Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πόλεμος ανακοινώσεων
Τι απαντάει στην Εθνική
Παρασκευή, 12/03/2021

Η Χαλυβουργική επανέρχεται περιγράφοντας το business plan που υπέβαλε στην τράπεζα, υποστηρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ απάντηση, ενώ εγκαλεί τη διοίκηση του Π. Μυλωνά για παρασκηνιακές κινήσεις και μεθοδεύσεις.

Παράλληλα, βάζει στο κάδρο και την Pricewaterhouse Coopers, υποστηρίζοντας ότι η στάση της συνιστά «κατάφωρη παραβίαση των στοιχειωδών κανόνων δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων» των ελεγκτικών εταιρειών. 

Η ανακοίνωση της Χαλυβουργικής

Η Χαλυβουργική, σε ανακοίνωσή της, υποστηρίζει τα εξής:

«Σε απάντηση σειράς δημοσιευμάτων που είτε αναπαράγουν άκριτα ανακριβείς πληροφορίες που διακινεί η ίδια η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ μέσω της πρόσφατης δημόσιας απάντησής της, είτε δρουν κατ' εντολή επιχειρηματικών συμφερόντων που, ημέρα με την ημέρα, αποκαλύπτονται, είμαστε υποχρεωμένοι να αποσαφηνίσουμε τα ακόλουθα:

1. Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ από τον Δεκέμβριο του 2017 έχει υποβάλει στην Εθνική Τράπεζα τεκμηριωμένη και αναλυτική Πρόταση Επανεκκίνησης, στην οποία προβλέπονταν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

• Η εκ νέου εισφορά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από την πλευρά των μετόχων (πλέον δηλαδή των 250 και περισσότερων εκατομμυρίων ευρώ που έχουν επενδύσει από το 2003 μέχρι σήμερα). Τα νέα κεφάλαια, μάλιστα, προβλεπόταν ότι δεν θα είχαν καμία απολύτως απόδοση επί 10 έτη, καθώς όλα τα κέρδη της εταιρείας προορίζονταν για την εξόφληση του δανεισμού της. Μεγαλύτερη απόδειξη για την πίστη της εταιρείας και των μετόχων της στη βιωσιμότητα της Πρότασης Επανεκκίνησης και του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) που τη συνόδευε, δεν μπορεί να υπάρξει στην επιχειρηματική και τραπεζική πρακτική.

• Μετά την ως άνω 10ετία, η πρόταση της εταιρείας ήταν οι δανείστριες τράπεζες να εξακολουθούν να συμμετέχουν στα κέρδη έναντι των οφειλών προς αυτές (profit sharing).

• Στην περίπτωση που η αγορά θα πήγαινε καλύτερα από τις προβλέψεις, προβλεπόταν μηχανισμός cash sweep πάλι υπέρ των τραπεζών.

• Περαιτέρω, για τα πρώτα 5 έτη της αναδιάρθρωσης του δανεισμού που προτείναμε δεν προβλεπόταν καμία μείωση της ονομαστικής αξίας του δανεισμού της εταιρείας.

• Ταυτόχρονα, επισημαινόταν ότι από το 2010 η εταιρεία έχει ενισχυθεί με αυξήσεις κεφαλαίου ύψους 102,5 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν αναλωθεί σε πληρωμές τόκων. Είναι πράγματι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η εταιρεία από την αρχή της οικονομικής κρίσης (2008) που έπληξε τη χώρα έχει καταβάλει σε τόκους το ποσό των 109,6 εκατ. ευρώ (σε ΕΤΕ και Τρ. Πειραιώς).

• Εντούτοις, μόνο από το 2015 μέχρι σήμερα η εταιρεία μας επιβαρύνθηκε από την ΕΤΕ με επιπλέον τόκους 103 εκατ. ευρώ (!!). Την ίδια χρονική περίοδο, δηλαδή, κατά την οποία είχαν αρχίσει και διεξάγονταν οι μεταξύ μας συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση του δανεισμού μας. Με τέτοιες καταχρηστικές πρακτικές, όμως, δεν θα μείνει όρθια στο τέλος καμία επιχείρηση στην Ελλάδα της παρατεταμένης κρίσης και των κόκκινων δανείων.

