Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΙΟΒΕ
"Βουτιά" της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Μάρτιο
Τετάρτη, 01/04/2020

Υποχώρηση κατέγραψε τον Μάρτιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος, στις 109,4 μονάδες, έναντι 113,2 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ως συνέπεια βεβαίως των πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα της πανδημίας, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη κατέρρευσε, όπως προκύπτει από την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ.

Επιδείνωση των προσδοκιών καταγράφεται σε όλους τους τομείς. Εντονότερη είναι η υποχώρηση στις Υπηρεσίες και στο Λιανικό Εμπόριο, με εξαίρεση τα Τρόφιμα - Ποτά όπου καταγράφεται μικρή άνοδος. Ηπιότερη είναι η υποχώρηση στη Βιομηχανία και τις Κατασκευές.

Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη η απαισιοδοξία κλιμακώθηκε έντονα, με πολύ περισσότερους πολίτες να διατυπώνουν αρνητικές προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας και των οικονομικών του νοικοκυριού τους στους επόμενους 12 μήνες. Ως συνέπεια, ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις -16,5 μονάδες τον Μάρτιο από -4,8 μονάδες ένα μήνα πριν, επιδείνωση που είναι η μεγαλύτερη διαχρονικά μεταξύ διαδοχικών μηνών. 

Το ΙΟΒΕ επισημαίνει μάλιστα, ότι ένα μέρος της πρωτογενούς έρευνας πραγματοποιήθηκε πριν την επιβολή των μέτρων παύσης της δραστηριότητας σε συγκεκριμένους κλάδους και ένα μεγαλύτερο τμήμα αυτής πριν την εφαρμογή μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών. Συνεπώς, η πορεία του δείκτη δεν ενσωματώνει απόλυτα το εύρος των εξελίξεων που έλαβαν χώρα τον Μάρτιο. Με αυτό το δεδομένο, είναι πιθανή μια περαιτέρω, ενδεχομένως ισχυρότερη, επιδείνωση των προσδοκιών και συνολικά του κλίματος στους προσεχείς μήνες. Άλλωστε, η υγειονομική κρίση συνεχίζει να εξαπλώνεται, με ραγδαίο ρυθμό σε πολλές χώρες, γεγονός το οποίο συντηρεί ισχυρές αβεβαιότητες στην οικονομία. 

Η ένταση και η διάρκεια των επιπτώσεων της πανδημίας στις προσδοκίες για την πορεία της οικονομίας θα εξαρτηθεί, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, και από τις επιδράσεις των διαδοχικών παρεμβάσεων πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η κρίση ενέχει δομικά και όχι μόνο συγκυριακά χαρακτηριστικά και ακόμα και όταν αυτή ομαλοποιηθεί σταδιακά, οι επιπτώσεις της αναμένεται να εκταθούν σε βάθος χρόνου και στο σύνολο των τομέων της οικονομίας. Αναλυτικότερα:

- στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση περιορίστηκε ελαφρά, ο δείκτης των εκτιμήσεων για τα αποθέματα ενισχύθηκε έντονα και οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες μεταβλήθηκαν αισθητά.

- στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα παραγωγής μεταβλήθηκε οριακά, σε αντίθεση με τις αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση οι οποίες υποχώρησαν οριακά.

- στο Λιανικό Εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις μεταβάλλονται ήπια, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους κινούνται έντονα πτωτικά και τα αποθέματα κλιμακώνονται έντονα.

- στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων περιορίστηκαν αισθητά, ενώ οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση εξασθένησαν ήπια και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της κινήθηκαν εντονότερα πτωτικά.

- στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους υποχωρούν έντονα, ενώ οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές περιορίζονται οριακά όπως και η πρόθεση για αποταμίευση.

