Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Παρενέργειες στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠA - Υποδομών
Τετάρτη, 04/03/2020

Παρενέργειες ακόμα και στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ - Υποδομών μπορεί να επιφέρει η καθυστέρηση της ΡΑΕ να διευθετήσει το θέμα με τα τιμολόγια χρήσης του δικτύου φυσικού αερίου για τις μεγάλες  βιομηχανίες έντασης ενέργειας.

Πρόκειται επι της ουσίας  για αποζημιώσεις που διεκδικούν πλέον οι βιομηχανίες, λόγω της επιβάρυνσης που υφίστανται στα τιμολόγια, εξ αιτίας  της υψηλότερης χρέωσης των προσωρινών τιμολογίων του 2016 με τη χαμηλότερη χρέωση των τελικών τιμολογίων.  Η διαφορά αυτή για όλους τους βιομηχανικούς καταναλωτές των εταιριών διανομής αερίου (ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ Θεσσαλονίκης και ΔΕΔΑ) μπορεί να φθάνει  στα 2 εκατ. ευρώ, όπως υποστηρίζουν βιομηχανικοί κύκλοι.

Το αίτημα  προς τη ΡΑΕ για τον “προσδιορισμό των αντισταθμιστικών μέτρων για την άρση των αποκλίσεων της νομοθετικά καθοριζόμενης προσωρινής τιμής διανομής φυσικού αερίου με την τελική τιμή των εγκεκριμένων τιμολογίων χρήσης δικτύων διανομής φυσικού αερίου” εκκρεμεί από το 2016   και το επανέφερε στο προσκήνιο ο κ. Αντώνης Κοντολέων,  πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ, του φορέα που εκπροσωπεί τις βιομηχανίες έντασης ενέργειας.

Σε επιστολή του προς τη ΡΑΕ, που φέρει χθεσινή ημερομηνία (3/3/20) ζητεί να προσδιοριστούν τα αντισταθμιστικά μέτρα, επικαλούμενος μεταξύ άλλων τόσο τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ όσο και την “ασφάλεια δικαίου”, εν όψει του μετασχηματισμού της ΔΕΠΑ και της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ Υποδομών. Μάλιστα υπάρχει ο κίνδυνος αν δεν προσδιοριστούν εγκαίρως τα αντισταθμιστικά, τότε να βαρύνουν τον νέο ιδιοκτήτη της ΔΕΠΑ Υποδομών, όπως υποστηρίζουν παράγοντες της βιομηχανίας.

Τα αντισταθμιστικά μέτρα, προκύπτουν κατά την ΕΒΙΚΕΝ,   από την  απόκλιση μεταξύ της νομοθετικά καθορισμένης (υψηλότερης) προσωρινής τιμής διανομής του φυσικού αερίου και του τελικού  (χαμηλότερου) τιμολογίου  χρήσης του δικτύου. Το ποσό της αποζημίωσης μόνον από τη ΔΕΔΑ εκτιμάται γύρω στα 2 εκατ. ευρώ,

Αναλυτικότερα η επιστολή αναφέρει ότι από τις 9/11/2016 εκκρεμεί ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής ο προσδιορισμός των εν λόγω αντισταθμιστικών μέτρων “κατ ενάσκηση της κατά το άρθρο 41  παρ. 10 της Οδηγίας 2009/73”, υπενθυμίζοντας στην Αρχή ότι για το θέμα αυτό η ΕΒΙΚΕΝ έχει ήδη στείλει οκτώ επιστολές, πέραν της τελευταίας. Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε η Αρχή είχε αλληλογραφία με την ΕΕ σχετικά με το θέμα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διευκρινίσει ότι, για όλα τα δίκτυα διανομής, το χρονικό πεδίο εφαρμογής των αντισταθμιστικών μέτρων εκκινεί από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4336/2015 και δεν μπορεί να εκταθεί σε προγενέστερο χρόνο, αναφέρει η ΕΒΙΚΕΝ, τονίζοντας ότι  ήδη έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω των τριών ετών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος της ΕΒΙΚΕΝ προς την Αρχή

“Η μεγάλη αυτή καθυστέρηση έχει κατ’ουσίαν αναστείλει τη διαδικασία εξέτασης της επίσημης καταγγελίας  μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CHAP 2016 02265), γεγονός το οποίο επιτείνει τη ζημία που έχουν υποστεί οι Εταιρίες-μέλη μας από την εφαρμογή της νομοθετικά καθορισμένης προσωρινής τιμής διανομής φυσικού αερίου (Ν.4336/2015)” υποστηρίζουν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα, στην επιστολή επισημαίνονται οι επικείμενες αλλαγές με τον μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η μερική διάσπαση του κλάδου υποδομών της ΔΕΠΑ και η μεταβίβασή του στην υπό σύσταση εταιρία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ. Στο πλαίσιο τη διαδικασίας αυτής, ο κλάδος υποδομών της ΔΕΠΑ  που θα μεταβιβαστεί στην υπό σύσταση εταιρία, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις συμμετοχές της εταιρίας αερίου στις εταιρίες διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ), Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ–ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ) και λοιπής Ελλάδας (ΔΕΔΑ ΑΕ).

