Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Target model
Πρόβα τζενεράλε για τη λειτουργία της αγοράς χονδρικής
Τετάρτη, 29/07/2020

Σε πλήρη ετοιμότητα για τη λειτουργία του Dry Run, της δοκιμής συνεχούς προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων της Αγοράς Εξισορρόπησης, ενός νέου μηχανισμού της χονδρικής αγοράς ηλεκτρισμού στο πλαίσιο του Target Model, βρίσκεται ο  ΑΔΜΗΕ.

Η άσκηση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα και αφορά στις δοκιμές προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας όλων των συστημάτων των Αγορών μεταξύ ΑΔΜΗΕ, Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ Α.Ε.), του Φορέα Εκκαθάρισης EnexClear, δηλαδή τη θυγατρική του ΕΧΕ που είναι επιφορτισμένη με την εκκαθάριση των συναλλαγών και τις πληρωμές, καθώς  και των  Συμμετεχόντων στις  Αγορές.

Πρόκειται δηλαδή για μία  πρόβα τζενεράλε, μία πλήρη προσομείωση του πώς θα λειτουργεί η χονδρική αγορά ηλεκτρισμού όταν θα ισχύσει το Target Model, μόνον που οι τιμές θα είναι εικονικές, δεν θα παράγουν δηλαδή οικονομικό αποτέλεσμα για τους συμμετέχοντες.

Το Τarget Model, που έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία στις 17 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει τέσσερις αγορές, την Προημερήσια, την Ενδοημερήσια, την Προθεσμιακή και την Αγορά Εξισορρόπησης. Φορέας λειτουργίας για τις τρεις πρώτες αγορές είναι το Χρηματιστήριο Ενέργειας και για την τέταρτη αγορά ο ΑΔΜΗΕ.

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν ήδη τεστάρονται, όχι μόνον ως προς τη λειτουργία τους αυτή καθ’εαυτή αλλά και ως προς την επικοινωνία μεταξύ τους, ενώ σχετικά ενημερωτικά σεμινάρια έχουν γίνει και στους συμμετέχοντες.

Κατά τη διάρκεια του dry run  η πλατφόρμα θα λειτουργήσει με εικονικές τιμές, δεν θα υπάρχει δηλαδή οικονομικό αποτέλεσμα για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι παράλληλα θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τις εργασίες τους στο υφιστάμενο σύστημα αγοράς. Από τα μέσα του μήνα και πιο συγκεκριμένα μετά τις 11 Αυγούστου θα μπει πιο ενεργά και το EnexClear για την εκκαθάριση των συναλλαγών, διαδικασία που θα διεξάγεται σε εβδομαδιαία βάση.

Η βασική πλατφόρμα του ΑΔΜΗΕ για την Αγορά Εξισορρόπησης έχει υλοποιηθεί με τη General Electric, ενώ για τη λειτουργία του όλου μηχανισμού έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά επιμέρους συστήματα, που διασφαλίζουν τόσο το Energy Management System όσο και το Μarkets Management System (Συστημα Διαχείρισης Ενέργειας και Σύστημα Διαχείρισης Αγορών).

Τα προβλήματα που είχαν καθυστερήσει τη διαδικασία  με τη General Electric, τα οποία είχαν επιδεινωθεί λόγω του κορονοϊού και της αδυναμίας για επιτόπιες τεχνικές παρεμβάσεις εξ αιτίας του lockdown και των περιορισμών στις μετακινήσεις έχουν ξεπεραστεί.

Ας σημειωθεί ότι το χρονοδιάγραμμα της όλης διαδικασίας προσδιορίζεται με  υπουργική απόφαση της 10ης Ιουλίου 2020, σύμφωνα με την οποία το  πρόγραμμα των δοκιμών των επιμέρους σταδίων ολοκλήρωσης περιλαμβάνει: 1. Υποβολή εντολών των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στους αντίστοιχους Κανονισμούς των Αγορών 2. Επίλυση των Αγορών 3. Προσομοίωση εκκαθάρισης των Αγορών, παραγωγή και δημοσίευση αποτελεσμάτων 4. Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των ΕΧΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Φορέα Εκκαθάρισης και Συμμετεχόντων των Αγορών (β) Καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη διεξαγωγής δοκιμής συνεχούς προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων των Αγορών (dry run), η 3η Αυγούστου 2020. (γ) Καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης (Go- Live), η 17η Σεπτεμβρίου 2020.

Για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του σταδίου δοκιμών προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας οι φορείς πρέπει να έχουν υποβάλει στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ τις σχετικές αναφορές ολοκλήρωσης έως τις 26 Ιουλίου 2020, ενώ η τελική αναφορά  με τη  δήλωση τεχνικής ετοιμότητας έχει προθεσμία ως τις  30 Ιουλίου 2020.

Η τελική αναφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον την εκτέλεση του συνόλου των ενεργειών του προγράμματος δοκιμών. Επίσης όλοι οι φορείς που συμμετέχουν πρέπει να υποβάλουν στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ, εντός του χρονικού διαστήματος 31η Αυγούστου έως 4η Σεπτεμβρίου 2020, τελική έκθεση τεχνικής και συμβατικής ετοιμότητας.

