Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΣΕΕΠΕ
Εναλλακτικά μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας
Τρίτη, 05/11/2019

Συμβουλευτικό ρόλο στην διαμόρφωση του Ενεργειακού Σχεδιασμού για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), που επεξεργάζεται την περίοδο αυτή το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας διεκδικούν οι εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών, οι οποίες κινδυνεύουν με βαρειά πρόστιμα αν δεν πετύχουν τους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΕΠΕ, ο ο φορές των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών, πρότεινε χθες, σε συνέντευξη τύπου, μία σειρά από εναλλακτικά μέτρα εξοικονόμησης και ζήτησε την κατάργηση των υποχρεωτικών καθεστώτων επιβολής.

Ας σημειωθεί ότι το ΕΣΕΚ θα αποτελέσει τον οδηγό για τα μέτρα εξοικονόμησης ( και όχι μόνον) για την περίοδο  2020-2030 και αν αυξηθεί ο στόχος της εξοικονόμησης στο 30%, όπως όλα δείχνουν, τότε κινδυνεύει να πέσει δυσανάλογο βάρος στις εταιρίες εμπορίας καυσίμων σε περίπτωση που διατηρηθεί η σημερινή κατανομή των μέτρων εξοικονόμησης ανά κλάδο.

Για την περίοδο που λήγει το 2020, τα τελικά στοιχεία, θα γίνουν γνωστά στο τέλος της επόμενης χρονιάς, δεν παύει όμως να επικρέμεται  ένα πρόστιμο της τάξης  των 500.000 ευρώ/ktoe (χιλιάδες τόνοι ισοδυνάμου πετρελαίου), που συνολικά για τον κλάδο φθάνει στα 102 εκατ. ευρώ, αν δεν γίνουν τα δέοντα.

Δεδομένου πάντως ότι μια σειρά από συμπεριφορικά μέτρα, όπως για παράδειγμα οδηγίες εξοικονόμησης, φούσκωμα ελαστικών κλπ έγιναν  δεκτά για την πρώτη περίοδο ως το 2020, οι εταιρίες φαίνεται ότι μπορούν να καλύψουν τον πρώτο στόχο. Για την επόμενη περίοδο όμως, τη δεκαετία 2020-2030 τα μέτρα αφορούν σε επενδύσεις, τις οποίες ο τομέας αδυνατεί να υλοποιήσει αφού είναι εξαιρετικά δαπανηρές χωρίς απόδοση για την επιχείρηση , καθώς σε αντίθεση με άλλες ενεργειακούς κλάδους οι εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών δεν έχουν μόνιμη σχέση με τον πελάτη τους.

Ας σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία του 2017 τα καθεστώτα επιβολής, δηλαδή τα υποχρεωτικά μέτρα ανά κλάδο,  απέδωσαν  275 Ktoe  εξοικονόμησης, καλύπτοντας  το  18% της υποχρέωσης. Από αυτά, οι Εταιρίες Εμπορίας καυσίμων ανέλαβαν το 61%, άρα κάλυψαν το 11% της συνολικής απόδοσης όλων των δράσεων για το 2017.

Θεωρητικά, οι Εταιρίες Εμπορίας  είχαν αναλάβει 6,1% της υποχρέωσης

Εν όψεις της διαμόρφωσης του ΕΣΕΚ οι εταιρίες καυσίμων, όπως εκπροσωπούνται από τον ΣΕΕΠΕ, ζητούν να μην ισχύσουν καθεστώτα επβολής και προτείνουν μία σειρά από εναλλακτικά μέτρα.

Συγκεκριμένα η πρόταση του ΣΕΕΠΕ έχει ως εξής:  

Προτεινόμενα εναλλακτικά μέτρα

Παρέμβαση προς το ΥΠΕΝ για προτεινόμενα εναλλακτικά μέτρα

Υπάρχει σημαντικό περιθώριο για την ανάπτυξη εναλλακτικών μέτρων από το Κράτος, ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι υπόχρεοι των Καθεστώτων Επιβολής.

Τα μέτρα που προτείνονται, ακολούθως:

  Έχουν ήδη εφαρμοστεί και αξιολογηθεί σε άλλα Κράτη - Μέλη.

  Είναι γενικά μέτρα που δεν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

  Ενδεχομένως κάποια να περιλαμβάνονται  ήδη στον σχεδιασμό του ΥΠΕΝ/ΚΑΠΕ.

  Απαιτούν συνεργασία μεταξύ Υπουργείων και κυρίως με το ΥΜΕΤ.

