Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΕΒΙΚΕΝ
Πλαφόν στις τιμές εξισορρόπησης που θα ισχύει τουλάχιστον για 6 μήνες
Τρίτη, 22/12/2020

Πλαφόν στις τιμές εξισορρόπησης που θα ισχύει τουλάχιστον για 6 μήνες, έναντι 3 που προτείνει η ΡΑΕ, με αναδρομική μάλιστα ισχύ από 1ης Νοεμβρίου 2020 ζητούν οι μεγάλες βιομηχανίες, θεωρώντας ότι η νέα αγορά ηλεκτρισμού λειτουργεί ολιγοπωλιακά και ότι οι αστοχίες στο χρονικό διάστημα από 1/11 ως 6/12/20 επέτρεψαν τη δαπάνη 493,2 εκατ. ευρώ, μεγάλο μέρος των οποίων μπορεί να μετακυλιστεί στα τιμολόγια ρεύματος της βιομηχανίας και πιθανώς και των άλλων καταναλωτών.

Αυτό προκύπτει από την επιστολή που κατέθεσε ο πρόεδρος της  ΕΒΙΚΕΝ , του φορέα που εκπροσωπεί τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, κ. Αντώνης Κοντολέων, στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασής της για την επιβολή ανώτατων και κατώτατων ορίων στις προσφορές  για ανοδική και καθοδική ηλεκτρική ενέργεια και Ισχύ Εξισορρόπησης. Η πρόταση της ΡΑΕ αφορά σε ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα 3μηνών.

‘Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστολή “κοινή είναι η διαπίστωση ότι τα δομικά χαρακτηριστικά της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπουν την εμφάνιση συμπεριφορών ολιγοπωλίου. Σε μια αγορά στην οποία δεν υφίσταται μηχανισμός επιτήρησης είναι αναμενόμενο να υπάρχει δυσλειτουργία.”

Σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ, ορισμένες βασικές επιλογές σχεδιασμού των νέων αγορών, όπως ο  κεντρικόςέλεγχος  (central dispatch) στην Αγορά Εξισορρόπησης, οι προσφορές ανά μονάδα και όχι ανά portfolio στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και ο καθορισμός μιας ζώνης φορτίου για όλη τη χώρα, ενώ ήταν γνωστά τα προβλήματα του δικτύου της Πελοποννήσου και της Βόρειας Ελλάδας (όταν δεν λειτουργούν οι λιγνιτικές μονάδες), καθώς και η επικείμενη διασύνδεση με την Κρήτη, ήταν παράγοντες που συνετέλεσαν στη διαμόρφωση των υψηλών τιμών.

Στο κείμενο που κατατέθηκε στη διαβούλευση, επισημαίνεται ακόμα ότι  η Αγορά Εξισορρόπησης ξεκίνησε να λειτουργεί, χωρίς να είναι δυνατή η συμμετοχή του φορτίου, καθώς το θεσμικό πλαίσιο δεν είναι έτοιμο. “Η μέχρι στιγμής άρνηση των καθετοποιημένων παικτών να προσφέρουν στην αγορά προθεσμιακά προϊόντα με φυσική παράδοση, υποκρύπτει στρατηγική αποκόμισης απροσδόκητων κερδών (windfall profits). Ταυτόχρονα επιδιώκεται σημαντική αύξηση των βιομηχανικών τιμολογίων ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση στο κόστος παραγωγής , δεδομένου ότι τα τιμολόγια περιλαμβάνουν ρήτρα τιμών CO2.”, τονίζει η ΕΒΙΚΕΝ.

Με δεδομένητη συμφόρηση στην Πελοπόννησο,  συνεχίζει η επιστολή, είναι προφανές ότι οι παίκτες που συμμετέχουν στην Αγορά Εξισορρόπησης θα διαμορφώσουν κατάλληλα τη στρατηγική προσφορών τους,  συνδυαστικά στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Αγορά Εξισορρόπησης, προκειμένου να αποκομίσουν απροσδόκητα κέρδη (windfall profits) κατά κύριο λόγο μέσα από την Αγορά Εξισορρόπησης.

Τα κέρδη από την αγορά εξισορρόπησης υπερκαλύπτουν τις χρεώσεις μη συμμόρφωσης για δηλώσεις φορτίου ή δηλώσεις πρόβλεψης παραγωγής ΑΠΕ, πράγμα που η ΕΒΙΚΕΝ εκτιμά ότι θα οδηγήσει σε συστηματική υπερδήλωση φορτίου (σε ποσοστό 3%) και υποδήλωση παραγωγής ΑΠΕ (περίπου 12%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης στο χρονικό διάστημααπό1/11έως6/12, οΑΔΜΗΕέχειδώσειεντολέςανακατανομής (redispatching) συνολικού ύψους 802 GWh, ενώ οι πραγματικές ανάγκες ήταν 104,1 GWh για ανοδική ενέργεια εξισορρόπησης και 120,1 GWh για καθοδική, (η απόδοση του αλγόριθμου είναι 27,9%), με αποτέλεσμα να έχουν δαπανηθεί στην αγορά ανοδικής ενέργειας εξισορρόπησης 100 εκ. ευρώ για 393,2 GWh και στην καθοδική επιπλέον 20 εκ. ευρώ για μείωση παραγωγής 409,3 GWh.

