Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ιδιώτες παραγωγοί ενέργειας
Μέτρα για την διασφάλιση του ανταγωνισμού στην αγορά
Δευτέρα, 25/11/2019

Πλαφόν στην ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που θα μπορεί να πουλά ο δεσπόζον παίκτης- εν προκειμένω η ΔΕΗ- με διμερή συμβόλαια στους μεγάλους καταναλωτές, μηχανισμούς παρακολούθησης των νέων αγορών ηλεκτρισμού, διατήρηση της μεθοδολογίας προσδιορισμού του μεταβλητού κόστους για τις υδροηλεκτρικές μονάδες, καθώς και μεταβατική αλλά και μόνιμη αγορά διαθεσιμότητας ισχύος ζητούν οι ιδιώτες παραγωγοί ηλεκτρισμού εν όψει της μετεξέλιξης της αγοράς και της εφαρμογής του target model.
Πρόκειται για θέματα που ο ΕΣΑΗ, ο Σύνδεσμος των ανεξάρτητων ηλεκτροπαραγωγών έχει θέσει ήδη στον διάλογο με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη ΡΑΕ και το Χρηματιστήριο Ενέργειας, εν όψει και της παρουσίασης της νέας δέσμης μέτρων για την αγορά ηλεκτρισμού τον Ιανουάριο, όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση.
Τις θέσεις του Συνδέσμου των ιδιωτικών εταιριών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασε πρόσφατα σε συνέδριο το γενικός διευθυντής του ΕΣΑΗ Γιώργος Στάμτσης
Σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε ο γενικός διευθυντής του ΕΣΑΗ, κ. Γιώργος Στάμτσης σε πρόσφατο συνέδριο για να διασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισμός στη νέα αγορά θα πρέπει μέσα στους επόμενους 3-4 μήνες να θεσπιστούν οι διαδικασίες και οι μονάδες παρακολούθησης της αγοράς στη ΡΑΕ, το Χρηματιστήριο Ενέργειας και τον ΑΔΜΗΕ.
Η ΡΑΕ θα πρέπει να έχει τη συνολική εποπτεία της παρακολούθησης, βασιζόμενη στα στοιχεία και την ανάλυση που σε καθημερινή βάση θα της παρέχουν το ΕΧΕ και ο ΑΔΜΗΕ.
Οι μονάδες αυτές μέσω της υποχρέωσης υποβολής τεχνικοοικονομικών δηλώσεων, θα παρακολουθούν τη συμπεριφοράς των συμμετεχόντων και θα εντοπίζουν ενδεχόμενες αντί-ανταγωνιστικές πρακτικές. Ειδικό βάρος πρέπει να δοθεί στην παρακολούθηση για να αποφεύγεται συστηματική πώληση ενέργειας κάτω από το κόστος. Οπως δήλωσε ο  κ Στάμτσης ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός REMIT και ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Ενέργειας μπορεί να επιτρέπουν μεμονωμένες προσφορές ακόμα και σε αρνητικές τιμές, όμως αν  μια τέτοια συμπεριφορά παρατηρείται συστηματικά και επί μακρύ χρονικό διάστημα π.χ. μια εβδομάδα, τότε θα πρέπει να διερευνηθεί εάν αυτή η πρακτική συνιστά συστηματική πώληση κάτω από το κόστος και εάν βλάπτει τον υγιή ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΣΑΗ εντάσσει και την πρότασή του για διατήρηση στη νέα αγορά της μεθοδολογίας υπολογισμού του μεταβλητού κόστους των υδροηλεκτρικών μονάδων.Αυτή η τιμή δεν θα λειτουργεί ως κατώφλι προσφοράς αλλά θα χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν γίνεται και από τις υδροηλεκτρικές μονάδες συστηματική πώληση κάτω από το κόστος.
Στην ομιλία του ο κ. Στάμτσης τόνισε ότι πρέπει οπωσδήποτε να επανέλθει ο ΑΔΜΗΕ με νέα πρόταση για την πραγματική διαθέσιμη ισχύ αυτών των μονάδων σε ημερήσια βάση.
