Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Δημόσια διαβούλευση ΡΑΕ για τις χρεώσεις προμήθειας
Τι ζητούν οι ιδιώτες παραγωγοί;
Πέμπτη, 13/02/2020

Ευελιξία στις ρήτρες αναπροσαρμογής των τιμολογίων ηλεκτρισμού, που θα πρέπει πέραν της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) να λαμβάνουν υπόψη όλες τις παραμέτρους διαμόρφωσης του κόστους και διασφάλιση ότι θα τιμολόγια θα επικοινωνούν με τρόπο απλό και συγκρίσιμο  τις διάφορες χρεώσεις στον καταναλωτή, χωρίς τυποποίηση που να πλήττει τον ανταγωνισμό, ζητούν οι περισσότερες ιδιωτικές εταιρίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτό προκύπτει τουλάχιστον από τις θέσεις που διατύπωσαν αρκετοί πάροχοι στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τυποποίηση των μηχανισμών αναπροσαρμογής της χρέωσης προμήθειας.

Mytilineos

O  όμιλος Mytilineos επισημαίνει ότι η συζήτηση για τη ρήτρα ΟΤΣ έχει βραχυπρόθεσμη αξία εν όψει των επερχόμενων αλλαγών με την εφαρμογή του Target Model, τονίζοντας  ότι η συγκεκριμένη ρήτρα επί της ουσίας έχει αξία μόνο για το επόμενο εξάμηνο και ότι  η υιοθέτησή της μπορεί να περιπλέξει τα πράγματα για μικρό χρονικό διάστημα.

Στο νέο περιβάλλον που θα διαμορφωθεί με την εφαρμογή του Target Model οι προμηθευτές θα πρέπει να απολαμβάνουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη διαμόρφωση ρητρών αναπροσαρμογής των τιμολογίων τους, αναφέρει η εταιρία, συμπληρώνοντας  ότι οι ρήτρες πιθανότατα θα αντανακλούν αντίστοιχα τους όρους των διμερών συμβολαίων (τιμές πετρελαίου, τιμές αερίου ή και CO2) με τους παραγωγούς ανάλογα με την εμπορική πολιτική του προμηθευτή και την ανταπόκριση που θα έχει το προϊόν του.   

Η Μytilieneos τάσσεται υπέρ της δυνατότητας  ο κάθε προμηθευτής να έχει την ευχέρεια να καταρτίζει και να προσφέρει ρήτρες αναπροσαρμογής που να συνδέονται με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες παραμέτρους που συντελούν στη διαμόρφωση του κόστους της αγοράς ενέργειας επιπλέον της ρήτρας ΟΤΣ κατά την εμπορική του κρίση και το προφίλ του ρίσκου που επιθυμεί να αναλάβει

Σύμφωνα με την εταιρία κάθε αναπροσαρμογή τιμήματος θα πρέπει αντανακλά αλλαγές στα κόστη των προμηθευτών (κόστη εκκαθάρισης αποκλίσεων, επικουρικών υπηρεσιών, εφεδρειών, διαθεσιμότητας ισχύος ευελιξίας, καθώς και χρεώσεων που αφορούν εισροές για τον ΕΛΑΠΕ)      

Τονίζει επίσης ότι η  ρυθμιστική παρέμβαση της ΡΑΕ  δεν θα πρέπει να εστιάζει στην επιμέρους διαμόρφωση εντός τιμολογίου ή στη διαμόρφωση της ρήτρας αναπροσαρμογής του κάθε προμηθευτή, αλλά αντιθέτως στην τόνωση του ανταγωνισμού,  με το να υφίστανται πολλές επιλογές τιμολογίων με διαφορετικό προφίλ ρίσκου για τον πελάτη και τον προμηθευτή,  ώστε να μπορούν να διαλέξουν.

