Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Target model
Πρόβα τζενεράλε για τη λειτουργία της αγοράς χονδρικής
Τετάρτη, 29/07/2020

Σε πλήρη ετοιμότητα για τη λειτουργία του Dry Run, της δοκιμής συνεχούς προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων της Αγοράς Εξισορρόπησης, ενός νέου μηχανισμού της χονδρικής αγοράς ηλεκτρισμού στο πλαίσιο του Target Model, βρίσκεται ο  ΑΔΜΗΕ.

Η άσκηση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα και αφορά στις δοκιμές προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας όλων των συστημάτων των Αγορών μεταξύ ΑΔΜΗΕ, Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ Α.Ε.), του Φορέα Εκκαθάρισης EnexClear, δηλαδή τη θυγατρική του ΕΧΕ που είναι επιφορτισμένη με την εκκαθάριση των συναλλαγών και τις πληρωμές, καθώς  και των  Συμμετεχόντων στις  Αγορές.

Πρόκειται δηλαδή για μία  πρόβα τζενεράλε, μία πλήρη προσομείωση του πώς θα λειτουργεί η χονδρική αγορά ηλεκτρισμού όταν θα ισχύσει το Target Model, μόνον που οι τιμές θα είναι εικονικές, δεν θα παράγουν δηλαδή οικονομικό αποτέλεσμα για τους συμμετέχοντες.

Το Τarget Model, που έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία στις 17 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει τέσσερις αγορές, την Προημερήσια, την Ενδοημερήσια, την Προθεσμιακή και την Αγορά Εξισορρόπησης. Φορέας λειτουργίας για τις τρεις πρώτες αγορές είναι το Χρηματιστήριο Ενέργειας και για την τέταρτη αγορά ο ΑΔΜΗΕ.

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν ήδη τεστάρονται, όχι μόνον ως προς τη λειτουργία τους αυτή καθ’εαυτή αλλά και ως προς την επικοινωνία μεταξύ τους, ενώ σχετικά ενημερωτικά σεμινάρια έχουν γίνει και στους συμμετέχοντες.

Κατά τη διάρκεια του dry run  η πλατφόρμα θα λειτουργήσει με εικονικές τιμές, δεν θα υπάρχει δηλαδή οικονομικό αποτέλεσμα για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι παράλληλα θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τις εργασίες τους στο υφιστάμενο σύστημα αγοράς. Από τα μέσα του μήνα και πιο συγκεκριμένα μετά τις 11 Αυγούστου θα μπει πιο ενεργά και το EnexClear για την εκκαθάριση των συναλλαγών, διαδικασία που θα διεξάγεται σε εβδομαδιαία βάση.

Η βασική πλατφόρμα του ΑΔΜΗΕ για την Αγορά Εξισορρόπησης έχει υλοποιηθεί με τη General Electric, ενώ για τη λειτουργία του όλου μηχανισμού έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά επιμέρους συστήματα, που διασφαλίζουν τόσο το Energy Management System όσο και το Μarkets Management System (Συστημα Διαχείρισης Ενέργειας και Σύστημα Διαχείρισης Αγορών).

Τα προβλήματα που είχαν καθυστερήσει τη διαδικασία  με τη General Electric, τα οποία είχαν επιδεινωθεί λόγω του κορονοϊού και της αδυναμίας για επιτόπιες τεχνικές παρεμβάσεις εξ αιτίας του lockdown και των περιορισμών στις μετακινήσεις έχουν ξεπεραστεί.

Ας σημειωθεί ότι το χρονοδιάγραμμα της όλης διαδικασίας προσδιορίζεται με  υπουργική απόφαση της 10ης Ιουλίου 2020, σύμφωνα με την οποία το  πρόγραμμα των δοκιμών των επιμέρους σταδίων ολοκλήρωσης περιλαμβάνει: 1. Υποβολή εντολών των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στους αντίστοιχους Κανονισμούς των Αγορών 2. Επίλυση των Αγορών 3. Προσομοίωση εκκαθάρισης των Αγορών, παραγωγή και δημοσίευση αποτελεσμάτων 4. Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των ΕΧΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Φορέα Εκκαθάρισης και Συμμετεχόντων των Αγορών (β) Καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη διεξαγωγής δοκιμής συνεχούς προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων των Αγορών (dry run), η 3η Αυγούστου 2020. (γ) Καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης (Go- Live), η 17η Σεπτεμβρίου 2020.

Για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του σταδίου δοκιμών προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας οι φορείς πρέπει να έχουν υποβάλει στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ τις σχετικές αναφορές ολοκλήρωσης έως τις 26 Ιουλίου 2020, ενώ η τελική αναφορά  με τη  δήλωση τεχνικής ετοιμότητας έχει προθεσμία ως τις  30 Ιουλίου 2020.

Η τελική αναφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον την εκτέλεση του συνόλου των ενεργειών του προγράμματος δοκιμών. Επίσης όλοι οι φορείς που συμμετέχουν πρέπει να υποβάλουν στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ, εντός του χρονικού διαστήματος 31η Αυγούστου έως 4η Σεπτεμβρίου 2020, τελική έκθεση τεχνικής και συμβατικής ετοιμότητας.

