Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Χρηματιστήριο
Επιστολή βόμβα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις χρηματιστηριακές
Τετάρτη, 21/04/2021

Απόδειξη ότι οι χρηματιστηριακές εταιρείες που συναλλάσσονται στο Χ.Α. είναι υγιείς ζητεί με επιστολή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς τις ΑΕΠΕΥ. Διαφορετικά θα έχουν την επιλογή είτε να προβούν σε αυξήσεις κεφαλαίου, είτε θα ανασταλεί η άδεια λειτουργίας τους. Με ημερομηνία 16/4, στην επιστολή της προς τις χρηματιστηριακές ζητεί να προσαρμοστούν στα νέα χρηματο/οικονομικά δεδομένα που έχουν θεσπιστεί στις Βρυξέλλες με την τήρηση των ιδίων κεφαλαίων και τη συνεχή ενημέρωση της οικονομικής τους κατάστασης να είναι υποχρεωτική τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο. Θα πρέπει να διαθέτουν ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το αντικείμενο που έχουν μεταξύ 75.000 – 750.000 ευρώ.  

Αναλυτικότερα, μία ΑΕΠΕΥ για διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό-αναδοχή ή την τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης οφείλει να διατηρεί αρχικό κεφάλαιο 750 χιλιάδων ευρώ.

Μία ΑΕΠΕΥ με βασικό αντικείμενο τη λήψη και διαβίβαση εντολών σε σχέση με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα:

- Εκτέλεση εντολών εκ μέρους πελατών,

- Διαχείριση χαρτοφυλακίου,

- Επενδυτικές συμβουλές και

- Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης σε σημαντική κλίμακα, οφείλει να έχει αρχικό κεφάλαιο 75 χιλιάδες ευρώ. Κι αυτό, εφόσον δεν διαθέτει άδεια να κατέχει χρήματα ή τίτλους πελατών.

ΑΕΠΕΥ με λειτουργία Μηχανισμού Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης (εφόσον διενεργεί ή επιτρέπεται να διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό), οφείλει να έχει αρχικό κεφάλαιο 750.000 ευρώ.

Τέλος, επενδυτικές εταιρείες πλην αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω οφείλει να διαθέτει αρχικό κεφάλαιο 150 χιλιάδων ευρώ.

Στο κείμενο της Κεφαλαιαγοράς γίνεται σύντομη παρουσίαση του νέου θεσμικού πλαισίου το οποίο καλείται η κάθε εταιρεία να εφαρμόσει προβαίνοντας στις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Ενδεικτικά, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, κάθε ΑΕΠΕΥ θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει την κατηγοριοποίησή της με ημερομηνία αναφοράς 26.6.2021, να προσδιορίσει τα στοιχεία που πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν αλλαγές που θα χρειαστούν στα συστήματά της για την εξαγωγή των απαιτούμενων δεδομένων κάνοντας εκτίμηση του αντικτύπου που θα έχει η εφαρμογή των προβλεπομένων στο νέο θεσμικό πλαίσιο στα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου ρευστότητας κτλ καθώς και να λάβει κάθε άλλο απαραίτητο μέτρο ή να προβεί σε κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωσή της με το νέο θεσμικό πλαίσιο κατά την έναρξη ισχύος, δηλαδή στις 26 Ιουνίου 2021. Πλέον, όπως τονίζεται, θεσπίζεται νέος τρόπος υπολογισμού απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας για όλες τις επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας.

Μεταξύ των υποχρεώσεων που έχουν οι ΑΕΠΕΥ είναι ότι οφείλουν να διατηρούν ρευστά στοιχεία ενεργητικού το ποσό των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στα πάγια έξοδα ενός μήνα. 

Επίσης, οι ΑΕΠΕΥ οφείλουν να δημοσιοποιούν:

α. στόχους και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

β. ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης

γ. απαιτήσεις ίδιων κεφαλαίων 

δ. πολιτικές και πρακτικές αποδοχών

ε. πολιτική επενδύσεων 

στ. περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί & σχετικοί με τη διακυβέρνηση κίνδυνοι.

Οι ΕΠΕΥ υποβάλλουν τριμηνιαία αναφορά στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους τους, στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι ακόλουθες πληροφορίες:

α. ύψος και σύνθεση ίδιων κεφαλαίων

β. απαιτήσεις ίδιων κεφαλαίων

γ. υπολογισμοί απαιτήσεων ίδιων κεφαλαίων

δ. το επίπεδο δραστηριότητας, σχετικά με τις προϋποθέσεις που ορίζονται για την

κατάταξη στις μικρές μη διασυνδεμένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του ισολογισμού και ανάλυσης των εσόδων ανά επενδυτική υπηρεσία 

ε. κίνδυνος συγκέντρωσης,

στ. απαιτήσεις ρευστότητας

Οι μικρές ΑΕΠΕΥ, όπως αποκαλούνται στο σχετικό έγγραφο, υποβάλουν τέτοιες αναφορές σε ετήσια βάση.