Η διατήρηση της οικονομικής ελευθερίας των προμηθευτών δεν είναι αμελητέα καθώς είναι αναγκαία για μια ανταγωνιστική και υγιή αγορά

Οι προμηθευτές θα πρέπει ελευθέρως να σχεδιάζουν και να προσφέρουν προϊόντα χωρίς περιορισμό ως προς τα μεγέθη που διαμορφώνουν τις τυχόν ρήτρες αναπροσαρμογής τιμής, έτσι ώστε ο κάθε καταναλωτής να αξιολογεί τις σχετικές προσφορές και να επιλέγει το προϊόν που κατανοεί καλύτερα και καλύπτει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του

Ρύθμιση που θα οδηγεί στην υιοθέτηση ρητρών επί τη βάση μιας και μόνο παραμέτρου κοινής για όλους τους προμηθευτές έχει τον κίνδυνο να οδηγήσει στη δημιουργία  ενός και μόνο τύπου προϊόντος, στερώντας από τον καταναλωτή τη δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ανάγκες και το επίπεδο κατανόησης του       

Εlpedison

Aπαραίτητη θεωρεί η Elpedison τη δυνατότητα οι προμηθευτές να επιβάλουν ρήτρες σε μεγέθη της χονδρικής αγοράς πέραν της ΟΤΣ, καθώς αυτά μεταβάλλουν σημαντικά το κόστος και μάλιστα με τρόπο μη προβλέψιμο.

Τονίζει ότι όσο λειτουργεί η αγορά με τη σημερινή μορφή του υποχρεωτικού pool θα πρέπει να παρέχεται στους προμηθευτές η δυνατότητα επιμερισμού του ρίσκου τόσο σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της ΟΤΣ, όσο και με τα άλλα μεγέθη της χονδρεμπορικής αγοράς.

Με βάση το σημερινό μοντέλο λειτουργίας της αγοράς και τον τρόπο υπολογισμού της ΟΤΣ, το κόστος των δικαιωμάτων ρύπων, καθώς και τα στοιχεία που συνδέονται αποκλειστικά με το κόστος καυσίμου ηλεκτροπαραγωγής, η εταιρία θεωρεί ότι αποτελούν μη δόκιμα μεγέθη για την εφαρμογή διακριτών ρητρών. Επίσης θεωρεί πρώιμη τη συζήτηση περί υποκατάστασης της ΟΤΣ  και των λοιπών χρεώσεων που αντανακλούν τις διακυμάνσεις στο κόστος πριν λειτουργήσει target model για ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Εξάλλου, τονίζει ότι κάθε προσπάθεια τυποποίησης των ρητρών αναπροσαρμογής των ανταγωνιστικών χρεώσεων έρχεται σε σύγκρουση με τις αρχές της ελεύθερης αγοράς, με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο. Κάθε μηχανισμός ρήτρας αναπροσαρμογής θα πρέπει να επιλέγεται ελεύθερα από τον προμηθευτή και τουλάχιστον να του δίνεται η δυνατότητα να συμπεριλάβει πέραν της ΟΤΣ και άλλα κρίσιμα μεγέθη.

Ολες οι ρήτρες θα πρέπει να επικοινωνούνται με σαφήνεια στον καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό στοιχεία που θα μπορούσαν να τυποποιηθούν είναι το όνομα της ρήτρας ή  το σημείο όπου θα αναγράφεται στο τιμολόγιο

Ηρων

Η εταιρία συμφωνεί με την πρόταση της ΡΑΕ για μία ρήτρα προσαρμογής των χρεώσεων προμήθειας με βάση υπολογισμού την ΟΤΣ , διαφωνεί όμως με το τμήμα της απόλυτης τυποποίησης του προτεινόμενου τρόπου εφαρμογής της.

