Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λειτουργία αγοράς ενέργειας
Επαναξιολόγηση της αγοράς εξισορρόπησης τον Νοέμβριο 2021 εισηγείται ο ΑΔΜΗΕ
Δευτέρα, 19/04/2021

Με τα δεδομένα τουλάχιστον 12 μηνών λειτουργίας, δηλαδή τον Νοέμβριο του 2021, ο ΑΔΜΗΕ σχεδιάζει να επαναξιολογήσει την Αγορά Εξισορρόπησης, καθώς οι πρώτες μελέτες που διενήργησε , κατ’ εντολή της ΡΑΕ, δεν εντόπισαν εναρμονισμένες πρακτικές και στρατηγικές προσφορών, ούτε οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπήρξε χειραγώγηση κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας της εν λόγω Αγοράς.

Η μεγάλη άνοδος των τιμών στην Αγορά Εξισορρόπησης κυρίως του δύο πρώτους μήνες λειτουργίας της και οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν την περίοδο εκείνη, ήταν το γεγονός που ανάγκασε τη ΡΑΕ, όχι μόνον να παρέμβει ρυθμιστικά αλλά να ζητήσει από τον ΑΔΜΗΕ να εκπονήσει μελέτες για το φαινόμενο, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπήρξε χειραγώγηση των τιμών μέσω της στρατηγικής προσφορών των συμμετεχόντων και να εισηγηθεί αυστηροποίηση των ποινών, αν το κρίνει αναγκαίο.

Σύμφωνα με την εισήγηση του  ΑΔΜΗΕ, με βάση τις μελέτες, η αυστηροποίηση των ποινών δεν κρίνεται επί του παρόντος απαραίτητη. Προτείνεται όμως η επαναξιολόγηση του όλου θέματος όταν θα είναι διαθέσιμα δεδομένα τουλάχιστον 12 μηνών λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης.

Η εισήγηση και οι μελέτες του ΑΔΜΗΕ έχουν δοθεί σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 7 Μαΐου.

Βασικά αντικείμενα των μελετών είναι:

  • H ανάλυση του προφίλ των τιμών αποκλίσεων κατά το διάστημα Νοέμβριος 2020- Ιανουάριος 2021.
  • O προσδιορισμός των παραμέτρων επιβολής χρεώσεων μη συμμόρφωσης λόγω σημαντικών αποκλίσεων σε εντολές κατανομής.
  • H αξιολόγηση των υφιστάμενων παραμέτρων υπολογισμού των χρεώσεων μη συμμόρφωσης σημαντικών συστηματικών αποκλίσεων της ζήτησης.
  • H παρακολούθηση συστηματικών αποκλίσεων παραγωγής των χαρτοφυλακίων ΑΠΕ.

H ανάλυση του προφίλ των αποκλίσεων, σύμφωνα με τη μελέτη, δεν  δείχνει κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο, το οποίο θα μπορούσε να προβλεφθεί. Αντιθέτως η κατεύθυνση και το ύψος του μεγέθους χαρακτηρίζονται από τυχαιότητα. Η μέση διαφορά της τιμής της Αγοράς Επόμενης Ημέρας από την Τιμή Αποκλίσεων έχει κυρίως θετική τιμή με μεταβαλλόμενο μέγεθος. Οι περίοδοι εκκαθάρισης αποκλίσεων για τις οποίες η Τιμή Αποκλίσεων είναι μεγαλύτερη από την οριακή τιμή της Αγοράς Επόμενης Ημέρας δε φαίνεται να ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο.

Η συχνότητα εμφάνισης της κάθε κατεύθυνσης ως κυρίαρχης δεν είναι απολύτως ισοκατανεμημένη ανά περίοδο εκκαθάρισης αποκλίσεων και μεταβάλλεται τυχαία με την πάροδο των μηνών.

