Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μεταλιγνιτική εποχή
Δέσμη 15 εξατομικευμένων κινήτρων για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη
Δευτέρα, 14/09/2020

Oλοκληρωμένη δέσμη 15 εξατομικευμένων κινήτρων για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, χωρισμένα σε τρεις ομάδες, προβλέπει μεταξύ άλλων το Master Plan  για τη ανάπτυξη κατά τη μεταλιγνιτική εποχή.

Τα κίνητρα αυτά, τα οποία βρίσκονται ακόμα υπό επεξεργασία με τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, προβλέπουν τα εξής:

1) Kίνητρα Προσέλκυσης Νέας Παραγωγικής Λειτουργίας: Πρόκειται για την πρώτη ομάδα κινήτρων, που περιλαμβάνει συνολικά 7 κίνητρα :  Παροχή επιχορήγησης για νέα επένδυση,  Φοροαπαλλαγή, Φοροελαφρύνσεις, Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών,  Απαλλαγή τελών, Δάνειο με ευνοϊκούς όρους, παροχή εγγυήσεων

2.  Κίνητρα διατήρησης υφιστάμενης επιχειρηματικής λειτουργίας: Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα, που περιλαμβάνει 5 κίνητρα και πιο συγκεκριμένα : Παροχή επιχορήγησης για αναμόρφωση/εκσυγχρονισμό

της παραγωγικής λειτουργίας, την Επιδότηση Δανειακών Υποχρεώσεων, την Επιδότηση Μισθολογικού

Κόστους, τη Συμμετοχή στα Ίδια Κεφάλαια και τη χορήγηση Δανείου με ευνοϊκούς όρους.

3) Τέλος για την υποστήριξη φυσικών προσώπων προβλέπονται τρία κίνητρα: η Απομείωση φόρου

Εισοδήματο, η Επιδότηση Στεγαστικού Δανείου και η Ενίσχυση προβλεπόμενων επιδομάτων και

προγραμμάτων κατάρτισης

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των 15 κινήτρων και να οριστικοποιηθούν στην τελική του μορφή θα χρειαστεί περαιτέρω οριοθέτηση κυρίως όσον αφορά:

• Τον τρόπο καθορισμού των τελικών όρων των κινήτρων

• Την οριστικοποίηση της διάρκειας, των προϋποθέσεων χορήγησης και των διαδικασιών ένταξης

• Το σχεδιασμό των ενεργειών για την κήρυξη των ενισχύσεων αυτών ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Για να τεθούν σε εφαρμογή θα χρειαστεί να εγκριθούν από την ΕΕ και κατόπιν να νομοθετηθούν. Προς το σκοπό αυτό ήδη εξετάζονται τα διάφορα θεσμικά εργαλεία σε χρηματοδοτικό, φορολογικό και ασφαλιστικό επίπεδο

Ειδικότερα, για τα Χρηματοδοτικά Κίνητρα:

- Eνισχύσεις έως του 55% του επιλέξιμου κόστους επένδυσης,

όπως προβλέπει ο Ν. 4399/2016

  • Φορολογικά Κίνητρα: Tις φοροαπαλλαγές που προβλέπουν οι Ν. 4399/2016 (για επενδυτικά

σχέδια), Ν. 4386/2016 (για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης), Ν. 4549/2018 (για επενδύσεις σε

ενεργειακή απόδοση), Ν. 4583/2018 (για συγκέντρωση κεφαλαίου για έρευνα και ανάπτυξη), Ν.

4512/2018 (για έσοδα από αξιοποίησης ευρεσυτεχνιών), Ν. 4549/2018 (για δημιουργία νέων

θέσεων απασχόλησης)

• Ασφαλιστικά κίνητρα μέσω επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών όπως προβλέπει ο Ν.

4583/2018

• Αδειοδοτικά κίνητρα

• Επιτάχυνση αδειοδότησης επενδύσεων μέσω του Ν. 3894/2010 για τις στρατηγικές επενδύσεις

Οσο για τις πηγές χρηματοδότησης, σε αυτές συγκαταλέγονται ο Κρατικός Προϋπολογισμός (Εθνικό και Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ), τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027, η Αναπτυξιακή Τράπεζα, το Ταμείο Υποδομών και το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, τα Επενδυτικά Δάνεια για την εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίω, το Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων και το Εξοικονομώ κατ’ οίκον. Από τους κοινοτικούς μηχανισμούς, σε αυτούς περιλαμβάνονται ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Mechanism), τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, οι  Διεθνείς οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης

Από πλευράς δημοσίου οι νέες επενδύσεις θα υλοποιηθούν με τρεις τρόπους:

* Ανάθεση και εκτέλεση ενός δημόσιου έργου μέσω του Ν. 4412/2016

• Ως παραχώρηση: Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων παραχώρησης μέσω του Ν.

