Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Target model
Πρόβα τζενεράλε για τη λειτουργία της αγοράς χονδρικής
Τετάρτη, 29/07/2020

Σε πλήρη ετοιμότητα για τη λειτουργία του Dry Run, της δοκιμής συνεχούς προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων της Αγοράς Εξισορρόπησης, ενός νέου μηχανισμού της χονδρικής αγοράς ηλεκτρισμού στο πλαίσιο του Target Model, βρίσκεται ο  ΑΔΜΗΕ.

Η άσκηση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα και αφορά στις δοκιμές προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας όλων των συστημάτων των Αγορών μεταξύ ΑΔΜΗΕ, Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ Α.Ε.), του Φορέα Εκκαθάρισης EnexClear, δηλαδή τη θυγατρική του ΕΧΕ που είναι επιφορτισμένη με την εκκαθάριση των συναλλαγών και τις πληρωμές, καθώς  και των  Συμμετεχόντων στις  Αγορές.

Πρόκειται δηλαδή για μία  πρόβα τζενεράλε, μία πλήρη προσομείωση του πώς θα λειτουργεί η χονδρική αγορά ηλεκτρισμού όταν θα ισχύσει το Target Model, μόνον που οι τιμές θα είναι εικονικές, δεν θα παράγουν δηλαδή οικονομικό αποτέλεσμα για τους συμμετέχοντες.

Το Τarget Model, που έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία στις 17 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει τέσσερις αγορές, την Προημερήσια, την Ενδοημερήσια, την Προθεσμιακή και την Αγορά Εξισορρόπησης. Φορέας λειτουργίας για τις τρεις πρώτες αγορές είναι το Χρηματιστήριο Ενέργειας και για την τέταρτη αγορά ο ΑΔΜΗΕ.

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν ήδη τεστάρονται, όχι μόνον ως προς τη λειτουργία τους αυτή καθ’εαυτή αλλά και ως προς την επικοινωνία μεταξύ τους, ενώ σχετικά ενημερωτικά σεμινάρια έχουν γίνει και στους συμμετέχοντες.

Κατά τη διάρκεια του dry run  η πλατφόρμα θα λειτουργήσει με εικονικές τιμές, δεν θα υπάρχει δηλαδή οικονομικό αποτέλεσμα για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι παράλληλα θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τις εργασίες τους στο υφιστάμενο σύστημα αγοράς. Από τα μέσα του μήνα και πιο συγκεκριμένα μετά τις 11 Αυγούστου θα μπει πιο ενεργά και το EnexClear για την εκκαθάριση των συναλλαγών, διαδικασία που θα διεξάγεται σε εβδομαδιαία βάση.

Η βασική πλατφόρμα του ΑΔΜΗΕ για την Αγορά Εξισορρόπησης έχει υλοποιηθεί με τη General Electric, ενώ για τη λειτουργία του όλου μηχανισμού έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά επιμέρους συστήματα, που διασφαλίζουν τόσο το Energy Management System όσο και το Μarkets Management System (Συστημα Διαχείρισης Ενέργειας και Σύστημα Διαχείρισης Αγορών).

Τα προβλήματα που είχαν καθυστερήσει τη διαδικασία  με τη General Electric, τα οποία είχαν επιδεινωθεί λόγω του κορονοϊού και της αδυναμίας για επιτόπιες τεχνικές παρεμβάσεις εξ αιτίας του lockdown και των περιορισμών στις μετακινήσεις έχουν ξεπεραστεί.

Ας σημειωθεί ότι το χρονοδιάγραμμα της όλης διαδικασίας προσδιορίζεται με  υπουργική απόφαση της 10ης Ιουλίου 2020, σύμφωνα με την οποία το  πρόγραμμα των δοκιμών των επιμέρους σταδίων ολοκλήρωσης περιλαμβάνει: 1. Υποβολή εντολών των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στους αντίστοιχους Κανονισμούς των Αγορών 2. Επίλυση των Αγορών 3. Προσομοίωση εκκαθάρισης των Αγορών, παραγωγή και δημοσίευση αποτελεσμάτων 4. Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των ΕΧΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Φορέα Εκκαθάρισης και Συμμετεχόντων των Αγορών (β) Καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη διεξαγωγής δοκιμής συνεχούς προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων των Αγορών (dry run), η 3η Αυγούστου 2020. (γ) Καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης (Go- Live), η 17η Σεπτεμβρίου 2020.

Για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του σταδίου δοκιμών προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας οι φορείς πρέπει να έχουν υποβάλει στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ τις σχετικές αναφορές ολοκλήρωσης έως τις 26 Ιουλίου 2020, ενώ η τελική αναφορά  με τη  δήλωση τεχνικής ετοιμότητας έχει προθεσμία ως τις  30 Ιουλίου 2020.

Η τελική αναφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον την εκτέλεση του συνόλου των ενεργειών του προγράμματος δοκιμών. Επίσης όλοι οι φορείς που συμμετέχουν πρέπει να υποβάλουν στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ, εντός του χρονικού διαστήματος 31η Αυγούστου έως 4η Σεπτεμβρίου 2020, τελική έκθεση τεχνικής και συμβατικής ετοιμότητας.

