Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΔΕΗ - Οικονομικά αποτελέσματα
Πως ο Γιώργος Στάσσης ανέτρεψε τα δεδομένα σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο
Τετάρτη, 21/04/2021

Oι ιδιαίτερες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία το 2020, με την πτώση της τιμής των ορυκτών καυσίμων, του κόστους ρύπων,  των τιμών χονδρικής ηλεκτρισμού κλπ για το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης χρονιάς ευνόησαν την κερδοφορία της ΔΕΗ παρά το μειωμένο τζίρο, σημαντικό ρόλο όμως έπαιξαν και άλλοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα η επίσπευση της μετατροπής της Πτολεμαίδας 5 από λιγνίτη σε φυσικό αέριο το 2025 έναντι του αρχικού 2028, που ανέστρεψε σημαντικά τη πρόβλεψη απομείωσης της επένδυσης.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η ΔΕΗ τα καθαρά προ φόρων κέρδη της χρήσης του 2020 ανήλθαν σε 67 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,057 δισ. ευρώ το 2019, ενώ ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 5,7% στα 4.649,3 εκατ. ευρώ από 4.931,6 εκατ. ευρώ, λόγω της πτώσης της συνολικής ζήτησης ηλεκτρισμού σε συνδυασμό με τη μείωση του μεριδίου της στην αγορά. Τα επαναλαμβανόμενα EBITDA αυξήθηκαν κατά 165% στα 885,8 εκατ. ευρώ από 333,6 εκατ. ευρώ το 2019

Στη θεαματική αναστροφή των καθαρών αποτελεσμάτων, συνέβαλαν καταλυτικά διεθνείς παράγοντες όπως  η μείωση της δαπάνης για φυσικό αέριο και πετρέλαιο, λόγω της πτώσης τιμών, κατά 31% στα 760,4 εκατ. ευρώ από 1.102,3 εκατ. ευρώ το 2019,  η μείωση της δαπάνης για την αγορά δικαιωμάτων ρύπων κατά 28% στα 393,5 εκατ. ευρώ από 546,5 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο, καθώς και η η μείωση στις δαπάνες για αγορά ενέργειας κατά 29,5% από 1.585,7 εκατ ευρώ σε 1.117,9 εκατ ευρώ το 2020 λόγω της πτώσης της χονδρικής τιμής στο πρώτο πλήρες οικονομικό έτος που ενσωμάτωσε την αύξηση των τιμολογίων ρεύματος, που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2019.   

Στη μείωση του κόστους ρύπων συνεισέφερε σημαντικά η μείωση της λιγνιτικής παραγωγής και η αποτελεσματικότερη χρήση των μονάδων φυσικού αερίου της ΔΕΗ

Οπως σημειώνει η εταιρία, στη χθεσινή της ανακοίνωση, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η υπό κατασκευή Πτολεμαϊδα 5, καθώς “στα αποτελέσματα προ φόρων του 2020 συμπεριλαμβάνεται θετική επίπτωση ύψους €125,3 εκατ. λόγω (α) της αντιστροφής της πρόβλεψης απομείωσης της επένδυσης της νέας μονάδας Πτολεμαΐδα 5 κατά €209,9 εκατ. , καθώς η λειτουργία της με καύσιμο το ΦΑ προσδιορίζεται πλέον για το 2025 αντί για το 2028 βάσει του αρχικού πλάνου απολιγνιτοποίησης και (β) πρόσθετων προβλέψεων κυρίως λόγω της παύσης λειτουργίας, των σχετιζόμενων με τη νέα μονάδα ορυχείων, σε συντομότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με το αρχικό πλάνο .  Όλα τα  ανωτέρω ποσά δεν έχουν ταμειακή διάσταση.”