Η συσχέτιση της κυρίαρχης κατεύθυνσης με την διαφορά μεταξύ Τιμής Αποκλίσεων και  Οριακής Τιμής στην Αγορά Επόμενης Ημέρας δείχνει ότι η Τιμή Αποκλίσεων αποτελεί κίνητρο για την εξισορρόπηση του Συστήματος και αντικίνητρο για την επιβάρυνση των αποκλίσεων του Συστήματος. Στις περιόδους που ενεργοποιείται καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης (άρα οι συνολικές αποκλίσεις του Συστήματος είναι αρνητικές), η Τιμή Αποκλίσεων είναι τις περισσότερες φορές μικρότερη από την οριακή τιμή στην Αγορά Επόμενη Ημέρας. Αντίθετα, όταν οι συνολικές αποκλίσεις του Συστήματος είναι θετικές και επομένως ενεργοποιείται ανοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης, η Τιμή Αποκλίσεων είναι μεγαλύτερη από την οριακή τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας.

Υπάρχουν όμως και κάποια στοιχεία που δείχνουν επαναληψιμότητα και για αυτό το λόγο ο ΑΔΜΗΕ αναφέρει ότι τόσο εξαιτίας του μικρού χρονικού διαστήματος λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης και άρα του περιορισμένου δείγματος ελέγχου, όσο και λόγω της παρατηρούμενης μεταβολής της στρατηγικής, που εφάρμοσαν οι συμμετέχοντες κατά την υποβολή των προσφορών το ίδιο χρονικό διάστημα, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Σχετικά με  τις αποκλίσεις στις τιμές κατανομής, η μελέτη του  ΑΔΜΗΕ αναφέρει ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά στην πλειοψηφία τους ζημιώνονται όταν δεν ακολουθούν την εντολή κατανομής. Μάλιστα  σημειώνει ότι, το Νοέμβριο του 2020 η πλειονότητα των συμμετεχόντων εμφάνισε ζημία, η οποία ενισχύθηκε τον Δεκέμβριο, ενώ τον Ιανουάριο οι ζημιές εμφανίζονται σημαντικά μειωμένες και μόνο κάποιοι από αυτούς παρουσιάζουν μικρό όφελος.

Στη μελέτη για τις αποκλίσεις στη ζήτηση ο ΑΔΜΗΕ αναφέρει ότι η συστηματική υπερδήλωση φορτίου από την πλευρά των συμμετεχόντων έχει οδηγήσει τους περισσότερους εξ αυτών σε οικονομικές απώλειες, ενώ δεν προκύπτει συσχέτιση της κατεύθυνσης των αποκλίσεων με οικονομικό όφελος αλλά ούτε και με οικονομικές ζημίες.

Για τις αποκλίσεις στο χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ,  ο ΑΔΜΗΕ αναφέρει ότι η αγορά μεταβάλλεται δυναμικά με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σε σχέση με τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων και τις οικονομικές επιπτώσεις της. Από τα αποτελέσματα ωστόσο επιβεβαιώνεται η εκτίμηση πως στη νέα Αγορά Εξισορρόπησης η μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής αποκλίσεων παρέχει κίνητρο στους συμμετέχοντες να μην προκαλούν αποκλίσεις,  που επιβαρύνουν το Σύστημα.

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Τι προβλέπει
Υπεγράφη σήμερα, 28 Απριλίου 2021, η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τριετούς διάρκειας (2021-2024) για το προσωπικό του Ανεξάρτητου ...
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
H συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε τον Μάρτιο κατά 1,3% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 -πρώτο μήνα ...
Διασφαλίζει την ευστάθεια του συστήματος
Oλοκληρώθηκε από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας η ηλέκτριση του υπερσύγχρονου συστήματος STATCOM στον Υποσταθμό «Ηράκλειο ΙΙΙ» στην ...
Για το 2024 μετατίθεται ο χρόνος υλοποίησης του έργου
Mάρκετ τεστ για τον αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας- Βόρειας Μακεδονίας ζητά η ΡΑΕ, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να δώσει ...
Μέση Τάση
Aλλαγές στη μέθοδο τιμολόγησης των χρεώσεων μεταφοράς  ηλεκτρισμού στη Μέση Τάση ζητεί η βιομηχανία, εν όψει της προαναγγελθείσας αύξησης ...
Η πρόταση του Διαχειριστή θα υποβληθεί προς έγκριση στις αρμόδιες αρχές
Σε αύξηση των τιμολογίων  θα προχωρήσει ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος την περίοδο αυτή καταρτίζει την εισήγηση για την αναπροσαρμογή ...
Οικονομικά αποτελέσματα
Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (RIC: ADMr.AT, Bloomberg: ADMIE.GA, Χρηματιστήριο Αθηνών: ΑΔΜΗΕ) εφεξής «η Εταιρεία» κάτοχος του 51% των μετοχών ...
Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Τα επιπλέον έσοδα από τις διεθνείς διασυνδέσεις ηλεκτρισμού ανοίγουν το δρόμο για τη  μείωση των χρεώσεων χρήσης του Συστήματος ...
Φυσικό Αέριο
Απόδοση από 8,18% για το 2019 ως 7,03% το 2022 για τη ΔΕΔΑ προβλέπει η απόφαση της ΡΑΕ για ...
Παρέχεται από το Investing.com