Σύστημα Πιστοποίησης Εξοικονόμησης Ενέργειας

Τα πιστοποιητικά μπορούν να αποκτηθούν από ιδιώτες ή επιχειρήσεις από διαπιστευμένους φορείς, με την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Η αξία των πιστοποιητικών εξαρτάται από την αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας και αποτελεί συνάρτηση των τάσεων της αγοράς.

Οι κύριοι στόχοι είναι να:

  ενισχυθούν δράσεις ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των τελικών χρηστών,

  αυξηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας

   και να μειωθούν οι απώλειες στους τομείς της διανομής ενέργειας και της μεταφοράς.

Τα πιστοποιητικά θα διατίθενται μέσω θεσμοθετημένης αγοράς σε υπόχρεους ή θα ανταλλάσσονται με φοροαπαλλαγές ή εκπτώσεις από Πράσινους Φόρους κτλ.

Ενδεικτικός Στόχος Ετήσιας Εξοικονόμησης: 365 Ktoe

Κράτη που εφαρμόζεται: Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία

Συμβουλευτική – επιδότηση ενεργειακών ελέγχων στις ΜμΕ

Ο μηχανισμός παρέχει ενίσχυση σε ΜμΕ, ώστε να ελεγχθούν ενεργειακά και να δεχθούν συμβουλές/μελέτες για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Σκοπός των ενεργειακών ελέγχων και της συμβουλευτικής  για τις ΜμΕ είναι να επισημανθούν οι αδυναμίες στη χρήση ενέργειας και να δεχθούν  προτάσεις ή συγκεκριμένα σχέδια δράσης για βελτιώσεις εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους. Οι επιδοτήσεις χορηγούνται για ειδικές και ανεξάρτητες μελέτες ενεργειακής απόδοσης στις ΜμΕ. Οι ΜμΕ μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για αρχική συμβουλευτική  ή / και λεπτομερή συμβουλευτική διάρκειας αρκετών ημερών.

Ενδεικτικός Στόχος Ετήσιας Εξοικονόμησης: 50 Ktoe

Εθελοντικές συμφωνίες Ενεργειακής Απόδοσης

Οι εθελοντικές συμφωνίες ενεργειακής απόδοσης για το εμπόριο και τη βιομηχανία περιλαμβάνουν  σχέδιο δράσης για τις βιομηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας και παράλληλα  τομεακά σχέδια δράσης για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις (αγροτικός τομέας, τουριστικός, βιομηχανικός και  μεταφορές) και ένα γενικό σχέδιο δράσης για επιχειρήσεις που δεν έχουν ξεχωριστό σχέδιο δράσης για τον δικό τους τομέα. Οι συμφωνίες επιτυγχάνονται μέσω των Κλαδικών Ενώσεων.

Οι ομάδες-στόχοι, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών εταιρειών, δεσμεύονται από τους στόχους για την υλοποίηση του δικού τους σχεδίου συμφωνίας / δράσης, ορίζουν έναν στόχο εξοικονόμησης ενέργειας για τον εαυτό τους και υποβάλλουν ετησίως έκθεση σχετικά με τα εφαρμοζόμενα μέτρα και τις επιπτώσεις τους στην εξοικονόμηση. Οι Κλαδικές Ενώσεις  προωθούν την επίτευξη του στόχου κάλυψης και την εφαρμογή του σχεδίου συμφωνίας / δράσης στον τομέα της βιομηχανίας.

Ενδεικτικός Στόχος Ετήσιας Εξοικονόμησης: 265 Ktoe

Κράτη που εφαρμόζεται: Κύπρος

Πράσινη Συνεισφορά

Μέρος των ήδη επιβαλλόμενων  ή μελλοντικών εσόδων από δασμούς και φόρους στα ενεργειακά Προϊόντα θα κατατίθενται στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση  δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων.

Θα υπάρχει άμεση συσχέτιση της τιμής ενεργειακής μονάδας -κατανάλωσης. Το ποσό της συνεισφοράς ανά κιλοβατώρα ενέργειας  καθορίζεται με ΚΥΑ. Οι αντίστοιχοι  συντελεστές δεν θα είναι σταθεροί, αλλά θα αναθεωρούνται και θα τροποποιούνται ετησίως μέσω ενός συστήματος που θα βασίζεται σε δείκτες και θα  λαμβάνει υπόψη τυχόν αλλαγές στον δείκτη τιμών καταναλωτή. Το ύψος του συντελεστή θα εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο ενεργειακό προϊόν.

