Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΡΑΕ
Διαβούλευση εξπρές για την τροποποίηση του κανονισμού της αγοράς εξισορρόπησης
Τετάρτη, 09/12/2020

Σε διαβούλευση εξπρές, διάρκειας μίας ημέρας, έθεσε χθες η ΡΑΕ την  τροποποίηση του Κανονισμού της Αγοράς Εξισορρόπησης, όχι όμως για το καυτό θέμα της επικαιρότητας που αφορά στη μεγάλη αύξηση της  χονδρικής τιμής του ηλεκτρισμού, αλλά για ζήτημα που σχετίζεται με τη σύζευξη της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις αγορές της Ιταλίας και της Βουλγαρίας.

Το κείμενο, που αναρτήθηκε χθες στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ δίνει περιθώριο ως σήμερα 9 Δεκεμβρίου,  στους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ για τον λεγόμενο “πράκτοραμεταβίβασης” (shipping agent), ο οποίος θα έχει την υποχρέωση της υποβολής δηλώσεων για τις  Διασυνοριακές  Φυσικές Παραδόσεις, καθώς και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις της εκκαθάρισης

Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, οι τροποποιήσεις που εισηγείται ο ΑΔΜΗΕ αποσκοπούν στην προσθήκη στους ορισμούς του πράκτορα μεταβίβασης (shipping agent), ο οποίος έχει την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων των Διασυνοριακών Φυσικών Παραδόσεων που αντιστοιχούν στις εισαγωγές και εξαγωγές ανά συζευγμένη διασύνδεση στο πλαίσιο της Ενιαίας Σύζευξης Αγορών Επόμενης Ημέρας. Επίσης στοχεύουν στην τροποποίηση των διατάξεων της εκκαθάρισης βάσει του επιχειρησιακού συμφώνου μεταξύ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και  ΕnExClear Α.Ε., η οποία λειτουργεί ως πράκτορας μεταβίβασης για τη διαμετακόμιση ενέργειας από Ελλάδα προς Ιταλία αρχικά και προς Βουλγαρία στη συνέχεια.

Ας σημειωθεί ότι η σύζευξη των ενεργειακών αγορών αποτελεί μία από τις βασικές παραμέτρους του νέου μοντέλου αγοράς, Target Model, την οποία η χώρα μας πραγματοποιεί με καθυστέρηση.

Στην εισήγησή του ο ΑΔΜΗΕ αναφέρει τα εξής :

“Η τροποποίηση του Κώδικα του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)  περιορίζεται στην ακόλουθη παράγραφο:

7.12 Υποχρεώσεις των Συμμετεχόντων στο στάδιο προ και μετά τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας 1. Στο στάδιο προ λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, οι Συμμετέχοντες παρέχουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, τις ακόλουθες πληροφορίες, επιπλέον όσων υποβάλλουν με βάση τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, όσον αφορά στη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, για την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D:

(α) Τις δηλώσεις χρήσης των Μακροχρόνιων Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς (ΜΦΔΜ) ανά διασύνδεση και ανά κατεύθυνση, για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D, έως την αντίστοιχη Χρονική Στιγμή Λήξης Δηλώσεων Μακροχρόνιων Φυσικών Δικαιωμάτων της ημέρας D-1 και

(β) τις δηλώσεις χρήσης των βραχυχρόνιων Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς στις μη συζευγμένες διασυνδέσεις, έως την αντίστοιχη ώρα λήξης ορισμού την ημέρα D-1.

2. Στις συζευγμένες αγορές, ο Πράκτορας Μεταβίβασης υποβάλλει δηλώσεις των Διασυνοριακών Φυσικών Παραδόσεων που αντιστοιχούν στις εισαγωγές και εξαγωγές ανά συζευγμένη διασύνδεση στο πλαίσιο της Ενιαίας Σύζευξης Αγορών Επόμενης Ημέρας, όπως υπολογίστηκαν στα αποτελέσματα της Ενιαίας Σύζευξης Αγορών Επόμενης Ημέρας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Πράκτορα Μεταβίβασης και του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ

3.Ο υπολογισμός τηςτυχόν εναπομένουσας Διαζωνικής Δυναμικότητας μετά την επίλυση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας γίνεται με βάση τις δηλώσεις των παραγράφων 1(α), 1(β) και 2 του παρόντος Άρθρου.

Με βάση τους κανονισμούς, όταν ολοκληρωθεί η διαβούλευση και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, η ΡΑΕ θα εκδώσει απόφαση με το τελικό κείμενο του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, το οποίο θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τέλος, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον Εnso -E, τον φορέα των Ευρωπαίων Διαχειριστών,  η σύζευξη της ελληνικής αγοράς με την Ιταλία και τη Βουλγαρία, εξ αιτίας των καθυστερήσεων, δεν θα προχωρήσει με βάση τον αρχικό προγραμματισμό  του LIP 14 ( Πρότζεκτ Τοπικής Εφαρμογής- Local Implementation Project) αλλά αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία με το λεγόμενο “τέταρτο κύμα”, που συμπίπτει με τη σύζευξη της αγοράς της Σλοβακίας  (LIP 17) με την Τσεχία, την Πολωνία και την Ουγγαρία.