Για την διαπίστωση της έναρξης λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης, οι ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΕΧΕ Α.Ε. θα υποβάλουν στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ:

  • 1. Προκαταρτική αναφορά μέχρι και την 12η Αυγούστου 2020, η οποία θα συμπεριλαμβάνει αξιολόγηση της προόδου επιτυχούς ολοκλήρωσης πλήρους κύκλου δοκιμών εκάστης των ανωτέρω Αγορών, κατόπιν εκτέλεσης του συνόλου των ενεργειών του προγράμματος δοκιμών.
  • 2. Τελική αναφορά – δήλωση τεχνικής ετοιμότητας μέχρι και την 11η Σεπτεμβρίου 2020, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον την εκτέλεση του συνόλου των ενεργειών του προγράμματος δοκιμών και θα προσδιορίζει ημερομηνία έναρξης λειτουργίας (Go – Live) των Αγορών.
Συναφείς αναρτήσεις
Προκήρυξη διαγωνισμού για τη συμμετοχή επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «Αριάδνη»
Στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για τη συμμετοχή ιδιώτη επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «Αριάδνη», της 100% θυγατρικής του ...
ΑΔΜΗΕ
Eπισπεύεδεται η κατασκευή της δεύτερης γραμμής διασύνδεσης των ηλεκτρικών συστημάτων Ελλάδος - Βουλγαρία, καθώς ο ΑΔΜΗΕ αναμένεται να δημοσιεύσει ...
ΑΔΜΗΕ
Εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να προκηρυχθούν από τον ΑΔΜΗΕ οι διαγωνισμοί για το τελευταίο σκέλος της διασύνδεσης των Κυκλάδων ...
Αγορά Εξισορρόπησης
Oι ιδιωτικές εταιρίες ηλεκτροπαραγωγής διαφωνούν με τις αλλαγές που προωθεί ο ΑΔΜΗΕ για τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης και ...
ΑΔΜΗΕ
Στον όμιλο ΟΤΕ και τη ΝΟΚΙΑ ανέθεσε ο ΑΔΜΗΕ το έργο του εκσυγχρονισμού των τηλεπικοινωνιακών υποδομών για την κάλυψη ...
Στα 79,5 εκατ. ευρώ το τίμημα
Oλοκλήρωσε o AΔΜΗΕ την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το καλωδιακό τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Σαντορίνης-Νάξου. Προσωρινός ανάδοχος για το έργο με αρχικό ...
Συνεχείς οι συσκέψεις
Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους καταναλωτές ότι σήμερα, 6 Αυγούστου 2021, αναμένεται να πραγματοποιηθούν μετά από σχετική εντολή του ΑΔΜΗΕ εκ ...
ΑΔΜΗΕ-Πυρκαγιές
Σε ετοιμότητα για εκ περιτροπής διακοπές της ηλεκτροδότησης στην Αττική τέθηκε από νωρίς χθες το απογευμα ο ΔΕΔΔΗΕ εξ ...
Εκτός λειτουργίας δύο κρίσιμα κυκλώματα στο ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοινώνει ότι η πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή βόρεια του Κρυονερίου ...
Παρέχεται από το Investing.com

Διαθέτει, λέει, ήδη ικανά κεφάλαια
Σε ανακοίνωση του ο όμιλος υποστηρίζει πως, "με αφορμή φημολογία που θέλει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να μελετά το ενδεχόμενο υλοποίησης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ...
Στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ …από την πίσω πόρτα προχωρεί η κυβέρνηση, καθώς το δημόσιο δεν θα συμμετάσχει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που ανακοίνωσε ...
Για το 49%
Η ΔΕΗ ενημερώνει ότι σε συνέχεια της από 10.9.2021 ανακοίνωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης στη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε την ανάδειξη της ...
Βόμβα
Αναλυτικά η ανακοίνωση:  Remaining Time-0:00 Fullscreen Mute Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε (ΔΕΗ) ανακοινώνει την πρόθεσή της να αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ...
Αλλά και κερδοφόρο αποτέλεσμα
Αυξημένα  κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων  (EBITDA) παρουσίασε η  ΔΕΗ στο πρώτο εξάμηνο του έτους και σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε €471,5 εκατ. το α’ εξάμηνο ...
ΕΔΑ Αττικής
Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου της ΕΔΑ Αττικής στην Περιφέρεια Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού € ...
Φυσικό Αέριο
Επίσκεψη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιήσουν την επόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 1η ...
HENGAS
Με εξαιρετικά ταχείς ρυθμούς προχωρά η κατασκευή του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην πόλη της Μεγαλόπολης. Η HENGAS πιστή στις δεσμεύσεις που ανέλαβε ...
Ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής του ρεύματος
Tην κάθετη αντίθεσή τους στις προτάσεις της ΡΑΕ για την επιβολή πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής του ρεύματος, την κατάργηση του παγίου ...
Μεγάλη Βρετανία
Στα ύψη έχουν εκτοξευτεί οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος στη Βρετανία, όπου ήδη 5 εταιρίες προμήθειας έβαλαν λουκέτο, βιομηχανίες κλείνουν και η κυβέρνηση της ...
Αγορά επόμενης μέρας
Nέα εντυπωσιακή άνοδο, της τάξης του 18,8% παρουσίασε η μέση χονδρική τιμή ηλεκτρισμού την περασμένη εβδομάδα, σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη, με ...
Προκήρυξη διαγωνισμού για τη συμμετοχή επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «Αριάδνη»
Στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για τη συμμετοχή ιδιώτη επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «Αριάδνη», της 100% θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ που υλοποιεί την ...