Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Όμιλος Μυτιληναίος
Αύξηση καθαρών κερδών - Στα 2,25 δις ο κύκλος εργασιών
Πέμπτη, 19/03/2020

Αύξηση στα καθαρά του κέρδη, τον κύκλο εργασιών και τα EBITDA ανακοίνωσε ο όμιλος Μυτιληναίος για το 2019, ενώ ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε περαιτέρω. 

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατέγραψε αύξηση 47,8% και διαμορφώθηκε στα  €2.256,1 εκατ. έναντι €1.526,5 εκατ. το 2018, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €144,9 εκατ. έναντι €141,2 εκατ. το 2018.

Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν σε €1,014 έναντι €0,988 το 2018.

Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)  διαμορφώθηκαν στα €313,2 εκατ. έναντι €283,6 εκατ. το 2018. (αύξηση κατά +10,4%). 

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά €22 εκατ. στα €421 εκατ. έναντι  €443 εκατ. στο τέλος του 2018 (συνυπολογίζοντας την αύξηση του δανεισμού κατά €53 εκατ. λόγω της εφαρμογής του IFRS 16), παρά την αύξηση των κεφαλαιακών δαπανών (€122 εκατ. έναντι €47 το  2018). Ο λόγος του καθαρού δανεισμού προς λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθε σε 1,4x

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2019 ανέρχεται στα €0,36 ανά μετοχή. 

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

“Το 2019 ήταν ακόμα μια χρονιά ανάπτυξης για την εταιρεία, με τον κύκλο εργασιών να ξεπερνά για πρώτη φορά το ορόσημο των €2.0 δισ. Η αύξηση κατά 50% στον κύκλο εργασιών αποδεικνύει την ικανότητά μας να συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε παρά τις δυσκολίες στον κλάδο της Μεταλλουργίας. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η ποιότητα του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας, το οποίο σταθερά μας παρέχει τη δυνατότητα να παράγουμε σημαντικές ταμειακές ροές σε όλες τις φάσεις του Οικονομικού Κύκλου. Επιπρόσθετα, η επιτυχία της έκδοσης του πρώτου ευρωπαϊκού ομολόγου αποδεικνύει την ελκυστικότητα του ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μοντέλου μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.”

 

Oικονομικά αποτελέσματα 2019

 

(εκ. €)

FY2019

FY2018

Δ %

Κύκλος Εργασιών

2.256,1

1.526,5

47,8%

EBITDA

313,2

283,6

10,4%

Καθαρά Κέρδη

144,9

141,2

2,6%

Κέρδη ανά μετοχή

1,014

0,988

2,6%

Περιθώρια (%)

 

 

Δ(bps)

EBITDA

13,9%

18,6%

-470

Καθαρά Κέρδη

6,4%

9,2%

-282

  

Περίληψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2019

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 47,8% στα €2.256,1 εκατ. έναντι €1.526,5 εκατ. το 2018, κυρίως λόγω της ισχυρής ανάπτυξης του τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου.

Το EBITDA αυξήθηκε κατά 10,4% στα €313,2 εκατ. έναντι €283,6 εκατ. το 2018 το οποίο οφείλεται στην αυξημένη απόδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου, τη διατήρηση ισχυρής κερδοφορίας του Τομέα Μεταλλουργίας, παρά το περιβάλλον χαμηλών τιμών, όπως επίσης και της θετικής συνεισφοράς του νέου Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD), ο οποίος το 2019 αποτελούσε μέρος του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών.

Πιο συγκεκριμένα, το 2019 ήταν μια μεταβατική χρονιά για τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου λόγω της διαδικασίας απολιγνιτοποίησης της Ελλάδας, με το Φυσικό Αέριο να προσπερνά για πρώτη φορά το λιγνίτη στο μείγμα καυσίμου, γεγονός που ευνόησε την Εταιρεία λόγω της κυρίαρχης θέσης της στην αγορά Φυσικού Αερίου. Στη Μεταλλουργία, παρά τα χαμηλά επίπεδα των τιμών, η Εταιρεία εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι παράγει με χαμηλό κόστος, παράλληλα με την αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης κινδύνων, για να διατηρήσει την κερδοφορία της σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Επίσης, στον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών το 2019 σηματοδοτεί την πρώτη χρονιά όπου η κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων κατέστη  σημαντικός παράγοντας συνεισφοράς στα έσοδα και την κερδοφορία.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση 2,6%  στα €144,9 εκατ. έναντι €141,2 το 2018, επηρεασμένα αρνητικά από την αύξηση του κόστους αποσβέσεων και λόγω της εφαρμογής του IFRS 16.

