Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Στην τελική ευθεία η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ
Δευτέρα, 03/08/2020

Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι διαδικασίες για τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ (μίας χρέωσης υπέρ των ΑΠΕ) στη βιομηχανία, με την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης που υπέγραψε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς για να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του  ΔΑΠΕΕΠ όπου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής στο μητρώο δικαιούχων μειωμένης χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ.

Ας σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση για το Μητρώο εκκρεμούσε από τον Σεπτέμβριο του 2019

Η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ για τη βιομηχανία θα ισχύσει αναδρομικά  από την 1η Ιανουαρίου του 2019  και προβλέπει  ότι οι μονάδες που δικαιούνται έκπτωση θα πληρώνουν το 15%, ή τουλάχιστον το 20% του συντελεστή ΕΤΜΕΑΡ για την ποσότητα ηλεκτρισμού που καταναλώνουν, εφόσον η ετήσια κατανάλωσή τους υπερβαίνει ένα όριο μεταξύ των 250-500 MWh.

Οι δικαιούχοι θα ανανεώνουν στην πλατφόρμα τα στοιχεία κατανάλωση τους κάθε έτος αλλά ειδικά για έτη 2019 και 2020 η υπαγωγή στο καθεστώς μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ θα γίνει από κοινού για δυο έτη με βάση τα ιστορικά στοιχεία της τριετίας 2016-2019.

Ο ΔΑΠΕΕΠ έχει ήδη δημιουργήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα και τώρα θα πρέπει την ενεργοποιήσει, προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλουν αιτήσεις υπαγωγής σε μειωμένη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ.

Εντός 30 ημερών από την έκδοση της απόφασης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 30 Ιουλίου,  ο  ΔΑΠΕΕΠ πρέπει να ενεργοποιήσει την πλατφόρμα, δηλαδή το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δικαιούχων Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ,  το οποίο θα ανανεώνεται κάθε χρόνο, προκειμένου να είναι  πάντα ενημερωμένο για το σύνολο των δικαιούχων.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος δημιουργεί τη μερίδα δικαιούχου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο με βάση το ΑΦΜ του. Τα στοιχεία του δικαιούχου θα πρέπει να ενημερώνονται ώστε αυτή να ανταποκρίνεται σε κάθε αλλαγή που διενεργήθηκε μετά την υποβολή της αρχικής αίτησης.

Η υποβολή στοιχείων στην πλατφόρμα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του Δυνητικού Δικαιούχου, ενώ η πρόσβαση σε αυτή γίνεται με τους κωδικούς τους TAXISNet  και τα στοιχεία που δηλώνονται υπόκεινται σε διασταύρωση.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η κατάταξη της κατανάλωσης των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας των δυνητικών δικαιούχων στις κατηγορίες της Απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ γίνεται με βάση τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Τα στοιχεία των δικαιούχων θα ανανεώνονται κάθε έτος, αρχής γενομένης από το 2021 και έως το 2027 με την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Σημειώνεται ότι για κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονται μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ ανά κλίμακα συνολικής ετήσιας κατανάλωσης της παροχής.

Αναλυτικά:

α. για της παροχές με κατανάλωση στην κατηγορία Β.4 επιβάλλεται ενιαία η Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ για όλη την κατανάλωση της παροχής.

β. για τις παροχές με καταναλώσεις στις κατηγορίες Α.1, Β.1, Β.2 και Β.3

ορίζονται δύο διαστήματα ετήσιας κατανάλωσης:

i. διάστημα: 0-250MWh στο οποίο επιβάλλεται η Χρέωση Βάσης ΕΤΜΕΑΡ και

ii. διάστημα: >250MWh στο οποίο επιβάλλεται Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ ανάλογα με τις κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται οι καταναλώσεις της παροχής.

