Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αυτό είναι το νέο ποινολόγιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για πρώτη φορά μετά το σκάνδαλο της Folli Follie
Τετάρτη, 23/09/2020

Πρόστιμα που φτάνουν τα 3 εκατ. ευρώ και δυνατότητα προσαύξησης κατά 20% σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπιασμού του υπεύθυνου είτε νομικού προσώπου, είτε φυσικού, προβλέπει μεταξύ άλλων, το νέο ποινολόγιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτό αποφασίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο της την περασμένη Παρασκευή και είναι η πρώτη φορά που αλλάζει μετά το σκάνδαλο της FolliFollie.

Μεταξύ άλλων πριν από την επιβολή των κυρώσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες, σημειωτέον, ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ για απλή επίπληξη, θα λαμβάνεται υπ’ όψη η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Δηλαδή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη της ιδίως τα αποτελέσματα πουπροκλήθηκαν ή απειλήθηκε να προκληθούν στην αγορά, λαμβάνοντας ιδίως υπ’ όψιν τηνεπίδραση στην αγορά, τη συμμετοχή σε δείκτες αναφοράς όπως ενδεικτικά τον FTSE/ASELargeCap, τον MSCI Greece, την κεφαλαιοποίηση εταιρείας ως ποσοστό της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ, το ύψος δανεισμού σε επενδυτές μέσω ομολόγων, τηδιαπραγμάτευση παραγώγων με υποκείμενη αξία τη μετοχή ή τα ομόλογα της εταιρείας καιτο ύψος των εν λόγω ανοιχτών θέσεων.

Επίσης, λαμβάνονται υπόψη:

- η διάρκεια της Παράβασης, δηλαδή το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η παραβατική

συμπεριφορά λαμβάνει χώρα και

- η συχνότητα της Παράβασης, ήτοι εάν η παράβαση τελούνταν κατ’ εξακολούθηση.

Αναλυτικότερα, τα πρόστιμα και η κατηγοριοποίησή τους, είναι τα ακόλουθα:

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει το χρηματικό πρόστιμο που υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι παράγοντες που επιδεινώνουνή μετριάζουν την παραβατική συμπεριφορά. Συνεπώς, μπορεί να προσαυξάνεται ή μειώνεταιτο ποσό, ανάλογα με το εάν συντρέχουν αντίστοιχα επιβαρυντικές ή ελαφρυντικέςπεριστάσεις.

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι ιδίως οι εξής:

- H λήψη ή μη μέτρων από τον παραβάτη για την άρση της παράβασης στο μέλλον.

- Η ειδική και γενική πρόληψη.

- Ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου.

- Η λήψη μέτρων για επανόρθωση.

- Το καθεστώς διαπραγμάτευσης της Εταιρείας (αναστολή ή επιτήρηση).

- Ο συνολικός κύκλος εργασιών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσειςκατά το έτος που αφορά η παράβαση και οι οποίες έχουν υπογραφεί από το Διοικητικότης Συμβούλιο.

Για την επαύξηση ή το μετριασμό του ύψους τουπροστίμου δύνανται να λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες που προκύπτουν, ενδεικτικά, από:

- τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης,

- την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου,

- την Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου από ανεξάρτητο αξιολογητή,

- την Αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης από το ΔιοικητικόΣυμβούλιο,

- την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή,

- την Επιβεβαίωση του Ορκωτού Ελεγκτή για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας,

- τη Συμπληρωματική Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

Τέλος, ανάλογα με την βαρύτητα της κάθε υπόθεσης, το συνολικό ύψος του χρηματικού προστίμου προσαυξάνεται κατά 5% στις λιγότερο σημαντικέςπαραβάσεις, 10% στις σημαντικές και 20% στις πολύ σημαντικές παραβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό συνεκτιμάται και η προηγούμενη επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.

