Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΔΕΗ - Οικονομικά αποτελέσματα
Πως ο Γιώργος Στάσσης ανέτρεψε τα δεδομένα σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο
Τετάρτη, 21/04/2021

Oι ιδιαίτερες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία το 2020, με την πτώση της τιμής των ορυκτών καυσίμων, του κόστους ρύπων,  των τιμών χονδρικής ηλεκτρισμού κλπ για το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης χρονιάς ευνόησαν την κερδοφορία της ΔΕΗ παρά το μειωμένο τζίρο, σημαντικό ρόλο όμως έπαιξαν και άλλοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα η επίσπευση της μετατροπής της Πτολεμαίδας 5 από λιγνίτη σε φυσικό αέριο το 2025 έναντι του αρχικού 2028, που ανέστρεψε σημαντικά τη πρόβλεψη απομείωσης της επένδυσης.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η ΔΕΗ τα καθαρά προ φόρων κέρδη της χρήσης του 2020 ανήλθαν σε 67 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,057 δισ. ευρώ το 2019, ενώ ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 5,7% στα 4.649,3 εκατ. ευρώ από 4.931,6 εκατ. ευρώ, λόγω της πτώσης της συνολικής ζήτησης ηλεκτρισμού σε συνδυασμό με τη μείωση του μεριδίου της στην αγορά. Τα επαναλαμβανόμενα EBITDA αυξήθηκαν κατά 165% στα 885,8 εκατ. ευρώ από 333,6 εκατ. ευρώ το 2019

Στη θεαματική αναστροφή των καθαρών αποτελεσμάτων, συνέβαλαν καταλυτικά διεθνείς παράγοντες όπως  η μείωση της δαπάνης για φυσικό αέριο και πετρέλαιο, λόγω της πτώσης τιμών, κατά 31% στα 760,4 εκατ. ευρώ από 1.102,3 εκατ. ευρώ το 2019,  η μείωση της δαπάνης για την αγορά δικαιωμάτων ρύπων κατά 28% στα 393,5 εκατ. ευρώ από 546,5 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο, καθώς και η η μείωση στις δαπάνες για αγορά ενέργειας κατά 29,5% από 1.585,7 εκατ ευρώ σε 1.117,9 εκατ ευρώ το 2020 λόγω της πτώσης της χονδρικής τιμής στο πρώτο πλήρες οικονομικό έτος που ενσωμάτωσε την αύξηση των τιμολογίων ρεύματος, που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2019.   

Στη μείωση του κόστους ρύπων συνεισέφερε σημαντικά η μείωση της λιγνιτικής παραγωγής και η αποτελεσματικότερη χρήση των μονάδων φυσικού αερίου της ΔΕΗ

Οπως σημειώνει η εταιρία, στη χθεσινή της ανακοίνωση, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η υπό κατασκευή Πτολεμαϊδα 5, καθώς “στα αποτελέσματα προ φόρων του 2020 συμπεριλαμβάνεται θετική επίπτωση ύψους €125,3 εκατ. λόγω (α) της αντιστροφής της πρόβλεψης απομείωσης της επένδυσης της νέας μονάδας Πτολεμαΐδα 5 κατά €209,9 εκατ. , καθώς η λειτουργία της με καύσιμο το ΦΑ προσδιορίζεται πλέον για το 2025 αντί για το 2028 βάσει του αρχικού πλάνου απολιγνιτοποίησης και (β) πρόσθετων προβλέψεων κυρίως λόγω της παύσης λειτουργίας, των σχετιζόμενων με τη νέα μονάδα ορυχείων, σε συντομότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με το αρχικό πλάνο .  Όλα τα  ανωτέρω ποσά δεν έχουν ταμειακή διάσταση.”

