Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Επ. Κεφαλαιαγοράς
 Ακόμα και στα αγγλικά θα δέχεται ενημερωτικά δελτία
Δευτέρα, 11/01/2021

Ενημερωτικά δελτία και στα αγγλικά θα δέχεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ολοκλήρωσε πρόσφατα το σύνολο των διαδικασιών ελέγχου και έγκρισης των ενημερωτικών δελτίων, σε συνέχεια του ν. 4706/2020 και εξέδωσε  τις κανονιστικές αποφάσεις που ρυθμίζουν α) το σύνολο των διαδικασιών ελέγχου και έγκρισης των ενημερωτικών δελτίων, β) τη γλώσσα αυτών καθώς και γ) το περιεχόμενο των πληροφοριακών δελτίων. Έτσι, η διαδικασία σύνταξης των δελτίων και του περιεχομένου τους εναρμονίστηκε με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και παράλληλα απλοποιήθηκε, προκειμένου οι σχετικές διεργασίες να είναι ταχύτερες και αποτελεσματικότερες και πλέον τα ενημερωτικά δελτία υποβάλλονται - καθώς και το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται - και σε ηλεκτρονική  μορφή. Συνεπώς, η υποβολή των δελτίων και η εξέτασή τους θα διενεργείται στο εξής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποκλειστικά σε ψηφιακό περιβάλλον.

 

Με τις εν λόγω κανονιστικές Αποφάσεις η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

 

- ευθυγραμμίζει τις διαδικασίες για την έγκριση των ενημερωτικών δελτίων, με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14.6.2017 και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980 της Επιτροπής της 14.3.2019, ως ισχύουν και προβλέπει ό,τι κατά τη διαδικασία ελέγχου λαμβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές και τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών («ESMA») που αφορούν στη νομοθεσία των ενημερωτικών δελτίων (άρθρο 1).

 

- καθιερώνει ένα ενιαίο έντυπο αίτησης για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου και επεκτείνει τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών που απαιτούνται, προβλέποντας την υποβολή όλων πλέον των εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις prospectus_hcmc@cmc.gov.gr & info@cmc.gov (άρθρο 1). Παράλληλα, προβλέπει περιόρισε σημαντικά  τα είδη των εγγράφων που υποβάλλονται και κατά περίπτωση απλοποίησε  το περιεχόμενό τους (άρθρο 2).

 

- ρυθμίζει πλέον τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις περιπτώσεις υποβολής σχεδίου ενημερωτικού δελτίου αποτελούμενου από χωριστά έγγραφα και σχεδίου συμπληρώματος εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10  και 23 αντίστοιχα του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, ως ισχύει 

 

- κάνει αποδεκτά ενημερωτικά δελτία στην Αγγλική γλώσσα

 

- ρυθμίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των πληροφοριακών δελτίων

 

Μέσω των νέων κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοχεύει:

 

- στην διευκόλυνση των επιχειρήσεων όσον αφορά τη συγκρότηση του φακέλου για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου περιορίζοντας σημαντικά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που σχετίζονταν με την συγκέντρωση και  υποβολή πολλαπλών εγγράφων σε έγχαρτη μορφή νομίμως υπογεγραμμένων που ίσχυε στο παρελθόν.

 

- στη μεγαλύτερη τυποποίηση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος τους

 

- στην συντόμευση του χρόνου έγκρισης των ενημερωτικών δελτίων.

 

Τέλος με την εφαρμογή των νέων κανονιστικών αποφάσεων καταργήθηκαν και όλες οι προηγούμενες αποφάσεις που σχετίζονταν με την κατανομή και τον προσδιορισμό της τιμής για τη διάθεσης μετοχών   με δημόσια προσφορά ή του επιτοκίου για την έκδοση ομολογιών, καθώς και κάθε προηγούμενη ρύθμιση για τους αναδόχους που περιλαμβάνονταν στον Κανονισμό Αναδοχών.