Το “τρίτο κύμα”, που θα “τρέχει” από τις 10 Δεκεμβρίου αφορά στην επέκταση του διασυνοριακού εμπορίου με συνεχή προϊόντα 15 και 30 λεπτών στην ενδοημερήσια αγορά. Πρόκειται για ένα βήμα, που όπως αναφέρει ο ΕΝTSO-E  θα βοηθήσει στην καλύτερη ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο διασυνοριακό  εμπόριο ηλεκτρισμού σε μία σειρά από ήδη συζευγμένες αγορές, όπως Γαλλία- Βέλγιο, Αυστρία- Ουγγαρία, Βέλγιο- Γερμανία, Βέλγιο- Ολλανδία και Ολλανδία-Γερμανία.  

Το χρονοδιάγραμμα για το LIP 14, στο οποίο αρχικώς επρόκειτο να ενταχθεί και η Ελλάδα αφορά στη σύζευξη της ιταλικής αγοράς με τη Γαλλία, την Αυστρία και τη Σλοβενία, έχει ήδη αναθεωρηθεί και πλέον προγραμματίζεται να τεθεί σε ισχύ τον Μάιο του 2021.

Συναφείς αναρτήσεις
ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Οκτώ αιτήσεις αδειοδότησης για συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1 GW (Γιγαβάτ), κατέθεσε στη ΡΑΕ η ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Σύμφωνα ...
ΡΑΕ
Tη φόρμουλα της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κρήτη σε συνδυασμό με τη τη μεταβίβαση ορισμένων παγίων δικτύου της ...
ΡAE
Η ΡΑΕ, με βάση τον πρώτο κύκλο του διαλόγου με τους παρόχους, καταλήγει σε τρεις ρυθμίσεις με τις οποίες επιχειρείται να συνδυαστούν ...
Αγορά εξισορρόπησης
Mε αιχμές κατά του ΑΔΜΗΕ (…και όχι μόνον) για την εκτόξευση των χρεώσεων ηλεκτρισμού στην Αγορά Εξισορρόπησης η  ΡΑΕ ...
Αγορά Εξισορρόπησης
“Ασπιρίνη” χαρακτήρισαν βιομηχανικοί κύκλοι τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η ΡΑΕ για την Αγορά Εξισορρόπησης, εκτιμώντας ότι δεν αρκούν για ...
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ενα σύνολο 15 μεγάλων έργων διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών, εκ των οποίων τα 8 στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένων  ...
Αγορά Εξισορρόπησης
Για πρακτικές που αντιβαίνουν σε θεμελιώδεις αρχές του σχεδιασμού του νέου ευρωπαϊκού μοντέλου λειτουργίας των ενεργειακών αγορών-target model-, όπως ...
ΡΑΕ
Ένα νέο πλαίσιο για την αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρισμού ακόμα και όταν ο πελάτης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στην παλαιά του ...
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης υπέγραψε την απόφαση για την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των ...

Τεύχος 26

Μότορ Όιλ
Η Μότορ Όιλ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 26ης Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως 200.000.000 ...
ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Οκτώ αιτήσεις αδειοδότησης για συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1 GW (Γιγαβάτ), κατέθεσε στη ΡΑΕ η ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η χωρητικότητά ...
ΔΕΔΑ
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ο σχεδιασμός της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) για την ανάπτυξη υποδομών διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής ...
Πώληση ΔΕΠΑ Εμπορίας - Υποδομών
Tη καθυστέρηση στην πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της ΔΕΠΑ Υποδομών παραδέχθηκαν τα ΕΛΠΕ, αναγνωρίζοντας ότι οι διαδικασίες θα “τραβήξουν” σε μάκρος, πέραν ...
Ελληνικά Πετρέλαια - Ανδρέας Σιάμισης
Δύσκολα θα είναι τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2021 για τα ΕΛΠΕ, τα οποία, όπως άλλωστε και  όλες τις εταιρίες διύλισης και πετρελαίου ...
Eλληνικά Πετρέλαια
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου και Έτους 2020, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €77 εκατ. ...
KYA
Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, Κώστα Σκρέκα και Χρήστου Σταϊκούρα, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη και του ...
Watt+Volt
Η Watt+Volt ξεκίνησε τη νέα χρονιά με το δεξί μιας και συμπλήρωσε στους πρώτους μήνες του 2021 τους 200.000 πελάτες σε όλη την Ελλάδα. Οπως ...
ΔΕΔΑ
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ο σχεδιασμός της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) για την ανάπτυξη υποδομών διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής ...
ΡΑΕ
Tη φόρμουλα της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κρήτη σε συνδυασμό με τη τη μεταβίβαση ορισμένων παγίων δικτύου της ΔΕΗ, εν όψει της λειτουργίας ...
ΔΕΠΑ Εμπορίας - ΔΕΔΔΗΕ
Aπό παράταση …σε παράταση φαίνεται να οδηγείται ο διαγωνισμός για την πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας με άγνωστη την τελική έκβαση , ενώ πέραν ...
EΛΠΕ
Βλέμματα και ώτα στραμμένα στις δύο τελευταίες μέρες της εβδομάδας έχουν οι επενδυτές. Ελληνικά Πετρέλαια, την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, και ΟΤΕ την επόμενη ...