Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΡΑΕ
Συνδέθηκαν όλα τα έργα Φ/Β σταθμών
Δευτέρα, 11/11/2019

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο της παρακολούθησης υλοποίησης των Φ/Β σταθμών των επιτυχόντων στην ανταγωνιστική διαδικασία έργων ΑΠΕ που διενεργήθηκε τον Ιούλιο του 2018 (υπ’ αριθμ. 321/2018 Απόφαση ΡΑΕ – ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018, ΑΔΑ: 63ΝΖΙΔΞ-ΡΧΔ), διαπιστώνει ότι κατασκευάστηκαν και συνδέθηκαν με το δίκτυο εντός του χρονοδιαγράμματος το σύνολο των ογδόντα τριών (83) έργων συνολικής ισχύος 53,07979 MW των Επιλεγέντων Συμμετεχόντων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της κατηγορίας «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ/Φωτοβολταϊκά – Κατηγορία Ι» [υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξη], δηλαδή με επιτυχία υλοποίησης των έργων σε ποσοστό 100%.

Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες ώριμων έργων ΑΠΕ αποτελούν σημαντικό όχημα ανάπτυξης του τομέα των ΑΠΕ και οδηγούν σε 100% υλοποίηση των έργων εντός των χρονοδιαγραμμάτων της Προκήρυξης και συνδράμουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της χώρας για το 2030.

Στο πλαίσιο και της υποχρέωσης γνωστοποίησης των ποσοστών υλοποίησης των επιτυχόντων έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 4 «Καθεστώτα στήριξης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (EΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση)», παρατίθενται οι Πίνακες με τα αποτελέσματα υλοποίησης έργων των επιλεγέντων συμμετεχόντων στην εν λόγω ανταγωνιστική διαδικασία για την Κατηγορία Ι.

Πίνακας 1 Υλοποίηση Φ/Β εγκαταστάσεων Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 1/2018 (Κατηγορία Ι)

α/α

Μοναδικός Αριθμός Υποβολής (ID)

Επωνυμία Εταιρείας/Φυσικού Προσώπου

Ισχύς [ΜW]

Θέση

Δήμος

ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Υλοποίηση

1

15072

ΠΕΤΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..

0,49975

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΝΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 213

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

77,9

ΝΑΙ

2

15079

ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ

0,4998

ΠΛΑΓΙΑ

ΛΕΒΑΔΕΩΝ

78

ΝΑΙ

3

25185

ΗΛΙΑΤΩΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ.

1

3 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

77

ΝΑΙ

4

25227

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,499

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 157, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

5

25339

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,9979

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 175, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ

ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ / ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

6

25347

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,7841

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1402-404, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

7

25349

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,9979

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 392-394, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

8

25351

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,9979

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 247-248, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

9

25352

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,499

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 236, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

10

25354

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,499

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 238, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

11

25355

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,9979

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 242, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

12

25358

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,9979

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 64, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

13

25359

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,9979

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 154-155, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

14

25360

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,499

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 274, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

15

25361

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,499

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΑΤ 1288, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

16

25362

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,499

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΑΤ 286, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

17

25363

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,7841

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΑΤ 440, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

18

25366

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,9977

ΑΓΤΟΤΕΜΑΧΙΟ 575, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΛΙΑΣ. Δ. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

79

ΝΑΙ

19

25367

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,499

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1403, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Δ. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

79

ΝΑΙ

20

25369

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,9979

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

79

ΝΑΙ

21

25371

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,9979

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 746, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

79

ΝΑΙ

22

25372

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,9979

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 865-866, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΕΩΓΙΑΝΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

78

ΝΑΙ

23

25373

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,995

ΣΚΑΛΩΣΙΑ / ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

79

ΝΑΙ

24

25375

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,499

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΦΑΔΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

79

ΝΑΙ

25

25377

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,9979

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 757, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

79

ΝΑΙ

26

25378

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,6415

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 785, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

77

ΝΑΙ

27

25379

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,499

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 102Α, ΞΗΡΟΧΩΡΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΔΗΔΟΝΑΣ

76

ΝΑΙ

28

25380

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4968

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΑΜΠΕΛΟΡΕΜΑ, ΑΡΣΑΚΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