Πολύ σημαντικό είναι επίσης να διασφαλιστεί επαρκής ενεργειακή ρευστότητα στη νέα Αγορά της Επόμενης Ημέρας, έτσι ώστε αυτή να παράγει και ρεαλιστικά οικονομικά σήματα.
Με τα δεδομένα μεγέθη των συμμετεχόντων στην ελληνική αγορά,  αν μεγάλο μέρος της ζήτησης καλυφθεί με διμερή συμβόλαια φυσικής παράδοσης τότε η Αγορά της Επόμενης Ημέρας θα καταλήξει να είναι μια ρηχή και μη ανταγωνιστική αγορά.
Για αυτό τον λόγο, η πρότασή του ΕΣΑΗ είναι να τεθεί ένα μονοψήφιο ποσοστό ως όριο στη ζήτηση των πελατών, που ένας μεγάλος Προμηθευτής θα μπορεί να καλύπτει εκτός της Αγοράς της Επόμενης Ημέρας.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αγορά διαθέσιμης ισχύος.
Η μεταβατική αγορά διαθέσιμης ευέλικτης ισχύος, η λεγόμενη αγορά ευελιξίας,  ανεστάλη τον Απρίλιο 2019. Θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να γίνει η κοινοποίηση από το Υπουργείο προς την DG Comp της τροποποίησης της αρχικής απόφασης, έτσι ώστε να είναι εφικτή η άμεση επανεκκίνηση δημοπρασιών στο πλαίσιο της μεταβατικής αγοράς διαθέσιμης ευέλικτης ισχύος.
Τη μεταβατική αγορά θα πρέπει βέβαια να διαδεχθεί η μακροχρόνια αγορά διαθέσιμης ισχύος έτσι ώστε έγκαιρα να δοθούν τα οικονομικά σήματα και να διασφαλιστεί από τον ΑΔΜΗΕ η απαραίτητη διαθέσιμη ισχύς που θα επιτρέψει την κάλυψη των αιχμών ζήτησης και την ασφαλή λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος την επόμενη δεκαετία σε συνθήκες πολύ μεγάλης διείσδυσης των ΑΠΕ.
Τέλος, αναφερόμενος στην πρόσφατη έκθεση  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία σημείωσε ότι είναι αποκαλυπτική όσον αφορά στους  λιγνίτες. Συγκεκριμένα, είπε, η Ελλάδα συνεχίζει να παραβαίνει τη δέσμευσή της για πρόσβαση τρίτων στη λιγνιτική παραγωγή ηλεκτρισμού. Ακόμα και εάν οι τιμές των δικαιωμάτων εκπομπής έχουν ανατρέψει το τοπίο σχετικά με την ανταγωνιστικότητα των διαφόρων τεχνολογιών παραγωγής στη χώρα μας, αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί με σεβασμό στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Για αυτό και ο ΕΣΑΗ αναμένει τις σχετικές προτάσεις που θα καταθέσει η Ελληνική Κυβέρνηση τον ερχόμενο Ιανουάριο.
Υπάρχει ακόμη το ζήτημα των λιγνιτικών και πετρελαϊκών μονάδων που δεν συμμορφώνονται με τις προβλέψεις της Οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές. Αυτό έχει βέβαια σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού, καθώς μονάδες που έχουν ήδη συμπληρώσει τον επιτρεπόμενο αριθμό ωρών λειτουργίας συνεχίζουν την κανονική παρουσία τους στην αγορά. Αυτό το πρόβλημα αναμένεται μάλιστα να μεγεθυνθεί τους επόμενους μήνες αφού τον Ιούνιο 2020 λήγει η προθεσμία που έχει δοθεί στις λιγνιτικές μονάδες που έχουν ενταχθεί στο Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών για να προβούν σε αναβαθμίσεις έτσι ώστε να πληρούν τα νέα αυστηρά όρια εκπομπών που ισχύουν στην ΕΕ.  
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στον ορθό προσδιορισμό των απαραίτητων ποσοτήτων επικουρικών υπηρεσιών που ζητάει ο ΑΔΜΗΕ, καθώς το μέγεθος των επικουρικών υπηρεσιών επηρεάζει άμεσα το είδος και το μέγεθος της διαθέσιμης ισχύς που απομένει για την κάλυψη της ζήτησης ενέργειας.

