Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πλαφόν στις τιμές στην Αγορά Εξισορρόπησης θέτει η ΡΑΕ
Παρασκευή, 18/12/2020

Πλαφόν στις τιμές στην Αγορά Εξισορρόπησης αποφάσισε να θέσει η ΡΑΕ για ένα μεταβατικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών,  ενώ είναι πολύ πιθανόν να ανακοινώσει, ακόμα και σήμερα, μέτρα το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας, προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι τιμές στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες εκτοξεύθηκαν στα ύψη, μετά την εφαρμογή του Target Model, προκαλώντας εύλογες ανησυχίες για αυξήσεις στα τιμολόγια λιανικής του ρεύματος.

Τα νέα ελάχιστα και μέγιστα που προτίθεται να επιβάλλει η ΡΑΕ στην Αγορά Εξισορρόπησης, σύμφωνα με την πρόταση που έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση διαμορφώνονται ως εξής:

  • Στις προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης: Εφαρμογή κατώτατου ορίου ίσου με μηδέν (0) /MW-h και ανώτατου ορίου ίσου με πενήντα (50) /MW-h
  • Στις προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης:Eφαρμογή κατώτατου ορίου ίσου με μηδέν (0) /MWh και ανώτατου ορίου ίσου με εκατό (100) /MWh.
  • Τα όρια που αφορούν στις προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης που υποβάλλονται από Παραγωγούς που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής με Εναλλακτικό Καύσιμο για τη λειτουργία των μονάδων με το εναλλακτικό καύσιμο, ορίζονται σε μηδέν (0) /MWh και σε τριακόσια (300) /MWh.

Τα όρια αυτά καταλαμβάνουν αντίστοιχα, τα τεχνικά όρια στις τιμές υποβολής προσφορών και στις τιμές εκκαθάρισης για την Ισχύ και Ενέργεια Εξισορρόπησης, όπως περιλαμβάνονται στην Τεχνική Απόφαση.

Τα μέτρα θα ισχύσουν προσωρινά, για το ελάχιστο χρονικό διάστημα των 3 μηνών που απαιτείται, προκειμένου η ΡΑΕ“να ολοκληρώσει τη διερεύνηση του πολυδιάστατου ζητήματος του τρόπου λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης, σε συνάρτηση και με την εξέταση του τρόπου λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, ώστε να προβεί ακολούθως στις αναγκαίες ενέργειες, δηλαδή στην άσκηση των κανονιστικών, ρυθμιστικών ή/και κυρωτικών της αρμοδιοτήτων”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εισήσηγη.

Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 22 Δεκεμβρίου.

Βασική αιτία για την χθεσινή παρέμβαση της Αρχής είναι το υψηλό κόστος που διαμορφώνεται στην Αγορά Εξισορρόπησης, ειδικά κατά την εβδομάδα 30/11/2020 ως 6/12/2020, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες,το μέσο μοναδιαίο κόστος έφθασε στο  επίπεδο  των  36,37 ευρώ/MWh, μετά από αλματώδεις συνεχείς αυξήσεις, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για το κόστος UpLift 3, τον Λογαριασμό Προσαυξήσεων Οικονομικής  Ουδετερότητας, ο οποίος ξεκίνησε από 5,09 ευρώ/MWh, ως μέση τιμή της πρώτης εβδομάδας λειτουργίας του target model και της Αγοράς Εξισορρόπησης, για να φθάσει στα 12,37 τη δεύτερη εβδομάδα, στα 16,64 ευρώ την τρίτη εβδομάδα και στα 36,37 την τελευταία εβδομάδα για την οποία υπάρχου διαθέσιμα στοιχεία.  

Το Target Model άρχισε να εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου.

Παρότι η πρόταση της Αρχής αφορά στην Αγορά Εξισορρόπησης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υψηλές τιμές καταγράφονται και στην Αγορά Επόμενης Ημέρας (DAM). Για σήμερα, η μέση τιμή στην εν λόγω Αγορά, παρότι έχει υποχωρήσει κατά 12% σε σχέση με χθες,  διαμορφώνεται στα 82,31 ευρώ/MWh, ενώ η αντίστοιχη τιμή στη Γερμανία είναι τα 42,51 ευρώ/MWh και στη γειτονική Ιταλία, με την οποία έγινε η σύζευξη αγορών,  στα 65,15 ευρώ/MWh. Υπάρχουν αρκετές ημέρες μέσα στο μήνα που η ελληνική είναι η ακριβότερη αγορά της ΕΕ, όπως άλλωστε συνέβαινε και πριν το Target Model, με τον ΗΕΠ.

Η  ΡΑΕ, όπως αναφέρει στην εισήγησή  της, αναγνωρίζει ότι, κατά την πρώτη περίοδο της λειτουργίας αγορών που αναδιοργανώνονται σε αντίστοιχη έκταση και βάθος, είναι σύνηθες να εμφανίζονται έντονες διακυμάνσεις των τιμών, οι οποίες μπορεί να αποδίδονται στη φύση κάθε εγχειρήματος ριζικής μεταρρύθμισης, σε αστοχίες των Συμμετεχόντων, σε δομικά χαρακτηριστικά – ιδιαιτερότητες των αγορών, στην ανάδειξη της κρισιμότητας δεδομένων τεχνικού χαρακτήρα, καθώς και σε επιμέρους στρατηγικές συμμετεχόντων, ιδίως όσων τελούν σε θέση ισχύος.