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξάλλου παρουσιάζει η εικόνα των μισθολογικών δααπανών της εταιρίας. Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου “η  δαπάνη μισθοδοσίας συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, μειώθηκε κατά €82,2εκατ. σε €734,8 εκατ. το 2020 από €817 εκατ. το 2019. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (μείωση προσωπικού σε 1.277 εργαζόμενους από 15.109 εργαζόμενους στο τέλος του 2019 σε 13.832 εργαζομένους στο τέλος του 2020)”. Ωστόσο οι αριθμοί  της μισθολογικής δαπάνης,προφανώς λόγω της κεφαλαιοποίησης,  δεν συμπίπτουν με τους αριθμούς που παραθέτει η ΔΕΗ στον πίνακα με τα οικονομικά της αποτελέσματα, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας αυξάνεται κατά 39,3% στα 713,6 εκατ. ευρώ από 512,3 εκατ. ευρώ το 2019 και  η δαπάνη μισθοδοσίας μειώνεται στα 677,8 εκατ. ευρώ από 755,7 εκατ. ευρώ το 2019 (-10,3%). Το εκ πρώτης όψεως παράδοξο, ερμηνεύεται εν μέρει από το γεγονός ότι το 2020 περιλαμβάνει πρόβλεψη 35,8 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις, έναντι μηδενικής σχετικής πρόβλεψης του 2019 και ταυτόχρονα, στην προηγούμενη χρονιά είχε εγγραφεί ως κόστος παροχών μετά τη συνταξιοδότηση το ποσόν των 234,4 εκατ. ευρώ, έναντι μηδενικού σχετικού κόστους για το 2020.     

Αύξηση κατά 29,6% καταγράφει η κατηγορία των Λοιπών Λειτουργικών Εξόδων, τα οποία αυξήθηκαν σε 508,9 εκατ. ευρώ από 392,7 εκατ. ευρώ.

Χάρη στις ρυθμιστικές και νομοθετικές παρεμβάσεις, το 2020 οι ζημίες από την πώληση ΝΟΜΕ περιορίστηκαν σε  11,5 εκατ ευρώ, από 156 εκατ ευρώ το 2019, ενώ για τον μεταβατικό μηχανισμό αποζημίωσης ευελιξίας (προσωρινά ΑΔΙ) κατέβαλε 1,9 εκατ ευρώ από 7,4 εκατ ευρώ το 2019. Αντίθετα, η ΔΕΗ επιβαρύνθηκε από την επιβολή έκτακτων εφάπαξ χρεώσεων συνολικού ύψους €74,3 εκατ. στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβε η Πολιτεία για την κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ

Οι επενδύσεις το 2020 μειώθηκαν κατά 41,8%, σε €376,5 εκατ. έναντι €646,6 εκατ. το 2019.Από τη μείωση της επενδυτικής δαπάνης δεν ξεφεύγουν ούτε οι ΑΠΕ, ενώ ο μόνος τομέας δραστηριότητας της ΔΕΗ για τον οποίο οι επενδύσεις αυξήθηκαν είναι τα δίκτυα διανομής.

Οι συνολικές  χρηματοοικονομικές δαπάνες αυξήθηκαν  κατά 39,1% , στα 137,2 από 98,6 εκατ ευρώ Επίσης αύξηση  45,5% παρουσιάζουν τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα, φθάνοντας στα 142 εκατ ευρώ, από 97,6 εκατ ευρώ.  Το καθαρό χρέος στις 31.12.2020 ήταν €3.283,6 εκατ., μειωμένο κατά €403,4 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2019 (€3.687 εκατ.), λόγω της αύξησης των χρηματικών διαθεσίμων.

ΔΕΔΔΗΕ

Εντός του τρίτου τριμήνου του 2021 αναμένεται να κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές για το 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ, όπως δήλωσαν χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της διοίκησης της ΔΕΗ στο conference call με τους αναλυτές.

Εν τω μεταξύ, ο κύκλος εργασιών του Διαχειριστή μειώθηκε το 2020  κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς διαμορφώθηκε σε 738,9 εκατ ευρώ, από 746,1 εκατ ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν κατά 71%, υποχωρώντας στα  20,3 εκατ ευρώ, από 70 εκατ ευρώ το 2019.

Το επαναλαμβανόμενο EBIDTA του ΔΕΔΔΗΕ αυξήθηκε κατά 80,3% στα  60,4 εκατ ευρώ από  33,5 εκατ ευρώ, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 4,8% στις  678,5 εκατ. ευρώ, από  712,6 εκατ. ευρώ.