Έντονη υποχώρηση του δείκτη οικονομικού κλίματος σε Ευρωζώνη και ΕΕ

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος επιδεινώθηκε επίσης έντονα τον Μάρτιο στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ ως συνέπεια της πανδημίας. Στην πρώτη μειώθηκε κατά 8,9 μονάδες, στις 94,5 μονάδες ενώ στην ΕΕ η μείωση ήταν λίγο μικρότερη, κατά 8,2 μονάδες, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις 94,8 μονάδες. 

Η υποχώρηση του δείκτη στην Ευρωζώνη είναι η ισχυρότερη μηνιαία μεταβολή από το 1985 και οφείλεται στην έντονη εξασθένηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης (-5,0) αλλά και των προσδοκιών στις Υπηρεσίες (-13,3), και στο Λιανικό εμπόριο (-8,1). Στη Βιομηχανία (-4,6) και στις Κατασκευές (-2,7) η επιδείνωση ήταν ηπιότερη. Όσον αφορά στις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, ο δείκτης υποχώρησε εντονότερα στην Ιταλία (-17,6) και στην Γερμανία (-9,8) και ηπιότερα στην Γαλλία (-4,9), την Ολλανδία (-4,0) και την Ισπανία (-3,4). 

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι σε πολλές χώρες το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηματολογίων της έρευνας συλλέχθηκε πάντως πριν την εφαρμογή μέτρων καθολικής απαγόρευσης για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αναλυτικότερα:

- Στη Βιομηχανία, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις -10,4 μονάδες στην ΕΕ και στις -10,8 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι προσδοκίες για την εξέλιξη της παραγωγής κινούνται πτωτικά σε αμφότερες τις δύο ζώνες, όπως και τα εκτιμώμενα αποθέματα, ενώ οι εκτιμήσεις για τα επίπεδα παραγγελιών και ζήτησης υποχωρούν τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη.

- Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις -1,6 και -2,2 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους μεταβάλλονται έντονα πτωτικά σε αμφότερες τις ζώνες, όπως και οι προβλέψεις για την
βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της ζήτησης, ενώ οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση υποχωρούν ηπιότερα, τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη.

- Στο Λιανικό Εμπόριο, οι σχετικοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -1,6 και -8,3 μονάδες αντίστοιχα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα υποχωρούν ήπια σε αμφότερες τις ζώνες, όπως και οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα. Αντίθετα έντονη επιδείνωση παρουσιάζουν οι προβλέψεις για τις πωλήσεις τους επόμενους μήνες.

- Στις Κατασκευές, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών κινήθηκε στις +1,1 και +2,7 μονάδες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη. Οι προβλέψεις για την απασχόληση υποχωρούν ήπια, ενώ οι προβλέψεις για το επίπεδο των εργασιών κινούνται οριακά πτωτικά σε αμφότερες τις ζώνες.

- Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης διαμορφώνεται στις -10,4 και -11,6 μονάδες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους τελευταίους 12 μήνες εξασθενούν ήπια και στις δύο ζώνες, όπως και οι προβλέψεις τους για τη μελλοντική εξέλιξή του τους επόμενους 12 μήνες. Αντίθετα, έντονα πτωτικά κινούνται οι προβλέψεις για τη γενική κατάσταση της οικονομίας και στις δύο ζώνες, ενώ πτωτικές εμφανίζονται οι προβλέψεις για κύριες αγορές τους επόμενους μήνες.

- Τέλος, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνεται στο δείκτη κλίματος) υποχωρεί έντονα στην Ευρωζώνη (-2,1 από +13,9) και εντονότερα στην ΕΕ (-2,6 μον. από +12,4). Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων υποχωρούν, όπως επίσης και οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία της ζήτησης, ενώ ακόμη εντονότερα εξασθενούν οι προβλέψεις της ζήτησης στο επόμενο τρίμηνο.

