Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΡΑΕ
Νέο πλαίσιο για την αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρισμού ακόμα και όταν ο πελάτης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές
Πέμπτη, 31/12/2020

Ένα νέο πλαίσιο για την αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρισμού ακόμα και όταν ο πελάτης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στην παλαιά του εταιρία, υπό ορισμένους όρους και προϋποθέσεις, περιλαμβανομένων και των εγγυήσεων, προτείνει η ΡΑΕ, στην εισήγηση που έχει θέσει υπό διαβούλευση για τις αλλαγές στον Κώδικα Προμήθειας.

Στόχος των αλλαγών είναι η ενσωμάτωση στο εγχώριο ρυθμιστικό πλαίσιο της Οδηγίας της ΕΕ (2019/944), που αφορά στους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της πρόσφατης Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο ακύρωσε υπουργική απόφαση του 2016 που απαγόρευε την αλλαγή προμηθευτή σε περίπτωσηληξιπρόθεσμων οφειλών.  Ταυτόχρονα η ΡΑΕ επιδιώκει να ενσωματώσει καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, συνυπολογίζοντας και τις αλλαγές που φέρνει η λειτουργία του Target Model,  χρησιμοποιώντας όμως και δικλείδες αποτροπής αύξησης των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών, που όπως έχει αποδείξει η εμπειρία της ΔΕΗ αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα.

Η διαβούλευση της ΡΑΕ για το θέμα αυτό, που κανονικά που έληγε χθες 30 Δεκεμβρίου, παρατάθηκε έως τις 11 Ιανουαρίου.

Για την κατάρτιση των προτάσεών της η ΡΑΕ έχει λάβει υπόψη της πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ολλανδία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Εσθονία και τη Βρετανία.

Τα κυριότερα σημεία των προτάσεων της ΡΑΕ  έχουν ως εξής: 

Ορισμός ενός ανώτατου ποσού οφειλής το οποίο θα συνδέεται και με το ποσό της καταβληθείσας εγγύησης. Στο πλαίσιο αυτό η ΡΑΕ  ρωτά τους ενδιαφερόμενους:

-Κρίνετε σκόπιμη την αναλογική εφαρμογή του μοντέλου του Ηνωμένου Βασιλείου που επιτρέπει την αλλαγή Προμηθευτή, ακόμα και στην περίπτωση Πελάτη που διαθέτει ληξιπρόθεσμες οφειλές, εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν το καθοριζόμενο όριο (σε ποσό και σε ημέρες);

-Σε περίπτωση θετικής κρίσης σας, πώς θα προτείνατε να προσδιορισθεί το εν λόγω όριο (ποσό οφειλής – ημέρες υπερημερίας);

-Θεωρείτε εύλογη τη σύνδεση του εν λόγω ποσού με το ποσό της καταβληθείσας εγγύησης;

Καθορισμόςενός ελάχιστου επιπέδου ληξιπρόθεσμων οφειλών καθώς και υπερημερίας (π.χ. άνω των 20-25 ημέρες), διακριτό ανά κατηγορία πελατών, το οποίο θα συνεπάγεται την «επισήμανση οφειλής Πελάτη» (debt flag) από τον Διαχειριστή. Η εν λόγω επισήμανση θα κοινοποιείται προς τον νέο προμηθευτή, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα απόρριψης του αιτήματος αλλαγής ή αποδοχής του πελάτη με αναπροσαρμογή του ύψους της εγγύησης ή αποδοχής του πελάτη χωρίς αναπροσαρμογή εγγύησης στη βάση της δικής του εμπορικής πολιτικής. Η «επισήμανση οφειλής» δύναται να λαμβάνει υπόψη διαφορετικές παραμέτρους αναλόγως με το είδος της Τάσης, την κατηγορία του πελάτη (οικιακός, αγροτικός, επαγγελματικός κλπ.). Περαιτέρω, δύναται να προσδιορισθεί το χρονικό διάστημα (επί παραδείγματι 12 μηνών), κατά τη διάρκεια του οποίου προέκυψε «επισήμανση οφειλής». Προς τον σκοπό αυτό, η ΡΑΕ απευθύνει το ερώτημα στους συμμετέχοντες  στη διαβούλευση, αν λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα έκδοσης εκκαθαριστικών λογαριασμών, θεωρούν σκόπιμη την πληροφόρηση του νέου Προμηθευτή για την «επισήμανση οφειλής» τουλάχιστον 3 φορές κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Με βάση την απόφαση του ΣτΕ, όπως αναφέρει η ΡΑΕ, η επιβολή μέτρων που απολήγουν στην ανάσχεση του δικαιώματος των Πελατών περί αλλαγής προμηθευτή προσκρούει στην αρχή της αναλογικότητας και συνεπώς η διατήρηση της δυνατότητας του παλαιού Προμηθευτή να υποβάλει εντολή απενεργοποίησης, ως γενική και μόνιμη πρόβλεψη, βάσει και της διεθνούς εμπειρίας και πρακτικής δεν είναι πλέον συμβατή. Ωστόσο, η Αρχή εκτιμά ότι δεν θα παραβίαζε την αρχή της αναλογικότητας εάν κατ’ εξαίρεση η εν λόγω δυνατότητα του παλαιού Προμηθευτή επιτρεπόταν στις περιπτώσεις που είχε προηγουμένως προβεί σε έγγραφη καταγγελία της σύμβασης και σωρευτικά υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σημαντικού ύψους.

