Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνικά Πετρέλαια
Διατήρηση υψηλής παραγωγής και θετικών λειτουργικών αποτελεσμάτων
Σημαντική επίπτωση στην αγορά πετρελαιοειδών λόγω COVID 19
Πέμπτη, 27/08/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Β’ Τριμήνου 2020, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €63 εκατ. για το τρίμηνο και στα €191 εκατ. για το Α’ Εξάμηνο.

Οι τελευταίοι μήνες χαρακτηρίστηκαν από τη σημαντική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας παγκοσμίως, ενώ τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 επέφεραν και την αντίστοιχη μείωση στη ζήτηση για καύσιμα. Η κρίση επηρέασε ιδιαίτερα το κλάδο αερομεταφορών, με τη μείωση της αεροπορικής δραστηριότητας στο Β’ Τρίμηνο να φτάνει το 81%, ενώ στην Ελλάδα, οι τουριστικές αφίξεις για το Α’ Εξάμηνο ήταν μειωμένες κατά 77%. Η σημαντική πτώση στη διεθνή ζήτηση προϊόντων, σε συνδυασμό με τη συμφωνία για περιορισμό της παραγωγής αργού (ΟPEC ++) με αποτέλεσμα την αύξηση στις τιμές των αργών, οδήγησε σε υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης στα χαμηλότερα επίπεδα ιστορικά.

Σημαντική πρόκληση που αντιμετώπισαν πολλά διυλιστήρια στη περιοχή, ήταν η αδιάλειπτη λειτουργία των διυλιστηρίων μέσα σε ένα περιβάλλον σημαντικών προκλήσεων και η έλλειψη αποθηκευτικών χώρων για τα προϊόντα.  Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, ο Όμιλος διατήρησε υψηλά επίπεδα λειτουργίας, με την παραγωγή των διυλιστηρίων να ανέρχεται σε 3,7 εκατ. τόνους (αντίστοιχα με το 2019), αξιοποιώντας τους μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους στα διυλιστήρια του, ενώ ταυτόχρονα, προβαίνοντας σε εμπορικές συναλλαγές και χρηματοοικονομικά παράγωγα, απέφυγε υπερβολική έκθεση σε κίνδυνο απώλειας λόγω τιμών και αξιοποίησε τη δομή της αγοράς (contango market structure) για να διασφαλίσει βελτίωση των αποτελεσμάτων από διεθνείς συναλλαγές.

Αναφορικά με τα Δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΑ Αποτελέσματα, η σταδιακή ανάκαμψη των τιμών αργού και προϊόντων από τα χαμηλά επίπεδα που είχαν διαμορφωθεί στις αρχές του Β’ Τριμήνου, οδήγησε σε κέρδη από αποτίμηση αποθεμάτων ύψους €26 εκατ., μειώνοντας μερικώς τη σημαντική απώλεια που κατέγραψε το Α’ τρίμηνο και διαμορφώνοντας τα Δημοσιευμένα Κέρδη EBITDA στα €76 εκατ.

Ισχυρός ισολογισμός, μειωμένο χρηματοοικονομικό κόστος

Ο Όμιλος συνεχίζει την πολιτική διαχείρισης ισολογισμού για μεγιστοποίηση ρευστότητας και επάρκεια χρηματοδότησης.  Σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις για την αναχρηματοδότηση των πιστωτικών γραμμών που λήγουν στους επόμενους μήνες, με σκοπό την βελτίωση του προφίλ ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου.

Το χρηματοοικονομικό κόστος διατηρείται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, σημειώνοντας μείωση 15% σε σχέση με πέρυσι. Ο Καθαρός Δανεισμός στο Β’ Τρίμηνο διαμορφώθηκε στα €1,8 δισ., με τον Συντελεστή Μόχλευσης στο 48%, σημειώνοντας βελτίωση συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

«Οι συνθήκες κατά τη διάρκεια του B’ Τριμήνου ήταν πρωτόγνωρες, με επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα και ιδιαίτερα στην αγορά πετρελαιοειδών, καθώς ο περιορισμός των μετακινήσεων και η πτώση στην αεροπορική κίνηση οδήγησαν σε σημαντικά μειωμένη ζήτηση.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι προσπάθειές μας εστιάστηκαν κυρίως στη διαχείριση αυτής της κρίσης και στη προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου στη νέα πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα είναι θετικά, καθώς διατηρήσαμε υψηλά επίπεδα ασφαλούς λειτουργίας και πετύχαμε ομαλό εφοδιασμό σε όλες τις αγορές μας, αξιοποιώντας παράλληλα και τις εμπορικές ευκαιρίες που εμφανίστηκαν με ουσιαστική συνεισφορά.