Ενδεικτικός Στόχος Ετήσιας Εξοικονόμησης: 450 Ktoe

Κράτη που εφαρμόζεται: Σουηδία, Φινλανδία

Πράσινo Ταμείo -  Ενίσχυση επενδύσεων ενεργειακής εξοικονόμησης

Συγκροτείται Πράσινο Ταμείο στο οποίο κατατίθενται η Πράσινη Συνεισφορά, ενεργειακά /περιβαλλοντικά πρόσημα και πρόστιμα, έσοδα από μη συμμορφώσεις κτλ. 

Από τους πόρους του Ταμείου ενισχύονται άμεσα ή μέσω φοροαπαλλαγών μελέτες και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας επιχειρήσεων, μέσω ενός λεπτομερούς καταλόγου   επιλέξιμων επενδύσεων / δράσεων.

Ενδεικτικός Στόχος Ετήσιας Εξοικονόμησης: 70 Ktoe

Κράτη που εφαρμόζεται: Ολλανδία, Πολωνία

Μείωση ορίων ταχύτητας

Μειώνονται τα όρια ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους από 120 χλμ/ώρα σε 110 χλμ/ώρα και στις πόλεις από 40 χλμ/ώρα σε 30 χλμ/ώρα. H πλήρης τήρηση του ορίου ταχύτητας και ο έλεγχος της ταχύτητας στα 110 χλμ/ώρα  θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου (-12% στην περίπτωση ενός πετρελαιοκίνητου οχήματος και -18% στην περίπτωση βενζινοκίνητου οχήματος).

(Η μείωση των ορίων ταχύτητας πέρα από εξοικονόμηση ενέργειας  προάγουν και την ασφάλεια. Τα πρόστιμα της Τροχαίας από παραβάσεις των ορίων ταχύτητας κατατίθενται στο Πράσινο Ταμείο.

Ενδεικτικός Στόχος Ετήσιας Εξοικονόμησης: 55 Ktoe

Κράτη που εφαρμόζεται: Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, ΗΠΑ

Πράσινοι Διάδρομοι

Οι πράσινοι διάδρομοι είναι μια ευρωπαϊκή ιδέα που υποδηλώνει διαδρόμους εμπορευματικών μεταφορών μεγάλων αποστάσεων όπου η προηγμένη τεχνολογία και η συντροπικότητα χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Οι πράσινοι διάδρομοι εξετάζουν όλους τους τύπους παραγόντων που δρουν στις αλυσίδες συντροπικότητας από πόρτα σε πόρτα, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων. Τα αποτυπώματα άνθρακα (CF) παρέχουν στις εταιρείες, τους πελάτες και άλλους παράγοντες πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από την αλυσίδα εφοδιασμού των προϊόντων, εντοπίζοντας τα βασικά σημεία, τους πιθανούς κινδύνους και τις ευκαιρίες βελτίωσης.

Ενδεικτικός Στόχος Ετήσιας Εξοικονόμησης: 50 Ktoe

Κράτη που εφαρμόζεται: Σουηδία, Γερμανία, Αυστρία, Σλοβενία, Σλοβακία, Κροατία

Ενεργειακό Δίκτυο Βιομηχανίας

Συγκροτείται Δίκτυο Ενεργειακών Καταναλωτών,  ως  εθελοντικός φορέας εταιρειών που εργάζονται για τη διατήρηση ισχυρής ενεργειακής διαχείρισης και πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο Δίκτυο δεσμεύονται να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα διαχείρισης της ενέργειας, καθορίζοντας και αναθεωρώντας τους ενεργειακούς στόχους, πραγματοποιώντας ετήσιο ενεργειακό έλεγχο και δημιουργώντας έναν ετήσιο λογαριασμό ενεργειακής απόδοσης. Τα τακτικά εργαστήρια, τα σεμινάρια και οι επιτόπιες επισκέψεις επιτρέπουν στα μέλη του Δικτύου να μαθαίνουν από εμπειρογνώμονες σε θέματα ενέργειας και άλλους ειδικούς και να μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους με άλλους διαχειριστές ενέργειας.

Ενδεικτικός Στόχος Ετήσιας Εξοικονόμησης: 50 Ktoe

Κράτη που εφαρμόζεται: Σουηδία, Ιρλανδία, Κροατία

Ενδεικτικός συνολικός στόχος ετήσιας εξοικονόμησης :1.355ktoe

Ιστορικό

Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας

Ο κύριος άξονας αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής πολιτικής είναι η σταθερή προσήλωση για την ανάγκη αύξησης της ενεργειακής απόδοσης. Βασικός στόχος αποτελεί η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020, σε σύγκριση με τις προβλέψεις του σεναρίου διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης συνέχισης των δρομολογημένων πολιτικών (business as usual – BAU).

