Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Σκυλακάκης
Που βρίσκεται το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικόητας
Τετάρτη, 23/12/2020

Με το τέλος του 2020 ολοκληρώθηκε ένας πρώτος κύκλος προετοιμασίας, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery Resilience Facility). Η προετοιμασία αφορά 4 βασικούς άξονες, τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα πρώτα έργα που θα προχρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με στόχο την ένταξή τους στη συνέχεια στο Ταμείο Ανάκαμψης, τη διαβούλευση των Στρατηγικών Κατευθύνσεων του Σχεδίου Ανάκαμψης, καθώς και τις διαδικασίες τεχνικής προετοιμασίας του Ταμείου Ανάκαμψης.

Συγκεκριμένα:

1. Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πραγματοποιήθηκαν 45 συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο έγιναν 11 συναντήσεις στις οποίες συμμετείχαν τα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής για την προετοιμασία του Σχεδίου και οι αρμόδιοι ανά τομέα υπουργοί, για επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις, έργα και προγράμματα που αφορούν ενέργεια & περιβάλλον, ψηφιακό μετασχηματισμό, υγεία, φορολογία, εργασία, υποδομές, έρευνα και ανάπτυξη, πολιτική προστασία, και άρδευση. Επίσης, έγιναν 34 τεχνικές συναντήσεις για την εξειδίκευση των προτεινόμενων έργων και προγραμμάτων των ανωτέρω τομέων. Στις αρχές του Ιανουαρίου θα προχωρήσουν οι πολιτικές συναντήσεις στους υπόλοιπους τομείς δράσης του Ταμείου, με συμμετοχή και των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών.

2. Έργα και προγράμματα προς προχρηματοδότηση από τις αρχές του 2021

Επενδυτικά έργα και μεταρρυθμίσεις που έχουν ισχυρή πιθανότητα να υλοποιηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ξεκινούν πριν την τελική έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης με ένταξή τους στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Στα έργα και στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται το νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ που θα προχωρήσει εντός της άνοιξης του 2021, τα 200 πρώτα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, προγράμματα αναδάσωσης, προγράμματα αποκατάστασης εδαφών σε λιγνιτικές περιοχές, δράσεις που σχετίζονται με την τηλεκπαίδευση, πολλά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ.ά.

Τα έργα ξεκινούν από τις αρχές του 2021, δεδομένης της στρατηγικής επιλογής της Κυβέρνησης να προχωρήσει γρήγορα η εφαρμογή του Σχεδίου, ώστε να αρχίσουν να επιτυγχάνονται οι αναπτυξιακοί και δημοσιονομικοί στόχοι του επομένου έτους, πριν την έγκριση του Σχεδίου Ανάκαμψης που αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021.

Να σημειωθεί ότι στον κανονισμό του Ταμείου, προβλέπεται ότι μπορούν να περιληφθούν έργα, προγράμματα και επενδύσεις από τον Φεβρουάριο του 2020.

3. Διαβούλευση

Η πρώτη φάση της διαβούλευσης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ολοκληρώθηκε την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου. Η ΟΚΕ ως αρμόδιο θεσμικό όργανο απέστειλε ήδη την θετική γνώμη της και αναλυτικές προτάσεις δράσης σε κάθε έναν από τους τέσσερις Πυλώνες Στρατηγικών Κατευθύνσεων του Σχεδίου και επισημαίνει ότι «θα συνεχίσει να προωθεί τις διαδικασίες του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ όλων των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών κατά την διάρκεια τόσο της εκπόνησης του τελικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όσο και της εφαρμογής του».

Ταυτόχρονα, μέσω του opengov.gr ή κατόπιν πρόσκλησης, κατατέθηκαν 47 σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις από 37 φυσικά και νομικά πρόσωπα και φορείς, πέραν των όσων συμμετείχαν στο πλαίσιο της ΟΚΕ, μεταξύ των οποίων οι ΓΣΕΕ, ΓΕΣΕΒΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, Ελληνικός Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας, ΤΕΑ Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΕΛΠE, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ), Greenpeace, WWF Ελλάδος, Τhe Green Tank, Enel Green Power Hellas κ.ά. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης θα συντάξει τις επόμενες εβδομάδες σχετική έκθεση για τη διαβούλευση, που θα αξιοποιηθεί και στην σύνταξη του τελικού σχεδίου και στην συνέχιση του σχετικού δημόσιου διαλόγου.

 

4. Τεχνική προετοιμασία για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης

Μετά τον ορισμό της Διοικούσας Επιτροπής που εποπτεύει την προετοιμασία του Σχεδίου, που αποτελείται από τους κ. Θ. Σκυλακάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Α. Σκέρτσο, Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Δ. Σκάλκο, Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, κ. Α. Πατέλη, Οικονομικό Σύμβουλο του Πρωθυπουργού και κ. Μ. Αργυρού, Πρόεδρο του ΣΟΕ και τον ορισμό του κ. Ν. Μαντζούφα ως Διοικητή της σχετικής Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, προχωρά τώρα με ταχύτητα: (α) η στελέχωση της Υπηρεσίας, όπου ήδη για τις κατ’ ελάχιστον 21 θέσεις που θα προέρχονται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχουν κατατεθεί 117 αιτήσεις από υψηλής επιστημονικής κατάρτισης στελέχη του Δημοσίου, (β) οι διαδικασίες για την πρόσληψη του ανεξάρτητου Συμβούλου που θα αξιολογήσει το εύλογο κόστος των έργων και προγραμμάτων και του Συμβούλου που θα συνδράμει στην προετοιμασία του τελικού Σχεδίου και (γ) η διαδικασία για την επιλογή των γραφείων που θα φιλοξενήσουν την νέα Υπηρεσία, ώστε να ξεκινήσει την λειτουργία της εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιανουαρίου.