Οι προμηθευτές πρέπει να μπορούν να τροποποιούν τα τιμολόγιά τους ως προς το ύψος τους, ως προς τη χρονική περίοδο εφαρμογής αρκεί να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της σαφήνειας και της ακρίβειας

Στο κείμενο που κατέθεσε στη διαβούλευση η Ηρων υπενθυμίζει ότι η νέα ευρωπαϊκή οδηγία επιτρέπει την παροχή δεσμοποιημένων (bundled) προϊόντων  και υπηρεσιών  προς τον τελικό καταναλωτή με τέτοιο τρόπο που αφενός να μην είναι πολύπλοκα για τον καταναλωτή και αφετέρου να μην προκαλούν ζημιά για τον προμηθευτή.

Η απόλυτη τυποποίηση μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε ρυθμιζόμενα τιμολόγια, στερώντας από τον προμηθευτή  τη δυνατότητα διαφοροποίησης, με ορατό το ενδεχόμενο να “κλείσει” η αγορά, αντί να ανοίξει περαιτέρω.

Η εταιρία επισημαίνει εξάλλου, ότι η κατάργηση των ΝΟΜΕ έχει ήδη περιορίσει σημαντικά τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου που έχουν στη διάθεσή τους οι προμηθευτές και θεωρεί ότι μέχρι  να εφαρμοστεί το  target model, η πολιτεία θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στη διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου, προκειμένου η αγορά να μην οδηγηθεί στις μονοπωλιακές δομές του παρελθόντος.

Πριν την τυποποίηση της ρήτρας προσαρμογής, η Ηρων θεωρεί ότι η πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει για τη θέσπιση πλαισίου, όπου:

  • Oι χρεώσεις που απειλούν την δραστηριότητα  προμήθειας με απρόβλεπτη μεταβλητότητα και έχουν ρυθμιστικό χαρακτήρα  και οι απαραίτητοι μηχανισμοί που εξασφαλίζουν την επάρκεια πόρων του συστήματος θα πρέπει να αφαιρεθούν από το ανταγωνιστικό μέρος των χρεώσεων προμήθειας και να ενταχθούν στο ρυθμιζόμενο
  • Θα διασφαλίζεται η λειτουργία ώριμων, διαφανών αγορών με επαρκή ρευστότητα και παροχή προιόντων διαχείρισης κινδύνου, τόσο στον ηλεκτρισμό όσο και στο φυσικό αέριο.

Η πρόωρη εφαρμογή τυποποιημένων μεθόδων δεν μπορεί να ενσωματώσει τη διαχείριση του κινδύνου  της δραστηριότητας προμήθειας και θα επιφέρει μονόπλευρα δυσμενή αποτελέσματα στην αγορά, αναφέρει η εταιρία.

Οσον αφορά στην ΟΤΣ και στη χρήση της ως του μόνου μεγέθους για τον υπολογισμό της ρήτρας αναπροσαρμογής της χρέωσης προμήθειας, η εταιρία δέχεται μεν ότι η ΟΤΣ είναι ένας αντικειμενικός δείκτης, όμως δεν ενσωματώνει όλες τις χρεώσεις των προμηθευτών και στο πλαίσιο αυτό θεωρεί ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και επιμέρους κριτήρια.

Συναφείς αναρτήσεις
ΡΑΕ
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε συνέχεια  των έκτακτων μέτρων των αρμόδιων φορέων (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου - ΦΕΚ 55 Α΄/11.03.2020 ...
Δημόσια διαβούλευση ενόψει της εφαρμογής του target model
Η διελκυνστίδα ανάμεσα στη ΔΕΗ και τις ιδιωτικές εταιρίες παραγωγής ηλεκτρισμού για την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που θα πωλείται ...
Παρενέργειες ακόμα και στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ - Υποδομών μπορεί να επιφέρει η καθυστέρηση της ΡΑΕ να διευθετήσει το ...
Εννέα συμμετοχές για την εγκατάσταση ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά και αιολικά, συνολικής ισχύος 711,69 MW συγκέντρωσε η ανταγωνιστική διαδικασία της ΡΑΕ, ...
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Eνα σύνολο 1.800 αιτήσεων για έργα ΑΠΕ ισχύος 29 GW καλείται να εκκαθαρίσει η η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  ως ...
Φυσικό Αέριο
Πολλές εταιρίες του εξωτερικού …και όχι μόνον εκδηλώνουν ενδιαφέρον για να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου, στον τομέα ...
Ραγδαίες αλλαγές στην αγορά ενέργειας
Νέες εταιρίες και νέες δραστηριότητες δημιουργούν οι ραγδαίες αλλαγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα στον τομέα των ΑΠΕ και ...
Στην εταιρία συμβούλων ECCO International Inc κατακύρωσε τελικώς η ΡΑΕ τον διαγωνισμό για το  έργο της παρακολούθησης της Χονδρεμπορικής Αγοράς ...
Νέα χονδρική αγορά ενέργειας
Η Puyry Management Consulting είναι η εταιρία συμβούλων που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία όσον αφορά στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς που ...