Συναφείς αναρτήσεις
Το ανέλπιστο δώρο του Κυριάκου Μητσοτάκη
Τρίβουν τα χέρια τους οι ιδιοκτήτες των εισηγμένων, αλλά και οι επενδυτές μετά το ανέλπιστο δώρο του Κυριάκου Μητσοτάκη ...
Xρηματιστήριο
Με απώλειες 30% συνεχίζει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ταμπλό η Τράπεζα Πειραιώς. Η μετοχή που επανήλθε σε διαπραγμάτευση τη Δευτέρα ...
Σε συμπληγάδες η αγορά μέχρι τις 29 Απριλίου
Σε συμπληγάδες η αγορά μέχρι τις 29 Απριλίου που είναι και η τελευταία συνεδρίαση του μήνα, διότι μετά θα ...
Χρηματιστήριο
Εθνική και Alpha Bank είναι οι δύο μετοχές που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον στο Χρηματιστήριο. Κι αυτό προκύπτει από τον αριθμό ...
Χρηματιστήριο
Με αρνητικό επιτόκιο οι εισηγμένες διατηρούν καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος όπως η ΕΧΑΕ, ή ενώ διατηρούν υψηλά ταμειακά ...
Αγορά
Η αγορά  έδειξε ότι η υποχώρηση της προηγούμενης εβδομάδας ήταν ένα φαινόμενο καθαρά βραχυπρόθεσμης φύσης το οποίο έδωσε ανάσες ...
Χρηματιστήριο
Δώδεκα από τις 25 μετοχές του FTSE της μεγάλης κεφαλαιοποίησης υστερούν σε αντίδραση από την αρχή του χρόνου. Ή αλλιώς, ΑΔΜΗΕ, Alpha, Lamda, ...
Εθνική, Alpha και Eurobank πλησιάζουν τα υψηλά έτους
Νέους πρωταγωνιστές αναδεικνύει το ταμπλό του Χ.Α. στη κίνηση της αγοράς προς τα επίπεδα των 900 μονάδων. Η αντίδραση, ...
Χρηματιστήριο
Μετά από μία εβδομάδα, η αγορά επανέρχεται πλέον πάνω από τς 840 μονάδες κι ενώ έχει επιβεβαιωθεί ως στήριξη ...
Παρέχεται από το Investing.com

Τεύχος 27

Χρηματιστήριο
Στα επίπεδα των 910 μονάδων βρίσκει τον γενικό δείκτη του Χ.Α. η πρώτη συνεδρίαση του Μαϊου κι έπειτα από ένα πενθήμερο που η ...
Η ΔΕΗ έχει άνοδο 125%, η Παΐρης 109%, η Δομική Κρήτης 103%, η Cenergy 100%, η Ideal 91%, η Epsilon Net 91% και η Άβαξ 78%.
Χρηματιστήριο δύο ταχυτήτων. Από τη μία οι μετοχές που έχουν φύγει μπροστά αφήνοντας πίσω τους την κρίση και από την άλλη οι τράπεζες ...
Το ανέλπιστο δώρο του Κυριάκου Μητσοτάκη
Τρίβουν τα χέρια τους οι ιδιοκτήτες των εισηγμένων, αλλά και οι επενδυτές μετά το ανέλπιστο δώρο του Κυριάκου Μητσοτάκη να μειώσει τον φορολογικό ...
Σε συμπληγάδες η αγορά μέχρι τις 29 Απριλίου
Σε συμπληγάδες η αγορά μέχρι τις 29 Απριλίου που είναι και η τελευταία συνεδρίαση του μήνα, διότι μετά θα μείνει κλειστή η αγορά ...
Το 10 στα 10 δεν έγινε και ο γενικός δείκτης επέστρεψε κάτω από τις 900 μονάδες
H ετυμηγορία την ερχόμενη Παρασκευή από την S&P, το book building της Πειραιώς και η γενική συνέλευση της Ελλάκτωρ είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν την αγορά την ...
Χρηματιστήριο
Εθνική και Alpha Bank είναι οι δύο μετοχές που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον στο Χρηματιστήριο. Κι αυτό προκύπτει από τον αριθμό των μετόχων τους. Πάνω ...
Χρηματιστήριο
Με αρνητικό επιτόκιο οι εισηγμένες διατηρούν καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος όπως η ΕΧΑΕ, ή ενώ διατηρούν υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, όπως η Alpha Αστικά Ακίνητα, ...
Από τα περσινά αντίστοιχα επίπεδα διαπραγμάτευσης που αφορούν σχεδόν τις μισές μετοχές του ΧΑ
Μετά από 14 μήνες που οδήγησαν τον γενικό δείκτη κάτω από τις 500 μονάδες, η αγορά σηκώνει κεφάλι. Όπως παρατηρεί ο υπεύθυνος ανάλυσης ...
Αγορά
Η αγορά  έδειξε ότι η υποχώρηση της προηγούμενης εβδομάδας ήταν ένα φαινόμενο καθαρά βραχυπρόθεσμης φύσης το οποίο έδωσε ανάσες για περισσότερη ανοδική δυναμική. ...
Χρηματιστήριο
Δώδεκα από τις 25 μετοχές του FTSE της μεγάλης κεφαλαιοποίησης υστερούν σε αντίδραση από την αρχή του χρόνου. Ή αλλιώς, ΑΔΜΗΕ, Alpha, Lamda, ΟΤΕ, ΕΧΑΕ,  Φουρλής, Coca Cola, Τέρνα ...
Εθνική, Alpha και Eurobank πλησιάζουν τα υψηλά έτους
Νέους πρωταγωνιστές αναδεικνύει το ταμπλό του Χ.Α. στη κίνηση της αγοράς προς τα επίπεδα των 900 μονάδων. Η αντίδραση, σύμφωνα με τους χρηματιστές, ...
Εντός της ερχόμενης εβδομάδας είναι πολύ πιθανό να έχουμε την ανακοίνωση της πρώτης κατανομής έργων που θα ενταχθούν στην χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.
Η χρηματιστηριακή εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα μπορεί να έχει τέσσερις συνεδριάσεις λόγω του Πάσχα των Καθολικών, αλλά έχει το συμβολισμό ολοκλήρωσης του ...