Τέλος, ξεκίνησε ήδη η συνεργασία με την European Investment Bank (ΕΙΒ) μετά από πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη και ανταλλαγή επιστολών με τον Dr. Werner Hoyer, Πρόεδρο της EΙΒ.

Σε σχέση με τα ανωτέρω, ο αρμόδιος για την Ειδική Υπηρεσία Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε:

«Η Διοικούσα Επιτροπή, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου και τα αμέσως εμπλεκόμενα Υπουργεία προχωρούμε με ταχύτητα στην προετοιμασία του Σχεδίου Ανάκαμψης, η επιτυχία του οποίου είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη και τις δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας για το 2021, αλλά και για τα επόμενα έτη. Στην προετοιμασία του Σχεδίου αξιοποιούμε τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και των κοινωνικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να έχουμε έγκαιρα καταθέσει ένα ποιοτικό και ρεαλιστικό Σχέδιο Ανάκαμψης της Ελλάδας στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς εντός του πρώτου τριμήνου του 2021».

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Προϋπολογισμός
Aνέλπιστα καλά νέα από την εκτέλεση του προϋπολογισμού τον Νοέμβριο, αφού τα φορολογικά έσοδα εμφάνισαν αύξηση κατά 521 εκατ. ...
Σκυλακάκης
Ενδεχομένως και σήμερα, σε κάθε περίπτωση τις επόμενες μέρες, να υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις σχετικά με την ενίσχυση των πιο ευάλωτων ...
Oι αλλαγές
Υπό προϋποθέσεις, το επίδομα θέρμανσης θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και τα 720 ευρώ για κάποιον δικαιούχο. Με βασική ...
Σκυλακάκης
Δεν θα παίρνει το ίδιο επίδομα θέρμανσης κάτοικος στην Κάρπαθο, με κάποιον άλλο που ζει σε ένα χωριό στα ...
Σκυλακάκης
Από το μικροσκόπιο του υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του οποίου ηγείται ο αναπληρωτής υπουργός κ. ...
Hγεσία ΥΠΟΙΚ
Χρονιά αβεβαιότητας θα είναι και το 2021 αποκάλυψε ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρας  σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ...
Προϋπολογισμός
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - ...
Προϋπολογισμός
Λιγότερο σε σχέση με τον Μάιο και τον Ιούνιο επηρεάστηκαν τα έσοδα του προϋπολογισμού, υποστηρίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ...
Σκυλακάκης
«Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη μεγάλη τιμή και εμπιστοσύνη. Οι ευθύνες όλων μας στο οικονομικό επιτελείο, στη δύσκολη ...

Τεύχος 23

Αναστολές συμβάσεων
Ανοίγουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες υποβολής δηλώσεων, για τις αναστολές συμβάσεων Ιανουαρίου. Οι εργοδότες θα υποβάλλουν δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστημα "Εργάνη", ενώ οι εργαζόμενοι στην ...
Νίκος Παπαθανάσης
Στη δέσμη μέτρων για τη στήριξη μικρών επιχειρήσεων, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης. "Υπάρχει μια δέσμη μέτρων για τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτή τη ...
Αδωνις Γεωργιάδης -«Πληττόμενες» οι επιχειρήσεις που ανοίγουν από Δευτέρα
Παραμένουν «πληττόμενες» οι επιχειρήσεις που θα ανοίξουν από αύριο, Δευτέρα, σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης Αδψνι Γεωργιάδη.  «Όλες οι επιχειρήσεις που θα ανοίξουν από ...
Aγορά
Επανεκκινεί την Δεύτερα το λιανικό εμπόριο αλλά και σειρά υπηρεσιών: Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής, Υπηρεσίες Διαιτολογίας, Υπηρεσίες Διαιτολογικών Μονάδων με εξαίρεση ...
Καταστήματα
  Το πράσινο φως για να ανοίξει παντού το σύνολο του λιανεμπορίου με τη μέθοδο του ραντεβού μέσα στο κατάστημα (click in shop) και ...
Λιανεμπόριο
Βαρύ ήταν το αποτύπωμα της πανδημίας στην ελληνική αγορά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 69,8 δισ. ευρώ σημειώνοντας ...
Κενό ηγεσίας, πάει για το β’ 3μηνο η αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ, ο Λαυρεντιάδης και το Recovery Fund
Η αίσθηση ότι κινείται στον αυτόματο πιλότο υπάρχει για το ΤΑΙΠΕΔ. Πέρα από το γεγονός ότι εκτελεστικός πρόεδρος δεν υπάρχει από τις 18 ...
Έπιστρεπτέα προκαταβολή 5
Σε παράταση προθεσμίας  για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στον πέμπτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής 5 προχωρά το υπουργείο Οικονομικών. Η παράταση θα αυξήσει ακόμη περισσότερο ...
Σε πορεία υλοποίησης το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής
Περιφέρεια Αττικής σε αυτή την ιδιαίτερη λόγω υγειονομικής κρίσης συγκυρία, στηρίζει έμπρακτα τις Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής. Αξιοποιώντας τους ...
ΣΕΒ:
Η προμήθεια σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data Analytics) είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, πάνω από το μέσο ...
Εκδόσεις ομολόγων
Ξεκινά τις επόμενες μέρες ο κύκλος του δανεισμού από τις αγορές για το 2021 με ένα μακροπρόθεσμο ομόλογο. Οι προσδοκίες των ξένων επενδυτών ...
ΥΠΟΙΚ
Το Υπουργείο Οικονομικών, συνεχίζοντας με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού, ...

motori.gr