Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Alpha Bank
Κέρδη μετά από φόρους 86,6 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο
Πέμπτη, 27/08/2020

Κέρδη μετά από φόρους ύψους 86,6 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Alpha Bank για το α' εξάμηνο του έτους. 

Εν τω μεταξύ, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην ελληνική αγορά, ύψους Ευρώ 10,81 δισ., με στόχο τη σημαντική μείωση του Δείκτη Καθυστερήσεων της Τράπεζας στην Ελλάδα κατά τουλάχιστον 60%, στο 13% του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου. 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε:

"Εν μέσω αυτής της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, ο Όμιλος της Alpha Bank κινητοποίησε το Δίκτυο Καταστημάτων και υπηρεσιών, με στόχο την στήριξη των Πελάτων μας. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε στην Ελλάδα σε αναστολές πληρωμών εξυπηρετούμενων δανειακών υποχρεώσεων ύψους Ευρώ 4,7 δισ., καθώς και στη χορήγηση νέων χρηματοδοτήσεων άνω των Ευρώ 3,5 δισ. σε ενήμερους Πελάτες μας από την αρχή του έτους, αξιοποιώντας στο μέγιστο τα παρεχόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα με εγγύηση κρατικών φορέων. Με τον
Δείκτη Κεφαλαιακής μας Επάρκειας να ανέρχεται στο 18,3%, η ικανότητά μας να χρηματοδοτούμε την οικονομία συνιστά σαφή απόδειξη της οικονομικής μας ευρωστίας και της δυνατότητάς να αξιοποιούμε την υψηλή ρευστότητά μας προς όφελος της Κοινωνίας σε αυτούς τους γεμάτους προκλήσεις καιρούς.

Η δέσμευσή μας στο Στρατηγικό Σχέδιο που ανακοινώσαμε τον Νοέμβριο του 2019 επιβεβαιώθηκε με την επιτυχή επανεκκίνηση, τον Ιούνιο, του Project Galaxy, της μεγαλύτερης τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα, ύψους Ευρώ 10,8 δισ. Με την εντατική προετοιμασία μας, που συνεχίστηκε αδιάλειπτα και κατά την περίοδο του lockdown, έχουμε ήδη επιτύχει τους ενδιάμεσους στόχους μας, δηλαδή την εξασφάλιση της αξιολόγησης για το μεγαλύτερο τμήμα του προς τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου, την κατάθεση αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων (HAPS) - "κλειδώνοντας" έτσι και το κόστος της συναλλαγής - και, βεβαίως, την προσέλκυση επενδυτών διεθνούς κύρους στο τελικό στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Είμαστε βέβαιοι ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων μας στην Ελλάδα θα μειωθεί στο 13%, και μάλιστα με μία απολύτως διαχειρίσιμη επίπτωση στους κεφαλαιακούς μας δείκτες μεταξύ 250 με 280 μονάδων βάσης.

Ως προς τα λειτουργικά μας αποτελέσματα, επιμένουμε σε μία συντηρητική προσέγγιση, αναγνωρίζοντας πρόσθετες προβλέψεις ύψους Ευρώ 234 εκατ., λόγω του Covid-19, στο α’ εξάμηνο 2020. Η επίπτωση αυτή απορροφήθηκε από το ισχυρό Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ύψους Ευρώ 645,5 εκατ., καθώς έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στον επαναπροσδιορισμό της κατανομής των εσόδων μας, και συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τη λειτουργική μας αποτελεσματικότητα.

Το πλάνο μετασχηματισμού της Τράπεζάς μας προχωρά με αποφασιστικά βήματα υπό την καθοδήγηση της ανανεωμένης διοικητικής μας ομάδας. Ένας από τους κύριους τομείς που εστιάζουμε είναι η επιτάχυνση του ψηφιακού μας μετασχηματισμού, εξέλιξη που έχει ήδη τύχει θερμής ανταπόκρισης, καθώς το 90% των εγχρήματων συναλλαγών πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών δικτύων, την ίδια στιγμή που στους Πελάτες μας παρέχεται ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Εργαζομένους μας για την σκληρή δουλειά και την αφοσίωση κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου. Η διαχρονικά υψηλή απόδοσή μας και η ισχυρή χρηματοοικονομική μας θέση, μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε Μαζί την απαιτητική συγκυρία και να υπερβούμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.”

Κύριες Εξελίξεις

Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy, της μεγαλύτερης τιτλοποίησης στην Ελλάδα

* Σημαντικά ορόσημα του χρονοδιαγράμματος του Project Galaxy έχουν ήδη επιτευχθεί. H Τράπεζα έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής της τιτλοποίησης Galaxy στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων "Ηρακλής”, που αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας έως Ευρώ 3 δισ. για την ένταξη τιτλοποιήσεων συνολικής λογιστικής αξίας Ευρώ 7,6 δισ. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα ακολουθήσει η αίτηση και για την ένταξη των υπολοίπων χαρτοφυλακίων που απαρτίζουν το Project Galaxy, συνολικής λογιστικής αξίας Ευρώ 3,2 δισ.