Αριστοτέλης Χαντάβας
Στην ηλεκτρονική ψηφοφορία των μελών του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών (SPE), ο επικεφαλής Ευρώπης της Enel Green Power, κ. Αριστοτέλης Χαντάβας, κέρδισε τον απερχόμενο ...
Forbes
Οι τιμές του πετρελαίου έχουν καταρρεύσει κατά περισσότερο από το ήμισυ το τρέχον έτος, με το αργό τύπου West Texas Intermediate να διαμορφώνεται ...
Υπουργείο Ενέργειας
Σοβαρό προβληματισμό για το αν θα μπορέσει τελικώς να λειτουργήσει το target model στο τέλος Ιουνίου όπως έχει προγραμματίσει το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας, εκφράζουν ...
Πλωτός τερματικός σταθμός LNG Αλεξανδρούπολης
Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στις 24 Μαρτίου 2020 η δεύτερη, δεσμευτική φάση του market test για τη δέσμευση δυναμικότητας στον πλωτό τερματικό σταθμό ...
Ευρώπη - Κορονοϊός
Κατακόρυφη πτώση της ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφεται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης εξ αιτίας των μέτρων που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση ...
Χατζηδάκης
«Τα δύσκολα στην κρίση του κορωνοϊού είναι μπροστά, φαίνεται ότι ο Απρίλιος θα είναι δύσκολος μήνας. Μιλάμε για πόλεμο χωρίς σφαίρες. Πρέπει να ...
ΓΕΚ/ΤΕΡΝΑ
Η Υορκ Capital, σύμφωνα με πληροφορίες είναι ο πωλητής του πακέτου στην ΓΕΚ/ΤΕΡΝΑ, οίκος ο οποίος κατείχε μέχρι σήμερα το 7,65% του μετοχικού ...
Μυτιληναίος
Σύσταση προς τους μετόχους να κάνουν χρήση της δυνατότητας εξουσιοδότησης εργαζομένων στην εταιρεία, βάσει εγγράφων οδηγιών ψήφου, προκειμένου να ψηφίσουν στην επικείμενη (27 ...
Διαγωγνισμός για την πώληση της ΔΕΠA - Εμπορίας
Μία μεγάλη έκπληξη, τη σύμπραξη της Μότορ Οίλ με τη ΔΕΗ για τη διεκδίκηση της ΔΕΠΑ -Εμπορίας έκρυβε ο διαγωνισμός για την πώληση ...
Πώληση ΔΕΠΑ - Εμπορίας
Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανακοινώνει ότι εννέα ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 65% του κεφαλαίου της ...
Πώληση ΔΕΠΑ - Εμπορίας
Λήγει σήμερα η προθεσμία για την κατάθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον διαγωνισμό για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ -Εμπορίας. Η κυβέρνηση  δεν θέλησε να ...
Εταιρίες ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου
Ο σχηματισμός ενός ειδικού fund, με κεφάλαια της τάξης του 1 δισ. ευρώ για τη στήριξη των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην προμήθεια ηλεκτρισμού ...