Ταυτόχρονα όμως, προωθήσαμε και στρατηγικές κινήσεις, με πρόοδο στο έργο ΑΠΕ στην Κοζάνη, έναρξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού στον Όμιλο, αλλά και λανσάρισμα νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας στα δίκτυα πρατηρίων.

Κύριοι στόχοι μας για τους επόμενους μήνες, είναι η πετυχημένη υλοποίηση του προγράμματος συντήρησης του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου, καθώς και η επιτάχυνση της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου».

Β) Στρατηγική και κυριότερες εξελίξεις στη διάρκεια του Β’ τριμήνου:

Η σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού από τα μέσα στου Β’ Τριμήνου τόσο στη χώρα μας, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, οδήγησαν σε ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και της κατανάλωσης καυσίμων, που εξακολουθεί όμως να υπολείπεται της αντίστοιχης περσινής περιόδου, κυρίως σε κλάδους όπως ο τουρισμός, οι αερομεταφορές και η ακτοπλοΐα. Ο Όμιλος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με κύριο γνώμονα την υγεία και ασφάλεια προσωπικού και συνεργατών στις εγκαταστάσεις του, ιδιαίτερα εν όψει του προγράμματος συντήρησης του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου και προσαρμόζει, αντίστοιχα, τον τρόπο λειτουργίας του.

Επενδύσεις €130 εκατ. στο Διυλιστήριο Ασπροπύργου

Στις 28 Αυγούστου ξεκινά το εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης στο Διυλιστήριο Ασπροπύργου, με τη σταδιακή προσωρινή παύση λειτουργίας των βασικών μονάδων. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 9 βδομάδες, δυο επιπλέον από το προβλεπόμενο, ώστε να περιλάβει επιπλέον μέτρα ασφάλειας για αποφυγή κρουσμάτων covid-19. Το πρόγραμμα, συνολικού κόστους €130 εκατ., είναι το μεγαλύτερο αντίστοιχο έργο στην ιστορία του Ομίλου. Εκτός από εργασίες συντήρησης σε όλες τις μονάδες, περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους €60 εκατ., με έργα που θα ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος και αφορούν, κυρίως, στον τομέα ασφάλειας και περιβάλλοντος, με αναμενόμενη περαιτέρω μείωση εκπομπών μικροσωματιδίων (PMs) του διυλιστηρίου κατά 50%.

Στην τελική ευθεία η δημιουργία του μεγαλύτερου Φ/Β Πάρκου στη Κοζάνη

Σε ό,τι αφορά την ουσιαστική διείσδυση στις ΑΠΕ με την υλοποίηση του μεγάλου Φ/Β έργου 204MW στην Κοζάνη, για το οποίο αναμένεται κλείσιμο της συναλλαγής το Γ’ Τρίμηνο 2020, έχει ήδη οριστικοποιηθεί η βέλτιστη τεχνική λύση, ενώ αναμένεται να εξασφαλιστεί και η χρηματοδότηση εντός του έτους.

Προχωρά κανονικά η διαγωνιστική διαδικασία για την ΔΕΠΑ

Επιπλέον, σε ότι αφορά τις διαδικασίες πώλησης των εταιρειών της ΔΕΠΑ που συμμετέχει η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες due diligence (συλλογή και ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών από τις εταιρίες που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία).

Προστιθέμενη αξία στον Όμιλο από την εκκίνηση του προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Τέλος, ξεκίνησε επίσημα το πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού, με συνολικά εκτιμώμενα ετήσια οφέλη σε επίπεδο EBITDA άνω των €50 εκατ,, εντός τριετίας.

