Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Χρηματιστήριο Ενέργειας
Πως θα λειτουργήσει η αγορά της "Επόμενης Μέρας"
Τρίτη, 23/06/2020

Πρόστιμα σε όσους από τους συμμετέχοντες στην Αγορά ηλεκτρισμού της Επόμενης Ημέρας δεν υποβάλουν στο Χρηματιστήριιο Ενέργειας (ΕΧΕ) εγκαίρως και σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα, τις νόμιμες δηλώσεις φυσικής παράδοσης και λήψης με βάση την εκκαθάριση των συναλλαγών θα επιβάλει το ΕΧΕ, σύμφωνα με απόφαση της ΡΑΕ.

Η απόφαση ελήφθη μετά από σχετική εισήγηση του ΕΧΕ, το οποίο θεωρεί ότι η μη νόμιμη υποβολή Δηλώσεων Φυσικής Παράδοσης και Φυσικής Απόληψης για θέσεις επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων μπορεί να επηρεάσει τεχνητά το επίπεδο της Τιμής Εκκαθάρισης στη Ζώνη Προσφορών, στην οποία αυτές εντάσσονται ως Εντολές Πώλησης και Αγοράς. Στις περιπτώσεις αυτές, το Χρηματιστήριο Ενέργειας εκτιμά ότι οι συμμετέχοντες μπορεί να  προσδοκούν διαφορετικό οικονομικό αποτέλεσμα Τιμών Εκκαθάρισης στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, από αυτό που θα εξασφάλιζε η υποβολή Εντολών με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης. Τέτοιοι χειρισμοί θα μπορούσαν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις,  να καταστήσουν τις εντολές τους Οριακές (marginal).

Στο πλαίσιο αυτό, η τιμή του Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων αποφασίστηκε ότι πρέπει να συναρτάται άμεσα με το οικονομικό αποτέλεσμα της μη- νόμιμης υποβολής Δηλώσεων Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης για τις Ημέρες Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης, κατά τις οποίες παρατηρείται η μη συμμόρφωση.

Ετσι το ύψος του προστίμου υπολογίζεται με βάση συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο,  ο οποίος λαμβάνει υπόψη του όλες τις σχετικές παραμέτρους.

Εξάλλου, η  θέσπιση διαδικασίας τακτικών αναφορών χρεώσεων μη συμμόρφωσης στη ΡΑΕ είναι απαραίτητη ώστε η Αρχή να παρακολουθεί την εφαρμογή του Κανονισμού, ιδίως κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας των νέων Αγορών και κατ ́επέκταση να μπορεί  σε συνεργασία με το ΕΧΕ  να τροποποιήσει τη διοικητικά οριζόμενη τιμή του προστίμου,  εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Στο πλαίσιο αυτό το Χρηματιστήριο Ενέργειας αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστέλλει στη ΡΑΕ μέχρι τη δέκατη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα τις αναφορές για τον προηγούμενο μήνα. Οι μηνιαίες αυτές αναφορές θα περιλαμβάνουν τους συμμετέχοντες για τους οποίου επιβάλλονται χρεώσεις μη συμμόρφωσης, τη θετική απόκλιση ποσότητας ενεργειακών χρηματοπιστωτικών μέσων προς φυσική παράδοση ή/ και την αρνητική απόκλιση ποσότητας ενεργειακών χρηματοπιστωτικών μέσων, την τιμή εκκαθάρισης της αγοράς για κάθε ζώνη κλπ.

Τα στοιχεία των μηνιαίων αναφορών θα μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση της εισήγησης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας αναφορικά με τον καθορισμό των παραμέτρων για τον υπολογισμό της χρέωσης μη συμμόρφωσης.

Η απόφαση της ΡΑΕ για τα εν λόγω πρόστιμα και την έλλειψη συμμόρφωσης θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα που θα αρχίσει η λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας.

Ας σημειωθεί τέλος ότι η Αγορά Επόμενης Ημέρας, όπως η Ενδοημερήσια, η Προθεσμιακή και η Αγορά Εξισορρόπησης εντάσσονται στο Target Model, το οποίο έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία στις 17 Σεπτεμβρίου 2020.

