Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τράπεζες
Πως η συμφωνία για το κλίμα επηρεάζει τις δανειοδοτήσεις
Δευτέρα, 05/08/2019

Την αναθεώρηση των κριτηρίων κινδύνου για τη δανειακή έκθεση των τραπεζών επιβάλλουν σταδιακά τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη του στόχου της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα, αφού οι δανειοδοτήσεις σε εταιρίες με ρυπογόνες δραστηριότητες έχουν ήδη αρχίσει να θεωρούνται ότι αυξάνουν τον παράγοντα κινδύνου, ενώ πολλές από τις μεγάλες διεθνείς τράπεζες έχουν περιορίσει σημαντικά ή ακόμα και καταργήσει τις χορηγήσεις σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε ρυπογόνους, φθίνοντες κλάδους όπως πχ τα ορυχεία άνθρακα, η ηλεκτροπαραγωγή από άνθρακα κλπ.

Το θέμα απασχολεί τις εποπτικές αρχές των τραπεζών με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλες 34 εθνικές κεντρικές τράπεζες να έχουν συστήσει το  Δίκτυο για ένα Πράσινο Χρηματοοικονομικό Σύστημα, το NGFS. 

Σε σχετική έκθεση,  η NGFS αναγνωρίζει ως ισχυρό ενδεχόμενο τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο που σχετίζεται με το Κλίμα, εκτιμώντας ότι σήμερα δεν αντανακλάται πλήρως στις αξιολογήσεις ενεργητικού.

Προς το παρόν η NGFS, ως συνασπισμός των προθύμων, δεν έχει προχωρήσει σε υποχρεωτικά μέτρα και περιορίζεται σε συστάσεις. Είναι όμως θέμα χρόνου, όπως εκτιμούν οι περισσότεροι αναλυτές, οι συστάσεις αυτές να γίνουν υποχρεωτικές

Οι έξι συστάσεις των κεντρικών τραπεζών:

  1. Ενσωμάτωση των κινδύνων που συνδυάζονται με το Κλιμα στην εποπτεία χρηματοοικονομικής σταθερότητας και στην μικροεποπτεία
  2. Ενσωμάτωση παραμέτρων που σχετίζονται με την βιωσιμότητα και τη διατηρησιμότητα στο υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο
  3. Καλύτερη πληροφόρηση: H NGFS προτείνει στις αρμόδιες αρχές να ενημερώνουν για τα δεδομένα που σχετίζονται με την Αξιολόγηση Ρίσκου Κλίματος (`CRA) και όταν είναι εφικτό να στοιχεία αυτά να είναι δημόσια προσβάσιμα
  4. Οικοδόμηση επιγνωσης και ανάπτυξη του κατάλληλου επιστημονικού δυναμικού με ενθάρρυνση της τεχνικής βοήθειας και της διάχυσης της γνώσης

Οι συστάσεις 5 και 6 δεν εμπίπτουν ακριβώς στη δικαιοδοσία των κεντρικών τραπεζών αλλά αφορούν σε δράσεις που μπορούν να προωθήσουν οι πολιτικοί  που λαμβάνουν αποφάσεις, προκειμένου να διευκολύνουν το έργο των κεντρικών τραπεζών και των εποπτικών αρχών.

5) Διαφάνεια και συνεχής ενημέρωση σε διεθνές επίπεδο για τα δεδομένα που σχετίζονται με το Κλίμα και το Περιβάλλον

6) Στήριξη της δημιουργίας ενός συστήματος ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων : Στόχος είναι η ανάπτυξη μίας κατηγοριοποίησης που θα αυξάνει τη διαφάνεια` σχετικά με το ποιές οικονομικές δραστηριότητες συμβάλουν στη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα, καθώς και ποιες οικονομικές δραστηριότητες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον περιβαλλοντικό κίνδυνο. Μία τέτοια κατάταξη θα επέτρεπε τον προσδιορισμό των χρηματοοικονομικών οργανισμών ανάλογα με το πώς διαχειρίζονται τις παραμέτρους Κλίμα και Περιβάλλον, καθώς και την αξιολόγησή τους με βάση τους κινδύνους που σχετίζονται με το Κλίμα και το Περιβάλλον, Επίσης θα βοηθούσε στην καλύτερη κατανόηση  της ενδεχόμενης διαφοράς κινδύνου μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων και θα κινητοποιούσε κεφάλαια για πράσινες επενδύσεις και επενδύσεις χαμηλού άνθρακα, συμβατές με τη Συμφωνία του Παρισιού.