 

• Στην ίδια Πρόταση Επανεκκίνησης, τονιζόταν, επίσης, η κομβική σημασία της βιομηχανίας μας για την Εθνική Οικονομία και επισημαίνονταν τόσο η έλλειψη ενεργειακής πολιτικής της χώρας, που εξακολουθεί να ταλανίζει την ελληνική βιομηχανία, όσο και οι στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό λόγω της ευνοϊκής αντιμετώπισης του εγχώριου ανταγωνισμού από εταιρείες με μετόχους που αναδιάρθρωναν τον δανεισμό των εταιρειών τους χωρίς δική τους συνεισφορά (π.χ. μέσω σκανδαλώδους ανατίμησης παγίων στοιχείων ύψους 114 εκατ. ευρώ).

2. Στην παραπάνω Πρόταση Επανεκκίνησης, η οποία υποβλήθηκε σε πλαίσιο καλής πίστης και συνεργασίας και με την τήρηση κάθε τεχνοκρατικού και ουσιαστικού κριτηρίου, ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ λάβαμε. Καμία παρατήρηση, καμία πρόταση υποβολής βελτιώσεων, καμία αντιπρόταση. Καμία έστω προσχηματική εξήγηση για την εκκωφαντική αυτή σιωπή.

3. Την ίδια εχθρική αντιμετώπιση βρήκαν οι διαρκείς απόπειρές μας να συνεργαστούμε με την ΕΤΕ και να αναζητήσουμε από κοινού λύση για την επόμενη ημέρα της βιομηχανίας μας σε μία σειρά εξειδικευμένων, πλην καθόλα κρίσιμων, ζητημάτων.

4. Ουδεμία απάντηση ή παρατήρηση λάβαμε στην εμπεριστατωμένη Γνωμοδότηση που θέσαμε υπόψη της τράπεζας με την οποία τεκμηριωνόταν ότι σε περίπτωση που επιχειρηθεί «λύση» Ειδικής Διαχείρισης, θα χαθούν οι άδειες για τη χρήση του αιγιαλού και κατ' επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων της Χαλυβουργικής και, ακολούθως, ότι η δυνατότητα αυτή πρέπει να αποκλεισθεί, προκειμένου να μην απαξιωθεί η αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

 

5. Καμία απάντηση επίσης στην πρότασή μας για την από κοινού σύνταξη της αναγκαίας περιβαλλοντικής μελέτης.

6. Καμία απάντηση στο ύστατο αίτημά μας για συνάντηση τον Ιανουάριο του 2021.

7. Η μόνη (έμμεση) και αδικαιολόγητα εχθρική απάντηση που έχουμε λάβει τα τελευταία 4 χρόνια ήταν η επιεικώς απαράδεκτη και από κάθε άποψη ελεγκτέα δημόσια τοποθέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Παύλου Μυλωνά τον Ιανουάριο του 2020, όταν και ατεκμηρίωτα αποφαινόταν ότι «η χώρα δεν χρειάζεται τη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ (!!)».

8. Ήρθε όμως η στιγμή και οι εξηγήσεις για όσα παράδοξα αντιμετωπίζαμε δόθηκαν. Φαίνεται, δυστυχώς, ότι η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, άλλοτε στυλοβάτης της υγιούς επιχειρηματικότητας και της Εθνικής Οικονομίας, κατέληξε υπό τη Διοίκηση του Παύλου Μυλωνά να συνεργάζεται παρασκηνιακώς με συμφέροντα επιζήμια για την ίδια και τους μετόχους της και με κριτήρια αδιαφανή και, οπωσδήποτε, αμφιλεγόμενα.