γ. για τις παροχές που περιλαμβάνουν καταναλώσεις στις κατηγορίες Α.2, Α3 και Α.

i. διάστημα 0-250MWh στο οποίο επιβάλλεται η ΧΒ και

ii. διακριτά διαστήματα, όπου για κάθε Μέγιστη Ετήσια Χρέωση ανά κατηγορία, καθορίζεται και ένα όριο ετήσιας κατανάλωσης σε MWh, εντός του οποίου επιβάλλεται διακριτή Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ.

iii. Σε κάθε περίπτωση δεν δύναται η μοναδιαία χρέωση ΕΤΜΕΑΡ της παροχής να είναι μικρότερη από την ελάχιστη χρέωση δηλαδή τα 0,3€/MWh .

Ειδικά για έτη 2019 και 2020 η υπαγωγή σε καθεστώς μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ θα γίνει από κοινού για δυο έτη με βάση τα ιστορικά στοιχεία της τριετίας 2016-2019. Τα αποτελέσματα θα ισχύσουν για τα έτη 2019 και 2020 που σημαίνει ότι το ΕΤΜΕΑΡ θα μειωθεί αναδρομικά.

Το χρονοδιάγραμμα της υπαγωγής για τα 2019 και 2020 έχει ως εξής:

α. 45 ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της απόφασης, ο ΔΑΠΕΕΠ ανοίγει την πλατφόρμα και για χρονικό διάστημα 45 ημερών, προκειμένου να δημιουργηθούν οι μερίδες των δικαιούχων και να υποβληθούν αιτήσεις με στοιχεία καταναλώσεων για την τριετία 2016-2018.

β. Εντός 45 ημερών μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, ο ΔΑΠΕΕΠ εκδίδει τις οριστικές Αποφάσεις Υπαγωγής σε Μειωμένες Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019 και 2020.

γ. 30 μέρες μετά την έκδοση των Αποφάσεων Υπαγωγής σε Μειωμένες Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ των ετών 2019 και 2020, ο ΔΑΠΕΕΠ κοινοποιεί συγκεντρωτικά τα αντίστοιχα αποτελέσματα στους αρμόδιους διαχειριστές, προκειμένου να διενεργήσουν την αναδρομική εκκαθάριση για τα έτη 2019 και 2020.

Στην πράξη δηλαδή η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ για τις βομηχανίες δεν θα πρέπει να αναμένεται πριν τα τέλη του έτους.

Το χρονοδιάγραμμα της υπαγωγής για τα 2019 και 2020 έχει ως εξής:

α. 45 ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της απόφασης η οποία δημοσιέυθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 30 Ιουλίου, ο ΔΑΠΕΕΠ ανοίγει την πλατφόρμα και για χρονικό διάστημα 45 ημερών, προκειμένου να δημιουργηθούν οι μερίδες των δικαιούχων και να υποβληθούν αιτήσεις με στοιχεία καταναλώσεων για την τριετία 2016-2018.

β. Εντός 45 ημερών μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, ο ΔΑΠΕΕΠ εκδίδει τις οριστικές Αποφάσεις Υπαγωγής σε Μειωμένες Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019 και 2020.

γ. 30 μέρες μετά την έκδοση των Αποφάσεων Υπαγωγής σε Μειωμένες Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ των ετών 2019 και 2020, ο ΔΑΠΕΕΠ κοινοποιεί συγκεντρωτικά τα αντίστοιχα αποτελέσματα στους αρμόδιους διαχειριστές, προκειμένου να διενεργήσουν την αναδρομική εκκαθάριση για τα έτη 2019 και 2020.