Η ΕΒΙΚΕΝ υπενθυμίζει την από 16/12 επιστολή της, στην οποία  επισημαίνει ότι η υποχρέωση που προκύπτει από τη διάταξη άρθρο 85 παρ. 3 του Κανονισμού εξισορρόπησης δεν περιορίζεται μόνο στις οντότητες υπηρεσιών εξισορρόπησης που δραστηριοποιούνται στην Πελοπόννησο, αλλά έχει εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις ενεργοποίησης προσφορών ανοδικής ή καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης για σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης.

Λαμβάνοντες υπόψη τα ανωτέρω θεωρούμε αυτονόητη τη λήψη των ρυθμιστικών μέτρων που προτείνει η Αρχή στην παρούσα διαβούλευση. Θεωρούμε ότι δεν επαρκεί διάστημα 3 μηνών για να επιλυθούν τα ανωτέρω προβλήματα, επομένως ζητούμε από την Αρχή να ορίσει την ισχύ των μέτρων για έξι μήνες τουλάχιστον, με αναδρομική εφαρμογή από την 01/11/2020”, καταλήγει η επιστολή.

Συναφείς αναρτήσεις
ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Οκτώ αιτήσεις αδειοδότησης για συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1 GW (Γιγαβάτ), κατέθεσε στη ΡΑΕ η ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Σύμφωνα ...
ΡΑΕ
Tη φόρμουλα της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κρήτη σε συνδυασμό με τη τη μεταβίβαση ορισμένων παγίων δικτύου της ...
ΡAE
Η ΡΑΕ, με βάση τον πρώτο κύκλο του διαλόγου με τους παρόχους, καταλήγει σε τρεις ρυθμίσεις με τις οποίες επιχειρείται να συνδυαστούν ...
Αγορά εξισορρόπησης
Mε αιχμές κατά του ΑΔΜΗΕ (…και όχι μόνον) για την εκτόξευση των χρεώσεων ηλεκτρισμού στην Αγορά Εξισορρόπησης η  ΡΑΕ ...
ΕΒΙΚΕΝ - Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανοικτό το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις καθυστερήσεις όσον αφορά στην επιστροφή από τη ΔΕΔΑ, ενός ποσού ...
Αγορά Εξισορρόπησης
“Ασπιρίνη” χαρακτήρισαν βιομηχανικοί κύκλοι τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η ΡΑΕ για την Αγορά Εξισορρόπησης, εκτιμώντας ότι δεν αρκούν για ...
Ενεργοβόρος βιομηχανία
Επιπλέον μέτρα που θα διασφαλίζουν περισσότερο ανταγωνισμό στην Αγορά Εξισορρόπησης ζητεί η ενεργοβόρος βιομηχανία, τονίζοντας ότι δεν έχουν εκλείψει ...
Αγορά Εξισορρόπησης
Για πρακτικές που αντιβαίνουν σε θεμελιώδεις αρχές του σχεδιασμού του νέου ευρωπαϊκού μοντέλου λειτουργίας των ενεργειακών αγορών-target model-, όπως ...
ΡΑΕ
Ένα νέο πλαίσιο για την αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρισμού ακόμα και όταν ο πελάτης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στην παλαιά του ...

Τεύχος 26

Χρηματιστήριο ενέργειας
H μείωση της ζήτησης ηλεκτρισμού, σε  σχέση με την εβδομάδα της κακοκαιρίας και η αύξηση της παραγωγής των ΑΠΕ σε επίπεδα που ανέδειξαν ...
Ενεργειακή ασφάλεια
Τους κινδύνους για την ενεργειακή ασφάλεια που ανέδειξε η ακραία κακοκαιρία του Τέξας αλλά και τις διεξόδους που μπορεί να δώσει σε μία ...
Σκρέκας
Εντός του έτους αναμένονται οι πρώτες υπογειοποιήσεις εναερίων καλωδίων του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κ. Σκρέκα. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της ...
Eνέργεια
Tα έργα του ΔΕΔΔΗΕ αφορούν την αναβάθμιση των υποδομών του Διαχειριστή και γραμμών μεταφοράς μέσης τάσης ενόψει των προκλήσεων της διείσδυσης των ΑΠΕ ...
ΔΕΔΔΗΕ
Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι όλοι οι πολίτες που κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Μήδεια από τις 14 έως και τις 21 Φεβρουαρίου αντιμετώπισαν ...
Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ
Oριακά ισοσκελισμένος, ενδεχομένως και ελλειμματικός μπορεί να είναι ο Ειδικός Λογαριασμός των ΑΠΕ  (ΕΛΑΠΕ) το 2022 και το 2023, σύμφωνα με τη μελέτη ...
Μότορ Όιλ
Η Μότορ Όιλ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 26ης Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως 200.000.000 ...
ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Οκτώ αιτήσεις αδειοδότησης για συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1 GW (Γιγαβάτ), κατέθεσε στη ΡΑΕ η ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η χωρητικότητά ...
ΔΕΔΑ
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ο σχεδιασμός της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) για την ανάπτυξη υποδομών διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής ...
Πώληση ΔΕΠΑ Εμπορίας - Υποδομών
Tη καθυστέρηση στην πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της ΔΕΠΑ Υποδομών παραδέχθηκαν τα ΕΛΠΕ, αναγνωρίζοντας ότι οι διαδικασίες θα “τραβήξουν” σε μάκρος, πέραν ...
Ελληνικά Πετρέλαια - Ανδρέας Σιάμισης
Δύσκολα θα είναι τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2021 για τα ΕΛΠΕ, τα οποία, όπως άλλωστε και  όλες τις εταιρίες διύλισης και πετρελαίου ...
Eλληνικά Πετρέλαια
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου και Έτους 2020, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €77 εκατ. ...