Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κοινό χρονοδιάγραμμα διαδικασιών στην Αγορά Εξισορρόπησης ζητεί ο ΕΣΑΗ
Παρασκευή, 25/09/2020

Aνοικτή πρόσκληση προς τη ΡΑΕ, να καλέσει σε συζήτηση τους δυο Διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, δηλαδή τον  ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΣΦΑ, μαζί με το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας,προκειμένου να καταρτίσουν ένα κοινό χρονοδιάγραμμα λειτουργία της αγοράς εξισορρόπησης, που να είναι συμβατό τόσο με τα χρονοδιαγράμματα διαδικασιών των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρισμού, όσο και  με τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα της ευρωπαϊκής και της εγχώριας αγοράς φυσικού αερίου, απηύθυναν οι ιδιωτικές εταιρίες παραγωγής ηλεκτρισμού, μέσω του συλλογικού τους φορέα,  του ΕΣΑΗ.

Στην επιστολή που κατέθεσε ο ΕΣΑΗ στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ για το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών, τονίζει ότι δεν εξασφαλίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τον συγχρονισμό της λειτουργίας των αγορών κατά τρόπο που να διευκολύνει τους συμμετέχοντες να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και γι’ αυτό το λόγο ζητεί την παρέμβαση της ΡΑΕ προκειμένου να βρεθεί ο “κοινός τόπος”, με τη συνεργασία του ΑΔΜΗΕ, του ΔΕΣΦΑ και του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι οχρονοπρογραμματισμός της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού  (ΔΕΠείναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, που αγγίζει όχι μόνο για τους συμμετέχοντες στις αγορές ηλεκτρισμού,  αλλά ακόμα και  την  ασφάλεια  εφοδιασμού  των συστημάτων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, καθώς από τον προγραμματισμό αυτό εξαρτάται η αποτελεσματική διαχείριση των προμηθειών φυσικού αερίου για όλους τους συμμετέχοντες.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το κείμενο που κατατέθηκε στη διαβούλευση:

-O ΕΣΑΗ επικροτεί την πρόταση του ΑΔΜΗΕ για μετάθεση του σχετικού χρονοπρογραμματισμού ώστε η Διαδικασία ΔΕΠ1 να λαμβάνει χώρα από τις 16:15 ΕΕΤ έως τις 17:00 ΕΕΤ (D‐1).

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εκείνη την χρονική στιγμή, δίνει ικανό  χρονικό  διάστημα  στους  συμμετέχοντες  στις  αγορές  ηλεκτρικής  ενέργειας  να  κάνουν ορθότερο  και  πιο  αποτελεσματικό  προγραμματισμό  στο  χαρτοφυλάκιο  φυσικού  αερίου  τους, καθώς  και  να  προχωρήσουν  σε  όσο  το  δυνατόν  πιο  ορθολογική  δέσμευση  ημερήσιας αδιάλειπτης  δυναμικότητας  (firm capacity)  στα  σημεία  εισόδου  του  Εθνικού  Συστήματος Φυσικού  Αερίου 

Επισημαίνειόμως  ότι στο χρονικό διάστημα μεταξύ 17:30 ‐ 18:00 ΕΕΤ, οι χρήστες λαμβάνουν εμμέσως και μια επιπλέον  κρίσιμη  απόφαση‐  την  συμμετοχή  τους  ή  όχι  στη  δημοπρασία  δέσμευσης διακοπτόμενης  δυναμικότητας  (interruptible capacity)  στα  σημεία  εισόδου  του  Εθνικού Συστήματος  Φυσικού  Αερίου,  καθώς  παρά  το  γεγονός  ότι  η  δημοπρασία  για  την  δέσμευση διακοπτόμενης  δυναμικότητας  λαμβάνει  χώρα  καθημερινά  μεταξύ  18:30  ‐  19:00  ΕΕΤ,  βασική προϋπόθεση για να διεξαχθεί η εν λόγω δημοπρασία είναι να έχει πρώτα δεσμευθεί το σύνολο της ημερήσιας αδιάλειπτης δυναμικότητας που έχει διατεθεί στους Χρήστες μεταξύ 17:30 ‐ 18:00 ΕΕΤ.

