Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Διάσταση απόψεων ΔΕΗ-ΕΣΑΗ για τις δημοπρασίες της ΔΕΠΑ
Τρίτη, 05/05/2020

Υπέρ της νέας μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών φυσικού αερίου, που προτείνει η ΔΕΠΑ τάσσεται η ΔΕΗ, σε αντίθεση με τους ιδιώτες ηλεκροπαραγωγούς, οι οποίοι ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη απεικόνιση του πραγματικού μεσοσταθμικού κόστους, προβάλλοντας μία σειρά από ενστάσεις στην εισήγηση της ΔΕΠΑ.

Αυτό προκύπτει από τις θέσεις που κατέθεσαν η ΔΕΗ και ο ΕΣΑΗ, ο ο φορέας που εκπροσωπεί τις ιδιωτικές εταιρίες ηλεκτροπαραγωγής στη διαβούλευση της ΡΑΕ επί της  εισήγησης της ΔΕΠΑ για την αναθεώρηση της μεθοδολογίας υπολογισμού της τιμής εκκίνησης δημοπρασιών ποσοτήτων φυσικού αερίου

Πιο αναλυτικά, ο ΕΣΑΗ σε  επιστολή, που υπογράφει ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου κ. Γιώργος Στάμτσης  προς τον πρόεδρο της ΡΑΕ κ. Νίκο Μπουλαξή, αναφέρει  ότι και οι δύο εναλλακτικές προτάσεις της  ΔΕΠΑ για τον υπολογισμό της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών δεν διασφαλίζουν στους χρήστες τιμή,  που να αντικατοπτρίζει το πραγματικό μεσοσταθμικό κόστος.

“ Τόσο η προτεινόμενη μέθοδος 1 (Υπολογισμός τιμής εκκίνησης και οριστικής τιμής δημοπρασίας με χρήση της εκάστοτε τελευταίας διαθέσιμης τιμής του Ευρωπαϊκού Δείκτη) όσο και η προτεινόμενη μέθοδος 2 (Υπολογισμός τιμής εκκίνησης με χρήση της τελευταίας διαθέσιμης τιμής του Ευρωπαϊκού Δείκτη και υπολογισμός της οριστικής τιμής δημοπρασίας κάθε μήνα του Τριμήνου με την εκάστοτε τελευταία διαθέσιμη τιμή του Ευρωπαϊκού Δείκτη), δεν διασφαλίζουν στους Χρήστες ότι η ενδεικτική (αρχική) και η οριστική (τελική) τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας (ετήσιας ή τριμηνιαίας) αντικατοπτρίζει το μεσοσταθμικό κόστος προμήθειας του μίγματος Φ.Α που εισάγεται από την ΔΕΠΑ βάσει των μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας” αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή.

Τονίζει ότι η δεύτερη μέθοδος, την οποία φαίνεται να προκρίνει η ΔΕΠΑ διαταράσσει τη λογική της τριμηνιαίας τιμής δημοπρασίας, που ίσχυε ως σήμερα, καθώς η τιμή της δημοπρασίας δεν παραμένει σταθερή για όλο το τρίμηνο αναφοράς, αντιθέτως μεταβάλλεται κάθε μήνα δημιουργώντας πολλές αβεβαιότητες για τους συμμετέχοντες. Επίσης ζητά από τη ΡΑΕ να προσέξει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η  μέθοδος 2 επιφέρει διαχειριστική επιβάρυνση τόσο στη ΔΕΠΑ  όσο και στη ΡΑΕ για την πιστοποίηση των τιμών εκκίνησης της δημοπρασίας, χωρίς η εταιρία αερίου να κάνει αναφορά για το ύψος του διαχειριστικού κόστους και το ποιός θα το πληρώσει. Εξάλλου για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, ο ΕΣΑΗ επισημαίνει ότι οι συμμετέχοντες στις δημοπρασίες πρέπει να γνωρίζουν τόσο τους  δείκτες τιμών του αργού πετρελαίου και των επιλεγμένων προϊόντων και της παραμέτρου BOTAS όσο και το ποσοστό στο συνολικό μίγμα αερίου (ανά πηγή) που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας.

Υπενθυμίζει τέλος, ότι  η ΔΕΠΑ δεσμεύεται μεταξύ άλλων να δημοπρατεί ποσότητες φυσικού αερίου με τιμή εκκίνησης το μεσοσταθμικό κόστος προμήθειας του μίγματος αερίου που εισάγει με μακροχρόνιες  συμβάσεις και ότι η καλύτερη απεικόνιση (ακόμα  και το  100%) του πραγματικού μεσοσταθμικού κόστους  συνάδει και με τις δεσμεύσεις της ΔΕΠΑ προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

ΔΕΗ

Αντιθέτως η ΔΕΗ, στην επιστολή της δηλώνει ότι συμφωνεί με τη μέθοδο 2 που προτείνει η ΔΕΠΑ για τον προσδιορισμό της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών αερίου, θεωρώντας όιτ παρέχει ακριβέστερη προσέγγιση του μεσοσταθμικού κόστους του δημοπρατούμενου φυσικού αερίου.