Συναφείς αναρτήσεις
Πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα μετατραπεί σε “Ανεξάρτητη Αρχή”
Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, η αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή που έχει συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών θα έχει καταλήξει στις νέες ...
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Big Brother από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για όσους επενδύουν στα κρυπτονομίσματα και κυρίως τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν οι επίδοξοι ...
Πρόστιμα που φτάνουν τα 3 εκατ. ευρώ και δυνατότητα προσαύξησης κατά 20% σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπιασμού του ...
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Έβρεξε πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς! Ωστόσο, τα πρόστιμα αυτά αφορούν σε ανύπαρκτες εταιρείες, όπως η Euroasian Rail Skyway ...
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Πράσινο φως στην Andromeda, μεταξύ άλλων, έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να προχωρήσει το squeeze out της Περσευς. Αναλυτικότερα, το ...
Καταργείται η θέση μέλους από το Χρηματιστήριο Αθηνών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η θέση αυτή θα καλύπτεται από την ...
MLS
Την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της MLS Πληροφορική αποφάσισε, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εξέλιξη αυτή ήρθε έπειτα από την κατάθεση πορίσματος της ΕΛΤΕ ...
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Λόγω αντικειμενικών προβλημάτων και πρακτικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εισηγμένες εταιρίες εξαιτίας της πανδημίας και των μέτρων αντιμετώπισης του ...
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 875η/19.3.2020 συνεδρίασή του ενέκρινε την αίτηση της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια -Χρηματιστήριο ...

Τεύχος 23

Χρηματιστήριο
Mε τις ευρωπαϊκές αγορές και την Wall Street να κοκκινίζουν και μάλιστα σφόδρα στη τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, το Χ.Α. «κράτησε» κάποιες από ...
Με ήπιες απώλειες έκλεισε την Πέμπτη ο χρυσός, καθώς η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ και το ισχυρότερο δολάριο, ...
Πετρέλαιο
Νέα κέρδη κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, για ακόμη μία ημέρα σε υψηλά 11μήνου, ενισχυόμενες από την διεύρυνση του κύκλου ...
Χρηματιστήριο
Πωλητές ήταν οι ξένοι επενδυτές ενώ αυξήθηκε πάνω από 10% η συμμετοχή των ελλήνων ιδιωτών επενδυτών στον τζίρο του Χ.Α. Με βάση τα ...
Χρηματιστήριο
Απώλειες πάνω 1,02%, στις 794,03 μονάδες για τον γενικό δείκτη του Χ.Α., με συναλλαγές πάνω από 70 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ...
Ομόλογα - ευρωζώνη
Ήπιες πιέσεις δέχονται και σήμερα οι τιμές των ομολόγων της περιφέρειας. Ο περιορισμένος όγκος συναλλαγών αντανακλά την περιορισμένη παρουσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ...
Πετρέλαιο
Πτωτικά έκλεισε η τιμή του πετρελαίου, δίνοντας τέλος σε ένα ανοδικό σερί 6 ημερών, μετά και την άνοδο του δολαρίου αλλά και την ...
Χρυσός
Ανοδικά έκλεισε η τιμή του χρυσού την Τετάρτη μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ και ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν την ψηφοφορία ...
Χρηματιστήριο
Μπορεί η αγορά να επανήλθε πάνω από τις 800 μονάδες (802,19 μον. το κλείσιμο με κλείσιμο 0,69%), αλλά τίποτα δεν συνηγορεί στο ότι ...
Χρηματιστήριο
  Σε φάση αστάθειας  φαίνεται ότι έχουν περιέλθει οι αγορές και το Χ.Α. Μικρές διακυμάνσεις σε  Wall  και Φρανκφούρτη, χωρίς να απομακρύνονται ιδιαίτερα οι ...
Χρηματιστήριο
Πτώση 2,28% και κλείσιμο στις 800,56 μονάδες με συναλλαγές στα 65,6 εκατ. ευρώ, παραπέμποντας στο δεύτερο χαμηλότερο τζίρο για τις πρώτες μέρες του ...
Αγορές
Θετικές και συνάμα θερμές είναι οι εκθέσεις των ξένων οίκων για την Ελλάδα στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς. H JP Morgan περιμένει εντός των ...

motori.gr