Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μεταλιγνιτική εποχή
Δέσμη 15 εξατομικευμένων κινήτρων για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη
Δευτέρα, 14/09/2020

Oλοκληρωμένη δέσμη 15 εξατομικευμένων κινήτρων για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, χωρισμένα σε τρεις ομάδες, προβλέπει μεταξύ άλλων το Master Plan  για τη ανάπτυξη κατά τη μεταλιγνιτική εποχή.

Τα κίνητρα αυτά, τα οποία βρίσκονται ακόμα υπό επεξεργασία με τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, προβλέπουν τα εξής:

1) Kίνητρα Προσέλκυσης Νέας Παραγωγικής Λειτουργίας: Πρόκειται για την πρώτη ομάδα κινήτρων, που περιλαμβάνει συνολικά 7 κίνητρα :  Παροχή επιχορήγησης για νέα επένδυση,  Φοροαπαλλαγή, Φοροελαφρύνσεις, Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών,  Απαλλαγή τελών, Δάνειο με ευνοϊκούς όρους, παροχή εγγυήσεων

2.  Κίνητρα διατήρησης υφιστάμενης επιχειρηματικής λειτουργίας: Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα, που περιλαμβάνει 5 κίνητρα και πιο συγκεκριμένα : Παροχή επιχορήγησης για αναμόρφωση/εκσυγχρονισμό

της παραγωγικής λειτουργίας, την Επιδότηση Δανειακών Υποχρεώσεων, την Επιδότηση Μισθολογικού

Κόστους, τη Συμμετοχή στα Ίδια Κεφάλαια και τη χορήγηση Δανείου με ευνοϊκούς όρους.

3) Τέλος για την υποστήριξη φυσικών προσώπων προβλέπονται τρία κίνητρα: η Απομείωση φόρου

Εισοδήματο, η Επιδότηση Στεγαστικού Δανείου και η Ενίσχυση προβλεπόμενων επιδομάτων και

προγραμμάτων κατάρτισης

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των 15 κινήτρων και να οριστικοποιηθούν στην τελική του μορφή θα χρειαστεί περαιτέρω οριοθέτηση κυρίως όσον αφορά:

• Τον τρόπο καθορισμού των τελικών όρων των κινήτρων

• Την οριστικοποίηση της διάρκειας, των προϋποθέσεων χορήγησης και των διαδικασιών ένταξης

• Το σχεδιασμό των ενεργειών για την κήρυξη των ενισχύσεων αυτών ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Για να τεθούν σε εφαρμογή θα χρειαστεί να εγκριθούν από την ΕΕ και κατόπιν να νομοθετηθούν. Προς το σκοπό αυτό ήδη εξετάζονται τα διάφορα θεσμικά εργαλεία σε χρηματοδοτικό, φορολογικό και ασφαλιστικό επίπεδο

Ειδικότερα, για τα Χρηματοδοτικά Κίνητρα:

- Eνισχύσεις έως του 55% του επιλέξιμου κόστους επένδυσης,

όπως προβλέπει ο Ν. 4399/2016

  • Φορολογικά Κίνητρα: Tις φοροαπαλλαγές που προβλέπουν οι Ν. 4399/2016 (για επενδυτικά

σχέδια), Ν. 4386/2016 (για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης), Ν. 4549/2018 (για επενδύσεις σε

ενεργειακή απόδοση), Ν. 4583/2018 (για συγκέντρωση κεφαλαίου για έρευνα και ανάπτυξη), Ν.

4512/2018 (για έσοδα από αξιοποίησης ευρεσυτεχνιών), Ν. 4549/2018 (για δημιουργία νέων

θέσεων απασχόλησης)

• Ασφαλιστικά κίνητρα μέσω επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών όπως προβλέπει ο Ν.

4583/2018

• Αδειοδοτικά κίνητρα

• Επιτάχυνση αδειοδότησης επενδύσεων μέσω του Ν. 3894/2010 για τις στρατηγικές επενδύσεις

Οσο για τις πηγές χρηματοδότησης, σε αυτές συγκαταλέγονται ο Κρατικός Προϋπολογισμός (Εθνικό και Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ), τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027, η Αναπτυξιακή Τράπεζα, το Ταμείο Υποδομών και το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, τα Επενδυτικά Δάνεια για την εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίω, το Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων και το Εξοικονομώ κατ’ οίκον. Από τους κοινοτικούς μηχανισμούς, σε αυτούς περιλαμβάνονται ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Mechanism), τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, οι  Διεθνείς οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης

Από πλευράς δημοσίου οι νέες επενδύσεις θα υλοποιηθούν με τρεις τρόπους:

* Ανάθεση και εκτέλεση ενός δημόσιου έργου μέσω του Ν. 4412/2016

• Ως παραχώρηση: Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων παραχώρησης μέσω του Ν.

