Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΡΑΕ - Φυσικό Αέριο
Το σχέδιο για την αντιμετώπιση κρίσης επάρκειας
Παρασκευή, 20/11/2020

Oι εξαγωγές φυσικού αερίου είναι οι πρώτες που θα διακοπούν σε περίπτωση κρίσης επάρκειας φυσικού αερίου, ενώ σε μεγαλύτερη στενότητα τροφοδοσίας είναι πιθανόν να επηρεαστεί και η ηλεκτροπαραγωγή, με βάση τη μελέτη της ΡΑΕ, που εξετάζει διάφορα σενάρια κρίσης εφοδιασμού, στο πλαίσιο του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης.

Η “κόκκινη γραμμή” που προσπαθούν να διαφυλάξουν τα σενάρια μέσω της διακοπής των εξαγωγών είναι να μην διαταραχθεί η τροφοδοσία των, εντός της χώρας, καταναλωτών, η οποία φαίνεται να διασφαλίζεται στα περισσότερα σενάρια της ΡΑΕ.

Εξαγωγές μέσω του ελληνικού συστήματος σήμερα γίνονται προς τη Βουλγαρία. 

Το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης της ΡΑΕ, που είναι υποχρεωτικό να καταρτίζουν όλες οι χώρες- μέλη της ΕΕ, αφορά στις περιόδους 2020-2021 και 2021-2022.

Τα κυριότερα από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η μελέτη είναι :

  • Οι προστατευόμενοι καταναλωτές (οικιακοί) δεν αναμένεται να υποστούν επιπτώσεις στην τροφοδοσία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εξαγωγές προς τη Βουλγαρία.
  • Για την ηλεκτροπαραγωγή κατά την περίοδο 2020 – 2021,  δύο σενάριαδείχνουν ότι δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στον εφοδιασμό των μονάδων, 6 σενάρια κατηγοριοποιούνται ως χαμηλού κινδύνου, 4 σενάρια εντάσσονται στην κατηγορία του μέσου κινδύνου και 2 σενάρια θεωρούνται ως υψηλού κινδύνου.

Το ρίσκο για την ηλεκτροπαραγωγή αυξάνεται κατά την περίοδο 2021 – 2022,  καθώς 5 σενάρια κατατάσσουν την παραγωγή ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο στην κατηγορία  μέσου κινδύνου και τρία σενάρια την κατατάσσουν στη βαθμίδα  υψηλού κινδύνου, όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι οι εξαγωγές θα διακοπούν παντελώς, τόσο στην πρώτη όσο και στην δεύτερη περίπτωση, δηλαδή κατά την περίοδο 2020-21 και 2021-22, αντίστοιχα.

  • Για τους βιομηχανικούς καταναλωτές δεν αναμένονται επιπτώσεις, πάντα με τη προϋπόθεση ότι οι εξαγωγές θα διακοπούν.

Πάντως τόσο για την περίοδο 2020 – 2021, όσο και για την περίοδο 2021 – 2022, το κεντρικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι  η αύξηση της δυναμικότητα και η κατανομή στα Σημεία Εισόδου από τον ΔΕΣΦΑ, σε συνδυασμό με τη βελτίωση του προγραμματισμού εκφορτώσεων υγροποιημένου αερίου στη Ρεβυθούσα, καθιστά δυνατή τη μείωση της επικινδυνότητας σε αποδεκτό επίπεδο, με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.

Αν δεν εφαρμοστούν οι κανονιστικοί περιορισμοί στις εξαγωγές προς τη Βουλγαρία, η μελέτη της ΡΑΕ εκτιμά ότι οι εκροές αερίου προς τρίτες χώρες μπορούν να προκαλέσουν τη σημαντική αύξηση του συνολικού ρίσκου, σε βαθμό  ικανό να οδηγήσει σε περικοπές φυσικού αερίου προς τους οικιακούς καταναλωτές τόσο κατά την περίοδο 2020 – 2021 όσο και το 2021 – 2022.

Σχετικά με την παράμετρο της πανδημίας COVID-19 κατά τη χειμερινή περίοδο 2020-2021, οι προσομοιώσεις των σεναρίων δεν έδειξαν να επηρεάζεται αισθητά ο εφοδιασμός, για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι οι Διαχειριστές και οι προμηθευτές φυσικού αερίου θα συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και ότι η επιχειρησιακή συνέχειαδιασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση.

Σύμφωνα με τη μελέτη, σε περίπτωση κρίσης, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας με φυσικό αέριο είναι :

- Ρύθμιση για την έκτακτη προσφερόμενη από τον ΔΕΣΦΑ δυναμικότητα και κατανομή στα Σημεία Εισόδου εφαρμοζόμενη σε συνδυασμό με μια εκ των εναλλακτικών:

-  Βελτίωση πλαισίου προγραμματισμού εκφορτώσεων ΥΦΑ – προγραμματισμός Α

-  Βελτίωση πλαισίου προγραμματισμού εκφορτώσεων ΥΦΑ – προγραμματισμός Β

- Χρήση των εγκαταστάσεων της Ρεβυθούσας για διατήρηση εποχικού αποθέματος Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για ηλεκτροπαραγωγή

