Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Χρηματιστήριο ενέργειας
Έκρηξη των τιμών χονδρικής
Κατά 35,8% αυξήθηκε η χονδρική τιμή ηλεκτρισμού τον Νοέμβριο, πρώτο μήνα λειτουργίας του target model σε σχέση με τον Οκτώβριο
Τετάρτη, 30/12/2020

Αύξηση κατά 35,8% παρουσίασε μέσα σε ένα μήνα η μέση χονδρική τιμή του ρεύματος τον Νοέμβριο, που ήταν και ο πρώτος μήνας λειτουργίας του target model, καταγράφοντας μεσοσταθμική τιμή 83,095 ευρώ/MWh, έναντι 61,179 ευρώ/MWh τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία του ΑΔΜΗΕ.  Μόνον ο λογαριασμός προσαυξήσεων για τον Νοέμβριο εκτοξεύθηκε στα  16,455 ευρώ/MWh, από  6,727 ευρώ/ MWh τον Οκτώβριο.

Εξάλλου, σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε η αγορά εξισορρόπησης και κατά την έβδομη εβδομάδα λειτουργίας της, 14-20 Δεκεμβρίου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ.

Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η πίστωση για ανοδική ενέργεια εξισορρόπησης προς τους παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης (BSPs) ανήλθε σε 9.874.696 ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 18% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς δηλαδή 1-7 Νοεμβρίου. Την προηγούμενη ακριβώς εβδομάδα, 7-13 Δεκεμβρίου, το αντίστοιχο ποσό είχε διαμορφωθεί στα 8.362.416 ευρώ, μειωμένο κατά 84% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του target model.

Aνοδική ήταν η τιμή της χρέωσης των παρόχων υπηρεσιών εξισορρόπησης για την καθοδική ενέργεια εξισορρόπησης, καθώς  διαμορφώθηκε σε -505.272 ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 38% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς. Ωστόσο την 6η εβδομάδα, 7-13/12, το αντίστοιχο ποσό είχε φθάσει στα -815.254 ευρώ, παρουσιάζοντας τότε αύξηση κατά 82% σε σχέση με την 1η εβδομάδα.

Όσον αφορά στην ισχύ εξισορρόπησης η πίστωση των παρόχων υπηρεσιών εξισορρόπησης για ανοδική και καθοδική ισχύ ανήλθε σε 2.560.309 ευρώ έναντι 1.589.869 ευρώ την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα καταγράφοντας αύξηση κατά 61% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας τη αγοράς.  Οι πιστώσεις της εβδομάδας 14-20 Δεκεμβρίου ισοφάρισαν τις όποιες απώλειες είχαν οι πάροχοι την εβδομάδα 7-13 Δεκεμβρίου, όταν η συνολική πίστωση ανοδικής και καθοδικής ισχύος εξισορρόπησης είχε μειωθεί κατά 60% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς.

Η ανοδική ενεργοποιημένη ενέργεια εξισορρόπησης αυξήθηκε κατά  5% σε σχέση με την 1η εβδομάδα, φθάνοντας στις 74.874 MWh, ενώ η καθοδική ενεργοποιημένη ενέργεια εξισορρόπησης αυξήθηκε κατά 11% στις 63.872 MWh.  Την προηγούμενη εβδομάδα, 7-13/12, η ανοδική ενεργοποιημένη ενέργεια εξισορρόπησης ήταν 71.133 MWh και η αντίστοιχη  καθοδική 57.472 MWh.

Oπως διευκρινίζει ο ΑΔΜΗΕ στο σχετικό του σημείωμα,  όταν η χρέωση των Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (BSPs) είναι θετική αντιστοιχεί σε πίστωση και οφείλεται σε αρνητικές τιμές καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης, ενώ επίσης όταν  η συνολική χρέωση των εν λόγω παρόχων  φέρει αρνητικό πρόσημο αντιστοιχεί σε πίστωση.

Ο μέσος όρος τιμής της 15λεπτης ανοδικής χειροκίνητης  Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας διαμορφώθηκε σε 121,9 €/MWh καταγράφοντας άνοδο κατά 11% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς, ενώ την προηγούμενη, 6η εβδομάδα λειτουργίας είχε διαμορφωθεί στα  110,2 ευρώ/MWh

Αντιστοίχως ο μέσος όρος τιμής της 15λεπτης καθοδικής χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας διαμορφώθηκε σε 3,2 €/MWh,  σημειώνοντας μείωση κατά 149% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς. Τέλος ο μέσος όρος της 15λεπτης τιμής αποκλίσεων διαμορφώθηκε σε 67,8 €/MWh , από 58,2 ευρώ/MWh την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σε σχέση με την 1η εβδομάδα λειτουργίας κατέγραψε αύξηση κατά 17%.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για την εβδομάδα 14-20 Δεκεμβρίου τόσο η μέγιστη όσο και η ελάχιστη τιμή ανοδικής χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας και καθοδικής χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας καταγράφηκαν στις 15/12 και ήταν 500 €/MWh και η ελάχιστη 42 €/MWh αντίστοιχα, όσο περίπου και την προηγούμενη εβδομάδα (500 και 43 ευρώ/MWh αντίστοιχα)

Επίσης η  μέγιστη τιμή καθοδικής χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας διαμορφώθηκε σε 86 €/MWh στις 18/12 και η ελάχιστη τιμή καθοδικής χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας σε -299 €/MWh στις 14/12.