Τέλος επισημαίνει ότι σε οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση ή ανανέωση του χαρτοφυλακίου των συμβάσεων της ΔΕΠΑ με ήδη υπάρχοντες ή και μελλοντικούς προμηθευτές είναι αναγκαία η έγκαιρη, εκ νέου προσαρμογή της μεθόδου υπολογισμού της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών.

Ως γνωστόν η ΔΕΠΑ είναι υποχρεωμένη με βάση σχετική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού να διενεργεί τριμηνιαίες και ετήσιες δημοπρασίες ποσοτήτων φυσικού αερίου που η ίδια εισάγει, προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά.

Σχετικοί όροι:
ΔΕΗ
Συναφείς αναρτήσεις
Την 1η Ιουλίου ξεκίνησε η σταδιακή κατάργηση (phase out) και για τις λιγνιτικές μονάδες Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ ...
ΔΕΗ
Η  επέκταση κατά ένα έτος των δύο συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου που έχει η ΔΕΗ με  τη ΔΕΠΑ και ...
ΔΕΗ
Σε νέο δανεισμό προσφεύγει η ΔΕΗ, καθώς προχωρεί  στη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 30 εκατ. ευρώ με την  Αlpha ...
ΔΕΗ
Νέο πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης εργαζομένων σχεδιάζει η διοίκηση της ΔΕΗ για 1.700 άτομα και μάλιστα αυτή τη φορά η ...
Φυσικό Αέριο
H πτώση της τιμής του φυσικού αερίου το πρώτο εξάμηνο το 2020 εξ αιτίας του covid 19 και της ...
ΔΕΗ
Σε εταιρία προμήθειας μετασχηματίζεται σταδιακά η ΔΕΗ, όσο προχωρά η απολιγντιτοποίηση και μειώνεται η παραγωγική της βάση, ενώ το ...
Ενεργοβόρος βιομηχανία
Aνησυχία ότι δεν θα προλάβει να γίνει εντός του Ιουλίου δημοπρασία για την “διακοψιμότητα” εκφράζουν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, καθώς ...
Μνημόνιο συνεργασίας ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ και Οργανισμού Λιμένος Πατρών
Στην τροφοδοσία πλοίων με υγροποημένο φυσικό αέριο (LNG) στο λιμάνι της Πάτρας αποσκοπεί το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν χθες ...
ΔΕΗ
Η ΔΕΗ, σε συνεννόηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρατείνει την προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων ...

Τεύχος 19

Την 1η Ιουλίου ξεκίνησε η σταδιακή κατάργηση (phase out) και για τις λιγνιτικές μονάδες Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ, ...
Ο ΔΕΣΦΑ έβγαλε σε δημόσια διαβούλευση έως την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020, το νέο δεκαετές σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2030, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταιδύονέα έργα ...
ΔΕΗ
Η  επέκταση κατά ένα έτος των δύο συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου που έχει η ΔΕΗ με  τη ΔΕΠΑ και την Prometheus Gas συζητήθηκε  ...
ΔΕΗ
Σε νέο δανεισμό προσφεύγει η ΔΕΗ, καθώς προχωρεί  στη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 30 εκατ. ευρώ με την  Αlpha Bank και την εγγύηση ...
ΔΕΗ
Νέο πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης εργαζομένων σχεδιάζει η διοίκηση της ΔΕΗ για 1.700 άτομα και μάλιστα αυτή τη φορά η εθελουσία θα αφορά σε ...
YΠΕΝ
Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμου Θωμά (ΦΕΚ Β 2853/13/7/2020) επικαιροποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υποχρεώσεων του Διαχειριστή του Ελληνικού ...
OPEC
Aύξηση της παραγωγής πετρελαίου αναμένεται να ανακοινώσουν οι κορυφαίοι παραγωγοί αργού  στον κόσμο, εντός των επόμενων ημερών, εν μέσω ενδείξεων ότι η ζήτηση αυξάνεται, όπως ...
Υπουργείο Ενέργειας
Nομοθετική ρύθμιση για την είσοδο τρίτων επενδυτών στην εταιρία “Αριάδνη”, την 100% θυγατρική του ΑΔΜΗΕ που υλοποιεί την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης- Αττικής σχεδιάζει  ...
Πρίνος
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο στόχος που έχει τεθεί, είναι ώστε μέχρι το τέλος του Ιουλίου να έχει συνταχθεί και το νομικό κείμενο, το ...
ΑΔΜΗΕ
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας παρουσίασε σήμερα τη νέα του Εταιρική Ταυτότητα σε εκδήλωση που πραγματοποίησε στα κεντρικά γραφεία του επί της ...
Φυσικό Αέριο
H πτώση της τιμής του φυσικού αερίου το πρώτο εξάμηνο το 2020 εξ αιτίας του covid 19 και της συρρίκνωσης της ζήτησης σε ...
Κομισιόν
Σε ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τις μεθόδους αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας προσανατολίζεται η Κομισιόν, μετά από σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κοινή ...

motori.gr