Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τράπεζα Πειραιώς
Αύξηση 1% στα καθαρά έσοδα από τόκους
Τρίτη, 04/08/2020

Ενθαρρυντικές χαρακτήρισε η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς τις πρώτες ενδείξεις όσον αφορά την κουλτούρα, αλλά και τη δυνατότητα πληρωμής από την πλευρά των πελατών που προκύπτουν από τα μορατόρια ύψους 1 δισ. ευρώ, των οποίων η ισχύς έληξε.

«Το 80% των συγκεκριμένων πελατών εξυπηρέτησε κανονικά το δάνειό του μετά την λήξη της αναστολής, γεγονός που αποτελεί μια πρώτη θετική ένδειξη», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα τριμήνου. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η ζήτηση για ένταξη στα προγράμματα αναστολής πληρωμής δόσεων έχει μειωθεί, εξέλιξη που επίσης κρίνεται επί του παρόντος θετική.

«Η ζήτηση για αναστολή δόσεων έχει μειωθεί και δεν περιμένουμε να αυξηθεί. Παραμένει βέβαια σε συγκεκριμένα κομμάτια του δανειακού χαρτοφυλακίου τα οποία δέχονται σοβαρό πλήγμα ωστόσο δεν διαχέεται σε ολόκληρο το δανειακό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας», πρόσθεσε.

Αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας. «Το πρόγραμμα-γέφυρα θα στηρίξει σημαντικά τους συνεπείς δανειολήπτες. Από το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας θα μπορούσαν να ενταχθούν δάνεια από 1,1 έως 1,4 δισ. ευρώ. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο όπως έδειξε η πρώτη ημέρα, καθώς υποβλήθηκαν 4.000 αιτήσεις, εκ των οποίων το 99% είναι επιλέξιμοι», είπε ο Χρ. Μεγάλου

3,2 δισ. ευρώ σε νέα δάνεια

Η τράπεζα στο τέλος Ιουλίου είχε χορηγήσει μέσω των διαφόρων προγραμμάτων αλλά και με ίδιους πόρους δάνεια ύψους 3,2 δισ. ευρώ με στόχο οι χορηγήσεις να ανέλθουν το 2020 τα 5 δισ. ευρώ.

Τιτλοποιήσεις

Η τράπεζα προχωρά με εντατικό ρυθμό τα δύο πακέτα τιτλοποιήσεων αθροιστικού ύψους 7 δισ. ευρώ και σύμφωνα με την διοίκηση στόχος είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Το πρώτο πακέτο με την ονομασία Phoenix αφορά 58.000 στεγαστικά δάνεια ύψους 2 δισ. ευρώ, 22.000 πελατών με μέση αξία δανείου τις 90.000 ευρώ. Το 67% αυτών είναι καταγγελμένα.

Το δεύτερο πακέτο ύψους 5 δισ. ευρώ – με την ονομασία Vega – αφορά σε 1 δισ. ευρώ στεγαστικά και 4 δισ. ευρώ εμπορικά. Πρόκειται για 53.000 δάνεια που αντιστοιχούν σε 18.000 πελάτες.

Σε ό,τι αφορά το χαρτοφυλάκιο των 600 εκατ ευρώ με δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις (Iris) κατατέθηκαν ήδη οι δεσμευτικές προσφορές ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η πώληση άλλων 200 εκατ. ευρώ (δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις) στο πλαίσιο του πακέτου Trinity.

Ευκαιρία

Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι οι προκλήσεις είναι πρωτοφανείς ωστόσο βασικός στόχος της τράπεζας Πειραιώς παραμένει η μείωση του ρίσκου μέσω του περιορισμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η ενίσχυση της κερδοφορίας.

«Το 2020 θα διαχειριστούμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις, προκειμένου το 2021 να πετύχουμε μια ισχυρή ανάπτυξη», τόνισε και ανέφερε ότι «η τράπεζα Πειραιώς θα έχει ρόλο κλειδί στην διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης με στόχο την χρηματοδότηση της οικονομίας». Ειδικά, για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης επεσήμανε ότι «αποτελούν μια ευκαιρία για ισχυρή ανάκαμψη αλλά και για την υλοποίηση δομικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ελληνικής οικονομίας».

Κλάδοι

Με βάση τα στελέχη της τράπεζας Πειραιώς στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο σε καθεστώς αναστολής βρίσκονται δάνεια ύψους 1,5 δισ. ευρώ, από τη συνολική έκθεση της τράπεζας ύψους 2 δισ. ευρώ, που προέρχονται από τους εξής τέσσερις κλάδους: φιλοξενία, μεταφορές-logistics, εμπόριο και βιομηχανία.

Επίσης, δάνεια ύψους 5,2 δισ. ευρώ από τους ίδιους κλάδους εκτιμάται ότι δυνητικά θα μπορούσαν να επηρεασθούν αρνητικά.