4413/2016

• Ως ΣΔΙΤ: Σχεδιασμός, μελέτη, ανάπτυξη και λειτουργία έργων μέσω του Ν. 3389/2015

Συναφείς αναρτήσεις
Μεταλιγνιτική εποχή
Σε περίπου 3 δισ ευρώ υπολογίζεται η δαπάνη για τις 12 πιο εμβληματικές επενδύσεις που προορίζονται για τη Δυτική ...
Απολιγνιτοποίηση
Aυξημένες ενισχύσεις με υψηλότερα ποσοστά επιχορηγήσεων για τις επενδύσεις που θα γίνουν στις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας καθώς ...
Λιγνιτικές περιοχές
Ως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν χρονικό περιθώριο οι φορείς των λιγνιτικών περιοχών της  Κοζάνης, της Φλώρινας και της Μεγαλόπολης ...
ΔΕΗ
Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει ηλεκτρονικά η δημοπρασία της ΔΕΗ Ανανεώσιμες (ΔΕΗΑΝ) για την επιλογή του αναδόχου της εγκατάστασης ...
Κωστής Μουσουρούλης
To master plan για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στις περιοχές που θα πληγούν ...
ΔΕΗ
Συνεργασία με ιδιωτικές εταιρίες αλλά και αυτόνομη “κάθοδο” σε τομείς όπως η αντλησιοταμίευση, η αποθήκευση ενέργειας, η καύση σκουπιδιών ...
Κωνσταντίνος Ξιφαράς, διευθύνων σύμβουλος ΔΕΠΑ
Για την ύψιστη σημασία του φυσικού αερίου, τον αγωγό EastMed αλλά και τον ρόλο της ΔΕΠΑ στην εποχή της ...
Μέχρι του ποσού των 5.500 ευρώ θα φθάνει το κίνητρο αγοράς ηλεκτρικού ΙΧ το οποίο θα αντιστοιχεί περίπου στο ...
Κίνητρα 100 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Με 100 εκατ. ευρώ και για 18 μήνες επιδοτεί  η κυβέρνηση την αγορά αυτοκινήτων νέου τύπου.  Όπως ανακοίνωσε ο ...
Papastratos

Τεύχος 21

Κωστής Χατζηδάκης
Τις Eπτά ομάδες έργων που έχει προτείνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για  να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος ...
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020
Με θέμα την «Πράσινη μετακίνηση χωρίς ρύπους για όλους» (Zero-emission mobility for all), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετέχει,  στηρίζει και προσκαλεί τους ...
Απολιγνιτοποίηση
Aυξημένες ενισχύσεις με υψηλότερα ποσοστά επιχορηγήσεων για τις επενδύσεις που θα γίνουν στις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας καθώς και στο Δήμο Μεγαλόπολης, ...
Κομισιόν-Νομοθεσία για το Κλίμα
Tην προσθήκη μίας  «ρήτρας αλληλεγγύης» στη νομοθεσία της ΕΕ για το Κλίμα φαίνεται έτοιμη να ζητήσει η Πολωνία, την ίδια ώρα που η ...
Λιγνιτικές περιοχές
Ως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν χρονικό περιθώριο οι φορείς των λιγνιτικών περιοχών της  Κοζάνης, της Φλώρινας και της Μεγαλόπολης να υποβάλουν αναπτυξιακές προτάσεις ...
Γερμανία
Στην έκδοση πράσινων ομολόγων προχωρεί για πρώτη φορά η Γερμανία με σκοπό την άντληση 11 δις. ευρώ εντός του 2020  για τη χρηματοδότηση ...
Επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων
Tα αποτελέσματα από την πρώτη ημέρα - ή μάλλον από τις πρώτες ώρες- λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την επιδότηση της αγοράς ηλεκτρικών ...
Φωτοβολταϊκά πάνελ
Mεγατόνους τοξικών αποβλήτων κινδυνεύουν να αφήσουν πίσω τους, όταν “πεθάνουν”  τα εκατοντάδες χιλιάδες των φωτοβολταϊκών πάνελ που εγκαθίστανται στον πλανήτη, ένα πρόβλημα που ...
ΟΦΥΠΕΚΑ
Στην Αθήνα σήμερα συνεδρίασε για πρώτη φορά και σε πλήρη απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).  Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο ...
Κλιματική ουδετερότητα
H μετάβαση  στην οικονομία του υδρογόνου μπορεί να αποτελεί ένα από τους στόχους της ΕΕ στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα, όμως το ...
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Εντός της εβδομάδας αναμένεται η έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα εξειδικεύει τις διαδικασίες για την  υποβολή της αίτησης από τα φυσικά  πρόσωπα ...
Ηλεκτροκίνηση
Την έναρξη του προγράμματος για την ηλεκτροκίνηση, ακόμα και αν δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» αναμένεται να ανακοινώσει ...

motori.gr