Η Ούρσουλα φον ντε Λάιεν στην ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο εν όψει της ψηφοφορίας για την  έγκριση της ανάληψης της προεδρίας της Κομισιόν δεσμεύτηκε ότι ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα μετασχηματιστεί σε

Τράπεζα για το Κλίμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετασχηματισμός της ΕΤΕπ σε Τράπεζα Κλίματος, που σημαίνει ότι θα χρηματοδοτεί μόνον τις επενδύσεις που είναι συμβατές με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, ήταν πρόταση που είχε τεθεί στο τραπέζι επί θητείας Γιούνκερ.

Η ενσωμάτωση του κριτηρίου του Κλίματος  αλλάζει  εκ βάθρων το προφίλ της  τραπεζικής χρηματοδότησης, καθώς πολλές, από τις παραδοσιακές οικονομικές  δραστηριότητες του περασμένου αιώνα δεν θα είναι πια επιλέξιμες για χρηματοδότηση αλλά και όποτε γίνονται επιλέξιμες θα επιβαρύνονται με υψηλά επιτόκια ή επασφάλιστρα κινδύνου, λόγω της έκθεσης της ίδιας της τράπεζας στον κίνδυνο Κλίματος.

Μέχρι σήμερα το κριτήριο του κινδύνου εφαρμόζεται εθελοντικά από ορισμένους χρηματοοικονομικούς φορείς, όμως η παγκόσμια τάση δείχνει πως σε λίγα χρόνια θα είναι ένα από τα υποχρεωτικά κριτήρια αξιολόγησης.

Στις ΗΠΑ, η Boston Common εκπροσωπεί μίας περισσότερων από  100 επενδυτές, με συνολικό ενεργητικό της τάξης των  2 τρις.  δολαρίων και  καλεί τις μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως, όπως την HSBC,  τη Lloyds Bank, τη Bank of America , τη  JPMorgan Chase, τη Morgan Stanley και τη Deutsche Bank να αποκαλύπτουν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την έκθεσή τους σε κινδύνους που σχετίζονται με το Κλίμα και να δίνουν στοιχεία για το  πώς τα διοικητικά τους συμβούλια και τα ανώτατα στελέχη τους διαχειρίζονται τους κινδύνους αυτούς

Θέτει δε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ζητώντας από τις τράπεζες να δίνουν στοιχεία στους επενδυτές για τέσσερις τομείς-κλειδιά : Tη στρατηγική τους για το Κλίμα και πώς την εφαρμόζουν, την αξιολόγηση του κλιματικού κινδύνου και τη διαχείριση, τα τραπεζικά προϊόντα  και υπηρεσίες χαμηλού άνθρακα που παρέχουν , καθώς και τη συνεργασία τους με άλλους παίκτες για την κλιματική αλλαγή.

Ο βρετανικός οίκος Standard Chartered, που εξειδικεύεται στις υψηλού επιπέδου τραπεζικές υπηρεσίες, έχει εισάγει νέα κριτήρια αξιολόγησης με βάση το Κλίμα όσον αφορά στις εταιρίες-πελάτες που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα με στόχο την ευθυγράμμιση με το κεντρικό σενάριο της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα, που είναι ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5 βαθμούς Κελσίου ως το 2050.

Η γαλλική επενδυτική τράπεζα Natixis έχει δεσμευτεί ότι δεν πρόκειται να χορηγήσει δάνεια σε ανθρακικές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες ή σε ορυχεία άνθρακα, ενώ η ING έχει εξαιρέσει από τις δραστηριότητές της τη χρηματοδότηση που συνδέεται άμεσα με την εξόρυξη, την εκμετάλλευση, την μεταφορά και την επεξεργασία αμμοδών γεωλογικών σχηματισμών με πετρέλαιο (oil sands).

Aπό την άλλη πλευρά πάντως η μετάβαση στην οικονομία του χαμηλού άνθρακα ή του μηδενικού άνθρακα,  όπως είναι ο στόχος που έχει θέσει η ΕΕ για το 2050, εκτιμάται ότι δημιουργεί παγκοσμίως την ανάγκη για επενδύσεις ύψους 90 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ως το 2030. Οι τράπεζες στο νέο αυτό επενδυτικό γίγνεσθαι έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν.