Συναφείς αναρτήσεις
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Έβρεξε πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς! Ωστόσο, τα πρόστιμα αυτά αφορούν σε ανύπαρκτες εταιρείες, όπως η Euroasian Rail Skyway ...
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Πράσινο φως στην Andromeda, μεταξύ άλλων, έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να προχωρήσει το squeeze out της Περσευς. Αναλυτικότερα, το ...
Καταργείται η θέση μέλους από το Χρηματιστήριο Αθηνών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η θέση αυτή θα καλύπτεται από την ...
MLS
Την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της MLS Πληροφορική αποφάσισε, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εξέλιξη αυτή ήρθε έπειτα από την κατάθεση πορίσματος της ΕΛΤΕ ...
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Λόγω αντικειμενικών προβλημάτων και πρακτικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εισηγμένες εταιρίες εξαιτίας της πανδημίας και των μέτρων αντιμετώπισης του ...
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 875η/19.3.2020 συνεδρίασή του ενέκρινε την αίτηση της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια -Χρηματιστήριο ...
Ένα όπλο το οποίο δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ευχή όλων είναι να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ ...
Βαριά πρόστιμα που θα ξεπερνούν ακόμα και το 1 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα απώλεια της άδειας λειτουργίας των ελεγκτικών ...
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 864η/20.1.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου ...

Τεύχος 22

Κάθε φορά εδώ και τρεις μήνες που οι Τούρκοι βγάζουν το ερευνητικό τους σκάφος στη Ν.Α. Μεσόγειο και προκαλούν την Ελλάδα και την ...
Η τουρκική προκλητικότητα βλάπτει σοβαρά  τη Λεωφόρο Αθηνών. Από το πρώτο… επεισόδιο με τους Τούρκους όταν στο τελευταίο δεκαήμερο του περασμένου Ιουλίου αποφάσισαν ...
Χρηματιστήριο
Ακόμα και σήμερα που έγινε γνωστό ότι για δεύτερη φορά το Oruc Reis βγαίνει για να προκαλέσει στα νερά της ελληνικής υφαλοκρηπίδας το ...
Χρηματιστήριο
Στις 634 μονάδες με ένα οριακά ανοδικό πέταγμα ο γενικός δείκτης του Χ.Α., οι επενδυτές θεωρούν ότι ήρθε η ώρα να αποκομίσουν βραχυπρόθεσμη ...
Χρηματιστήριο
Οι αγορές πλέον κινούνται ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η αναφορά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ...
Χρηματιστήριο
Άλλο ένα βήμα προς τις 630 μονάδες κάνει ο γενικός δείκτης του Χ.Α., με , κέρδη περίπου 0,7%, δίνοντας την αίσθηση ότι η ...
Στρατηγική τοποθετήσεων σε μεμονωμένα χαρτιά έδειξε ο Σεπτέμβριος ότι θα ακολουθήσουν οι επενδυτές το επόμενο διάστημα και τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου. Η ...
Χρηματιστήριο
Η οικονομία, ήταν το δεύτερο θέμα προς συζήτηση στο ντιμπέιτ ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντίπαλό του πρώην αντιπρόεδρο των ...
Χρηματιστήριο
Σε αναζήτηση κατεύθυνσης κινείται η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά στη δεύτερη συνεδρίαση της  εβδομάδας. Μετά τη χθεσινή αναιμική άνοδο που δεν έφερε το αναμενόμενο ...
Χρηματιστήριο
Μετά από έξι πτωτικές συνεδριάσεις και απώλειες πάνω από 6% έρχεται αντίδραση και μάλιστα εισαγόμενη. Το αν θα έχει διάρκεια ή αν θα ...
Ουρές πωλητών στο ταμπλό
Eπιβεβαίωση της στήριξης των 615  μονάδων την Παρασκευή, αλλά η αγορά δεν παύει να κινείται σε οριακά επίπεδα. Καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι ...
Χρηματιστήριο
Άλλο ένα αδύναμο άνοιγμα, κάτι που όμως, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αφού συνεχίζεται η αβεβαιότητα και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ο γενικός δείκτης του ...

motori.gr