Η αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, οδήγησε στη δημιουργία σημαντικών λειτουργικών ταμειακών ροών που ανήλθαν στα €244,4 εκατ. έναντι €162,0 εκατ. το 2018. Αντίστοιχα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν σε €122,4 εκατ. από €115,0 εκατ. το 2018, παρά την αύξηση των καθαρών κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX) που ανήλθαν σε €122,0 έναντι €46,6 εκατ. το 2018 με επενδύσεις, που αφορούν στην αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος  των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην έναρξη κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου (“CCGT”) καθώς και την απόκτηση της εταιρείας ανακύκλωσης αλουμινίου, ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε €421 εκατ. έναντι €443 εκατ. στο τέλος του 2018, ενώ η επιτυχής έκδοση ομολόγου ύψους €500 εκατ. και πενταετούς διάρκειας με επιτόκιο 2,5%, τον Νοέμβριο του 2019, επέτρεψε στην Εταιρεία να μειώσει σημαντικά το κόστος χρηματοδότησής της, εξασφαλίζοντάς της σημαντική ρευστότητα.

Αποτελέσματα Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Τομέας Μεταλλουργίας

 

(εκ. €)

FY2019

FY2018

Δ%

Αλουμίνα

 

 

 

Κύκλος Εργασιών

145,3

175,8

-17,3%

EBITDA

44,1

83,1

-46,9%

Περιθώριο EBITDA  

30,4%

47,3%

 

Αλουμίνιο

 

 

 

Κύκλος Εργασιών

442,4

370,0

19,5%

EBITDA

117,0

82,6

41,7%

Περιθώριο EBITDA  

26,5%

22,3%

 

Λοιπά

 

 

 

Κύκλος Εργασιών

7,2

5,0

43,6%

EBITDA

0,6

-3,2

-

Περιθώριο EBITDA  

8,3%

-

 

Σύνολο

 

 

 

Κύκλος Εργασιών

594,9

550,8

8,0%

EBITDA

161,7

162,5

-0,4%

Περιθώριο EBITDA  

27,2%

29,5%

 

 

Ο Τομέας Μεταλλουργίας κατέγραψε κύκλο εργασιών €594,9 εκατ., ο οποίος αντιπροσωπεύει το 26,4% του συνολικού κύκλου εργασιών, συγκρινόμενος με τα €550,8 εκατ. το 2018.

Το 2019 ήταν ακόμα ένα έτος ισχυρών επιδόσεων για το συγκεκριμένο Τομέα. Η παραγωγή Αλουμίνας ανήλθε σε 820 ktons, ενώ η παραγωγή Αλουμινίου, ενδυναμώθηκε από την εξαγορά της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. τον Μάιο του 2019 και αυξήθηκε κατά 11% στους 207 ktons. Επιπλέον, για πρώτη φορά το 2019 παρήχθησαν 25 χιλ. τόνοι  ανακυκλωμένου αλουμινίου, εκ των οποίων οι 20 χιλ. τόνοι προέρχονται αναλογικά από την εξαγορά της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ., ενώ μια μικρότερη ποσότητα μέσω επενδύσεων που έγιναν στο χυτήριο της εγκατάστασης για την ενίσχυση της παραγωγής ανακυκλωμένου αλουμινίου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, το πλεονέκτημα της παραγωγής ανακυκλωμένου αλουμινίου καθώς απαιτείται μόνο το 5% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου, συνεισφέροντας τα μέγιστα στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το EBITDA το 2019 για τον τομέα της Μεταλλουργίας ανήλθε σε €161,7 εκατ. έναντι €162,5 εκατ. το 2018. Η απόδοση αυτή επιτεύχθηκε σε ένα περιβάλλον σημαντικά χαμηλότερων τιμών Αλουμίνας και Αλουμινίου ιδιαίτερα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Πιο συγκεκριμένα, η πτωτική τάση των τιμών Αλουμινίου η οποία ξεκίνησε στα μέσα του 2018 και συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια του 2019, οδήγησε τη μέση τιμή του Αλουμινίου (3M LME) στα $1.810 ανά τόνο το 2019, που αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 14% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Παρομοίως, ο δείκτης API της Αλουμίνας, μετά από τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών του 2018, λόγω μιας σειράς διεθνών εξελίξεων που περιόρισαν τη διαθεσιμότητα Αλουμίνας  στις αγορές, υποχώρησε περίπου κατά 30% το 2019.

