Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Χρηματιστήριο ενέργειας
Έκρηξη των τιμών χονδρικής
Κατά 35,8% αυξήθηκε η χονδρική τιμή ηλεκτρισμού τον Νοέμβριο, πρώτο μήνα λειτουργίας του target model σε σχέση με τον Οκτώβριο
Τετάρτη, 30/12/2020

Αύξηση κατά 35,8% παρουσίασε μέσα σε ένα μήνα η μέση χονδρική τιμή του ρεύματος τον Νοέμβριο, που ήταν και ο πρώτος μήνας λειτουργίας του target model, καταγράφοντας μεσοσταθμική τιμή 83,095 ευρώ/MWh, έναντι 61,179 ευρώ/MWh τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία του ΑΔΜΗΕ.  Μόνον ο λογαριασμός προσαυξήσεων για τον Νοέμβριο εκτοξεύθηκε στα  16,455 ευρώ/MWh, από  6,727 ευρώ/ MWh τον Οκτώβριο.

Εξάλλου, σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε η αγορά εξισορρόπησης και κατά την έβδομη εβδομάδα λειτουργίας της, 14-20 Δεκεμβρίου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ.

Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η πίστωση για ανοδική ενέργεια εξισορρόπησης προς τους παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης (BSPs) ανήλθε σε 9.874.696 ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 18% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς δηλαδή 1-7 Νοεμβρίου. Την προηγούμενη ακριβώς εβδομάδα, 7-13 Δεκεμβρίου, το αντίστοιχο ποσό είχε διαμορφωθεί στα 8.362.416 ευρώ, μειωμένο κατά 84% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του target model.

Aνοδική ήταν η τιμή της χρέωσης των παρόχων υπηρεσιών εξισορρόπησης για την καθοδική ενέργεια εξισορρόπησης, καθώς  διαμορφώθηκε σε -505.272 ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 38% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς. Ωστόσο την 6η εβδομάδα, 7-13/12, το αντίστοιχο ποσό είχε φθάσει στα -815.254 ευρώ, παρουσιάζοντας τότε αύξηση κατά 82% σε σχέση με την 1η εβδομάδα.

Όσον αφορά στην ισχύ εξισορρόπησης η πίστωση των παρόχων υπηρεσιών εξισορρόπησης για ανοδική και καθοδική ισχύ ανήλθε σε 2.560.309 ευρώ έναντι 1.589.869 ευρώ την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα καταγράφοντας αύξηση κατά 61% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας τη αγοράς.  Οι πιστώσεις της εβδομάδας 14-20 Δεκεμβρίου ισοφάρισαν τις όποιες απώλειες είχαν οι πάροχοι την εβδομάδα 7-13 Δεκεμβρίου, όταν η συνολική πίστωση ανοδικής και καθοδικής ισχύος εξισορρόπησης είχε μειωθεί κατά 60% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς.

Η ανοδική ενεργοποιημένη ενέργεια εξισορρόπησης αυξήθηκε κατά  5% σε σχέση με την 1η εβδομάδα, φθάνοντας στις 74.874 MWh, ενώ η καθοδική ενεργοποιημένη ενέργεια εξισορρόπησης αυξήθηκε κατά 11% στις 63.872 MWh.  Την προηγούμενη εβδομάδα, 7-13/12, η ανοδική ενεργοποιημένη ενέργεια εξισορρόπησης ήταν 71.133 MWh και η αντίστοιχη  καθοδική 57.472 MWh.

Oπως διευκρινίζει ο ΑΔΜΗΕ στο σχετικό του σημείωμα,  όταν η χρέωση των Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (BSPs) είναι θετική αντιστοιχεί σε πίστωση και οφείλεται σε αρνητικές τιμές καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης, ενώ επίσης όταν  η συνολική χρέωση των εν λόγω παρόχων  φέρει αρνητικό πρόσημο αντιστοιχεί σε πίστωση.

Ο μέσος όρος τιμής της 15λεπτης ανοδικής χειροκίνητης  Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας διαμορφώθηκε σε 121,9 €/MWh καταγράφοντας άνοδο κατά 11% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς, ενώ την προηγούμενη, 6η εβδομάδα λειτουργίας είχε διαμορφωθεί στα  110,2 ευρώ/MWh

Αντιστοίχως ο μέσος όρος τιμής της 15λεπτης καθοδικής χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας διαμορφώθηκε σε 3,2 €/MWh,  σημειώνοντας μείωση κατά 149% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς. Τέλος ο μέσος όρος της 15λεπτης τιμής αποκλίσεων διαμορφώθηκε σε 67,8 €/MWh , από 58,2 ευρώ/MWh την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σε σχέση με την 1η εβδομάδα λειτουργίας κατέγραψε αύξηση κατά 17%.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για την εβδομάδα 14-20 Δεκεμβρίου τόσο η μέγιστη όσο και η ελάχιστη τιμή ανοδικής χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας και καθοδικής χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας καταγράφηκαν στις 15/12 και ήταν 500 €/MWh και η ελάχιστη 42 €/MWh αντίστοιχα, όσο περίπου και την προηγούμενη εβδομάδα (500 και 43 ευρώ/MWh αντίστοιχα)

Επίσης η  μέγιστη τιμή καθοδικής χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας διαμορφώθηκε σε 86 €/MWh στις 18/12 και η ελάχιστη τιμή καθοδικής χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας σε -299 €/MWh στις 14/12.