Στο πλαίσιο αυτό η στρατηγική «Ευρώπη 2020» περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση στους πρωταρχικούς της στόχους, διασφαλίζοντας και δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης και επιτυγχάνοντας την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Η ενεργειακή απόδοση βρίσκεται υψηλά στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και δύναται να συμβάλει στην αντιμετώπιση της τριπλής πρόκλησης, η οποία συνίσταται από την τρέχουσα οικονομική ύφεση, την ενεργειακή εξάρτηση και την κλιματική αλλαγή.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων που τίθενται σε εθνικό επίπεδο και αναφέρεται σε μέτρα και επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στον κτηριακό τομέα, τη βιομηχανία και τις μεταφορές.

ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ Εξοικονόμηση καυσίμων, αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μείωση εκπομπών ρύπων στις οδικές μεταφορές.

Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενεργειακή απόδοση αποτέλεσε την απαρχή και το βασικό εργαλείο για τη σημαντική προσπάθεια της Ε.Ε. να πετύχει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των Κρατών - Μελών. Η προσπάθεια αυτή έχει τριπλό στόχο: τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο τρόπος εφαρμογής της στην Ελλάδα -κυρίως μέσα από το Άρθρο 7 αυτής - μπορεί μόνο να οδηγήσει τον Κλάδο Πετρελαιοειδών σε σημαντικές ζημιές, τόσο μέσω της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων σε μια αγορά που έχει απωλέσει μέσα στην κρίση το 40%, αλλά και μέσω των υψηλών προστίμων που επαπειλούνται σε βάρος τους. Η ιδιαιτερότητα προκύπτει από την υποχρεωτική συμμετοχή των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών στα λεγόμενα Καθεστώτα Επιβολής, με τελικό στόχο τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης, μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των πελατών τους.

Ειδικότερα, μέσα στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012/27/ΕΕ) για εξοικονόμηση κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας έως και 20% μέχρι το 2020, καθορίστηκε ο Ενδεικτικός Στόχος Ενεργειακής Απόδοσης σε εθνικό επίπεδο. Με βάση τα ανωτέρω, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημοσίευσε στις 11-04-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1242/Β/2017) για τον Κανονισμό Λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης, με υιοθέτηση μέτρων επιβολής αυτής της υποχρέωσης. Επισημαίνεται ότι, η παραπάνω Ευρωπαϊκή Οδηγία δίνει τη δυνατότητα στα Κράτη - Μέλη να εξαιρέσουν τις Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών που διακινούν καύσιμα για μεταφορές από τα υπόχρεα μέρη. Πράγματι, οι Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών δεν έχουν άμεση και απευθείας σχέση με μεγάλο μέρος των τελικών καταναλωτών, καθώς παρεμβάλλονται άλλοι κρίκοι της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως τα πρατήρια ή οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.

ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ Εξοικονόμηση καυσίμων, αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μείωση εκπομπών ρύπων στις οδικές μεταφορές 

Κατά συνέπεια, μέτρα και διαδικασίες καθεστώτων επιβολής δεν είναι εφαρμόσιμα και αποτελεσματικά στον τομέα της Εμπορίας Καυσίμων. Αν όμως τα ληφθέντα μέτρα εξοικονόμησης δεν καταφέρουν να επηρεάσουν τους καταναλωτές και δεν επιτευχθεί η σχεδιαζόμενη εξοικονόμηση, το Κράτος θα επιβάλει σοβαρά πρόστιμα με τη μορφή του ονομαζόμενου «Κόστους Συμμόρφωσης» στις Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών: Σύμφωνα με τη σχετική Υ.Α., το κόστος συμμόρφωσης για τους Υπόχρεους των Καθεστώτων Επιβολής ανέρχεται στα 500.000€ ανά ktoe, ανεβάζοντας τις συνολικές υποχρεώσεις του Κλάδου στα 102.000.000€ για την τετραετία 2017-2020, στην περίπτωση μη εκπλήρωσης των στόχων τους.