79

ΝΑΙ

29

25381

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4968

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 708, ΑΛΩΝΙΑ ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

79

ΝΑΙ

30

25382

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4968

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 780Π, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

79

ΝΑΙ

31

25383

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4968

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 833, ΓΥΜΝΟ, ΑΡΣΑΚΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

79

ΝΑΙ

32

25385

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4968

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 135-136, ΑΥΛΑΓΕΣ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

79

ΝΑΙ

33

25386

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4968

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 780η-7800-217α, ΑΥΛΑΓΕΣ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

79

ΝΑΙ

34

25387

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4945

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 434, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΡΟΔΟΚΗΠΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

79

ΝΑΙ

35

25388

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4968

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 70, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

79

ΝΑΙ

36

25389

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4968

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 600, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΡΑΧΩΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

79

ΝΑΙ

37

25391

ΚΩΝ.Ι.ΤΣΑ.

0,4995

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 688, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΚΟΥ

ΚΟΡΙΝΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

79

ΝΑΙ

38

25395

ΦΩΣ-Ζ.ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ

0,34968

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΔΑΦΝΗΣ Σ.Δ. 1962, ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2683

ΑΧΙΝΟΥ / ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

79

ΝΑΙ

39

25424

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4968

ΘΕΣΗ ΚΟΡΥΦΟΥΛΑ Α ΜΕ ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ 88530225, ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΔΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

79

ΝΑΙ

40

25425

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4968

ΘΕΣΗ ΚΟΡΥΦΟΥΛΑ Β ΜΕ ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ 88530226, ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΔΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

79

ΝΑΙ

41

25426

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,3015

ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΗΛΙΟ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

79

ΝΑΙ

42

25428

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,5548

ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΗΤΣΑΊΡ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

79

ΝΑΙ

43

25429

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,398

ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

79

ΝΑΙ

44

25430

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,995

ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

79

ΝΑΙ

45

25431

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4945

ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

79

ΝΑΙ

46

25432

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,995

ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΑΑ ΑΠΕ 109070), ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

79

ΝΑΙ

47

25433

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,995

ΘΕΣΗ ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΙΟ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

79

ΝΑΙ

48

25434

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0.4037

ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΑΑ ΑΠΕ 109067), ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

79

ΝΑΙ

49

25438

ΗΛΙΟΛΟΝΤΟΣ

0,49976

ΚΟΝΙΣΚΙΑ

ΔΕΣΦΙΝΑΣ / ΔΕΛΦΩΝ

75,87

ΝΑΙ

50

25441

ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ

0,7841

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 153, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

51

25484

ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ

0,6415

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 760, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ

Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ

79

ΝΑΙ

52

25486

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ

0,4968

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 607, ΜΑΥΡΟΧΩΜΑ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

79

ΝΑΙ

53

25487

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ

0,4968

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 584, ΜΑΥΡΟΧΩΜΑ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

79

ΝΑΙ

54

25488

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ

0,4968

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 794, ΘΕΣΗ ΚΡΙΘΑΡΟΤΟΠΟΣ ΚΟΜΑΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

79

ΝΑΙ

55

25489

ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ

0,9979

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 783, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

79

ΝΑΙ

56

25490

ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ

0,4968

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 899, ΘΕΣΗ ΑΗ ΛΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

79

ΝΑΙ

57

25491

ΠΕΤΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

0,398

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 910, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΡΟΔΟΚΗΠΟΥ

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

79

ΝΑΙ

58

25492

ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ

0,499

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 17Β, ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ

Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

79

ΝΑΙ

59

25493

ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ

0,9979

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 787, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ

Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

79

ΝΑΙ

60

25494

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

0,499

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1109, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

61

25495

Κ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

0,9979

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 241, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

62

25500

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΓΚΡΗΣ

0,4968

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 758, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ

Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

79

ΝΑΙ

63

25560

ΝΑΟΥΣΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

0,4995

ΧΑΝΤΑΚΙΑ (Τ.Κ. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ)

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ / ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

77,94

ΝΑΙ

64

25561

ΝΑΟΥΣΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

0,4995

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ (Δ.Κ. 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ / ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

77,94

ΝΑΙ

65

25572

ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ

0,4968

ΘΕΣΗ ΚΑΡΥΔΟΤΟΠΟΣ ΚΟΜΑΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

79

ΝΑΙ

66

25578

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ

0,9999

ΚΑΛΑΜΙΑ (Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΜΥΛΟΥ)

ΚΟΙΛΑΔΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

77,94

ΝΑΙ

67

25582

PRESTANTIA P.C.