Γ) Διεθνής και εγχώρια αγορά καυσίμων:

Σημαντική υποχώρηση περιθωρίων διύλισης και ανάκαμψη τιμών αργού

Οι διεθνείς τιμές αργού διαμορφώθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2003, με τις τιμές Brent στα $30/bbl κατά μέσο όρο - υποχωρώντας και κάτω από τα $20/bbl κατά τη διάρκεια του Απριλίου - έχοντας σημειώσει πτώση $45/bbl από τις αρχές του έτους. Πάντως, από τον Μάιο καταγράφουν σταδιακή ανάκαμψη, σε συνέχεια της συμφωνίας των κύριων χωρών παραγωγών πετρελαίου παγκοσμίως.

Τα περιθώρια του ντίζελ και της βενζίνης, που αποτελούν τα βασικά προϊόντα των διυλιστηρίων του Ομίλου,  υποχώρησαν σε πολυετή χαμηλά, λόγω κατάρρευσης της ζήτησης ιδιαίτερα στο πρώτο μισό του Β’ Τριμήνου, αλλά και των υψηλών αποθεμάτων παγκοσμίως. Σε συνδυασμό με την ενίσχυση των τιμών Urals σε επίπεδα υψηλότερα έναντι των αντίστοιχων του Brent, τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης οδηγήθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα ιστορικά. Συγκεκριμένα, τα περιθώρια για διυλιστήρια τύπου FCC κυμάνθηκαν στα $0,5/bbl, ενώ τα περιθώρια Hydrocracking στα $0,1/bbl.

Η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα τόσο με το προηγούμενο τρίμηνο, όσο και με το αντίστοιχο περσινό, στο 1,10 κατά μέσο όρο για το Β’ τρίμηνο.

Μείωση ζήτησης στην εγχώρια αγορά καυσίμων

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, στους 1,6 εκατ. ΜΤ, καθώς ο πενταπλασιασμός των συνολικών όγκων πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης, λόγω περιορισμών στις μετακινήσεις και χαμηλών τιμών, αντιστάθμισε τη μεγάλη μείωση ύψους 24% της κατανάλωσης καυσίμων κίνησης. Η αδασμολόγητη αγορά κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη μείωση (-58%), λόγω κατάρρευσης της ζήτησης αεροπορικών καυσίμων (-94%) και μείωσης στα ναυτιλιακά καύσιμα άνω του 40%.

Δ) Κυριότερα στοιχεία για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ

  • Το Β’ Τρίμηνο 2020, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα €40 εκατ..
  • Η παραγωγή διαμορφώθηκε στους 3,7 εκατ. τόνους, σε επίπεδα αντίστοιχα με πέρυσι, επιτρέποντας τη χρήση των αποθηκευτικών χώρων για συναλλαγές contango, ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 3,6 εκατ. τόνους (-12%).
  • Η απόδοση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, ενώ και το μίγμα πρώτων υλών ήταν σημαντικά διαφοροποιημένο, λόγω και του μοντέλου λειτουργίας ΙΜΟ του διυλιστηρίου Ασπροπύργου.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

  • Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα €16 εκατ. (-43%) στο Β’ Τρίμηνο 2020, κυρίως λόγω των αδύναμων διεθνών περιθωρίων πολυπροπυλενίου.

ΕΜΠΟΡΙΑ

  • Στην Εγχώρια Εμπορία, η κατάρρευση της αγοράς αδασμολόγητων καυσίμων και η μείωση ζήτησης στην εγχώρια αγορά, λόγω μέτρων περιορισμού μετακινήσεων, οδήγησαν σε σημαντική υποχώρηση τους όγκους πωλήσεων και την κερδοφορία, με τα Συγκρίσιμο EBITDA Β’ Τριμήνου στα €-1 εκατ.
  • Στη Διεθνή Εμπορία, αντίστοιχα, καταγράφηκε μείωση όγκων και συνεισφοράς, με τα Συγκρίσιμα EBITDA Β’ Τριμήνου στα €10 εκατ. (-30%).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

  • Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου για το Β’ Τρίμηνο 2020 (εξαιρουμένης της επίπτωσης της υπόθεσης διαιτησίας με BOTAS), ανήλθε στο €1 εκατ..
  • Το EBITDA της Elpedison για το Β’ Τρίμηνο 2020 διαμορφώθηκε στα €11 εκατ., σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με πέρυσι, λόγω αυξημένης παραγωγής.
Συναφείς αναρτήσεις
ΔΕΗ
Kέρδη παρουσίασε η ΔΕΗ το πρώτο εξάμηνο, παρά την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία λόγω της πανδημίας και τα μειωμένα έσοδα, ...
Κωστής Χατζηδάκης
Την απόλυτη ικανοποίηση του για την πορεία της ΔΕΗ, εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, σχολάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της ...
Alpha Bank
Κέρδη μετά από φόρους ύψους 86,6 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Alpha Bank για το α' εξάμηνο του έτους.  Εν τω ...
ETE
Τα κέρδη μετά από φόρους της ΕΤΕ το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε €465 εκατ., ενισχυμένα κατά 90% σε ετήσια βάση, ...
OTE
Έσοδα μειωμένα κατά 3%, στα 918 εκατ. ευρώ, λόγω της επίδρασης της πανδημάις σε ορισμένες γραμμές εσόδων, ανακοίνωσε για ...
Ελληνικά Πετρέλαια
Tα ΕΛΠΕ δεν πρόκειται να επενδύσουν σε νέα διυλιστήρια. Θα επενδύσουν όμως σε πράσινες δραστηριότητες, στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στα βιοκαύσιμα, ...
Revoil - 1ο τρίμηνο
Οι πωλήσεις της Εταιρίας ανήλθαν στα € 169,11 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020 από € 187,03 εκατ. το τρίμηνο ...
Ανδρέας Σιάμισιης
Στην ηλεκτροκίνηση περνούν και τα Ελληνικά Πετρέλαια, τα οποία ήδη σχεδιάζουν  ειδική επιχειρησιακή ομάδα, που θα λειτουργήσει σύντομα, προκειμένου ...
ΟΤΕ
Αύξηση εσόδων κατά 3,6% κατέγραψε ο όμιλος ΟΤΕ στο α' τρίμηνο του 2020, χάρη στις θετικές επιδόσεις στην Ελλάδα ...

Τεύχος 22

ΟΠΑΠ
Η «Τράπεζα Eurobank A.E.», η «ALPHA BANK Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού ...
Καζίνο Πάρνηθας
Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών της μεγαλύτερης τουριστικής επένδυσης στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας. Μετά την έγκριση του Ειδικού ...
Σαράντης
Συνεχίζει την πορεία του ο Όμιλος Σαράντη κατά το εννεάμηνο του 2020 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ικανότητά του να ...
Κοντομέρκος (Mohegan)
Ομάδα περίπου 60 στελεχών, αρχιτέκτονες και μελετητές, δουλεύουν ήδη για το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο (Integrated Resort and Casino – IRC) στο ...
Mytilineos
Ο Τομέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας ("RSD") της MYTILINEOS ανακοινώνει ότι η κατασκευή της μονάδας ηλιακής ενέργειας ισχύος 300MW ...
ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος
Ο καταλυτικός ρόλος του φυσικού αερίου στην ανάπτυξη του βιομηχανικού κλάδου, τέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης μεταξύ του Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος ...
Public-MediaMarkt
Έπειτα από 6 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο τιμόνι της Public και προσφάτως της Public-MediaMarkt (PMM), ο CEO, κ. Χρήστος Καλογεράκης, αποφάσισε να αποχωρήσει ...
Schneider Electric
Η Schneider Electric πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, συνεργάζεται επιτυχώς με την ΚΑΥΚΑΣ, την κορυφαία σε πωλήσεις ελληνική εταιρεία ...
Γραμμή 4 Μετρό της Αθήνας
Η κοινοπραξία με επικεφαλής την Άβαξ (Άβαξ, Ghella, Alstom Transport) έχει καταθέσει την καλύτερη οικονομική προσφορά στο πλαίσιο του μειοδοτικού διαγωνισμού της Αττικό Μετρό ...
Allergan Aesthetics
Τέσσερις σημαντικές διακρίσεις κατέκτησε η Allergan Aesthetics, μία εταιρεία της AbbVie, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στην απονομή των βραβείων Medical Beauty Awards 2020, ...
Unipharma
Δυναμικό «ψηφιακό» παρών θα δώσουν οι Uni-pharma και InterMed, φαρμακοβιομηχανίες του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, το τριήμερο 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2020, ...
BEST IN PHARMACY AWARDS 2020
Επτά συνολικά διακρίσεις Gold, Silver, Platinum, μεταξύ των οποίων και την κορυφαία διάκριση «Pharmacy Company of the Year», κατέκτησε ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων ...

motori.gr