Επιπλέον, η Οδηγία (EE) 2018/2002 αναθεωρεί την Οδηγία 2012/27/ΕΕ θέτοντας ψηλότερους στόχους εξοικονομούμενης ενέργειας για την περίοδο 2021-2030. Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη η συμμετοχή των Καθεστώτων Επιβολής στην κάλυψη των νέων αυτών στόχων, ούτε και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των Εταιριών Εμπορίας. Οι δράσεις όμως που θα πρέπει να αναληφθούν θα προϋποθέτουν κυρίως τεχνικά μέτρα, που μεταφράζονται σε υψηλές επενδύσεις, σε αντιδιαστολή με τα μέτρα για την περίοδο 2017-2020 που είναι κυρίως συμπεριφορικά.

Επομένως, η αναμενόμενη αδυναμία επίτευξης των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας από τις Εταιρίες του Κλάδου, σε συνδυασμό με την απαίτηση για μεγάλες, μη ανταποδοτικές επενδύσεις, θα δημιουργήσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα που, πιθανά, να καταστήσουν ορισμένες από αυτές μη βιώσιμες, με άμεση συνέπεια την απώλεια θέσεων εργασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ 98/70/ΕΕ και 2015/652/ΕΕ

Εκτός όμως από την Εξοικονόμηση Ενέργειας και τη συμμετοχή των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών στα Καθεστώτα Επιβολής, μια ακόμη σοβαρή υποχρέωση έρχεται να προστεθεί στις Εταιρίες: η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων που διακινούν.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2015/652/ΕΕ για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και την Οδηγία 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, θεσπίζεται η υποχρέωση μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα οδικά καύσιμα το 2020 κατά 6%, καθώς και η υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης από τις Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Σε περίπτωση μη επίτευξης της σημαντικής αυτής μείωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 19A του ν. 4062/2012 για το έτος αναφοράς 2020, επιβάλλεται πρόστιμο, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό επίτευξης μείωσης εκπομπών (%) και την ποσότητα εκπομπών (tnCO2eq), η οποία υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν στην επίτευξη της υποχρεωτικής μείωσης. Τα πρόστιμα φτάνουν στα 100 €/tnCO2eq, δημιουργώντας πολύ μεγάλες εν δυνάμει επιβαρύνσεις για τις Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Μάλιστα, όπως διαφαίνεται και από τις απόψεις του συνόλου των εκπροσώπων των αγορών των Ευρωπαϊκών Κρατών, ο στόχος του 6% δεν είναι επιτεύξιμος με τις σημερινές συνθήκες, όταν έναν χρόνο πριν την επίτευξη του στόχου δεν έχει δημιουργηθεί η αγορά των πιστοποιητικών UER (Upstream Reduction Emissions).

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

Αξιολόγηση του 2018 σχετικά με την πρόοδο που σημείωσαν τα Κράτη - Μέλη προς την επίτευξη των εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2020 και την εφαρμογή της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.

Στην τελευταία ετήσια έκθεση που υπέβαλαν, εννέα χώρες κοινοποίησαν τη θέσπιση νέων μέτρων πολιτικής. Επιπλέον, ορισμένες χώρες επικαιροποίησαν τις εκτιμήσεις προσδοκώμενης/ επιτευχθείσας εξοικονόμησης για το 2014 και το 2015 βάσει των ήδη κοινοποιηθέντων μέτρων πολιτικής.

Το μεγαλύτερο τμήμα (περίπου το ένα τρίτο) της εξοικονόμησης ενέργειας επιτεύχθηκε μέσω καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, το 23% επιτεύχθηκε μέσω φόρων στην ενέργεια ή στις εκπομπές CO2 και το 18% επιτεύχθηκε μέσω καθεστώτων χρηματοδότησης ή φορολογικών μέτρων. Ένα μικρό μόνο ποσοστό της εξοικονόμησης ενέργειας επιτεύχθηκε μέσω καθεστώτων ενεργειακής επισήμανσης και εθνικών ταμείων