Αποτελέσματα

Το προ φόρων αποτέλεσμα της Τράπεζας Πειραιώς το 2ο 3μηνο 2020 διαμορφώθηκε σε κέρδος €125 εκατ. έναντι ζημίας €340 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 σύμφωνα με την λογιστική κατάσταση που δημοσιοποιήθηκε. Σε αυτά περιλαμβάνονται προβλέψεις €324 εκατ. που αποτυπώνουν τις επιπτώσεις του Covid-19. Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €82 εκατ. το 2ο 3μηνο 2020 σε σύγκριση με €19 εκατ. το 2ο 3μηνο 2019 και ζημία €232 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Στα οικονομικά αποτελέσματα καταγράφεται:

Καθαρά έσοδα από τόκους €727 εκατ., +1% σε ετήσια βάση

Καθαρά έσοδα από προμήθειες €151 εκατ., +3% σε ετήσια βάση

Λειτουργικά έξοδα μειωμένα κατά 10% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση, στα €428εκατ.

Αποτέλεσμα προ προβλέψεων και φόρων στα €470 εκατ., +17% σε ετήσια βάση

Αυξημένες προβλέψεις στα €670 εκατ., με €341 εκατ. σχετιζόμενες με το Covid-19, ενσωματώνοντας τις εκτιμήσεις για το νέο μακροοικονομικό περιβάλλον στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας

Κέρδη προ φόρων εξαιρουμένων των επιπτώσεων του Covid-19 στα €126 εκατ. το 6μηνο 2020 έναντι €57 εκατ. την ίδια περίοδο πέρυσι.

Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,0%, δείκτης CET-1 στο 14,0%

Ισχυρός δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 169%, δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο 83%

Η οργανική μείωση των ΜΕΑ συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση €1,1δισ. από την αρχή του έτους

Δεσμευτική προσφορά για €0,6δισ. χαρτοφυλάκιο ΜΕΑ άνευ εξασφαλίσεων (Iris)

Χρήστος Μεγάλου: Σε ικανοποιητικό επίπεδο η ποιότητα ενεργητικού

«Στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, αντιμετωπίσαμε αυτό που ελπίζουμε να ήταν η κορύφωση της πανδημικής κρίσης, όσο και τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, ενώ τον Ιούνιο επιταχύνθηκε η επανεκκίνηση των περισσότερων από τους τομείς της οικονομίας. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνεχίσαμε να δίνουμε τη μέγιστη έμφαση στην ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών μας», δηλώνει ο CEO της τράπεζας.

«Η Τράπεζα Πειραιώς  παρείχε στήριξη στους πελάτες της, χορηγώντας νέα δάνεια ύψους €3,5δισ. από την αρχή του έτους, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση πιστώσεων. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στο «Εγγυοδοτικό Ταμείο για το Covid-19», στοχεύοντας στην ενίσχυση μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, παρέχοντας δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους €1 δισ., καθώς και στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ», παρέχοντας χρηματοδότηση ύψους €0,4 δισ. Επιπλέον, η Τράπεζα έχει προετοιμαστεί για το νέο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία. Δάνεια ενήμερων πελατών ύψους €4 δισ. έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναστολής καταβολής οφειλών. Η ζήτηση για αναστολή καταβολής οφειλών σταδιακά περιορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη και τις εναλλακτικές δυνατότητες που διατίθενται μέσω των κρατικών προγραμμάτων στήριξης.

H ποιότητα του ενεργητικού διατηρήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο, χάρις στα προληπτικά μέτρα που ελήφθησαν. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του έτους, μειώσαμε το απόθεμα ΜΕΑ κατά €0,8 δισ. Επιπλέον, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για το μη οργανικό τμήμα της στρατηγικής μας για τη μείωση των ΜΕΑ. Αναφορικά με την τιτλοποίηση των στεγαστικών ΜΕΑ Phoenix (€2 δισ.), η προκαταρκτική αξιολόγηση από οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης έχει ολοκληρωθεί, επιβεβαιώνοντας το ύψος των senior ομολογιών, ενώ στη συναλλαγή Vega ύψους €5δισ., το απαιτούμενο επιχειρηματικό σχέδιο και το στάδιο της προκαταρκτικής πιστοληπτικής αξιολόγησης βρίσκονται σε εξέλιξη. Επιπλέον, στο τέλος Ιουλίου λάβαμε δεσμευτική προσφορά για το χωρίς εξασφαλίσεις χαρτοφυλάκιο ΜΕΑ Iris, ύψους €0,6δισ.

Η κεφαλαιακή μας θέση βελτιώθηκε το 2ο τρίμηνο του 2020. Στα τέλη Ιουνίου 2020, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 16,0% με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων για την επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9, έναντι 15,1% τον Μάρτιο του 2020, με τον δείκτη CET1 στο 14,0% έναντι 13,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

H Τράπεζα σημείωσε ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα κατά το 1ο εξάμηνο 2020. Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά +1% και + 3% αντίστοιχα, ενώ το λειτουργικό κόστος μειώθηκε περαιτέρω κατά 10% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση. Τα αποτελέσματα προ προβλέψεων και φόρων ανήλθαν στα €470 εκατ., κατά 17% υψηλότερα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι προβλέψεις αυξήθηκαν στα €670 εκατ., με €341 εκατ. από αυτές να σχετίζονται με το Covid-19. Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιογόνα κατά €215 εκατ. έχοντας ενσωματώσει την επίπτωση της πανδημίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ εξαιρουμένων των επιπτώσεων ανήλθαν σε κέρδη προ φόρων €126 εκατ.