Η μέση ανοδική ισχύς εξισορρόπησης ανήλθε σε 915 MW μειωμένη κατά 19% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα, ενώ η μέση καθοδική ισχύς ανήλθε σε 354 MW αυξημένη κατά 3%.    

Τέλος σε ότι αφορά τις τιμές αποκλίσεων η μέγιστη τιμή αποκλίσεων καταγράφηκε στις 15/12 στα 500 €/MWh παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με τη πρώτη εβδομάδα και η ελάχιστη τιμή αποκλίσεων στα -310 €/MWh στις 14/12 με αύξηση κατά 69%.  Οι αντίστοιχες τιμές την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 500 ευρώ/MWh η μέγιστη που καταγράφηκε στις 13/12 και -1.000 ευρώ/MWh η ελάχιστη στις 7/12/2020.

Συναφείς αναρτήσεις
Eιδική πλατφόρμα για τα πράσινα PPAs, η οποία σε πρώτη φάση θα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, επεξεργάζεται το Χρηματιστήριο Ενέργειας ...
Σε σταθερές και πιο προσιτές τιμές επέστρεψαν οι αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ το  τελευταίο τρίμηνο ...
Oι τιμές στη χονδρική αγορά του ηλεκτρισμού μπορεί να μειώνονται, όμως αντίστοιχη μείωση δεν πέρασε στα τιμολόγια λιανικής τουλάχιστον ...
Yπέρ των 15λεπτων προϊόντων στις συναλλαγές της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού τάσσεται ο ΕΣΑΗ, ο φορέας που εκπροσωπεί τις ιδιωτικές ...
Οι αυξήσεις στα τέλη χρήσης των δικτύων του ρεύματος φαίνεται πως δεν έχουν τέλος….. Με πρόσφατη απόφασή της η ...
Αγορά Επόμενης Ημέρας
Kατ΄αρχήν θετικά, αλλά και με κάποιες επιφυλάξεις φαίνεται πως αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στις αγορές ηλεκτρισμού, την ...
Αυξάνονται από την 1/1/2024  τα τέλη και οι χρεώσεις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τους συμμετέχοντες, πράγμα που ανεβάζει τα ...
Χρηματιστήριο Ενέργειας
Σειρά ρυθμίσεων για την ενσωμάτωση της απόκρισης ζήτησης (demand response) στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας με την ένταξη των Φορέων ...
Ως το τέλος του έτους ο ΔΑΠΠΕΠ αναμένεται να διεξάγει την πρώτη δημοπρασία για την ανάθεση εγγυήσεων προέλευσης, ενώ ...
 
 
Ολοκληρώθηκε το έργο των εγκαταστάσεων του Σταθμού Αποθήκευσης και Αεριοποίησης LNG που ανέπτυξε ο ΔΕΣΦΑ για την προμήθεια της περιοχής της Κεντρικής και ...
Στην τροποποίηση των κανόνων εξισορρόπησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορούν στη λειτουργία της ευρωπαϊκής πλατφόρμας PICASSO, στην οποία πρόκειται να  ενταχθεί  ο ...
Στα 600 ευρώ/MWh θα φθάσει σήμερα στις 8-9 το βράδυ, η ανώτατη οριακή τιμή ηλεκτρισμού στη χονδρική αγορά,  μία τιμή που θυμίζει έντονα ...
Διευκρινίσεις για τον επανυπολογισμό των κρατικών ενισχύσεων που έλαβαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2022 - Δεκεμβρίου 2023 έδωσε ο Υπουργός ...
Η διελκυνστίδα μεταξύ της ελληνικής και της κυπριακής πλευράς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας (Κρήτη)- Κύπρου, Great Sea Interconnector, συνεχίστηκε χθές με την επίσημη ...
Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σήμερα, οι τιμές στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμου θυμίζουν τα επίπεδα της ενεργειακής κρίσης, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουν ...
Αυξητική τάση καταγράφεται στην εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2024. Το σημείο εισόδου ...
Ο «Εικονικός Τόπος για τον Καταναλωτή» είναι τμήμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΡΑΑΕΥ κατά τα τελευταία έτη, μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων και ...
Ενα νέο κεφάλαιο για τα ΡΡΑ, τις μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας άνοιξε η γερμανική εταιρία ΡΝΑ, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή ...
Σε μία ατέρμονη διελκυνστίδα μεταξύ του ΔΑΠΕΕΠ και των προμηθευτών ηλεκτρισμού κοντεύει να εξελιχθεί η υπόθεση της είσπραξης  του οφειλόμενου ΕΤΜΕΑΡ από εταιρίες ...
  Ρυθμιστικό κενό που αφήνει ακάλυπτους τους προμηθευτές ηλεκτρισμού, επιφέροντας οικονομική ζημία στους παρόχους διαπιστώνει στην πρόσφατη υπουργική απόφαση για το net billing, ο ...
Έμφαση στην ιταλική αγορά, με εξαγορά τοπικής εταιρίας προμήθειας ηλεκτρισμού και ενδεχομένως και θερμικής μονάδας παράλληλα με τα φωτοβολταϊκά που αναπτύσσει, καθώς και ...