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Κόστος ρύπων
Nέο μηχανισμό αντιστάθμισης του κόστους ρύπων για τις βιομηχανίες θα πρέπει να κοινοποιήσει σύντομα το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας στη ...
Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ
Στα 224,4 εκατ. ευρώ αναμένεται να φθάσει στο τέλος του χρόνου το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, με το ...
KYA
Σημαντική μείωση του διοικητικού βάρους για την Ελληνική Βιομηχανία, με το 25% των μεταποιητικών δραστηριοτήτων να μη χρειάζεται πλέον ...
Υπουργείο Οικονομίας
Υπό την προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη συνεδρίασε σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, η Διυπουργική Επιτροπή ...
ΕΤΜΕΑΡ
Θέμα ημερών φαίνεται ότι είναι η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ για τις βιομηχανίες,  ή μάλλον η υπογραφή της σχετικής υπουργικής ...
Χρηματιστήριο Ενέργειας
Συνεχίστηκε και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό η μείωση της ζήτησης ηλεκτρισμού τον Ιούνιο, αντανακλώντας τη μεγάλη πτώση της τουριστικής ...
ΣΕΒ
Τη σημασία της βιομηχανίας στο ελληνικό παραγωγικό πρότυπο τονίζει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο του δελτίο για την οικονομία.  Οπως αναφέρει ...
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Tη νέα της επένδυση, ύψους 150 εκατ. ευρώ που αυξάνει σημαντικά το δυναμικό παραγωγή και παράλληλα βελτιώνει το περιβαλλοντικό ...
Ενεργοβόρος βιομηχανία
Aνησυχία ότι δεν θα προλάβει να γίνει εντός του Ιουλίου δημοπρασία για την “διακοψιμότητα” εκφράζουν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, καθώς ...
Papastratos

Τεύχος 21

Χατζηδάκης
Σε πέντε μεγάλα διακρατικά ενεργειακά έργα (τους αγωγούς φυσικού αερίου TAP, IGB και τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, το FSRUΑλεξανδρούπολης και την αναβάθμιση του υφιστάμενου αγωγού πετρελαίου ...
Διαγωνισμοί ΡΑΕ για τις ΑΠΕ
Σοβαρά προβλήματα στους διαγωνισμούς της ΡΑΕ  κατά την περίοδο 2018-20 για νέα έργα ΑΠΕ, που θέτουν ερωτήματα ακόμα και περί παραβίασης των κανόνων ...
AΔΜΗΕ
Βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης εξασφάλισε ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για το επενδυτικό του πρόγραμμα με την υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 400 ...
Aνοικτή πρόσκληση προς τη ΡΑΕ, να καλέσει σε συζήτηση τους δυο Διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, δηλαδή τον  ΑΔΜΗΕ και ...
Ένα νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας θέτει σε εφαρμογή η Κομισιόν. Πρόκειται για μηχανισμό, ο ...
Protergia
45% έκπτωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και 35% στους λογαριασμούς φυσικού αερίου, προσφέρει, για 2 ολόκληρα χρόνια, η Protergia στους πελάτες που θα ...
Νορβηγία
Στη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα επενδύει η Νορβηγία για να μειώσει τις εκπομπές ρύπων,  να πετύχει τους  στόχους της συμφωνίας του ...
Αγορά ηλεκτρισμού
Σε επιφυλακή παραμένουν οι παίκτες στην αγορά ηλεκτρισμού, εν όψει τόσο των μέτρων που θα λάβει το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας για τη μείωση ...
ΔΕΠΑ Εμπορίας
Στις 23 Δεκεμβρίου αναμένεται να κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ προς τους υποψηφίους, ...
Elpedison
Δυνατότητα λειτουργίας και με υδρογόνο εξετάζεται  για τη νέα μονάδα φυσικού αερίου της Elpedison,  στη Θεσσαλονίκη, όπως ανέφεραν έγκυρες πηγές. Η εταιρία έχει ...
Xατζηδάκης
“Η σημερινή τελετή για την υπογραφή του Καταστατικού του EastMed Gas Forum (Φόρουμ Αερίου Νοτιοανατολικής Μεσογείου-EMGF) δεν είναι απλώς το τέλος μιας εντατικής ...
Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα
Βολές για την αποτελεσματικότητα πολλών Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού,  στο  βαθμό που προβλέπει τη χρήση ...

motori.gr