Παρά τις δυσκολίες της αγοράς, η MYTILINEOS κατάφερε να δημιουργήσει ισχυρή κερδοφορία και υψηλά λειτουργικά περιθώρια, βασιζόμενη στο πλήρως καθετοποιημένο επιχειρηματικό της μοντέλο, τον αυστηρό έλεγχο κόστους και τη συνετή διαχείριση κινδύνου.

Πιο αναλυτικά:

  • Ο κύκλος εργασιών του αλουμίνιου αυξήθηκε κατά 19,5% στα €442,4 εκατ. , σε σύγκριση με τα €370,0 εκατ. που αντιστοιχούν στο προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε €117,0 εκατ. από τα €82,6 εκατ.
  • Ο κύκλος εργασιών της Αλουμίνας μειώθηκε σε €145,3 εκατ. σε σύγκριση με τα  €175,8 εκατ. του προηγούμενου έτους. Το EBITDA μειώθηκε κατά 46,9% στα  €44,1 εκατ. από τα € 83,1 εκατ. του 2018.

Η Εταιρεία, βασιζόμενη στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της και τη συνεχή προσπάθειά της για βελτίωση, ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα αύξησης παραγωγικότητας και περαιτέρω μείωσης του κόστους - σε συνέχεια των προηγούμενων επιτυχημένων αντίστοιχων προγραμμάτων της – με την ονομασία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ». Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτιστοποίηση του κόστους προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστική της θέση στην αγορά. Το νέο αυτό πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019, και αναμένεται να διαρκέσει έως το πρώτο εξάμηνο του 2021. Ο συνολικός στόχος υπερβαίνει τα €60 εκατ. μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εκ των οποίων το 50% αφορά σε επαναλαμβανόμενο (recurring) όφελος, και το άλλο 50% σε one off.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα επέκτασης της Αλουμίνας, η MYTILINEOS συνεργάζεται με κορυφαία Κινεζική εταιρεία, για την ολοκλήρωση της τεχνικής μελέτης. Ωστόσο, εξαιτίας της κατάστασης στην Κίνα με την εξάπλωση του Κορωνοϊού, έχει προκύψει καθυστέρηση στην παράδοση της μελέτης, η οποία επιφέρει αντίστοιχη καθυστέρηση στις διαδικασίες της MYTILINEOS σχετικά με τη λήψη οριστικής απόφασης (FID) για την εν λόγω επένδυση.Στη βάση αυτή η Εταιρεία θα παράσχει ενημέρωση σχετικά με νεότερες εξελίξεις.

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου

(εκ. €)

FY2019

FY2018

Δ%

Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

 

 

Κύκλος Εργασιών

387,4

258,1

50,1%

EBITDA

0,6

8,9

-93,3%

Περιθώριο EBITDA  

0,2%

3,5%

 

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

 

 

Κύκλος Εργασιών

320,4

271,3

18,1%

EBITDA

55,7

35,2

58,1%

Περιθώριο EBITDA  

17,4%

13,0%

 

Προμήθεια Φυσικού Αερίου

 

 

 

Κύκλος Εργασιών

246,3

50,8

384,9%

EBITDA

14,1

-2,0

-

Περιθώριο EBITDA  

5,7%

-

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

 

 

Κύκλος Εργασιών

42,0

27,9

50,8%

EBITDA

30,5

18,2

67,4%

Περιθώριο EBITDA  

72,7%

65,5%

 

Σύνολο

 

 

 

Κύκλος Εργασιών

996,1

608,1

63,8%

EBITDA

100,9

60,4

67,2%

Περιθώριο EBITDA  

10,1%

9,9%

 

Ο Τομέας σημείωσε κύκλο εργασιών €996,1 εκατ. ο οποίος αντιστοιχεί στο 44,2% του συνολικού κύκλου εργασιών το 2019, έναντι €608,1 εκατ. το 2018.

Το EBITDA για τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου ανήλθε σε €100,9 εκατ. από €60,4 εκατ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 67,2%.

Αναφορικά με τις εξελίξεις στην αγορά, το 2019 η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 1,3%, οι τιμές CO2 κατά 59,0%, οδηγώντας τις τιμές χονδρικής (Οριακή Τιμή Συστήματος – Ο.Τ.Σ.) στα €63,8/MWh, σημειώνοντας αύξηση 5.7% σε σύγκριση με το 2018.