Τεύχος 27

Mείωση παρουσίασε η μέση τιμή χονδρικής του ηλεκτρισμού τη Mεγάλη Eβδομάδα
Mείωση παρουσίασε η μέση τιμή χονδρικής του ηλεκτρισμού τη Mεγάλη Eβδομάδα σε σχέση με την ακριβώς προηγούμενη, πράγμα που βοήθησε και τις ελληνικές ...
Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί την αντιπροσωπευτικότερη εκπροσώπηση των μετόχων
Aποκλειστικά από τη γενική συνέλευση των μετόχων των ΕΛΠΕ θα εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου, ενώ μέχρι σήμερα το δημόσιο ...
Ορυκτά καύσιμα
Σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή φαίνεται ότι θα παραμείνουν και τον Μάιο οι τιμές του φυσικού αερίου, καθώς από τα μέσα ...
Στόχος είναι να διπλασιαστεί το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης ως το 2030
Την κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων για τηλεθέρμανση και  ψύξη  αλλά και δημιουργία ενιαίου σταθμού αδειοδότησης των διασυνοριακών θαλάσσιων αιολικών πάρκων προβλέπει μεταξύ ...
Με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Κομισιόν και αρμόδια για τον Ανταγωνισμό Μαργκρέτε Βεστάγκερ
Εφ όλης της ύλης συζήτηση για τα ανοικτά ζητήματα της αγοράς ηλεκτρισμού θα έχει ο υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας με την εκτελεστική αντιπρόεδρο ...
Ύψους 16,3 εκατ. ευρώ
        Υπεγράφη χθες, μεταξύ της ΔΕΔΑ και της ΑΒΑΞ Α.Ε., η σύμβαση για το έργο επέκτασης δικτύου διανομής φυσικού αερίου στις πόλεις της Αλεξανδρούπολης ...
Τι προβλέπει
Υπεγράφη σήμερα, 28 Απριλίου 2021, η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τριετούς διάρκειας (2021-2024) για το προσωπικό του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. ...
Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια και την Εργασία
Οι άριστες επιδόσεις στον κρίσιμο τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας στους χώρους εργασίας είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Energean για την ...
Workshop
Μιλώντας χθες στο workshop που οργανώθηκε από το ΙΕΝΕ με θέμα την αποθήκευση ενέργειας και τον ρόλο της στη διείσδυση των ΑΠΕ, o ...
Το πάρκο εντάσσεται στο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ισχύος άνω των 2 GW
Στην προκήρυξη διαγωνισμών για την ανάθεση κατασκευής νέων έργων  ΑΠΕ, με πρώτο ένα νέο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 65 MW στη Δυτική Μακεδονία θα προχωρήσει ...
Μειώνεται ο καθαρός δανεισμός
Παρά την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της πανδημίας COVID-19, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διατηρεί την οικονομική του ευρωστία, έχοντας ...
Placement
H Viohalco έχει ολοκληρώσει τη διάθεση 25.000.000 μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση σε τιμή 2 ευρώ ανά Διατεθείσα Μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., σε θεσμικούς ...