Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
MIG
85,9 εκατ. ευρώ οι ζημιές στο 6μηνο
Τετάρτη, 30/09/2020

Τα αποτελέσματα του Oμίλου MIG σε ενοποιημένη βάση μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφία διαμορφώθηκαν σε ζημίες ποσού € 85,9 εκατ. εκ των οποίων οι λειτουργικές ζημίες ανήλθαν ποσό €61,3 εκ.

Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου MIG διαμορφώθηκαν σε 380 εκατ. ευρώ έναντι 453 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Τα ενοποιημένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 16,3 εκατ. ευρώ έναντι 33,9 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες ποσού 85,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι λειτουργικές ζημίες ανήλθαν σε 61,3 εκατ. ευρώ, ενάντι 33,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης.

Αναφορικά με την πορεία των θυγατρικών του Ομίλου MIG το Α΄ εξάμηνο του 2020, επισημαίνονται τα εξής:

Όμιλος ATTICA: Οι ενοποιημένες Πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε € 117,0 εκατ. έναντι Ευρώ 164,0 εκ. το Α΄ εξάμηνο 2019, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε € 1,9 εκ., έναντι αντίστοιχων κερδών € 15,5 εκ. το Α΄ εξάμηνο 2019. Η μείωση στον κύκλο εργασιών και κατ΄ επέκταση στο EBITDA του Ομίλου το α’ εξάμηνο 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, οφείλεται στη μείωση του μεταφορικού έργου ως συνέπεια της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19. Ειδικότερα, τα κυβερνητικά περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από τα μέσα Μαρτίου 2020 στην ελεύθερη διακίνηση επιβατών και οχημάτων κατά την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας, καθώς και η συνεχιζόμενη επιβολή μειωμένου πρωτοκόλλου επιβατών, επέφεραν σημαντική μείωση στο
μεταφορικό έργο του Ομίλου.

Πιο συγκεκριμένα, το Α’ εξάμηνο 2020 σημειώθηκε μείωση του μεταφορικού έργου σε ποσοστό 56% στους επιβάτες, 46,3% στα Ι.Χ. οχήματα και 15,6% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα δρομολόγια των πλοίων για το Α’ εξάμηνο 2020 μειώθηκαν σε ποσοστό άνω του 33% (4.446 δρομολόγια το α’ εξάμηνο 2020 έναντι 6.683 δρομολογίων το αντίστοιχο περυσινό διάστημα). Η επιβατηγός ναυτιλία είναι μεταξύ των κλάδων της οικονομίας που έχουν πληγεί σημαντικά από την πανδημία COVID-19. Η εξάπλωση της πανδημίας και τα κυβερνητικά μέτρα για τον περιορισμό της, κυρίως οι απαγορεύσεις στη διακίνηση των πολιτών, αποτελούν έκτακτες καταστάσεις, δεν μπορούν να προβλεφθούν και δημιουργούν συνθήκες που
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από τη διοίκηση διότι επηρεάζουν το μεταφορικό έργο του Ομίλου.

Κινούμενη σε αυτό το πλαίσιο των έκτακτων και συνεχώς μεταβαλλόμενων καταστάσεων, η διοίκηση με καθημερινή μελέτη των δεδομένων του μεταφορικού έργου, της εξέλιξης της πανδημίας καθώς και των μέτρων που λαμβάνει η Πολιτεία, υλοποιεί ενέργειες για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας, καθώς και τη μείωση και τον εξορθολογισμό των δρομολογίων των πλοίων ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη της την αναγκαιότητα διασφάλισης της εξυπηρέτησης και συνδεσιμότητας της νησιωτικής χώρας.

Όμιλος VIVARTIA: Η εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 σε συνδυασμό με τον περιορισμό των μετακινήσεων, τη συρρίκνωση της τουριστικής κίνησης και το κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης είχαν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα του ομίλου Vivartia κατά το Α’ εξάμηνο. Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα €265,7 εκ. έναντι €294,1 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2019 ενώ τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €17,3 εκ. έναντι λειτουργικής κερδοφορίας €25,0 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2019 στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται μη επαναλαμβανόμενα έξοδα.

Ο κλάδος εστίασης του ομίλου Vivartia επηρεάστηκε σε μεγαλύτερο βαθμό από την πανδημία και τα μέτρα περιορισμού της, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι πωλήσεις του κλάδου κατά 40% σε σχέση με πέρυσι, να επηρεαστεί σημαντικά η λειτουργική κερδοφορία EBITDA και να δημιουργηθούν επιπρόσθετες ταμειακές ανάγκες προκειμένου να καλυφθούν οι υποχρεώσεις που ωρίμασαν κατά την περίοδο του lock down.

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 οι κλάδοι γαλακτοκομικών και κατεψυγμένων διατήρησαν τα επίπεδα πωλήσεών τους με μικρή βελτίωση των αποτελεσμάτων τους EBITDA έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Η παράταση των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, η σημαντική μείωση της τουριστικής κίνησης κατά το 3ο τρίμηνο και η γενικότερη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στη χώρα, θα συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του κλάδου εστίασης, ενώ επίσης για τους ίδιους λόγους αναμένεται οι κλάδοι γαλακτοκομικών και κατεψυγμένων να παρουσιάσουν μικρή μείωση στην κατανάλωση εποχιακών προϊόντων και προϊόντων

HORECA: Στο πλαίσιο αυτών των πρωτόγνωρων και ευμετάβλητων συνθηκών αγοράς που έχουν διαμορφωθεί η διοίκηση του ομίλου Vivartia αξιολογεί τις εξελίξεις και λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπισή τους με στόχο ομαλότερη προσαρμογή και την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του ομίλου.