Το 2019 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το στόχο της Ελλάδας να αποσυνδεθεί από την λιγνιτική παραγωγή μέχρι το 2028. Πιο συγκεκριμένα, η ενέργεια από λιγνίτη μειώθηκε κατά 30% συνοδευόμενη από μία απότομη αύξηση των τιμών CO2, με το Φυσικό Αέριο να γίνεται  το καύσιμο με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο ενεργειακό μείγμα με άνοδο 13,5%.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου της Εταιρείας, επωφελούμενες από τη δυνατότητα προμήθειας φυσικού αερίου σε χαμηλές τιμές, αύξησαν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 16%, ξεπερνώντας τις 4,2 TWhrs. Συμπεριλαμβάνοντας την παραγωγή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η συνολική ηλεκτρική ενέργεια που παράχθηκε ανέρχεται στις 5,8 TWhrs, που αντιστοιχεί στο 11,2% της συνολικής εγχώριας ζήτησης. 

Η απόδοση των επιμέρους τμημάτων του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού  αερίου είναι η ακόλουθη:

  • Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσε κύκλο εργασιών €387,4 εκατ. έναντι €258,1 εκατ. το 2018, καθώς η Protergia συνέχισε να ενδυναμώνει τη θέση της με σταθερή αύξηση του μεριδίου αγοράς της στο 5,5% από το 4,0%, ξεπερνώντας τους 190.000 πελάτες στο τέλος του 2019. Το EBITDA ανέρχεται στα €0,6 εκατ. το 2019, σε σύγκριση με €8,9 εκατ. το 2018, εξαιτίας των υψηλότερων τιμών που διαμορφώθηκαν στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ.
  • Η παραγωγή από θερμικές μονάδες σημείωσε κύκλο εργασιών €320,4 εκατ. έναντι €271,3 εκατ. το 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 18,1%, επωφελούμενη από την υψηλότερη παραγωγή και τις αυξημένες τιμές της αγοράς. To EBITDA αυξήθηκε στα €55,7 εκατ. από €35,2 εκατ. με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 17,4%.
  • Η νέα δραστηριότητα εμπορίας Φυσικού Αερίου και προμήθειας σε τρίτους, σημείωσε κύκλο εργασιών  €246,3 εκατ. και EBITDA €14,1 εκατ. το 2019.
  • Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές σημείωσε αύξηση 38,3% (430 GWh από 311 GWh το 2018), καθώς η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε στα 211 MW, με την προσθήκη 34,5 MW το 2019. To EBITDA αυξήθηκε στα €30,5 εκατ. από €18,2 εκατ. με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 72,7%. Η Εταιρεία εκτιμά ότι επιπλέον 100 MW θα  ξεκινήσουν τη λειτουργία τους τα επόμενα δυο έτη.

Η MYTILINEOS εισήγαγε συνολικά 18 φορτία LNG, διαφοροποιώντας το χαρτοφυλάκιό της από Brent και Φυσικό Αέριο συνδεδεμένο με τις τιμές πετρελαιοειδών, σε LNG, με το τελευταίο να υπερβαίνει το 60% του συνολικού χαρτοφυλακίου φυσικού αερίου της Εταιρείας, έναντι 25% το 2018.

Ως αποτέλεσμα, το συνολικό κόστος παροχής φυσικού αερίου για τη MYTILINEOS, ήταν  εξαιρετικά ανταγωνιστικό στην αγορά, επεκτείνοντας περαιτέρω το πλεονέκτημα της Εταιρείας, καθώς συνεχίζεται η μετάβαση του ενεργειακού μείγματος προς καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Το  ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο φυσικού αερίου της MYTILINEOS και η μακρά πείρα της εταιρείας στον τομέα της προμήθειάς του, αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για τις Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Εταιρείας, ενώ παράλληλα παρέχουν την ευκαιρία αύξησης των πωλήσεων σε τρίτους, δημιουργώντας μια νέα παράλληλη κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα για τοv Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου.

Επιπλέον, η MYTILINEOS συνεχίζει να επενδύει στον τομέα της εγχώριας ηλεκτρικής ενέργειας, και στην προσπάθεια για απολιγνιτοποίηση της χώρας, στηρίζοντας τη μετάβαση σε καθαρότερες πηγές ενέργειας. Τον Οκτώβριο του 2019, η Εταιρεία ξεκίνησε την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο, υψηλής απόδοσης με συνολική ισχύ 826 MW, που θα λειτουργεί με την τεχνολογία GE, κλάσης Η και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το τέταρτο τρίμηνο του 2021.

Η κατασκευή υλοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα από τον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών, ενώ το συνολικό ποσό της επένδυσης δεν θα υπερβεί την αρχική εκτίμηση ύψους €300 εκατ.

