Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΕΒΙΚΕΝ - Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανοικτό το ενδεχόμενο προσφυγής για τις καθυστερήσεις επιστροφών από τη ΔΕΔΑ
Πέμπτη, 21/01/2021

Ανοικτό το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις καθυστερήσεις όσον αφορά στην επιστροφή από τη ΔΕΔΑ, ενός ποσού της τάξης των  3 εκατ. ευρώ προς τις βιομηχανίες, το οποίο προκύπτει από ορισμένες υπερ-χρεώσεις του παρελθόντος, αφήνει εκπρόσωπος της ΕΒΙΚΕΝ, καταγγέλλοντας μάλιστα τη ΡΑΕ για εμπαιγμό όσον αφορά στους χειρισμούς της στην όλη υπόθεση.

Η ΔΕΔΑ ειναι θυγατρική εταιρία της υπό ιδιωτικοποίηση ΔΕΠΑ Υποδομών.

Παρότι  η ΡΑΕ έλαβε απόφαση πριν από 6 μήνες με την οποία καλεί τη ΔΕΔΑ να αναλάβει τη συγκεκριμένη υποχρέωση, μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να υποχρεώσει τη ΔΕΔΑ να εφαρμόσει την απόφαση, πράγμα που έχει εξοργίσει τη βιομηχανία.  Μάλιστα χθες η  Ρυθμιστική Αρχή ανάρτησε στη Διαύγεια, απόφαση που είχε λάβει στις 22 Οκτωβρίου 2020 με την οποία ζητεί από τη ΔΕΔΑ να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής προς τους δικαιούχους. Πρόκειται σχεδόν για επανάληψη  του διατακτικού προγενέστερης απόφασης που είχε αναρτήσει η Αρχή στα τέλη Αυγούστου 2020, με την οποία καλούσε και πάλι τη ΔΕΔΑ να προχωρήσει στις απαιτούμενες  ενέργειες, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα.

Το γεγονός ότι η ΡΑΕ δεν βρίσκει τον τρόπο να υποχρεώσει τη ΔΕΔΑ να υλοποιήσει τις αποφάσεις της Αρχής έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στην βιομηχανία, η οποία αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο  να καταγγείλει την υπόθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να κινηθούν διαδικασίες παραπομπής της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ας σημειωθεί ότι για το όλο θέμα έχουν ήδη αποφανθεί οι υπηρεσίες της Κομισιόν και έχει επισήμως αναληφθεί ως υποχρέωση στις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας μας.

Με την τελευταία απόφαση η ΡΑΕ δίνει νέα χρονικά περιθώρια  για να προχωρήσει τη διαδικασία, χωρίς και πάλι να προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Διαχειριστή, πράγμα που γεννά πολλά ερωτήματα για τη σκοπιμότητα των  καθυστερήσεων.

Με δηλώσεις της η ΕΒΙΚΕΝ, ο φορέας που εκπροσωπεί την ενεργοβόρο βιομηχανία, τονίζει ότι από τον Σεπτέμβριο τα μέλη της έχουν ζητήσει από τον/τους Διαχειριστές των Δικτύων  τα δώσουν στη ΡΑΕ τα σχετικά στοιχεία,  τα οποία περιέχονται στα τιμολόγια και ήδη κάποιες εταιρείες μέλη μας  τα έχουν γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ. “Θεωρούμε ότι η ΡΑΕ με αυτήν της τη απόφαση εμπαίζει όλες τις βιομηχανίες που αναμένουν δικαίωση της παράνομης χρέωσης που υπέστησαν από το μνημονιακό νόμο 4336/2015, ενώ έχουν δικαιωθεί από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το θέμα παραμένει ανοιχτό στην έκθεση συμμόρφωσης”, τονίζει εκπρόσωπος της ΕΒΙΚΕΝ

Η ΡΑΕ με την απόφαση που ανάρτησε χθες στη Διαύγεια ζητεί από τη ΔΕΔΑ:

-Τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος ενεργειών για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας απόφασης, καθώς και διαδικασίας παρακολούθησης της συμμόρφωσης της ΔΕΔΑ Α.Ε., ως εξής:

(α) Εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στη ΔΕΔΑ Α.Ε., ο Διαχειριστής οφείλει να ενημερώσει όλους τους Επιλέγοντες Πελάτες, που είναι δικαιούχοι των αντισταθμιστικών μέτρων, περί του σχετικού δικαιώματός τους, καθώς και της διαδικασίας άσκησής του. Σχετικώς, οι Επιλέγοντες Πελάτες οφείλουν να υποβάλουν γραπτή αίτηση στον Διαχειριστή. Οι σχετικές επικοινωνίες δύνανται να κοινοποιούνται στη ΡΑΕ.

(β) Εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στη ΔΕΔΑ Α.Ε., ο Διαχειριστής καλείται να ενημερώσει τη ΡΑΕ για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί, καθώς και για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από Επιλέγοντες Πελάτες, που δεν είναι μέλη της ΕΒΙΚΕΝ. Η σχετική ενημέρωση επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

(γ) Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή από Επιλέγοντα Πελάτη αίτησης αντισταθμιστικών μέτρων, ο Διαχειριστή προβαίνει στον υπολογισμό του ύψους του επιστρεπτέου ποσού και το υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση. Η σχετική υποβολή κοινοποιείται στον Πελάτη.