9. Πράγματι, μόνο στο πλέον δυστοπικό σενάριο θα πίστευε κανείς ότι η ΕΤΕ θα επιδίωκε αίφνης να μετατραπεί σε παλιοσίδερα προηγμένος βιομηχανικός εξοπλισμός ιδιαίτερα υψηλής κεφαλαιουχικής αξίας και να αντικατασταθεί η εθνική παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από αποθήκες (!!). Όταν, μάλιστα, η τράπεζα γνωρίζει πολύ καλά ότι οι εγκαταστάσεις μας είναι εδώ και δεκαετίες αδειοδοτημένες αποκλειστικά για την παραγωγή χάλυβα.

10. Στο ίδιο πλαίσιο, τουλάχιστον ύποπτος είναι και ο ρόλος της Pricewaterhouse Coopers (PWC), η οποία, προσέγγισε τον φορέα/μέτοχο της εταιρείας μας, χωρίς στοιχειώδη σεβασμό στην κατάσταση της υγείας του και ανέλαβε επ' αμοιβή να του λύσει δήθεν τα ζητήματα της επιχείρησής του. Εντούτοις, ταυτόχρονα, φορώντας το προσωπείο του τεχνοκράτη, συμμετέχει και δρα για λογαριασμό της ΕΤΕ στο ξεπούλημα της επιχείρησής του, καθώς είναι αυτή που συνέταξε τη βεβαίωση για το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι απαιτήσεις της ΕΤΕ, η οποία και συνοδεύει την αίτηση της ειδικής διαχείρισης. Παράλληλα, είναι εδώ και χρόνια ο ορκωτός ελεγκτής της ίδιας της Τράπεζας. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, δηλαδή, σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Αναμφίβολα, οι παραπάνω ενέργειες συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των στοιχειωδών κανόνων δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων που διέπουν τις ελεγκτικές εταιρείες και θα κριθούν αρμοδίως όπου και όταν χρειαστεί. Τα γνωρίζει και τα εγκρίνει αυτά το Audit Committee και το Risk Committee της Τράπεζας; Μάλλον όχι!

11. Οι μεθοδεύσεις και τα σκοτεινά σημεία στη στάση της ΕΤΕ δεν έχουν τελειωμό. Η διοίκηση και οι φορείς της Εταιρείας μας είναι αποφασισμένοι να τα αναδείξουν και να αποτρέψουν το έγκλημα που έχουν απεργαστεί ορισμένα στελέχη του σήμερα και του χθες σε συνεργασία και με την PWC, αγνοώντας προκλητικά για λόγους που μόνο εκείνοι γνωρίζουν κάθε αρχή νόμιμης, καλόπιστης και αμοιβαία επωφελούς επίλυσης των θεμάτων της εταιρείας μας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Εθνική Τράπεζα
Η Χαλυβουργική έχει σταματήσει να εξυπηρετεί τις δανειακές της υποχρεώσεις από το Νοέμβριο του 2015, αποτελώντας μακράν το μεγαλύτερο ...
Εθνική Τράπεζα
Κατατέθηκε σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών αίτηση από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) για ένταξη στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων ...
Χρηματιστήριο
Δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, χωρίς όμως τζίρο και συναλλαγές. Συνεδρίαση τόνωσης της ψυχολογίας, σχολιάζουν κάποιοι από τους επαγγελματίες της ...
ETE
Τα κέρδη μετά από φόρους της ΕΤΕ το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε €465 εκατ., ενισχυμένα κατά 90% σε ετήσια βάση, ...
Εθνική Τράπεζα
Τη δέσμευσή τους ότι η τράπεζα θα στηρίξει χωρίς καμία αμφιβολία τις επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη, εξέφρασαν ο πρόεδρος ...
ETE
Η έγκαιρη αποτίμηση των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα και ο τρόπος με τον οποίο επιχειρήσεις και νοικοκυριά ...
Μοrgan Stanley
Σε σημαντική αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς μετοχών προχώρησε η Morgan Stanley και συστήνει overweight από underweight προγενέστερα. Η Morgan Stanley επισημαίνει ...
Τράπεζες
Παρά την μείωση των short θέσεων στις τράπεζες, ο κλάδος υστερεί τις πρώτες μέρες σε αποδόσεις έναντι του γενικού ...
Χρηματιστήριο
Απώλειες μεν, όχι η καταστροφή του κόσμου δε… Παρά τα πακέτα που άλλαξαν χέρια σε Eurobank και Εθνική, το 2,74% ...
Παρέχεται από το Investing.com