Συναφείς αναρτήσεις
Ηλεκτρική ενέργεια
Πτώση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 13,5% τον Ιούνιο του 2020 σε σχέση με τον τον αντίστοιχο μήνα το ...
ΡΑΕ
Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των ανταγωνιστικών διαδικασιών προσφορών για Φ/Β και Αιολικές Εγκαταστάσεις: Εξαντλήθηκαν οι Δημοπρατούμενες ποσότητες σε κάθε μία ...
Transadriatic Pipeline
Στην τελική ευθεία για να τεθεί σε λειτουργία ως το τέλος του χρόνου έχει εισέλθει ο αγωγός μεταφοράς φυσικού ...
ΣΠΕΦ
Τις θέσεις του ΣΠΕΦ σχετικά με το μηχανισμό εγγυήσεων του ΔΑΠΕΕΠ προς τους προμηθευτές για τους πόρους που αποδίδουν υπέρ ...
Χρηματιστήριο Ενέργειας
Συνεχίστηκε και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό η μείωση της ζήτησης ηλεκτρισμού τον Ιούνιο, αντανακλώντας τη μεγάλη πτώση της τουριστικής ...
ΕΔΑ ΘΕΣΣ
Εγκρίθηκε από την ΡΑΕ το πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2020 – 2024 της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, που προβλέπει επενδύσεις 145 εκατ. ...
ΡΑΕ
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας προτείνει στην Επιτροπή Θεσμών και ...
Ρευματοκλοπές - ΕΣΑΗ
Το ζήτημα των ρευματοκλοπών και των άλλων απωλειών του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού θέτει επί τάπητος ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων ...
ΡΑΕ
Τη δυνατότητα διενέργειας δεύτερης δημοπρασίας για τη διόρθωση της τιμής των προσφορών στην Αγορά ηλεκτρισμού της Επόμενης Ημέρας, δίνει ...

Τεύχος 19

Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι διαδικασίες για τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ (μίας χρέωσης υπέρ των ΑΠΕ) στη βιομηχανία, με την δημοσίευση στην Εφημερίδα ...
Ειδικός Λογαριασμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Mε έλλειμμα που μπορεί να φθάσει περίπου στα 155 εκατ. ευρώ ή στα 224,40 εκατ. ευρώ αν συνυπολογιστει και το απόθεμα ασφαλείας των ...
AΔMHE
Tο μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ που αφορά στον Ιούνιο είναι αποκαλυπτικό ως προς τις ανατροπές του μίγματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το φυσικό αέριο και ...
Μεταφορικό ισοδύναμο καυσίμων
Από αύριο, 1η Αυγούστου 2020, δικαιούχοι του Μεταφορικού Ισοδύναμου των καυσίμων θα είναι απευθείας οι καταναλωτές. Δηλαδή οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις των 34 ...
Ήρων
Η εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ενέργειας ΗΡΩΝ με τα νέα προγράμματα EcoDrive, καλωσορίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ηλεκτροκίνηση, συμβάλλοντας στις πρωτοβουλίες ...
ΑΔΜΗΕ
Στον διαγωνισμό για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δυτικών Κυκλάδων σχεδιάζει να προχωρήσει ο ΑΔΜΗΕ πριν τα  τέλη του έτους, κάνοντας έτσι το τέταρτο ...
Ηλεκτρική ενέργεια
Πτώση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 13,5% τον Ιούνιο του 2020 σε σχέση με τον τον αντίστοιχο μήνα το 2019 κατέγραψαν τα στοιχεία ...
Δημοπρασίες ΑΔΜΗΕ
Πολύ κοντά στο ανώτατο όριο των 45.000 ευρώ/MW ανά έτος διαμορφώθηκε η τελική τιμή στη δεύτερη δημοπρασία του ΑΔΜΗΕ για τα διακοπτόμενα φορτία ...
Βλάβη στον Ελληνοβουλγαρικό Αγωγό
Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της βλάβης στον Ελληνοβουλγαρικό αγωγό και την προσωρινή διακοπή της ροής φυσικού αερίου από και προς τη γειτονική χώρα, ...
Σε χαμηλά επίπεδα τα περιθώρια των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων το δίμηνο Ιουνίου- Ιουλίου
Δραματικές επιπτώσεις στην αγορά πετρελαίου είχε η πανδημία του κορωνοϊού, καθώς η ζήτηση και οι τιμές κατέρρευσαν, ενώ  τα  περιθώρια διύλισης στην Ευρώπη ...
ΕΤΜΕΑΡ
Θέμα ημερών φαίνεται ότι είναι η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ για τις βιομηχανίες,  ή μάλλον η υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης από τον υφυπουργό ...
ΔΕΣΦΑ
Έληξε ο συναγερμός που τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, σε συνέχεια του συμβάντος που προκλήθηκε στον αγωγό φυσικού αερίου της Βουλγαρίας ...

motori.gr