Σχετικοί όροι:
ΡΑΕ
Συναφείς αναρτήσεις
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Motor Oil
Nέα μονάδα ηλεκτρισμού με καύσιμο φυσικό αέριο στην Κομοτηνή, θα κατασκευάσουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil. Στο έργο ...
Φυσικό Αέριο
Στα 25 ευρώ/MWh ανέβηκε η μεσταθμική τιμή εισαγωγής φυσικού αερίου τον Μάιο, αυξημένη κατά 22,5% σε σχέση με τον ...
Για τους χρόνους και τους όρους απενεργοποίησης της σύμβασης προμήθειας ρεύματος στους ληξιπρόθεσμους καταναλωτές
Ενστάσεις και αντιρρήσεις επί της εισήγησης της ΡΑΕ ως προς τους χρόνους και τους όρους απενεργοποίησης της σύμβασης προμήθειας ...
Για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρισμού στην Πελοπόννησο
Σε ανακοίνωση-απάντηση στα δημοσιεύματα σχετικά με την επιβολή προστίμου στον ΑΔΜΗΕ για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Δυτικού Διαδρόμου, ...
ΡΑΕ
Υβριδικό μοντέλο λειτουργίας για την αγορά ηλεκτρισμού της Κρήτης,  εν όψει της εμπορικής λειτουργίας του καλωδίου μεταφοράς ρεύματος Κρήτης ...
ΔΕΔΔΗΕ
Πρόσθετη απόδοση (WACC premium) 2% ζητεί ο ΔΕΔΔΗΕ για μία σειρά από 13  έργα μείζονος σημασίας τα οποία έχει ...
Εθνικό Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Kίνητρα και αντικίνητρα θέτει η ΡΑΕ στη νέα μέθοδο υπολογισμού των εσόδων του ΑΔΜΗΕ από τη διαχείριση του Εθνικού ...
Εγκατάσταση νέων ΑΠΕ, φωτοβολταϊκών και αιολικών
Σήμερα στις 10.00 πμ ξεκινά η ηλεκτρονική δημοπρασία για την εγκατάσταση νέων ΑΠΕ, φωτοβολταϊκών και αιολικών, στο πλαίσιο της ...
Σε διαβούλευση η νέα ρύθμιση της ΡΑΕ
Οι εταιρίες προμήθειας ρεύματος θα μπορούν να απενεργοποιούν την παροχή ηλεκτρισμού στους πελάτες που δεν πληρώνουν δύο συνεχόμενους λογαριασμούς ...
Παρέχεται από το Investing.com

Τεύχος 29

Μέτοχοι και στελέχη της Ιντρακάτ, είναι και μέτοχοι της ΓΑΙΑ Άνεμος που απορροφάται!
  Η Intrakat γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα σε συνέχεια του από 09.06.2021 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί δημοσιευμάτων του Τύπου σχετικών με ...
Σύσταση overwight
Με τιμή στόχο τα 14 ευρώ/μετοχή, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 41% από τα τρέχοντα επίπεδα, και σύσταση «overweight» ξεκινά την κάλυψη της μετοχής ...
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Motor Oil
Nέα μονάδα ηλεκτρισμού με καύσιμο φυσικό αέριο στην Κομοτηνή, θα κατασκευάσουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil. Στο έργο που θα έχει ισχύει ...
Υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας
Η ενεργοποίηση του Ταμείου Απανθρακοποίησης των νησιών, το πλαίσιο για την ένταξη της ναυτιλίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων και η ...
Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το φυσικό αέριο κυριάρχησε και τον Μάιο στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας να μειώνεται σε σχέση με τον Απρίλιο, όπως ...
Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά
Την αύξηση του WACC για τα επαγγελματικά φωτοβολταϊκά, από το 5% που προβλέπει η ΡΑΕ στους πίνακες που έθεσε σε διαβούλευση, στο 9%, ...
Ελληνική Επιστημονική Ενωση Αιαολικής Ενέργειας
Σε 45- 50 χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ υπολογίζει το ετήσιο λειτουργικό έξοδο των αιολικών πάρκων η ΕΛΕΤΑΕΝ, έναντι των 25.000 ευρώ/MW, που το ...
Φυσικό Αέριο
Στα 25 ευρώ/MWh ανέβηκε η μεσταθμική τιμή εισαγωγής φυσικού αερίου τον Μάιο, αυξημένη κατά 22,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, που είχε ...
Αλλάζει το αφήγημα των φωτοβολταϊκών;
Aύξηση στο κόστος των εξαρτημάτων και των υλικών που προορίζονται για την κατασκευή φωτοβολταϊκών, καθώς και των ναύλων μεταφοράς φορτίων έχει αρχίσει να ...
Το σχέδιο του ΥΠΕΝ αναμένεται να σταλεί στις Βρυξέλλες για έγκριση
Διπλή γραμμή επιδοτήσεων, τόσο για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες όσο και για τις λειτουργικές, για τις μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σχεδιάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος- ...
Γενική συνέλευση
Τακτική Γενική Συνέλευση των ΕΛΠΕ που θα πραγματοποιηθεί την 30 η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των ...
Με μία εταιρεία που λέγεται Γαία Άνεμος
Το πρώτο συμπέρασμα από την είσοδο του Σωκράτη Κόκκαλη στην Ενέργεια είναι ότι «εξαφανίζει» τους μετόχους της Ιντρακόμ Κατασκευές, της Ιntrakat. Η συγχώνευση ...