Συναφείς αναρτήσεις
Γεωργιάδης
Αρχίζει αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου, η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ...
Μοrgan Stanley
Σε σημαντική αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς μετοχών προχώρησε η Morgan Stanley και συστήνει overweight από underweight προγενέστερα. Η Morgan Stanley επισημαίνει ...
Xρηματιστήριο
Με τις συναλλαγές στα 390 εκατ. ευρώ και σε μία καθαρά πτωτική συνεδρίαση, που ο γενικός δείκτης κατέγραψε απώλειες ...
Εθνική Τράπεζα
Κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €409 εκατ. παρουσίασε ο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς η Εθνική Τράπεζα, έναντι ...
Χρηματιστήριο
Παρά την δίωρη διακοπή των συναλλαγών εξαιτίας τεχνικού π[ροβλήματος που αφορούσε στην μετάδοση των τιμών, ο γενικός δείκτης όχι ...
Γ. Ζαββος
Με αφορμή τη σημερινή κατάθεση της τρίτης αίτησης εκ μέρους της Εurobank για την παροχή εγγύησης από το πρόγραμμα ...
Χρηματιστήριο
Παραδόθηκε στους πωλητές η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, μετά το sell off που βγήκε στις αγορές της Ευρώπης, αλλά και ...
Χρηματιστήριο
Μόλις 0,06% οι απώλειες στην εβδομάδα για τον γενικό δείκτη του Χ.Α. Κόντρα στο κλίμα, το Χρηματιστήριο Αθηνών και ...
Και πάλι φλερτάρουν με τα χαμηλά τους οι τράπεζες, μετά το χθεσινό sell off, που σημειώθηκε στον κλάδο και τις προειδοποιήσεις ...

Πειραιώς
Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο δημοσιοποίησε η Πειραιώς και σε αυτά αποτυπώνεται ένα πρώτο αντίκτυπο της πανδημίας. Σύμφωνα με αυτά:  Τα καθαρά ...
Αlpha Bank
Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων της Alpha Bank αυξήθηκε κατά 13,6% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 229,6 εκατ., σύμφωνα με την ανακοίνωση ...
Εθνική Τράπεζα
Κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €409 εκατ. παρουσίασε ο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς η Εθνική Τράπεζα, έναντι €131 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα ...
Κύπρος
Αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για τις ζημιές που υπέστησαν από το κούρεμα καταθέσεων το 2013 διεκδικούν Έλληνες υπήκοοι, με προσφυγή που καταχώρησαν στο Διεθνές Κέντρο ...
Γ. Ζαββος
Με αφορμή τη σημερινή κατάθεση της τρίτης αίτησης εκ μέρους της Εurobank για την παροχή εγγύησης από το πρόγραμμα «Ηρακλής», ο Υφυπουργός Οικονομικών ...
Kυβέρνηση
Την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προτείνει η κυβέρνηση όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η ...
Alpha Bank
Η Αlpha Bank ενημερώνει ότι η BlackRock, Inc., κατόπιν της από 11.05.2020 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 8.05.2020 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν ...
Καλαντώνης, FPS
Την εκτίμηση ότι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures - NPEs) των εγχώριων τραπεζών θα αυξηθούν λόγω της πανδημίας της Covid-19 κατά ...
Fitch
10 τραπεζικοί όμιλοι της Δυτικής Ευρώπης υποβαθμίστηκαν από τη Fitch Ratings, εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού, ενώ ο οίκος έχει δώσει στο 95% των τραπεζών ...
Ernst & Young
Webcast με στόχο να συμβάλει στην κατανόηση των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, οργάνωσε την ...
Moody's
Σε «σταθερό» υποβαθμίζει η Moody’s το outlook των τραπεζών σε Ελλάδα και Κύπρο εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας. Ο οίκος αξιολόγησης περιμένει ότι οι ...
Ψάλτης, Alpha
Τη βεβαιότητα ότι η Alpha Bank θα παραμείνει ισχυρή και μετά την κρίση, εξέφρασε σήμερα ο CEO της Τράπεζας κ Βασίλης Ψάλτης, με μήνυμά του προς το Προσωπικό ...