0,499905

ΛΙΑΜΑ

Δ.Δ. ΒΑΓΙΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

76

ΝΑΙ

68

25585

FACULTAS P.C.

0,499905

ΠΑΛΙΑ ΣΩΤΗΡΑ

Δ.Δ. ΘΗΒΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

76

ΝΑΙ

69

25586

FACULTAS P.C.

0,499905

ΒΟΥΚΟΛΙΑ

Δ.Δ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ / Δ. ΔΕΛΦΩΝ

76

ΝΑΙ

70

25588

MEXIS ENERGY SMPC

0,499905

ΛΙΛΜΑ

Δ.Δ. ΒΑΓΙΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

76

ΝΑΙ

71

25589

SOLAR BANK SMPC

0,499905

ΒΑΡΝΟΣ Ή ΑΡΑΠΟΡΕΜΑ

Δ.Δ. ΘΗΒΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

76

ΝΑΙ

72

25590

IDCIRCO SOLIS 2 P.C.

0,99992

ΧΕΡΩΜΑΤΑ

Δ.Δ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

76

ΝΑΙ

73

25592

IDCIRCO SOLIS 3 P.C.

0,99992

ΤΣΙΝΤΣΙΛΟΝΙ

Δ.Δ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

76

ΝΑΙ

74

25593

IDCIRCO SOLIS 4 P.C.

0,99992

ΠΑΛΙΑ ΣΩΤΗΡΑ

Δ.Δ. ΘΗΒΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

76

ΝΑΙ

75

25601

PRESTANTIA P.C.

0,499905

ΒΑΡΥΚΟ Ή ΧΟΡΟΒΟΙΒΟΔΑ

Δ.Δ. ΘΗΒΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

76

ΝΑΙ

76

25617

ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ Ο.Ε.

0,5

ΧΑΛΚΟΣ

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ / ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

78,9

ΝΑΙ

77

25651

FOSTA A.E.

0,4984

ΠΛΑΤΟΡΑΧΗ

ΣΦΕΛΙΝΟΣ / ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ

79

ΝΑΙ

78

25666

ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ Ο.Ε.

0,5

ΓΟΥΡΙΤΣΑ

Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ / Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ

78,9

ΝΑΙ

79

25682

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ

0,1

ΑΓΡ. 2428 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ

Δ.Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

80

ΝΑΙ

80

25687

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

0,1

ΣΠΑΘΟΛΑΚΟΣ Α.Τ. 484

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

80

ΝΑΙ

81

25692

ΟΦΙΔΗΣ ΑΡ. - ΟΦΙΔΗΣ ΧΑΡ.

0,499

ΣΠΑΘΟΛΑΚΟΣ Α.Τ. 485

ΑΝΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

79

ΝΑΙ

82

25694

DURUS 2 P.C.

0,99981

ΧΙΛΙΑΔΟΥ

Δ.Δ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

77

ΝΑΙ

83

25701

SUN ENERGY

0,8712

Α.Τ. 316 ΚΑΙ Α.Τ. 317 ΘΕΣΗ ΔΕΝΔΡΑ, ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