Επίσης, η Ρυθμιστική Αρχή ζητεί να αξιολογηθεί από τους ενδιαφερόμενους μια πιθανή πρόβλεψη υποχρέωσης αποζημίωσης του πελάτη για σημειούμενες καθυστερήσεις ως προς την ικανοποίηση του αιτήματός του αλλαγής προμηθευτή, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν οφειλές.

Σχετικοί όροι:
ΡΑΕ
Συναφείς αναρτήσεις
ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Οκτώ αιτήσεις αδειοδότησης για συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1 GW (Γιγαβάτ), κατέθεσε στη ΡΑΕ η ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Σύμφωνα ...
ΡΑΕ
Tη φόρμουλα της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κρήτη σε συνδυασμό με τη τη μεταβίβαση ορισμένων παγίων δικτύου της ...
ΡAE
Η ΡΑΕ, με βάση τον πρώτο κύκλο του διαλόγου με τους παρόχους, καταλήγει σε τρεις ρυθμίσεις με τις οποίες επιχειρείται να συνδυαστούν ...
Αγορά εξισορρόπησης
Mε αιχμές κατά του ΑΔΜΗΕ (…και όχι μόνον) για την εκτόξευση των χρεώσεων ηλεκτρισμού στην Αγορά Εξισορρόπησης η  ΡΑΕ ...
Αγορά Εξισορρόπησης
“Ασπιρίνη” χαρακτήρισαν βιομηχανικοί κύκλοι τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η ΡΑΕ για την Αγορά Εξισορρόπησης, εκτιμώντας ότι δεν αρκούν για ...
Αγορά Εξισορρόπησης
Για πρακτικές που αντιβαίνουν σε θεμελιώδεις αρχές του σχεδιασμού του νέου ευρωπαϊκού μοντέλου λειτουργίας των ενεργειακών αγορών-target model-, όπως ...
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης υπέγραψε την απόφαση για την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των ...
ΕΒΙΚΕΝ
Πλαφόν στις τιμές εξισορρόπησης που θα ισχύει τουλάχιστον για 6 μήνες, έναντι 3 που προτείνει η ΡΑΕ, με αναδρομική ...
ΡΑΕ
Λήγει σήμερα, 21 Δεκεμβρίου,  το βράδυ και ώρα 23:59 η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή νέων αιτήσεων για τη ...

Τεύχος 26

Χρηματιστήριο ενέργειας
H μείωση της ζήτησης ηλεκτρισμού, σε  σχέση με την εβδομάδα της κακοκαιρίας και η αύξηση της παραγωγής των ΑΠΕ σε επίπεδα που ανέδειξαν ...
Ενεργειακή ασφάλεια
Τους κινδύνους για την ενεργειακή ασφάλεια που ανέδειξε η ακραία κακοκαιρία του Τέξας αλλά και τις διεξόδους που μπορεί να δώσει σε μία ...
Σκρέκας
Εντός του έτους αναμένονται οι πρώτες υπογειοποιήσεις εναερίων καλωδίων του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κ. Σκρέκα. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της ...
Eνέργεια
Tα έργα του ΔΕΔΔΗΕ αφορούν την αναβάθμιση των υποδομών του Διαχειριστή και γραμμών μεταφοράς μέσης τάσης ενόψει των προκλήσεων της διείσδυσης των ΑΠΕ ...
ΔΕΔΔΗΕ
Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι όλοι οι πολίτες που κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Μήδεια από τις 14 έως και τις 21 Φεβρουαρίου αντιμετώπισαν ...
Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ
Oριακά ισοσκελισμένος, ενδεχομένως και ελλειμματικός μπορεί να είναι ο Ειδικός Λογαριασμός των ΑΠΕ  (ΕΛΑΠΕ) το 2022 και το 2023, σύμφωνα με τη μελέτη ...
Μότορ Όιλ
Η Μότορ Όιλ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 26ης Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως 200.000.000 ...
ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Οκτώ αιτήσεις αδειοδότησης για συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1 GW (Γιγαβάτ), κατέθεσε στη ΡΑΕ η ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η χωρητικότητά ...
ΔΕΔΑ
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ο σχεδιασμός της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) για την ανάπτυξη υποδομών διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής ...
Πώληση ΔΕΠΑ Εμπορίας - Υποδομών
Tη καθυστέρηση στην πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της ΔΕΠΑ Υποδομών παραδέχθηκαν τα ΕΛΠΕ, αναγνωρίζοντας ότι οι διαδικασίες θα “τραβήξουν” σε μάκρος, πέραν ...
Ελληνικά Πετρέλαια - Ανδρέας Σιάμισης
Δύσκολα θα είναι τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2021 για τα ΕΛΠΕ, τα οποία, όπως άλλωστε και  όλες τις εταιρίες διύλισης και πετρελαίου ...
Eλληνικά Πετρέλαια
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου και Έτους 2020, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €77 εκατ. ...