Συνημμένα αρχεία:
Συναφείς αναρτήσεις
ΙΟΒΕ
Τις πρόσφατες επιδόσεις των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών, τη συμβολή τους στην εθνική οικονομία, καθώς και την πολλαπλασιαστική αξία των επενδύσεων ...
TAIΠΕΔ
Τις ισχυρές θετικές επιδράσεις του προγράμματος αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας από το ΤΑΙΠΕΔ στην ελληνική οικονομία με σαφή κοινωνικά ...
IOBE
Kατά την παρουσίαση της δεύτερης τριμηνιαίας έκθεσης του Ιδρύματος από τον γενικό διευθυντή Νίκο Βέττα, στο βασικό σενάριο όπου εμπεριέχεται ένας βαθμός ...
M. Στασινόπουλος
Έντονο ενδιαφέρον παρουσίασε η τοποθέτηση του προέδρου της Ελληνικής Παραγωγής κ. Μιχάλη Στασινόπουλου, στο πλαίσιο διήμερου συνεδρίου που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή ...
IOBE
Η επαναφορά της αγοράς σε λειτουργία μετά το lockdown δεν στάθηκε αρκετή για να συγκρατήσει την πτώση που καταγράφεται ...
IOBE
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος επιδεινώθηκε έντονα τον Μάιο και υποχώρησε στις 88,5 μονάδες, έναντι 99,3 μονάδων τον προηγούμενο μήνα. ...
Πετρέλαιο
Νέα βουτιά για το αμερικάνικο πετρέλαιο φτάνοντας κοντά στα 15 δολάρια το βαρέλι, καθώς τα διογκούμενα αποθέματα παγκοσμίως καθιστούν πιο ...
ΙΟΒΕ
Μεταξύ 5% (το καλό σενάριο) και 9% (το κακό) προβλέπει ότι θα κινηθεί η ύφεση της οικονομίας φέτος το ...
Deutsche Bank: Βαθιά παγκόσμια ύφεση στο α' εξάμηνο
Δραματική μείωση το ΑΕΠ της ευρωζώνης, βλέπει η Deutsche Bank στο β’ τρίμηνο του 2020 θα είναι η μεγαλύτερη που ...
Papastratos

Τεύχος 21

Σταϊκούρας
Η Κυβέρνηση παρατείνει, για 1 μήνα, έως και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020, την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ, το οποίο παρέχει ...
Mydata
Tο απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιείται σύσκεψη του υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου με τον διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή ...
Συμμαχία Πιτσιλή – Airbnb
Μπιλιετάκια με καμπάνες και πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εκμισθώνουν τα ακίνητά τους μέσω της πλατφόρμας βραχυχρόνιων μισθώσεων Airbnb και δεν τα ...
Γεωργιάδης - Πομπέο
Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης υπέγραψε σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας συμφωνία συνεργασίας με ...
ENΦΙΑ
Από το απόγευμα της Παρασκευής θα αρχίσουν να αποστέλλονται τα ραβασάκια για τον ΕΝΦΙΑ με στόχο την συγκέντρωση από το δημόσιο σε τούτους ...
ΥΠΟΙΚ
H παράταση της πληρωμής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος από το τέλος Ιουλίου στις 28 Αυγούστου ενίσχυσε τα έσοδα του προϋπολογισμού, αφού ...
YΠΟΙΚ
Το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε διορθωτικές παρεμβάσεις για την επιτάχυνση και βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου επιχορήγησης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες, ...
ΕΕΤ
Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ ενέκρινε σήμερα τη δημοσίευση του τεύχους προκήρυξης, βάσει του οποίου θα διεξαχθεί η διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων ...
COVID - 19
      Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 223/2020, ΦΕΚ 4077/Β΄/22-09-2020), παρατείνεται έως τη ...
Διευκόλυνση
  Με αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, χορηγήθηκε παράταση καταβολής Βεβαιωμένων Οφειλών στις περιοχές που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που ...
YΠΟΙΚ
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, συστήνεται Ομάδα Εργασίας για τη θέσπιση ενός νέου, σύγχρονου θεσμικού ...
Όλα τα τιμολόγια στο MyData
Φουσκωμένες δαπάνες από τους ελεύθερους επαγγελματίες τέλος. Ο χρόνος πλησιάζει αμείλικτα για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που από την 1η Οκτωβρίου ...

motori.gr