Για την διαπίστωση της έναρξης λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης, οι ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΕΧΕ Α.Ε. θα υποβάλουν στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ:

  • 1. Προκαταρτική αναφορά μέχρι και την 12η Αυγούστου 2020, η οποία θα συμπεριλαμβάνει αξιολόγηση της προόδου επιτυχούς ολοκλήρωσης πλήρους κύκλου δοκιμών εκάστης των ανωτέρω Αγορών, κατόπιν εκτέλεσης του συνόλου των ενεργειών του προγράμματος δοκιμών.
  • 2. Τελική αναφορά – δήλωση τεχνικής ετοιμότητας μέχρι και την 11η Σεπτεμβρίου 2020, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον την εκτέλεση του συνόλου των ενεργειών του προγράμματος δοκιμών και θα προσδιορίζει ημερομηνία έναρξης λειτουργίας (Go – Live) των Αγορών.
Συναφείς αναρτήσεις
Στην τροποποίηση των κανόνων εξισορρόπησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορούν στη λειτουργία της ευρωπαϊκής πλατφόρμας PICASSO, στην οποία ...
Nέα προθεσμία ως τις 14 Αυγούστου για την αναθεώρηση στης απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) σχετικά με ...
Τη διακοπή του πρότζεκτ για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου- Ισραήλ, του Great Sea Interconnector αν η Κύπρος δεν ...
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε απόγευμα ομόφωνα χθες το απόγευμα να μην κάνει αποδεκτό το αίτημα του ...
Στις 430 GWh έφθασαν οι περικοπές της παραγωγής των ΑΠΕ το πρώτο πεντάμηνο του 2024, ποσότητα αυξημένη κατά 88,6% ...
Ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει το έργο Great Sea Interconnector (GSI) αποτελεί η ...
Από περικοπές στην ηλεκτροδότηση ως και την πλήρη διακοπή της κυκλικά ανά περιοχή, καθώς και  περικοπές στην παραγωγή ηλεκτρισμού ...
Την ανάγκη οι Διαχειριστές της Ευρώπης να σχεδιάσουν από κοινού οριζόντιους και κάθετους διαδρόμους μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε πανευρωπαϊκό ...
Yψηλότερο συντελεστή απόδοσης (WACC), δηλαδή μεγαλύτερο ρυθμιζόμενο έσοδο για το ελληνικό τμήμα του Great Sea Interconnector, της ηλεκτρικής  διασύνδεση ...
 
 
Ολοκληρώθηκε το έργο των εγκαταστάσεων του Σταθμού Αποθήκευσης και Αεριοποίησης LNG που ανέπτυξε ο ΔΕΣΦΑ για την προμήθεια της περιοχής της Κεντρικής και ...
Στην τροποποίηση των κανόνων εξισορρόπησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορούν στη λειτουργία της ευρωπαϊκής πλατφόρμας PICASSO, στην οποία πρόκειται να  ενταχθεί  ο ...
Στα 600 ευρώ/MWh θα φθάσει σήμερα στις 8-9 το βράδυ, η ανώτατη οριακή τιμή ηλεκτρισμού στη χονδρική αγορά,  μία τιμή που θυμίζει έντονα ...
Διευκρινίσεις για τον επανυπολογισμό των κρατικών ενισχύσεων που έλαβαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2022 - Δεκεμβρίου 2023 έδωσε ο Υπουργός ...
Η διελκυνστίδα μεταξύ της ελληνικής και της κυπριακής πλευράς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας (Κρήτη)- Κύπρου, Great Sea Interconnector, συνεχίστηκε χθές με την επίσημη ...
Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σήμερα, οι τιμές στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμου θυμίζουν τα επίπεδα της ενεργειακής κρίσης, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουν ...
Αυξητική τάση καταγράφεται στην εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2024. Το σημείο εισόδου ...
Ο «Εικονικός Τόπος για τον Καταναλωτή» είναι τμήμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΡΑΑΕΥ κατά τα τελευταία έτη, μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων και ...
Ενα νέο κεφάλαιο για τα ΡΡΑ, τις μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας άνοιξε η γερμανική εταιρία ΡΝΑ, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή ...
Σε μία ατέρμονη διελκυνστίδα μεταξύ του ΔΑΠΕΕΠ και των προμηθευτών ηλεκτρισμού κοντεύει να εξελιχθεί η υπόθεση της είσπραξης  του οφειλόμενου ΕΤΜΕΑΡ από εταιρίες ...
  Ρυθμιστικό κενό που αφήνει ακάλυπτους τους προμηθευτές ηλεκτρισμού, επιφέροντας οικονομική ζημία στους παρόχους διαπιστώνει στην πρόσφατη υπουργική απόφαση για το net billing, ο ...
Έμφαση στην ιταλική αγορά, με εξαγορά τοπικής εταιρίας προμήθειας ηλεκτρισμού και ενδεχομένως και θερμικής μονάδας παράλληλα με τα φωτοβολταϊκά που αναπτύσσει, καθώς και ...