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξάλλου παρουσιάζει η εικόνα των μισθολογικών δααπανών της εταιρίας. Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου “η  δαπάνη μισθοδοσίας συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, μειώθηκε κατά €82,2εκατ. σε €734,8 εκατ. το 2020 από €817 εκατ. το 2019. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (μείωση προσωπικού σε 1.277 εργαζόμενους από 15.109 εργαζόμενους στο τέλος του 2019 σε 13.832 εργαζομένους στο τέλος του 2020)”. Ωστόσο οι αριθμοί  της μισθολογικής δαπάνης,προφανώς λόγω της κεφαλαιοποίησης,  δεν συμπίπτουν με τους αριθμούς που παραθέτει η ΔΕΗ στον πίνακα με τα οικονομικά της αποτελέσματα, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας αυξάνεται κατά 39,3% στα 713,6 εκατ. ευρώ από 512,3 εκατ. ευρώ το 2019 και  η δαπάνη μισθοδοσίας μειώνεται στα 677,8 εκατ. ευρώ από 755,7 εκατ. ευρώ το 2019 (-10,3%). Το εκ πρώτης όψεως παράδοξο, ερμηνεύεται εν μέρει από το γεγονός ότι το 2020 περιλαμβάνει πρόβλεψη 35,8 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις, έναντι μηδενικής σχετικής πρόβλεψης του 2019 και ταυτόχρονα, στην προηγούμενη χρονιά είχε εγγραφεί ως κόστος παροχών μετά τη συνταξιοδότηση το ποσόν των 234,4 εκατ. ευρώ, έναντι μηδενικού σχετικού κόστους για το 2020.     

Αύξηση κατά 29,6% καταγράφει η κατηγορία των Λοιπών Λειτουργικών Εξόδων, τα οποία αυξήθηκαν σε 508,9 εκατ. ευρώ από 392,7 εκατ. ευρώ.

Χάρη στις ρυθμιστικές και νομοθετικές παρεμβάσεις, το 2020 οι ζημίες από την πώληση ΝΟΜΕ περιορίστηκαν σε  11,5 εκατ ευρώ, από 156 εκατ ευρώ το 2019, ενώ για τον μεταβατικό μηχανισμό αποζημίωσης ευελιξίας (προσωρινά ΑΔΙ) κατέβαλε 1,9 εκατ ευρώ από 7,4 εκατ ευρώ το 2019. Αντίθετα, η ΔΕΗ επιβαρύνθηκε από την επιβολή έκτακτων εφάπαξ χρεώσεων συνολικού ύψους €74,3 εκατ. στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβε η Πολιτεία για την κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ

Οι επενδύσεις το 2020 μειώθηκαν κατά 41,8%, σε €376,5 εκατ. έναντι €646,6 εκατ. το 2019.Από τη μείωση της επενδυτικής δαπάνης δεν ξεφεύγουν ούτε οι ΑΠΕ, ενώ ο μόνος τομέας δραστηριότητας της ΔΕΗ για τον οποίο οι επενδύσεις αυξήθηκαν είναι τα δίκτυα διανομής.

Οι συνολικές  χρηματοοικονομικές δαπάνες αυξήθηκαν  κατά 39,1% , στα 137,2 από 98,6 εκατ ευρώ Επίσης αύξηση  45,5% παρουσιάζουν τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα, φθάνοντας στα 142 εκατ ευρώ, από 97,6 εκατ ευρώ.  Το καθαρό χρέος στις 31.12.2020 ήταν €3.283,6 εκατ., μειωμένο κατά €403,4 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2019 (€3.687 εκατ.), λόγω της αύξησης των χρηματικών διαθεσίμων.

ΔΕΔΔΗΕ

Εντός του τρίτου τριμήνου του 2021 αναμένεται να κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές για το 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ, όπως δήλωσαν χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της διοίκησης της ΔΕΗ στο conference call με τους αναλυτές.

Εν τω μεταξύ, ο κύκλος εργασιών του Διαχειριστή μειώθηκε το 2020  κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς διαμορφώθηκε σε 738,9 εκατ ευρώ, από 746,1 εκατ ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν κατά 71%, υποχωρώντας στα  20,3 εκατ ευρώ, από 70 εκατ ευρώ το 2019.