Κατανοεί ότι σε αυτήν την περίπτωση η ΔΕΠ1 θα εκτελείται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της πρώτης Ενδοημερήσιας Δημοπρασίας της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.

Θεωρεί όμως ότι η λύση αυτή είναι προτιμότερη από την εναλλακτική που αναφέρεται στο κειμένο της διαβούλευσης και η οποία προτείνει την μετατόπιση σε πρότερο  χρονικό  σημείο  της  δημοπρασίας  LIDA1,  με  ταυτόχρονη  γνωστοποίηση  των αποτελεσμάτων της ΔΕΠ1 στις 17:30 ΕΕΤ.

Αναφέρει δε, μεταξύ άλλων, ότι  ο  χρονοπρογραμματισμός  δέσμευσης  πρόσθετου αποθηκευτικού  χώρου  Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου,  ο  οποίος  παρέχει  μια  σχετική  ευελιξία  στο  σχεδιασμό  του χαρτοφυλακίου φυσικού αερίου της επόμενης ημέρας (day ahead scheduling), πραγματοποιείται μεταξύ 16:00 – 16:30 ΕΕΤ, σε χρόνο δηλαδή που είναι ασύμβατος με τα χρονοδιαγράμματα των νέων αγορών ηλεκτρισμού. 

Τεύχος 22

Ελληνική Παραγωγή
  Η «Ελληνική Παραγωγή-Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», έχει κατ’ επανάληψη αναδείξει αλλά και τεκμηριώσει (μέσω σειράς μελετών του ΙΟΒΕ) τη σοβαρότατη επίπτωση που ...
ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Στο πλαίσιο ενεργειών για την ενίσχυση του βαθμού διείσδυσης του φυσικού αερίου σε περισσότερες περιοχές της Αττικής, βάσει του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης που ...
ΕΔΑ ΘΕΣΣ
Ιστορικό υψηλό στους όγκους φυσικού αερίου κατά 16,5 εκ.Νm3ετησίως επιφέρει η συμφωνία μεταξύ της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και της «ΜΕΛ Μ.Α.Ε.», της μεγαλύτερης δύναμης ...
ΙΕΝΕ
Καθώς οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη συνεχίζουν να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται με περισσότερους καταναλωτές, μεγαλύτερα  και πιο μεταβλητά φορτία ...
Ανησυχίες και στη βιομηχανία φαίνεται ότι δημιουργεί το μεγάλο έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ και των μέτρων που σχεδιάζει να λάβει το ...
ΤΑΙΠΕΔ - Αποθήκη αερίου Νότια Καβάλα
Mε ανάμεικτα συναισθήματα υποδέχθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τρία μόνον σχήματα, εκ των οποίων το ένα αφορά σύμπραξη δύο κινεζικών ομίλων, ...
AΔΜΗΕ
Τη στήριξή τους στην ανάπτυξη του ελληνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, μέσω του επενδυτικού προγράμματος που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, αποδεικνύουν έμπρακτα η Εθνική Τράπεζα, ...
ΤΑΙΠΕΔ
Tρία ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει από το σχεδόν ...
Energean
H Energean εκδήλωσε ενδιαφέρον στο πλαίσιο του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ για την ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου ...
Ανατολικός Διάδρομος Πελοποννήσου
Διευκρινίσεις έδωσε χθες, με ανακοίνωσή του ο ΑΔΜΗΕ, σχετικά με  δημοσίευμα για την υπεργολαβία στον Ανατολικό Διάδρομο Πελοποννήσου ¨Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανακοίνωσή του ...
Θέσπιση μεθοδολογίας υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και του Απαιτούμενου Εσόδου ΕΔΔΗΕ
Ενιαία τιμή WACC, της μεσοσταθμικής απόδοσης κεφαλαίου για όλα τα έτη της ρυθμιζόμενης περιόδου ζητεί ο ΔΕΔΔΗΕ, εκφράζοντας τις αντιρρήσεις του στην πρόταση ...
Αναπόφευκτη φαίνεται η  μείωση των τιμών των ΑΠΕ, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του υπουργού Περιβάλλοντος- Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, ενώ συμπληρωματικά  εξετάζεονται η ...

motori.gr