* H Alpha Bank απέκτησε τον Ιούλιο του 2020, τον πλήρη μετοχικό έλεγχο της Cepal, της πρώτης ανεξάρτητης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα.

* H επίδραση της συναλλαγής Galaxy στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας οριστικοποιείται και αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 250-280 μονάδων βάσης.

* Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Δείκτης Καθυστερήσεων στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθεί σημαντικά και να ανέλθει στο 13%1, ενώ ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων θα μειωθεί στο 24%. Σε επίπεδο Ομίλου, οι παραπάνω Δείκτες αναμένεται να διαμορφωθούν σε 17% και 27%, αντίστοιχα.

Η Alpha Bank στηρίζει ενεργά τους Πελάτες της προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19

* Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα από την αρχή του έτους διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,5 δισ., παρέχοντας σημαντική στήριξη στην Ελληνική οικονομία.

* Τα μέτρα αναστολής καταβολής οφειλών εξυπηρετούμενων δανειακών υποχρεώσεων, τόσο Επιχειρήσεων όσο και Ιδιωτών στην Ελλάδα, ανήλθαν σε Ευρώ 4,7 δισ. το α’ εξάμηνο 2020.

* Ενεργή συμμετοχή της Alpha Bank στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα στήριξης των Επιχειρήσεων με την εγγύηση φορέων του Ελληνικού Δημοσίου ("State Guaranteed”), με εγκρίσεις δανείων ύψους Ευρώ 0,8 δισ. εκ των οποίων Ευρώ 0,2 δισ. έχουν ήδη εκταμιευτεί και με νέες χρηματοδοτήσεις μέσω του προγράμματος "ΤΕΠΙΧII" για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ύψους Ευρώ 0,2 δισ. (εκ των συνολικών εγκεκριμένων δανείων Ευρώ 0,4 δισ.). Με τις ήδη εγκεκριμένες πιστώσεις και την περαιτέρω χρήση των κρατικών προγραμμάτων στήριξης, οι εκταμιεύσεις δανείων που επιδοτούνται από τους κρατικούς φορείς αναμένεται να φτάσουν το α’ εξάμηνο 2020 περίπου τα Ευρώ 2 δισ.

* Οι εισροές καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά Ευρώ 1,4 δισ. το α’ εξάμηνο 2020 και Ευρώ 2,5 δισ. σε ετήσια βάση.

* Η πανδημία του Covid-19 επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με αποτέλεσμα οι νέοι συνδρομητές του ebanking να ανέρχονται σε 185.000 στο α’ εξάμηνο 2020, ενώ το ποσοστό των νέων συνδρομητών που απέκτησαν e-banking μέσω κινητής συσκευής (χωρίς επίσκεψη σε Κατάστημα) υπερδιπλασιάστηκε σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 52,4%.

Τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2020 επιδεικνύουν ισχυρή λειτουργική κερδοφορία

* Παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας του Covid-19, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε το α’ εξάμηνο 2020 κατά 7,9% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της κύριας λειτουργικής κερδοφορίας και της βελτίωσης της αποδοτικότητας. Το β’ τρίμηνο 2020, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 217,3 εκατ. έναντι Ευρώ 229,6 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.

* Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 645,5 εκατ. το α’ εξάμηνο 2020, αυξημένο κατά 8,7% σε ετήσια βάση ή κατά 3,3% ως ποσοστό των υπολοίπων δανείων, προσαρμοσμένο σε ετήσια βάση, επιτρέποντας την απορρόφηση των αυξημένων ζημιών απομείωσης το α’ εξάμηνο 2020.

* Το α΄ εξάμηνο 2020, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 568,1 εκατ. ή 2,9% επί του μέσου όρου δανείων, έναντι Ευρώ 488,5 εκατ. το προηγούμενο έτος, λόγω της αναγνώρισης επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης ύψους Ευρώ 234 εκατ., που σχετίζονται κυρίως με την επίπτωση της πανδημίας Covid19.

* Παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας του Covid-19, τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 86,6 εκατ. το α’ εξάμηνο 2020, έναντι Ευρώ 86,8 εκατ. την ίδια περίοδο το 2019. 

Κεφαλαιακή Eπάρκεια, Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου, Ρευστότητα

* Η Alpha Bank διατηρεί την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 18,3%, αυξημένος κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους Ευρώ 3,1 δισ. έναντι του ελάχιστα απαιτούμενου ποσοστού (OCR). Στο τέλος Ιουνίου 2020, τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 7,8 δισ.

* Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας με αύξηση των καταθέσεων κατά Ευρώ 0,5 δισ. το α’ εξάμηνο 2020. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 96% στο τέλος Ιουνίου 2020 έναντι 102% το προηγούμενο έτος, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 112,5%.

* Αύξηση της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ) σε Ευρώ 11,9 δισ., μειώνοντας σημαντικά το κόστος χρηματοδότησης.

* Παρά την προσωρινή διακοπή ρευστοποιήσεων και αποπληρωμών λόγω του Covid-19, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,1 δισ. το β’ τρίμηνο 2020. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Όμιλο σε ετήσια βάση μειώθηκαν κατά Ευρώ 3,5 δισ.

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Μυτιληναίος
Η MYTILINEOS Α.Ε. ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το Εννεάμηνο του 2020. o    O Κύκλος Εργασιών και το EBITDA ...
AΔΜΗΕ
Τη στήριξή τους στην ανάπτυξη του ελληνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, μέσω του επενδυτικού προγράμματος που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, αποδεικνύουν ...
ΔΕΗ
Kέρδη παρουσίασε η ΔΕΗ το πρώτο εξάμηνο, παρά την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία λόγω της πανδημίας και τα μειωμένα έσοδα, ...
Κωστής Χατζηδάκης
Την απόλυτη ικανοποίηση του για την πορεία της ΔΕΗ, εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, σχολάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της ...
Ελληνικά Πετρέλαια
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Β’ Τριμήνου 2020, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα ...
ETE
Τα κέρδη μετά από φόρους της ΕΤΕ το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε €465 εκατ., ενισχυμένα κατά 90% σε ετήσια βάση, ...
OTE
Έσοδα μειωμένα κατά 3%, στα 918 εκατ. ευρώ, λόγω της επίδρασης της πανδημάις σε ορισμένες γραμμές εσόδων, ανακοίνωσε για ...
Alpha Bank
Στο όχημα του «Ηρακλή» επιβιβάστηκε σήμερα και η  Alpha Bank ,με δύο τιτλοποιήσεις ύψους 7,67 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ...
Revoil - 1ο τρίμηνο
Οι πωλήσεις της Εταιρίας ανήλθαν στα € 169,11 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020 από € 187,03 εκατ. το τρίμηνο ...

 

Τεύχος 23

Alpha Bank
Η παρατηρούμενη συγκράτηση των συνολικών καταναλωτικών δαπανών, σε συνδυασμό με το περιβάλλον αβεβαιότητας και τη δημοσιονομική πολιτική στήριξης του διαθεσίμου εισοδήματος οδήγησαν σε ...
Alpha Bank
Σε συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας με την Assicurazioni Generali (“Generali”) εισέρχεται η Αlpha Bank, για τη διάθεση μέσω του Δικτύου της προϊόντων γενικών ασφαλίσεων και ...
YΠΟΙΚ
Υπεγράφη η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία αποκαθίσταται σταδιακά το θέμα της καταβολής της αποζημίωσης των πρώην εργαζομένων σε πιστωτικά ιδρύματα ...
Koμισιόν
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα στρατηγική για την πρόληψη της μελλοντικής συσσώρευσης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αποτέλεσμα ...
Εθνική
Ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα για το γ’ τρίμηνο του 2020 κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα,  αντανακλώντας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, την ανάκαμψη των οργανικών ...
Εurobank
Καθαρά κέρδη  €348 εκατ. το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020 έναντι €161 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019 ανακοίνωσε η Eurobank, καταγράφοντας ενίσχυση οργανικών κερδών προ προβλέψεων ...
SSM
Αρνήθηκε στην Πειραιώς, όπως ήταν αναμενόμενο, ο SSM την πληρωμή του κουπονιού των CoCos με μετρητά. Σύμφωνα με πληροφορίες θα μεσολαβήσει ένα διάστημα ...
HSBC
Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα όσον αφορά τα assets, η HSBC ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων ύψους 3,07 δισ. δολαρίων το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Ηταν 36% ...
ΤΧΣ
Απορρίπτει την πρόταση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς το ΤΧΣ Σε απάντηση ερωτημάτων από επενδυτές, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι, ...
Τράπεζα Πειραιώς
Περίοδος κρίσιμων αποφάσεων που αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στον Νοέμβριο ξεκινά για το τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η αρχή γίνεται σήμερα με την προγραμματισμένη ...
Tράπεζα της Ελλάδος
Με σαφώς ηπιότερους ρυθμούς κινήθηκε η πιστωτική επέκταση τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ την ίδια στιγμή περιορίστηκε και ...
Στουρνάρας
Ο κορονοϊός αφήνει βαρύ αποτύπωμα και επιπτώσεις στην παγκόσμια, στην ευρωπαϊκή, άρα και στην ελληνική, οικονομία και κοινωνία, ενώ όσο δεν υπάρχουν εμβόλια ...

motori.gr