78,49

ΝΑΙ

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Ενεργοβόρος βιομηχανία
Xρέωση της χρήσης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρισμού ανάλογα με το προφίλ κατανάλωσης στις μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες στην Υψηλή Τάση  ...
Ιδιώτες παραγωγοί ενέργειας
Πλαφόν στην ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που θα μπορεί να πουλά ο δεσπόζον παίκτης- εν προκειμένω η ΔΕΗ- με διμερή ...
Νομοσχέδιο για την ενέργεια
Πολύ βαριά πρόστιμα, που φθάνουν ως και το 10% του συνολικού ετήσιου τζίρου μίας εταιρίας, ακόμη και άρση του ...
Σε κατάσταση εγρήγορσης για την επάρκεια φυσικού αερίου στη χώρα βρίσκονται όλοι οι αρμόδιοι φορείς, εξ αιτίας ενδεχόμενης κρίσης ...
Τιμολόγια Μέσης Τάσης
Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις της ΡΑΕ, η ΔΕΗ εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την ίδια μεθοδολογία για τη χρέωση του διοξειδίου ...
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ σε σπίτια, εμπορικά κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις θα απογειωθεί τα επόμενα πέντε χρόνια, μετατρέποντας τον ...
ΡΑΕ
Σταθερή φαίνεται ότι παραμένει προς το παρόν η χρέωση για το δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ, αφού η ΡΑΕ άφησε ...
ΡΑΕ
Έρευνα στις διαφημιστικές καμπάνιες των εταιριών προμήθειας ηλεκτρισμού για να εξεταστεί αν περιέχουν παραπλανητικά μηνύματα, που δεν ανταποκρίνονται πλήρως ...
Βρετανία
Kαταγγελίες από χιλιάδες Βρετανούς που διαμαρτύρονται για τα φωτοβολταϊκά που αγόρασαν και πιο συγκεκριμένα επειδή η οικονομική  απόδοση  των ...

Aramco
Οι μετοχές της Saudi Aramco ξεκινούν διαπραγμάτευση στις 11 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το χρηματιστήριο της Σαουδικής Αραβίας, Tadawul που το ανακοίνωσε στο Twitter. H Saudi Aramco ...
Ελλάκτωρ
Ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια που γίνεται από τη νέα διοίκηση Καλλιτσάντση τον τελευταίο ενάμιση χρόνο για τη συνολική αναδιάταξη του ομίλου Eλλάκτωρ ...
ΕΒΙΚΕΝ
Στη θέση του προέδρου της ΕΒΙΚΕΝ, της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας εξελέγη παμψηφεί στις πρόσφατες αρχαιρεσίες ο κ. Αντώνης Κοντολέων, χρόνια μέλος του διοικητικού ...
Mε market maker τη ΔΕΗ αναμένεται να ξεκινήσει ως τα τέλη Φεβρουαρίου ή στις αρχές Μαρτίου η νέα προθεσμιακή αγορά ενέργειας χωρίς φυσική ...
Eντός των αμέσως επόμενων ημερών αναμένεται να αποστείλει ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιμος το αίτημα στις Βρυξέλλες για την παράταση ισχύος της διακοψιμότητας και ...
Υπόγεια αποθήκη αερίου στην Καβάλα
Mία σειρά από ρυθμίσεις για να ξεμπλοκάρει ο διαγωνισμός για την υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου σε εξαντλημένο κοίτασμα στην θαλάσσια περιοχή της Nότιας Καβάλας, ...
BLG
Έξω από μία πόλη που κάποτε ανταγωνίζονταν τη Σπάρτη στην αρχαία Ελλάδα, οι τεράστιοι εκσκαφείς σκάβουν το βραχώδες έδαφος για να βγάλουν μια ...
Χατζηδάκης στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο
Εμπροσθοβαρές ως προς την απολιγνιτοποίηση θα είναι το business plan της ΔΕΗ, σημείωσε την Τρίτη ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Κωστής Χατζηδάκης, ...
Τη μεθεπόμενη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου, αναμένεται να ανακοινωθεί το νέο, επικαιροποιημένο  business plan της ΔΕΗ, που οριστικοποιεί τις ημέρες αυτές η εταιρία συμβούλων ...
ΛΑΡΚΟ
Θέμα ημερών είναι όπως δηλώνουν κύκλοι προσκείμενοι στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος- Ενέργειας, οι ανακοινώσεις για την  ΛΑΡΚΟ, η οποία οδηγείται σε ...
ΔΕΗ
Φωτοβολταικά, αιολικά, γεωθερμία, βιομάζα ακόμα και μονάδα δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα ή αποθήκη υδρογόνου είναι ορισμένα από τα σενάρια που ακούγονται για το ...
ΔΕΣΦΑ
Υπογράφηκε η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) και ο νέος Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας (ΕΚΕ), την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, μεταξύ του Διαχειριστή ...