(δ) Η διαδικασία επιστροφής στους δικαιούχους Επιλέγοντες Πελάτες του αναλογούντος ποσού οφείλει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 27η Αυγούστου 2025, ήτοι εντός πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της Απόφασης ΡΑΕ 1058/2020.

(ε) Ο Διαχειριστής ενημερώνει τη ΡΑΕ ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και σε κάθε περίπτωση σε τριμηνιαία βάση, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει προκειμένου για την υλοποίηση των οριζομένων με τις Αποφάσεις της Αρχής. Η σχετική ενημέρωση κοινοποιείται στους Επιλέγοντες Πελάτες - δικαιούχους αντισταθμιστικών μέτρων. Η ΡΑΕ αξιολογεί τη συμμόρφωση του Διαχειριστή και δύναται να εκκινήσει τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατ’ άρθρο 36 ν. 4001/2011.

Συναφείς αναρτήσεις
ΔΕΔΑ
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ο σχεδιασμός της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) για την ανάπτυξη υποδομών διανομής φυσικού ...
ΔΕΔΑ
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ο σχεδιασμός της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) για την ανάπτυξη υποδομών διανομής φυσικού ...
Φυσικό αέριο
Οι προοπτικές του δικτύου φυσικού αερίου στο δρόμο για το 2050 ήταν το θέμα που ανέλυσαν η κα Maria Rita Galli, CEO, Hellenic Gas Transmission System Operator – DESFA και ο Dr Dr Μάριος ...
Η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ), στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί για τη στήριξη της κοινωνίας και ...
Η πορεία εξέλιξης του έργουανάπτυξης δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και ηπροοπτική δημιουργίας ...
Ενεργοβόρος βιομηχανία
Επιπλέον μέτρα που θα διασφαλίζουν περισσότερο ανταγωνισμό στην Αγορά Εξισορρόπησης ζητεί η ενεργοβόρος βιομηχανία, τονίζοντας ότι δεν έχουν εκλείψει ...
ΕΒΙΚΕΝ
Την κατάργηση του όποιου πλαφόν, συμπεριλαμβανομένου του 20% επί των πωλήσεών του όπως ισχύει σήμερα για τα διμερή συμβόλαια ...
ΕΒΙΚΕΝ
Πλαφόν στις τιμές εξισορρόπησης που θα ισχύει τουλάχιστον για 6 μήνες, έναντι 3 που προτείνει η ΡΑΕ, με αναδρομική ...
ΕΒΙΚΕΝ
Την κάθετη αντίθεσή της στις παρεμβάσεις που προτείνουν το Χρηματιστήριο Ενέργειας και ο ΑΔΜΗΕ για την αγορά ηλεκτρισμού εκφράζει ...

Τεύχος 26

Μότορ Όιλ
Η Μότορ Όιλ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 26ης Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως 200.000.000 ...
ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Οκτώ αιτήσεις αδειοδότησης για συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1 GW (Γιγαβάτ), κατέθεσε στη ΡΑΕ η ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η χωρητικότητά ...
ΔΕΔΑ
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ο σχεδιασμός της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) για την ανάπτυξη υποδομών διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής ...
Πώληση ΔΕΠΑ Εμπορίας - Υποδομών
Tη καθυστέρηση στην πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της ΔΕΠΑ Υποδομών παραδέχθηκαν τα ΕΛΠΕ, αναγνωρίζοντας ότι οι διαδικασίες θα “τραβήξουν” σε μάκρος, πέραν ...
Ελληνικά Πετρέλαια - Ανδρέας Σιάμισης
Δύσκολα θα είναι τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2021 για τα ΕΛΠΕ, τα οποία, όπως άλλωστε και  όλες τις εταιρίες διύλισης και πετρελαίου ...
Eλληνικά Πετρέλαια
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου και Έτους 2020, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €77 εκατ. ...
KYA
Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, Κώστα Σκρέκα και Χρήστου Σταϊκούρα, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη και του ...
Watt+Volt
Η Watt+Volt ξεκίνησε τη νέα χρονιά με το δεξί μιας και συμπλήρωσε στους πρώτους μήνες του 2021 τους 200.000 πελάτες σε όλη την Ελλάδα. Οπως ...
ΔΕΔΑ
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ο σχεδιασμός της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) για την ανάπτυξη υποδομών διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής ...
ΡΑΕ
Tη φόρμουλα της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κρήτη σε συνδυασμό με τη τη μεταβίβαση ορισμένων παγίων δικτύου της ΔΕΗ, εν όψει της λειτουργίας ...
ΔΕΠΑ Εμπορίας - ΔΕΔΔΗΕ
Aπό παράταση …σε παράταση φαίνεται να οδηγείται ο διαγωνισμός για την πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας με άγνωστη την τελική έκβαση , ενώ πέραν ...
EΛΠΕ
Βλέμματα και ώτα στραμμένα στις δύο τελευταίες μέρες της εβδομάδας έχουν οι επενδυτές. Ελληνικά Πετρέλαια, την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, και ΟΤΕ την επόμενη ...