RKB: Το 2020 ξεκίνησε με θετικές προοπτικές για την RKB με τις πωλήσεις της το πρώτο δίμηνο να καταγράφουν αυξητική πορεία σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η πορεία αυτή διακόπηκε στα μέσα Μαρτίου όταν λόγω της πανδημίας η κυβέρνηση της Σερβίας έλαβε μέτρα καραντίνας μεταξύ των οποίων ήταν και το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων από τα τέλη Μαρτίου έως και τις πρώτες ημέρες του Μαΐου. Το παροδικό κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων σε συνδυασμό με τα περιοριστικά μέτρα που τέθηκαν στις μετακινήσεις και γενικά στην καθημερινότητα των πολιτών επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία της RKB οδηγώντας σε αποτελέσματα χαμηλότερα των αρχικά αναμενομένων. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην περίοδο που υπολείπεται έως τα τέλη του έτους στην εφαρμογή πολιτικών οι οποίες έχουν ως στόχο τη διατήρηση των υφιστάμενων μισθώσεων, την επίτευξη υψηλών ρυθμών εισπραξιμότητας και περιορισμό των εξόδων.

Όμιλος SINGULARLOGIC: Σημειώνεται ότι όπως έχει ήδη ανακοινωθεί την 19/05/2020 σχετικά με τη συμμετοχή του Ομίλου στην εταιρεία SingularLogic, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία πώλησης για την οποία έχει προσληφθεί χρηματοοικονομικός σύμβουλος.

Σχετικοί όροι:
MIG
Συναφείς αναρτήσεις
MIG
Η Sky Box έχει υποβάλει την καλύτερη - από οικονομική άποψη - πρόταση για την εξαγορά της συμμετοχής της ...
ΜΙG
Τη διακοπή των διαπραγματεύσεων με Farallon Capital Europe LLP και Oak Hill Advisors (UK) LLP για την από κοινού ...
Χρηματιστήριο
Εν μέσω συμπληγάδων δείχνει να κινείται η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά. Οι εκπρόσωποι τω θεσμών επέστρεψαν στην Ελλάδα και τα ανοιχτά ...
MIG
Το ενδιαφέρον της Emma Capital για εξαγορά της Vivartia επιβεβαίωσε η ΜΙG, σημειώνοντας πάντως ότι δεν προχώρησαν οι σχετικές συζητήσεις καθώς ...
MIG
Η Farallon και η Oak Hill εξέφρασαν ενδιαφέρον για από κοινού νέα χρηματοδότηση στη Marfin Investment Group όπως ανακοίνωσε ...
MIG
Με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η ΜΙG γνωστοποίησε πως ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση στη Vibrana Holdings του συνόλου των μετοχών που ...
ΜΙG
«Η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική της, δεν προτίθεται να προβαίνει σε σχολιασμό των ποικίλων πληροφοριών που βλέπουν καθημερινά ...
MΙG
Διέψευσε σήμερα η διοίκηση της MIG τα σενάρια περί πώλησης της Vivartia εν συνόλω ή τμηματικά. Στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιηθήκε ...
Αποστολόπουλος
Νέα ανακοίνωση στην απάντηση της Marfin Investment Group για το θέμα του Υγεία εξέδωσε η «Γ. Αποστολόπουλος ΑΕ». Σημειώνεται ...

Τεύχος 22

ΟΠΑΠ
Η «Τράπεζα Eurobank A.E.», η «ALPHA BANK Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού ...
Καζίνο Πάρνηθας
Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών της μεγαλύτερης τουριστικής επένδυσης στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας. Μετά την έγκριση του Ειδικού ...
Σαράντης
Συνεχίζει την πορεία του ο Όμιλος Σαράντη κατά το εννεάμηνο του 2020 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ικανότητά του να ...
Κοντομέρκος (Mohegan)
Ομάδα περίπου 60 στελεχών, αρχιτέκτονες και μελετητές, δουλεύουν ήδη για το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο (Integrated Resort and Casino – IRC) στο ...
Mytilineos
Ο Τομέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας ("RSD") της MYTILINEOS ανακοινώνει ότι η κατασκευή της μονάδας ηλιακής ενέργειας ισχύος 300MW ...
ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος
Ο καταλυτικός ρόλος του φυσικού αερίου στην ανάπτυξη του βιομηχανικού κλάδου, τέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης μεταξύ του Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος ...
Public-MediaMarkt
Έπειτα από 6 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο τιμόνι της Public και προσφάτως της Public-MediaMarkt (PMM), ο CEO, κ. Χρήστος Καλογεράκης, αποφάσισε να αποχωρήσει ...
Schneider Electric
Η Schneider Electric πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, συνεργάζεται επιτυχώς με την ΚΑΥΚΑΣ, την κορυφαία σε πωλήσεις ελληνική εταιρεία ...
Γραμμή 4 Μετρό της Αθήνας
Η κοινοπραξία με επικεφαλής την Άβαξ (Άβαξ, Ghella, Alstom Transport) έχει καταθέσει την καλύτερη οικονομική προσφορά στο πλαίσιο του μειοδοτικού διαγωνισμού της Αττικό Μετρό ...
Allergan Aesthetics
Τέσσερις σημαντικές διακρίσεις κατέκτησε η Allergan Aesthetics, μία εταιρεία της AbbVie, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στην απονομή των βραβείων Medical Beauty Awards 2020, ...
Unipharma
Δυναμικό «ψηφιακό» παρών θα δώσουν οι Uni-pharma και InterMed, φαρμακοβιομηχανίες του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, το τριήμερο 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2020, ...
BEST IN PHARMACY AWARDS 2020
Επτά συνολικά διακρίσεις Gold, Silver, Platinum, μεταξύ των οποίων και την κορυφαία διάκριση «Pharmacy Company of the Year», κατέκτησε ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων ...

motori.gr