Συναφείς αναρτήσεις
Μυτιληναίος
Παρά τις δυσκολίες τις φετινής χρονιά στόχος της Mytilineos είναι το 2020 να κρατηθεί στα επίπεδα του 2019 είπε ...
Χρηματιστήριο
Αν και με ψαλιδισμένα τα… φτερά σε σχέση με το ξεκίνημα, ο γενικός δείκτης του Χ.Α. επανήλθε σε ανοδική ...
Μυτιληναίος
H Gazprom Export, ο εξαγωγικός βραχίονας του ρωσικού κολοσσού στην αγορά φυσικού αερίου Gazprom, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε μακροχρόνιο συμβόλαιο ...
Χρηματιστήριο
Τέσσερις μετοχές εκ των οποίων η… εξής μία, της Τέρνα Ενεργειακή είναι αυτή που γράφει θετικό πρόσημο από το ...
ΟΤΕ
Αύξηση εσόδων κατά 3,6% κατέγραψε ο όμιλος ΟΤΕ στο α' τρίμηνο του 2020, χάρη στις θετικές επιδόσεις στην Ελλάδα ...
Ελληνικά Πετρέλαια
Οι συμμετοχές των ΕΛΠΕ στην ΔΕΠΑ και την Elpedison, στους τομείς του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού αντίστοιχα, είχαν ...
Χρηματιστήριο
Καθίζηση υπέστη η καθαρή κερδοφορία των εισηγμένων στη χρήση του 2019, καθώς το δείγμα των εταιρειών που ανακοινώνουν αποτελέσματα ...
Societe Generale
Η μετοχή της Μυτιληναίος είναι ο πιο ο κερδισμένος τίτλος από τις αλλαγές του δείκτη της Morgan Stanley, σχολιάζει ...
Μυτιληναίος - Αποτελέσματα πρώτου τριμήμου
Η MYTILINEOS ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το A’ Τρίμηνο του 2020, καταδεικνύοντας για ακόμα μία φορά ανθεκτικότητα στις εκάστοτε ...

ΔΕΗ
Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2020 καλείται να εγκρίνει  το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, που συνεδριάζει αύριο Τρίτη 2 Ιουνίου, μαζί με ...
Trastor
Δύο αυτοτελή κτίρια γραφείων πρώτης κατηγορίας στην οδό Αμαρουσίου-Χαλανδρίου στο Μαρούσι από την Άβαξ, απέκτησε η Trastor. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την απόκτηση τετραώροφου κτιρίου ...
Ελλάκτωρ
Βελτίωση του περιθωρίου EBITDA στο ά 3μηνο κατά 22,5% και αύξηση στους πέντε βασικούς κλάδους, σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2019, κατεγράφη στο ...
REVOIL
Η ελληνική εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών Revoil, γιορτάζει τα 25 της χρόνια. Μία διαδρομή που ξεκίνησε το 1995 από την εγκατάσταση υγρών καύσιμων στη ...
Jumbo
Mε αυξημένη συμμετοχή και εκπροσώπηση του 84% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση μετόχων του Ομίλου Jumbo. • H Γενική Συνέλευση ενέκρινε ...
Από σήμερα, κάθε καταναλωτής που επιλέγει τα πρατήρια καυσίμων Shell για τον ανεφοδιασμό του οχήματός του, έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει μια αυθεντική ...
Μυτιληνάιος
Η "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.", με βάση την από 25 Μαΐου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προπληρώσει το σύνολο της ...
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ - Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Την καταβολή 900.000 ευρώ σε  60 στελέχη-μισθωτούς της εταιρείας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και έξι εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τη διανομή μερίσματος ποσού €0,03) ανά ...
Mohegan
H Mohegan Gaming & Entertainment διατηρεί τη δέσμευσή της απέναντι στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού, όπως επιβεβαίωσε πριν λίγες μέρες ο Πρόεδρος και CEO της ...
ΣΕΒ
Η Διοίκηση του ΣΕΒ, με ιδιαίτερη συγκίνηση και βαθύ σεβασμό, αποχαιρετά την Καίτη Κυριακοπούλου, κορυφαία προσωπικότητα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, που συνέδεσε το όνομά ...
Inform Λύκος
Κατά τη χρήση του 2019, οι πωλήσεις του Ομίλου της Inform Λύκος αυξήθηκαν κατά € 4,5 εκατ. ή 7% σε σύγκριση με το ...
Φουρλής
Ο Όμιλος FOURLIS το πρώτο τρίμηνο του 2020 παρουσίασε πωλήσεις € 84,5 εκατ., έναντι € 96,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2019 μειωμένες ...