Οσον αφορά τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες τα καθαρά προ φόρων κέρδη μειώθηκαν κατά 49% στα 5 εκατ. ευρώ από 9,8 εκατ. ευρώ,  ενώ ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 14,3% σε 30,4 εκατ ευρώ και το επαναλαμβανόμενο EBITDA κατά 17,4% στα 18,9 εκατ. ευρώ από 16,1 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά μετά τους φόρους κέρδη  μειώθηκαν στα 4,3 εκατ. ευρώ από 7,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 43, 4%

Συναφείς αναρτήσεις
Θετικές επιδόσεις για ένα ακόμα τρίμηνο καταγράφει η ΔΕΗ. Αναλυτικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η επιχείρηση, η ...
Στα 12 ευρώ επιστρέφει η μετοχή της ΔΕΗ, τα οποία και διασπά για πρώτη φορά από τις 20/2.  Πάνω ...
Η ΔΕΗ ενώνει τις δυνάμεις της με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και είναι ο χρυσός χορηγός του Προολυμπιακού ...
Αντιρρήσεις σχεδόν για τo σύνολο των τροποποιήσεων του Κώδικα Προμήθειας που προτείνει η ΡΑΑΕΥ για την αντιμετώπιση του ενεργειακού ...
Ένας νέος φωτοβολταϊκός σταθμός, εγκατεστημένης ισχύος 80 MW, στη θέση «Ακρινή» της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σε εξαντλημένα λιγνιτωρυχεία της ΔEH, ...
Αύξηση 10% στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανακοίνωσε η MYTILINEOS Energy & Metals για το α' τρίμηνο του 2024, ...
Το ενδεχόμενο νέων συνεργασιών με αμερικανικές εταιρίες άφησε ανοικτό ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, στην ...
Την κατασκευή ενός νέου φωτοβολταϊκού πάρκου 171ΜW στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, ξεκινά o όμιλος Intrakat για ...
Για 4η συνεχή χρονιά ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στην Παγκόσμια Ημέρα της Γης, στις 22 Απριλίου, ηλεκτροδοτώντας 4.300.000 νοικοκυριά ...
 
 
Το έμπρακτο ενδιαφέρον του να συμμετάσχει στη διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ Great Sea Interconnector εξέφρασε το κρατικό αμερικανικό fund DFC, μέσω ...
Σε placement 4,5 εκατ. μετοχών που αντιστοιχούν στο 3,2% του μετοχικού κεφαλαίου προχωρά σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες η Mytilineos. Πρόκειται για μετοχές που ανήκούν ...
Θετικές επιδόσεις για ένα ακόμα τρίμηνο καταγράφει η ΔΕΗ. Αναλυτικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η επιχείρηση, η μείωση των λειτουργικών κινδύνων ...
Η HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε.  ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2024, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα €338 εκατ. ...
Προχωρά ο διαγωνισμός για τη διάθεση ποσοστού 20% της εταιρείας ειδικού σκοπού «Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ», με στόχο έως τις 21 Ιουνίου να έχουν ...
Το 59%  των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου της χώρας κάλυψε τον Απρίλιο το ρωσικό αέριο - αγωγού από το σημείο εισόδου στο Σιδηρόκαστρο, ...
Σημαντικό επιχειρηματικό ρίσκο  αποτελεί για τις βιομηχανίες η προμήθεια  ηλεκτρισμού μέσω  μακροχρόνιων διμερών συμβολαίων με φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ιδιαίτερα όταν αφορούν στην κάλυψη ενέργειας ...
Στο στόχο της enaon EDA, πρώην ΔΕΠΑ Υποδομών που πλέον ανήκει στην Italgas, να φθάσει ως το τέλος του 2025 στο επίπεδο των ...
Kαινοτόμες λύσεις για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη βελτίωση της λειτουργίας του προωθεί ο ΔΕΣΦΑ μέσω του  δesfa+ Innovation Center, του ειδικού ...
Την υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου (Vertical Corridor) μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τα Βαλκάνια και κεντρική Ευρώπη έως την Ουκρανία προωθεί ...
Mεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου στο 6,3%  για τον ΑΔΜΗΕ όσον αφορά στο ελληνικό τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης- Κύπρου προτείνει για την περίοδο 2024-2025 η ...
Το  κινητό τηλέφωνο του καταναλωτή ρεύματος για τη μηνιαία καταμέτρηση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού θέτει ως προϋπόθεση ο ΔΕΔΔΗΕ για να προχωρήσει στην όλη  ...