Καθεστώτα Επιβολής

Αποτελούν ένα πλαίσιο υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, με το οποίο εξασφαλίζεται ότι οι διανομείς ενέργειας ή /και οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας που ορίζονται ως υπόχρεα μέρη, επιτυγχάνουν έναν σωρευτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο εν λόγω μηχανισμός αποσκοπεί στην ενεργή δραστηριοποίηση των παρόχων και διανομέων ενέργειας στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας με σκοπό την υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε καταναλωτές τελικής ενέργειας, την επίτευξη των δεσμεύσεων της χώρας για τον στόχο εξοικονόμησης ενέργειας, με επιπρόσθετα οφέλη τη μείωση τιμολογίων ενέργειας, την προώθηση των ενεργειακών υπηρεσιών και του κλάδου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), την ενίσχυση εισοδηματικά χαμηλών νοικοκυριών και τη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Συναφείς αναρτήσεις
Χαρδαλιάς
Το κλείσιμο των κέντρων υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ, ταβέρνες, εστιατόρια κτλ) και σε όλη την περιφέρεια Αττικής από τις 12 τα μεσάνυχτα ...
Μητσοτάκης
 Νέο πακέτο μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων, που σύμφωνα με τον πρωθυπουργό είναι ύψους 3,5 δισ. ευρώ, δίνει η κυβέρνηση. ...
Χαρδαλιάς
Σειρά μέτρων για την ακτοπλοΐα, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από την Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και την ...
Μητσοτάκης
«Μέχρι η επιστήμη να βρει το κατάλληλο εμβόλιο και μία αποτελεσματική θεραπεία, ο ιός θα ζει ανάμεσά μας. Κάποιοι ...
ΠΟΥ
Τη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων περιορισμού προτείνει ο ΠΟΥ. Οι χώρες που χαλαρώνουν τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν για να ανακόψουν ...
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, όπως έχει αποτυπωθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την ...
Στοιχεία
Όλον τον Μάρτιο οι βενζίνες έκλεισαν με μείωση 30% και το ντίζελ κίνησης με 13%. Η μικρότερη υποχώρηση του πετρελαίου ...
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Έκπτωση 25% στις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στην περίμετρο των μέτρων στήριξης από ...
Απαντήσεις από τη ΓΣΕΒΕΕ
Ασφαλιστικές εισφορές – Οφειλές σε ρύθμιση Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020 δύναται να ...
Papastratos

Τεύχος 21

Κωστής Χατζηδάκης
Τις Eπτά ομάδες έργων που έχει προτείνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για  να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος ...
Μεταλιγνιτική εποχή
Oλοκληρωμένη δέσμη 15 εξατομικευμένων κινήτρων για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, χωρισμένα σε τρεις ομάδες, προβλέπει μεταξύ άλλων το Master Plan  για ...
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020
Με θέμα την «Πράσινη μετακίνηση χωρίς ρύπους για όλους» (Zero-emission mobility for all), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετέχει,  στηρίζει και προσκαλεί τους ...
Απολιγνιτοποίηση
Aυξημένες ενισχύσεις με υψηλότερα ποσοστά επιχορηγήσεων για τις επενδύσεις που θα γίνουν στις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας καθώς και στο Δήμο Μεγαλόπολης, ...
Κομισιόν-Νομοθεσία για το Κλίμα
Tην προσθήκη μίας  «ρήτρας αλληλεγγύης» στη νομοθεσία της ΕΕ για το Κλίμα φαίνεται έτοιμη να ζητήσει η Πολωνία, την ίδια ώρα που η ...
Λιγνιτικές περιοχές
Ως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν χρονικό περιθώριο οι φορείς των λιγνιτικών περιοχών της  Κοζάνης, της Φλώρινας και της Μεγαλόπολης να υποβάλουν αναπτυξιακές προτάσεις ...
Γερμανία
Στην έκδοση πράσινων ομολόγων προχωρεί για πρώτη φορά η Γερμανία με σκοπό την άντληση 11 δις. ευρώ εντός του 2020  για τη χρηματοδότηση ...
Επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων
Tα αποτελέσματα από την πρώτη ημέρα - ή μάλλον από τις πρώτες ώρες- λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την επιδότηση της αγοράς ηλεκτρικών ...
Φωτοβολταϊκά πάνελ
Mεγατόνους τοξικών αποβλήτων κινδυνεύουν να αφήσουν πίσω τους, όταν “πεθάνουν”  τα εκατοντάδες χιλιάδες των φωτοβολταϊκών πάνελ που εγκαθίστανται στον πλανήτη, ένα πρόβλημα που ...
ΟΦΥΠΕΚΑ
Στην Αθήνα σήμερα συνεδρίασε για πρώτη φορά και σε πλήρη απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).  Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο ...
Κλιματική ουδετερότητα
H μετάβαση  στην οικονομία του υδρογόνου μπορεί να αποτελεί ένα από τους στόχους της ΕΕ στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα, όμως το ...
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Εντός της εβδομάδας αναμένεται η έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα εξειδικεύει τις διαδικασίες για την  υποβολή της αίτησης από τα φυσικά  πρόσωπα ...

motori.gr