Συνεχίζουμε επιμελώς το σχέδιο μετασχηματισμού της Τράπεζας, με στόχο αυτό να έχει οριστικοποιηθεί πλήρως μέχρι το τέλος του έτους. Στρατηγική μας στόχευση παραμένει μια αποτελεσματική, με υγιή στοιχεία ενεργητικού, κερδοφόρα τράπεζα, προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων και της ελληνικής οικονομίας, και είμαστε δεσμευμένοι σε αυτήν».

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
ΤΧΣ
Απορρίπτει την πρόταση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς το ΤΧΣ Σε απάντηση ερωτημάτων από επενδυτές, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει ...
Χρηματιστήριο
Επιστροφή για τον γενικό δείκτη στα επίπεδα του περασμένου Μαϊου και για τις μετοχές σε πολυετή ή ιστορικά χαμηλά. ...
Τράπεζα Πειραιώς
Περίοδος κρίσιμων αποφάσεων που αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στον Νοέμβριο ξεκινά για το τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η αρχή γίνεται ...
AΔΜΗΕ
Τη στήριξή τους στην ανάπτυξη του ελληνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, μέσω του επενδυτικού προγράμματος που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, αποδεικνύουν ...
Τράπεζα Πειραιώς
Η Tράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (AΠΕ) του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενέταξε ...
Πειραιώς
Συνολικά 98.622 αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου ποσού €10,2 δισ. υποβλήθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του ΥΠΑΝ (ΠΣΚΕ) για δανειοδότηση ...
Χρηματιστήριο
Σε μία πτωτική μέρα για τις αγορές και το Χ.Α. δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Ο γενικός δείκτης ...
Xρηματιστήριο
Έντονη μεταβλητότητα και διακυμάνσεις για την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά την Τετάρτη. Παρά το γεγονός ότι η Wall Street ξεκίνησε ανοδικά και τα ...
Wood
Η Wood επανέλαβε την προτίμησή της για τις μετοχές της Eurobank και της Εθνικής, για τις οποίες συστήνει αγορά ...

 

Τεύχος 23

Alpha Bank
Η παρατηρούμενη συγκράτηση των συνολικών καταναλωτικών δαπανών, σε συνδυασμό με το περιβάλλον αβεβαιότητας και τη δημοσιονομική πολιτική στήριξης του διαθεσίμου εισοδήματος οδήγησαν σε ...
Alpha Bank
Σε συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας με την Assicurazioni Generali (“Generali”) εισέρχεται η Αlpha Bank, για τη διάθεση μέσω του Δικτύου της προϊόντων γενικών ασφαλίσεων και ...
YΠΟΙΚ
Υπεγράφη η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία αποκαθίσταται σταδιακά το θέμα της καταβολής της αποζημίωσης των πρώην εργαζομένων σε πιστωτικά ιδρύματα ...
Koμισιόν
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα στρατηγική για την πρόληψη της μελλοντικής συσσώρευσης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αποτέλεσμα ...
Εθνική
Ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα για το γ’ τρίμηνο του 2020 κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα,  αντανακλώντας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, την ανάκαμψη των οργανικών ...
Εurobank
Καθαρά κέρδη  €348 εκατ. το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020 έναντι €161 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019 ανακοίνωσε η Eurobank, καταγράφοντας ενίσχυση οργανικών κερδών προ προβλέψεων ...
SSM
Αρνήθηκε στην Πειραιώς, όπως ήταν αναμενόμενο, ο SSM την πληρωμή του κουπονιού των CoCos με μετρητά. Σύμφωνα με πληροφορίες θα μεσολαβήσει ένα διάστημα ...
HSBC
Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα όσον αφορά τα assets, η HSBC ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων ύψους 3,07 δισ. δολαρίων το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Ηταν 36% ...
ΤΧΣ
Απορρίπτει την πρόταση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς το ΤΧΣ Σε απάντηση ερωτημάτων από επενδυτές, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι, ...
Τράπεζα Πειραιώς
Περίοδος κρίσιμων αποφάσεων που αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στον Νοέμβριο ξεκινά για το τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η αρχή γίνεται σήμερα με την προγραμματισμένη ...
Tράπεζα της Ελλάδος
Με σαφώς ηπιότερους ρυθμούς κινήθηκε η πιστωτική επέκταση τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ την ίδια στιγμή περιορίστηκε και ...
Στουρνάρας
Ο κορονοϊός αφήνει βαρύ αποτύπωμα και επιπτώσεις στην παγκόσμια, στην ευρωπαϊκή, άρα και στην ελληνική, οικονομία και κοινωνία, ενώ όσο δεν υπάρχουν εμβόλια ...

motori.gr