“Με τα ως άνω δεδομένα, για λόγους ασφάλειας δικαίου, η Αρχή σας θα πρέπει να επιληφθεί και να προσδιορίσει άμεσα τα αντισταθμιστικά μέτρα για την άρση των αποκλίσεων της νομοθετικά καθορισμένης προσωρινής τιμής διανομής φυσικού αερίου (Ν.4336/2015) με την τελική τιμή των εγκεκριμένων τιμολογίων Χρήσης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου” καταλήγει η επιστολή της ΕΒΙΚΕΝ

Συναφείς αναρτήσεις
ΔΕΣΦΑ
Tην αναπροσαρμογή  των τιμολογίων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ζητεί ο ΔΕΣΦΑ για το 2021, εντάσσοντας στον προγραμματισμό του ...
ΔΕΠΑ Υποδομών
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση και σε συμφωνία με την «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (ΕΛΠΕ) ...
YΠΕΝ
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης υπέγραψε την απόφαση για την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των ...
Ελληνικά Πετρέλαια
Οι συμμετοχές των ΕΛΠΕ στην ΔΕΠΑ και την Elpedison, στους τομείς του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού αντίστοιχα, είχαν ...
Δημοπρασίες Φυσικού Αερίου
Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών φυσικού αερίου, τριμηνιαίων και ετήσιων, που διεξάγει η ΔΕΠΑ, μετά ...
Αναφορικά με τις πληροφορίες που φέρουν την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  να προκρίνει κατά την έγκριση του νέου πενταετούς προγράμματος ...
Υπέρ της νέας μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών φυσικού αερίου, που προτείνει η ΔΕΠΑ τάσσεται ...
ΔΕΠΑ
Ολοκληρώθηκε η σύσταση της «ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.», με την καταχώριση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της από 27/04/2020 ...
ΔΕΠΑ
Η IGI Poseidon, η κοινοπραξία που υλοποιεί τον αγωγό EastMed και στην οποία συμμετέχει κατά 50% η ΔΕΠΑ, προχώρησε ...

Δικαιώματα ρύπων
Στα χαμηλότερα επίπεδα όλων των εποχών έπεσε τον Μάιο η ζήτηση για δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα  (ETS) στην Ευρώπη, καθώς η λήξη ...
Μότορ Όιλ
Ζημιές ύψους 96,68 εκατ. ευρώ μετά από φόρους εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο η Motor Οil από κέρδη 106,27 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ...
Μυτιληναίος
Παρά τις δυσκολίες τις φετινής χρονιά στόχος της Mytilineos είναι το 2020 να κρατηθεί στα επίπεδα του 2019 είπε στη Γενική Συνέλευση της ...
ΔΕΗ
Στα προ Covid-19 επίπεδα επανήλθαν οι καθυστερήσεις πληρωμής λογαριασμών ρεύματος στη ΔΕΗ τον Μάιο, μετά τη “βουτιά” κατά 18% που έκανε η εισπραξιμότητα ...
ΔΕΣΦΑ
Tην αναπροσαρμογή  των τιμολογίων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ζητεί ο ΔΕΣΦΑ για το 2021, εντάσσοντας στον προγραμματισμό του και τη σύνδεση με ...
Την αντίθεση των ΗΠΑ σε προκλήσεις και ενέργειες που υπονομεύουν τις επενδύσεις στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου διαμήνυσε ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ...
ΓΕΚ/ΤΕΡΝΑ
Η σημαντική αύξηση της καθαρής κερδοφορίας, η περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής των τομέων Καθαρής Ενέργειας και Παραχωρήσεων και η διατήρηση ενός υψηλού κατασκευαστικού ...
ΔΕΗ
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων  (EBITDA) του α΄ τριμήνου 2020 για το σύνολο του Ομίλου ενισχύθηκαν από την επιστροφή € 44,8 ...
ΔΕΠΑ Υποδομών
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση και σε συμφωνία με την «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (ΕΛΠΕ) προεπέλεξε έξι επενδυτικά σχήματα, ...
Πώληση ΔΕΠΑ Εμπορίας
Tη  short list με τους υποψηφίους για την εξαγορά του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών αναμένεται να εγκρίνει εντός των ημερών - ενδεχομένως και ...
Μυτιληναίος
H Gazprom Export, ο εξαγωγικός βραχίονας του ρωσικού κολοσσού στην αγορά φυσικού αερίου Gazprom, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε μακροχρόνιο συμβόλαιο προμήθειας φυσικού αερίου με ...
To lockdown, η μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η συρρίκνωση της ζήτησης και όλες οι μεγάλες αλλαγές που ...