Η μέση ανοδική ισχύς εξισορρόπησης ανήλθε σε 915 MW μειωμένη κατά 19% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα, ενώ η μέση καθοδική ισχύς ανήλθε σε 354 MW αυξημένη κατά 3%.    

Τέλος σε ότι αφορά τις τιμές αποκλίσεων η μέγιστη τιμή αποκλίσεων καταγράφηκε στις 15/12 στα 500 €/MWh παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με τη πρώτη εβδομάδα και η ελάχιστη τιμή αποκλίσεων στα -310 €/MWh στις 14/12 με αύξηση κατά 69%.  Οι αντίστοιχες τιμές την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 500 ευρώ/MWh η μέγιστη που καταγράφηκε στις 13/12 και -1.000 ευρώ/MWh η ελάχιστη στις 7/12/2020.

Συναφείς αναρτήσεις
Yπέρ των 15λεπτων προϊόντων στις συναλλαγές της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού τάσσεται ο ΕΣΑΗ, ο φορέας που εκπροσωπεί τις ιδιωτικές ...
Οι αυξήσεις στα τέλη χρήσης των δικτύων του ρεύματος φαίνεται πως δεν έχουν τέλος….. Με πρόσφατη απόφασή της η ...
Αγορά Επόμενης Ημέρας
Kατ΄αρχήν θετικά, αλλά και με κάποιες επιφυλάξεις φαίνεται πως αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στις αγορές ηλεκτρισμού, την ...
Αυξάνονται από την 1/1/2024  τα τέλη και οι χρεώσεις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τους συμμετέχοντες, πράγμα που ανεβάζει τα ...
Χρηματιστήριο Ενέργειας
Σειρά ρυθμίσεων για την ενσωμάτωση της απόκρισης ζήτησης (demand response) στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας με την ένταξη των Φορέων ...
Ως το τέλος του έτους ο ΔΑΠΠΕΠ αναμένεται να διεξάγει την πρώτη δημοπρασία για την ανάθεση εγγυήσεων προέλευσης, ενώ ...
Oι επικείμενες αυξήσεις των τελών και χρεώσεων για τη λειτουργία των αγορών ηλεκτρισμού στο Χρηματιστήριο Ενέργειας- στο βαθμό βέβαια ...
ΡΑΑΕΥ: Σε διαβούλευση για την περίοδο 2024-2026
Αυξήσεις σε μία σειρά από τέλη και χρεώσεις για πράξεις στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού εισηγείται το Χρηματιστήριο Ενέργειας, επικαλούμενο ...
Κάμψη εμφανίζουν σήμερα οι τιμές χονδρικής
Σε επίπεδα άνω των 10.000 MW αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος, διατηρώντας σε επιφυλακή όλος τους αρμόδιους ...
 
 
Την αντίθεσή τους στην αύξηση της διάρκειας της εγγύησης στις 65 από 35  ημέρες, που προβλέπει το σχέδιο της πρότυπης Σύμβασης Χρήσης του ...
Oι πολλές οικονομικές εκκρεμότητες της κυβέρνησης προς τις εταιρίες της αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και η ανησυχία για τις τιμές φαίνεται πως κρατούν ανοικτή ...
Ξεκινά σήμερα η 2η φάση του διαγωνισμού για τη διάθεση ποσοστού 20% της εταιρείας ειδικού σκοπού «Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ» και η υποβολή των ...
Η τιμή TTF του φυσικού αερίου υποχώρησε την Παρασκευή στα 22,53 ευρώ/MWh, τιμή που είχαμε να δούμε από τον Μάιο του 2021, δηλαδή ...
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχονται τα δύο μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, μετά τις πρόσφατες συμφωνίες για τα σχήματα χρηματοδότησης τους, ...
Περισσότερες από 22 νομοθετικές ρυθμίσεις για  την ενέργεια, μεταξύ αυτών και η περίφημη τροποποίηση του άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας που θα φέρει ...
Kαθυστερεί όπως όλα δείχνουν η μονάδα ΣΗΘΥΑ που αναμένεται να κατασκευάσει η ΔΕΗ για την τηλεθέρμανση στη Δυτική Μακεδονία, καθώς ακόμα δεν έχει ...
Πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης
«Οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατευθύνονται τελικά στον πολίτη, κατευθύνονται στη μεσαία τάξη, κατευθύνονται σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη», ...
250 νέοι εργαζόμενοι
H MYTILINEOS Energy & Metals (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) (MYTILINEOS) ανακοινώνει τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής προηγμένων μεταλλικών κατασκευών με στόχο τη ...
Με απόφαση ΡΑΑΕΥ
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της από 27.07.2023 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) δημοσίευσε την ...
Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
Την προκήρυξη του προγράμματος: «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», συνολικού προϋπολογισμού 105,6 εκατ. ευρώ, υπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης και ο ...
Yπέρ των 15λεπτων προϊόντων στις συναλλαγές της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού τάσσεται ο ΕΣΑΗ, ο φορέας που εκπροσωπεί τις ιδιωτικές εταιρίες παραγωγής ηλεκτρισμού, ζητώντας ...