Τεύχος 27

Ελληνικά Πετρέλαια
Σημαντικές αλλαγές που διαφοροποιούν τον τρόπο λειτουργίας και προετοιμάζουν την Ελληνικά Πετρέλαια ώστε να εισέλθει σε μια νέα εποχή πλήρους μετασχηματισμού σε έναν ...
2o Ετήσιο Συμπόσιο του Κέντρου Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία
Το Κέντρο Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία σας προσκαλεί στο 2ο Συμπόσιο Δημιουργικής Ηγεσίας με θέμα «Μετουσιώνοντας την Παράδοση σε Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία». ...
Συμφωνία για την εξαγορά της δραστηριότητας αδρανών υλικών και δύο μονάδων σκυροδέματος στην Αττική
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας με την εταιρία ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά Α.Ε. για την εξαγορά της δραστηριότητας ασβεστόλιθου/αδρανών υλικών στη Μάνδρα ...
Το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο της χώρας ανήκει σε 500 οικογένειες Αιτωλοακαρνάνων.
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο των φωτοβολταϊκών έργων των ενεργειακών κοινοτήτων Αγρινίου, συνολικής ισχύος 100 MW που ανέπτυξε ...
Μία σύγχρονη και καινοτόμα επένδυση κυκλικής οικονομίας ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ
Στην υλοποίηση επένδυσης ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία υπερσύγχρονης μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας στον χώρο των εγκαταστάσεών της στις Σέρρες προχωρά η ...
13 σημεία εξυπηρέτησης καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα
Ο ΗΡΩΝ επεκτείνει δυναμικά το δίκτυο καταστημάτων του σε όλη τη χώρα, με το άνοιγμα τριών νέων καταστημάτωνλιανικής πώλησης ενεργειακών υπηρεσιών και προϊόντων ...
Ελληνικός Χρυσός
Η Ελληνικός Χρυσός ανακοινώνει ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε την τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας ανοίγοντας ...
Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 524 εκατ. ευρώ
Αύξηση στα καθαρά κέρδη κατέγραψε η MYTILINEOS το α' τρίμηνο του 2021 τόσο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 όσο και σε ...
Ισχύει μέχρι και 31 Οκτωβρίου
Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει τους πελάτες που κάνουν χρήση του οικιακού νυχτερινού τιμολογίου Γ1Ν, my Home Online, my Home Enterκαι my Home Enter+, ...
Η νέα Επενδυτική Συμφωνία συνοδεύεται από ένα αναβαθμισμένο, σύγχρονο επενδυτικό σχέδιο
Μια πολλαπλώς επωφελή συμφωνία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συνιστά η συμφωνία ανάμεσα στο Δημόσιο και την Ελληνικός Χρυσός. H συμφωνία αυτή συνεπάγεται: ...
Με σκοπό την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη διαφάνεια
Με σκοπό την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και εργαλείων που ενισχύουν την ακεραιότητα και προάγουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής κατά ...
Άλλαξε χέρια το 1,09%
Νέο πακέτο,1,12 εκατ. τεμαχίων διακινήθηκε στο πρώτο ημίωρο της συνεδρίασης στη μετοχή της ΓΕΚ Τέρνα, στην τιμή των 11,20 ευρώ, ήτοι με premium ...