4413/2016

• Ως ΣΔΙΤ: Σχεδιασμός, μελέτη, ανάπτυξη και λειτουργία έργων μέσω του Ν. 3389/2015

Συναφείς αναρτήσεις
Μεταλιγνιτική εποχή
Επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής για την παραγωγή πράσινης ενέργειας, όπως η κατασκευή μονάδας υδρογόνου, η εγκατάσταση συστοιχίας μπαταριών για ...
Tην εγκατάσταση μπόιλερ υγραερίου (LPG) για τις ανάγκες τηλεθέρμανσης της Μεγαλόπολης ολοκλήρωσε πρόσφατα η ΔΕΗ, όπως ανακοινώθηκε κατά την ...
“Εξοικονομώ-Αυτονομώ”: Ξεκινά στις 9 Δεκεμβρίου από τη Θεσσαλία
Στις 9 Δεκεμβρίου και από την περιφέρεια Θεσσαλίας ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο νέο “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”, του  οποίου  ...
Μεταλιγνιτική εποχή
Σε περίπου 3 δισ ευρώ υπολογίζεται η δαπάνη για τις 12 πιο εμβληματικές επενδύσεις που προορίζονται για τη Δυτική ...
Απολιγνιτοποίηση
Aυξημένες ενισχύσεις με υψηλότερα ποσοστά επιχορηγήσεων για τις επενδύσεις που θα γίνουν στις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας καθώς ...
Λιγνιτικές περιοχές
Ως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν χρονικό περιθώριο οι φορείς των λιγνιτικών περιοχών της  Κοζάνης, της Φλώρινας και της Μεγαλόπολης ...
ΔΕΗ
Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει ηλεκτρονικά η δημοπρασία της ΔΕΗ Ανανεώσιμες (ΔΕΗΑΝ) για την επιλογή του αναδόχου της εγκατάστασης ...
Κωστής Μουσουρούλης
To master plan για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στις περιοχές που θα πληγούν ...
ΔΕΗ
Συνεργασία με ιδιωτικές εταιρίες αλλά και αυτόνομη “κάθοδο” σε τομείς όπως η αντλησιοταμίευση, η αποθήκευση ενέργειας, η καύση σκουπιδιών ...

 

Τεύχος 23

Νίκος Ταγαράς
  Από την 1η Φεβρουαρίου 2021 η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας παύει την προαιρετική – πιλοτική της λειτουργία και τίθεται εν ισχύ ως υποχρεωτική. Ειδικότερα, με τις ...
Εξοικονομώ – Αυτονομώ
Την ερχόμενη Δευτέρα ανοίγουν οι πλατφόρμες του προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ, προκειμένου να υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων από 4 Περιφέρειες. Αναλυτικά τη Δευτέρα ...
ΕΚΤ
Στην πρωτοπορία για την καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής αναμένεται να αναδείξει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) η  Κριστίν Λαγκάρντ, όπως αναφέρουν οι Financial ...
RE4Industry
Με στόχο τον προσδιορισμό των οικονομοτεχνικά κατάλληλων και εφικτών λύσεων για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, καθώς και τον καθορισμό ...
Oι επενδύσεις σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν προσφέρουν μόνον στο Κλίμα αλλά δημιουργούν και μία νέα γενιά ...
Ρύποι
Στην κλίμακα των 56 ως 89 ευρώ/τόνο διοξειδίου του άνθρακα εκτιμούν αναλυτές ότι θα φθάσουν οι τιμές των ρύπων ως το 2030 και ...
Ρύποι
Aπό ισχυρά επίπεδα φαίνεται ότι θα αρχίσει το 2021 για τις τιμές των ρύπων στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, καθώς ήδη κυμαίνονται στα 30 ευρώ/τόνο ...
«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»: Διευκρινίσεις από το υπουργείο
Διευκρινίσεις για τον τρόπο που πρέπει να υποβάλλονται στην πλατφόρμα του Εξοικονομώ-Αυτονομώ οι ηλεκτρονικές αιτήσεις έδωσε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος-Ενέργειας μετά τα λάθη ...
“Εξοικονομώ- Αυτονομώ”
Το “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” είναι μια δράση από την οποία, πραγματικά, βγαίνουν κερδισμένοι όλοι. Βγαίνουν -πρώτα απ’ όλα- κερδισμένοι οι πολίτες οι οποίοι θα αναβαθμίσουν ...
«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
Ένα βήμα πριν την ενεργοποίησή του βρίσκεται το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», καθώς την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου –όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί- και ώρα 10.00 το ...
Μεταλιγνιτική εποχή
Επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής για την παραγωγή πράσινης ενέργειας, όπως η κατασκευή μονάδας υδρογόνου, η εγκατάσταση συστοιχίας μπαταριών για την αποθήκευση ενέργειας αλλά ...
Τη θέσπιση νομικά δεσμευτικών στόχων για την Εξοικονόμηση Ενέργειας και τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης είναι πολύ πιθανόν να εξετάσει  η Κομισιόν, εν ...

motori.gr