Σχετικοί όροι:
ΔΕΗ
ΡΑΕ
Συναφείς αναρτήσεις
K. Xατζηδάκης
Τις βασικές προτεραιότητες των πρωτοβουλιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το τρέχον έτος, που εντάσσονται στο τρίπτυχο «Διαρθρωτικές ...
Γεράσιμος Θωμάς
Αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το Εθνικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή, μαζί με ...
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Mειώνονται τα ηλιικιακά όρια συνταξιοδότησης των στελεχών της ΔΕΗ, με απόφαση που έλαβε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, ...
ΔΕΗ
Ο κ. Αλέξανδρος Πατεράκης αναλαμβάνει τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ με αρμοδιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ...
Βρυξέλλες
Κρίσιμες συναντήσεις στις Βρυξέλλες για το πολύπλοκο θέμα της λιγντικής παραγωγής της ΔΕΗ θα έχει η γενική γραμματέας Ενέργειας Αλεξάνδρα ...
ΡΑΕ
Σε άμεση και πλήρη συμμόρφωση καλεί τη ΔΕΗ η ΡΑΕ όσον αφορά στον υπολογισμό της χρέωσης για το διοξείδιο ...
Θεσμοί - Ενέργεια
Oi διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς για τα ενεργειακά και κυρίως τα ζητήματα που πηγάζουν από τη δέσμευση για τη ...
Χατζηδάκης
Με στόχο τον Ιούνιο να έχει ετοιμαστεί το Εθνικό Σχέδιο Μετάβασης από την απολιγνιτοποίηση ξεκίνησε σήμερα, τις εργασίες της ...
Who is who
Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η κα Αλεξάνδρα Κονίδα αποχωρεί από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου ...

Economist
Χρήστος Σταϊκούρας από Economist Gala Dinner: “Εγώ εύχομαι το 2020 ο κ.Χρήστος Μεγάλου να χρηματοδοτεί τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση να φτιάχνει δρόμους, ώστε ...
Χρ. Δήμας
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας υπέγραψε σήμερα  τη συμφωνία της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την επέκταση ...
Χατζηδάκης
Την αποφασιστικότητά του να δρομολογήσει άμεσα τη διαδικασία εξυγίανσης της ΛΑΡΚΟ μέσω κάποιας μορφής εκκαθάρισης εν λειτουργία επανέλαβε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ...
Α. Χανταβάς, Enel Green Power
Στη σημασία της βιωσιμότητας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην ανάγκη επίσπευσης των απαιτούμενων διαδικασιών για αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στη χώρα, ...
Τζέφρι Πάιατ
Σημαντικό αριθμό αμερικανικών επενδύσεων φέρνει το 2020 στην ελληνική αγορά, αποκάλυψε ο Αμερικανός πρέσβης κ. Τζέφρι Πάιατ μιλώντας σε εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου ...
EKO
Η ΕΚΟ, σε συνεργασία με την έδρα Φωτοτεχνίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σχεδίασε και πραγματοποίησε μια ολοκληρωμένη τεχνική αξιολόγηση των προσφερόμενων εξειδικευμένων λύσεων ...
Τσαβούσογλου
Η Τουρκία ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με την Ρωσία στον τομέα της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στα παράλια της Κύπρου, δήλωσε ο Τούρκος ...
K. Xατζηδάκης
Τις βασικές προτεραιότητες των πρωτοβουλιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το τρέχον έτος, που εντάσσονται στο τρίπτυχο «Διαρθρωτικές αλλαγές και αποκρατικοποιήσεις-Πράσινες δράσεις ...
Θωμάς
Ένα σημαντικό βήμα για το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου συντελείται σήμερα, καθώς ενάμιση περίπου μήνα μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ...
ΔΕΠΑ
"Το LNG εκτός από περιβαλλοντικά φιλικό, διαθέτει και μια ασφαλή και εφαρμοσμένη τεχνολογία ως προς την αποθήκευση, μεταφορά και χρήση του, που το ...
ΤΑΙΠΕΔ
Στην έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ», η οποία θα δημιουργηθεί μετά ...
Σχέδιο για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών στις αγροτικές περιοχές παρουσίασε πρόσφατα ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας.  Το σχέδιο, που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση  στην ...