Η άμεση εφαρμογή των ανώτατων και κατώτατων ορίων, σύμφωνα με την Αρχή, θα επιτρέψει τον περιορισμό της έκθεσης των Εκπροσώπων Φορτίου στους κινδύνους εκ της αυξητικής διακύμανσης των τιμών, δεδομένης και της έως σήμερα μικρής ρευστότητας της Προθεσμιακής Αγοράς, τη σταθεροποίηση των τιμών προμήθειας των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ)

Τέλος χθες η ΡΑΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ως τις 8 Ιανουαρίου την εισήγηση του ΔΑΠΕΕΠ για το νέο σχήμα ΕΤΜΕΑΡ, που αφορά κυρίως στις χρεώσεις στην Υψηλή Τάση (μεγάλες βιομηχανίες), και την τροποποίηση του κώδικα του Διαχειριστή.

Σχετικοί όροι:
ΡΑΕ
Συναφείς αναρτήσεις
ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Οκτώ αιτήσεις αδειοδότησης για συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1 GW (Γιγαβάτ), κατέθεσε στη ΡΑΕ η ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Σύμφωνα ...
ΡΑΕ
Tη φόρμουλα της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κρήτη σε συνδυασμό με τη τη μεταβίβαση ορισμένων παγίων δικτύου της ...
ΡAE
Η ΡΑΕ, με βάση τον πρώτο κύκλο του διαλόγου με τους παρόχους, καταλήγει σε τρεις ρυθμίσεις με τις οποίες επιχειρείται να συνδυαστούν ...
Αγορά εξισορρόπησης
Mε αιχμές κατά του ΑΔΜΗΕ (…και όχι μόνον) για την εκτόξευση των χρεώσεων ηλεκτρισμού στην Αγορά Εξισορρόπησης η  ΡΑΕ ...
Αγορά Εξισορρόπησης
Ανοδικά κινούνται και πάλι οι τιμές των προσαυξήσεων στην Αγορά  Εξισορρόπησης ανεβάζοντας τις τιμές χονδρικής του ηλεκτρισμού, οι οποίες ...
Αγορά Εξισορρόπησης
“Ασπιρίνη” χαρακτήρισαν βιομηχανικοί κύκλοι τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η ΡΑΕ για την Αγορά Εξισορρόπησης, εκτιμώντας ότι δεν αρκούν για ...
Ενεργοβόρος βιομηχανία
Επιπλέον μέτρα που θα διασφαλίζουν περισσότερο ανταγωνισμό στην Αγορά Εξισορρόπησης ζητεί η ενεργοβόρος βιομηχανία, τονίζοντας ότι δεν έχουν εκλείψει ...
Αγορά Εξισορρόπησης
Για πρακτικές που αντιβαίνουν σε θεμελιώδεις αρχές του σχεδιασμού του νέου ευρωπαϊκού μοντέλου λειτουργίας των ενεργειακών αγορών-target model-, όπως ...
ΡΑΕ
Ένα νέο πλαίσιο για την αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρισμού ακόμα και όταν ο πελάτης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στην παλαιά του ...

Τεύχος 26

Χρηματιστήριο ενέργειας
H μείωση της ζήτησης ηλεκτρισμού, σε  σχέση με την εβδομάδα της κακοκαιρίας και η αύξηση της παραγωγής των ΑΠΕ σε επίπεδα που ανέδειξαν ...
Ενεργειακή ασφάλεια
Τους κινδύνους για την ενεργειακή ασφάλεια που ανέδειξε η ακραία κακοκαιρία του Τέξας αλλά και τις διεξόδους που μπορεί να δώσει σε μία ...
Σκρέκας
Εντός του έτους αναμένονται οι πρώτες υπογειοποιήσεις εναερίων καλωδίων του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κ. Σκρέκα. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της ...
Eνέργεια
Tα έργα του ΔΕΔΔΗΕ αφορούν την αναβάθμιση των υποδομών του Διαχειριστή και γραμμών μεταφοράς μέσης τάσης ενόψει των προκλήσεων της διείσδυσης των ΑΠΕ ...
ΔΕΔΔΗΕ
Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι όλοι οι πολίτες που κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Μήδεια από τις 14 έως και τις 21 Φεβρουαρίου αντιμετώπισαν ...
Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ
Oριακά ισοσκελισμένος, ενδεχομένως και ελλειμματικός μπορεί να είναι ο Ειδικός Λογαριασμός των ΑΠΕ  (ΕΛΑΠΕ) το 2022 και το 2023, σύμφωνα με τη μελέτη ...
Μότορ Όιλ
Η Μότορ Όιλ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 26ης Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως 200.000.000 ...
ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Οκτώ αιτήσεις αδειοδότησης για συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1 GW (Γιγαβάτ), κατέθεσε στη ΡΑΕ η ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η χωρητικότητά ...
ΔΕΔΑ
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ο σχεδιασμός της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) για την ανάπτυξη υποδομών διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής ...
Πώληση ΔΕΠΑ Εμπορίας - Υποδομών
Tη καθυστέρηση στην πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της ΔΕΠΑ Υποδομών παραδέχθηκαν τα ΕΛΠΕ, αναγνωρίζοντας ότι οι διαδικασίες θα “τραβήξουν” σε μάκρος, πέραν ...
Ελληνικά Πετρέλαια - Ανδρέας Σιάμισης
Δύσκολα θα είναι τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2021 για τα ΕΛΠΕ, τα οποία, όπως άλλωστε και  όλες τις εταιρίες διύλισης και πετρελαίου ...
Eλληνικά Πετρέλαια
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου και Έτους 2020, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €77 εκατ. ...