκονται τελευταία να ανησυχούν και να διαμαρτύρονται για το πόσο ασταθής, απρόβλεπτος και επικίνδυνος έχει γίνει ...
Regus
Η Regus, ο παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή έτοιμων χώρων και λύσεων εργασίας δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της σε στελέχη ...
Τράπεζα Πειραιώς
Ο Χρήστος Μεγάλου αναλαμβάνει το «τιμόνι» της τράπεζας Πειραιώς. Σύμφωνα με πληροφορίες από την τράπεζα, μετά από συνεδρίαση του ...

Who is who
Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η κα Αλεξάνδρα Κονίδα αποχωρεί από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να συνεχίσει την επαγγελματική ...
Ιντραλότ
Το 55% της τουρκικής Inteltek που μέχρι σήμερα κατέχει η Turkcell αποκτά η Ιντραλότ μέσω της θυγατρικής Ιντραλότ Iberia. Οπως ανακοίνωσε χθες η διοίκηση της Turkcell στο χρηματιστήριο, η ...
Μυτιληναίος
Την υπογραφή συμφωνίας με την εταιρεία FAIRDEAL MARINE SERVICES FZE, για την κατασκευή της πρώτης μονάδας επεξεργασίας απόβλητων πετρελαιοειδών ιλύων, καθώς και ιλύων ...
ΕΛΤΡΑΚ
Στον όμιλο ΕΛΤΡΑΚ (χωματουργικά μηχανήματα Caterpilar, Pulfinger, ελαστικά Bridgestone, Firestone και Dayton) η κυρία Μάρθα Γεωργιλά είναι η νέα μάρκετινγκ μάνατζερ. Κίνηση που δείχνει ...
ΟΠΑΠ
Ο ΟΠΑΠ  ανακοινώνει ότι, όπως προβλέπεται στo άρθρο 40 της παρ. 1 του Ν. 4002/2011 ως ισχύει, και έπειτα από την επίσημη βεβαίωση της ...
Creta Farms
Η Creta Farms ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που είχε συγκληθεί για σήμερα 14 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 ...
Praktiker Hellas
Για την Praktiker Hellas, το 2019 ήταν ξεχωριστό,μέσα από αξιοσημείωτες και πολλαπλές βραβεύσεις. Κατά τη διάρκεια του έτους έλαβε συνολικά 6 διακρίσεις στους ...
ΟΠΑΠ
O ΟΠΑΠ  ανακοίνωσε ότι η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 8ης Ιανουαρίου 2020 ενέκρινε τη διανομή συνολικού μεικτού εκτάκτου μερίσματος 1,00 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας ...
VOLTERRA
Στην λιανική αγορά φυσικού αερίου συνεχίζει τη δραστηριότητά της η Volterra (Παραγωγός και Πάροχος Ενέργειας), σηματοδοτώντας την διεύρυνση του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου και ...
Avis
H Avis,η μεγαλύτερη εταιρία ενοικίασης και leasing αυτοκινήτων στην Ελλάδα,απέσπασε σημαντικές βραβεύσεις σε δύο κορυφαίες διοργανώσεις, τα e-volution Awardsκαι τα βραβεία True Leaders ...
Όμιλος ΥΓΕΙΑ
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ για 2η συνεχόμενη χρονιά απέσπασε σημαντική διάκριση στον πυλώνα «Κοινωνία» του θεσμού BRAVO 2019, για τη δράση «Ταξιδεύουμε για την ...
IKEA
H ΙΚΕΑ, εταιρία του Ομίλου FOURLIS,διαχρονικά επικεντρωμένη σε ένα δυναμικό πλάνο υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών και εργαλείων, συνεχίζει να διακρίνεται στις μεγάλες κατηγορίες βραβείων ...