Για την διαπίστωση της έναρξης λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης, οι ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΕΧΕ Α.Ε. θα υποβάλουν στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ:

  • 1. Προκαταρτική αναφορά μέχρι και την 12η Αυγούστου 2020, η οποία θα συμπεριλαμβάνει αξιολόγηση της προόδου επιτυχούς ολοκλήρωσης πλήρους κύκλου δοκιμών εκάστης των ανωτέρω Αγορών, κατόπιν εκτέλεσης του συνόλου των ενεργειών του προγράμματος δοκιμών.
  • 2. Τελική αναφορά – δήλωση τεχνικής ετοιμότητας μέχρι και την 11η Σεπτεμβρίου 2020, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον την εκτέλεση του συνόλου των ενεργειών του προγράμματος δοκιμών και θα προσδιορίζει ημερομηνία έναρξης λειτουργίας (Go – Live) των Αγορών.
Συναφείς αναρτήσεις
Μόνον με περικοπές το σύστημα της Κρήτης μπορεί να «σηκώσει» έργα ΑΠΕ
Μόνον με περικοπές το σύστημα της Κρήτης μπορεί να «σηκώσει» έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2.100-2.200 MW, όπως αναφέρει ο ...
Tις προτάσεις του για τις ώρες της ημέρας στις οποίες καταγράφονται οι αιχμές της ζήτησης με τις υψηλότερες τιμές ...
Επτά νέα έργα στον τομέα των διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων προγραμματίζει ο ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2023-2032. Πρόκειται είτε για ...
Τα επίσημα εγκαίνια της ηλεκτρικής διασύνδεσης Σκιάθου-Εύβοιας πραγματοποίησε ο ΑΔΜΗΕ την Δευτέρα 29 Αυγούστου, στον υπερσύγχρονο Υποσταθμό Υψηλής Τάσης ...
Εκδήλωση ενδιαφέροντος ως 28/9
Ο ΑΔΜΗΕ προχωρά σήμερα στη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Invitation to submit an Expression of Interest – "EoI”) ...
Μετοχικό μερίδιο στον Euroasia Interconnector, την εταιρία που θα αναπτύξει και θα εκμεταλλεύεται την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου-Ισραήλ, διεκδικεί ο ...
"Ηλεκτρίστηκε στην ώρα του"
Τέθηκε σε λειτουργία από τη Δευτέρα 11 Ιουλίου η ηλεκτρική διασύνδεση της Σκιάθου με την Εύβοια, γεγονός που, σύμφωνα ...
Ολομέτωπη επίθεση εξαπέλυσε ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς
Στις συνέπειες της απόφασης της ΡΑΕ σχετικά με τη σταθμισμένη μέση απόδοση κεφαλαίων (WACC) στο επενδυτικό του πρόγραμμα και ...
Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου
Τη χρηματοδότηση των αρχικών μελετών κόστους-οφέλους για τη νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου από τον νεοσύστατο χρηματοδοτικό μηχανισμό REPowerEU της ...

Για τις επιπτώσεις από τις υψηλές τιμές φυσικού αερίου
O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ενόψει του Έκτακτου Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της 30ής Σεπτεμβρίου, απέστειλε επιστολή στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής ...
Το σενάριο της δολιοφθοράς
Τρεις υποθαλάσσιες γραμμές του συστήματος αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream στον πυθμένα της Βαλτικής Θάλασσας υπέστησαν «άνευ προηγουμένου» ζημιές μέσα σε μία μέρα, ...
Εντολή για εντατικοποίηση των ελέγχων από τις Δασικές Υπηρεσίες για φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά των καυσόξυλων εξέδωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς. Λόγω ...
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ρυθμιστικός Φορέας Ενέργειας αποφάσισε να αυξήσει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά ...
Κόντρα στην ΕΕ
Η Ουγγαρία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη ρωσική ενέργεια, δήλωσε ότι αντιτίθεται σθεναρά στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ρωσική ...
Τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας
Tη δεύτερη ακριβότερη τιμή ηλεκτρισμού χονδρικής στην Ευρώπη παρουσιάζει για σήμερα η ελληνική αγορά, παρότι σε γενικό επίπεδο οι εγχώριες τιμές έχουν υποχωρήσει ...
Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας
Tον στόχο για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 15% φαίνεται πως έχουν πετύχει ήδη οι Ελληνες καταναλωτές, αφού οι υψηλές τιμές και οι σχετικά ...
Κώστας Σκρέκας - Ενέργεια
Kαι δεύτερη επιστολή προς την Κομισιόν, με πρόταση αυτή τη φορά για τη δημιουργία ενός Ταμείου Αντιστάθμισης Κινδύνου με σκοπό την αντιμετώπιση μελλοντικών ...
Aπό 1,75 σε 1,30
Σε μείωση-ανάσα για τους οδηγούς οχημάτων (ιδιώτες και επαγγελματίες) που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο κίνησης προχωρά από την Τρίτη 4 Οκτωβρίου η ΔΕΠΑ Εμπορίας, ...
Σε ελεύθερη πτώση Τέρνα Ενεργειακή και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Χωρίς φρένο υποχωρούν οι μετοχές του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Τέρνα Ενεργειακή. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημειώνει πτώση 4,45% και βρίσκεται στα 8,38 ευρώ συμπληρώνοντας 8 ...
Eπιστολή για το ζήτημα θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Eπιστολή για το ζήτημα του πλαφόν στο φυσικό αέριο προωθούν Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο, Πολωνία για να αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από το ...
Ανησυχίες για ύφεση
Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν για δεύτερη μέρα τη Δευτέρα, λόγω των φόβων για χαμηλότερη ζήτηση καυσίμων από την αναμενόμενη παγκόσμια ύφεση που ...