Το επαναλαμβανόμενο EBIDTA του ΔΕΔΔΗΕ αυξήθηκε κατά 80,3% στα  60,4 εκατ ευρώ από  33,5 εκατ ευρώ, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 4,8% στις  678,5 εκατ. ευρώ, από  712,6 εκατ. ευρώ.

Οσον αφορά τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες τα καθαρά προ φόρων κέρδη μειώθηκαν κατά 49% στα 5 εκατ. ευρώ από 9,8 εκατ. ευρώ,  ενώ ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 14,3% σε 30,4 εκατ ευρώ και το επαναλαμβανόμενο EBITDA κατά 17,4% στα 18,9 εκατ. ευρώ από 16,1 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά μετά τους φόρους κέρδη  μειώθηκαν στα 4,3 εκατ. ευρώ από 7,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 43, 4%

Συναφείς αναρτήσεις
Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 524 εκατ. ευρώ
Αύξηση στα καθαρά κέρδη κατέγραψε η MYTILINEOS το α' τρίμηνο του 2021 τόσο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του ...
Ισχύει μέχρι και 31 Οκτωβρίου
Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει τους πελάτες που κάνουν χρήση του οικιακού νυχτερινού τιμολογίου Γ1Ν, my Home Online, my Home ...
Με σκοπό την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη διαφάνεια
Με σκοπό την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και εργαλείων που ενισχύουν την ακεραιότητα και προάγουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή ...
Σκληραίνει το παιχνίδι ανάμεσα στη ΔΕΗ και τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές
Σκληραίνει το παιχνίδι ανάμεσα στη ΔΕΗ και τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρισμού, καθώς στο τέλος Απριλίου η εταιρία αναμένεται ...
Χωρίς να πλήττει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ
Εναλλακτικές λύσεις για  συμμετοχή του επενδυτή που θα αγοράσει το 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ στο μάνατζμεντ του Διαχειριστή ...
ΔΕΗ
Με φυσικό αέριο από το 2025 θα λειτουργήσει η υπό κατασκευή λιγνιτική μονάδα της “Πτολεμαϊδα 5”, όπως ανακοινώθηκε χθες από ...
Μείωση καθαρού χρέους
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων  (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε €885,8 εκατ. το 2020 έναντι €333,6 ...
Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και οι νέες επενδύσεις οδηγούν στην απεξάρτηση από το πετρέλαιο και στον «πράσινο» Πρίνο
Η κρίση που η πανδημία του κορωνοϊού επέφερε στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων και, γενικότερα, στην οικονομική ...
Τι λέει η Άβαξ
Δύο τεχνίτες έχασαν τη ζωή τους στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό (ΑΗΣ) Αγ. Δημητρίου της ΔΕΗ, όταν για άγνωστο λόγο έπεσαν ...
Παρέχεται από το Investing.com

Τεύχος 27

Mείωση παρουσίασε η μέση τιμή χονδρικής του ηλεκτρισμού τη Mεγάλη Eβδομάδα
Mείωση παρουσίασε η μέση τιμή χονδρικής του ηλεκτρισμού τη Mεγάλη Eβδομάδα σε σχέση με την ακριβώς προηγούμενη, πράγμα που βοήθησε και τις ελληνικές ...
Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί την αντιπροσωπευτικότερη εκπροσώπηση των μετόχων
Aποκλειστικά από τη γενική συνέλευση των μετόχων των ΕΛΠΕ θα εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου, ενώ μέχρι σήμερα το δημόσιο ...
Ορυκτά καύσιμα
Σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή φαίνεται ότι θα παραμείνουν και τον Μάιο οι τιμές του φυσικού αερίου, καθώς από τα μέσα ...
Στόχος είναι να διπλασιαστεί το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης ως το 2030
Την κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων για τηλεθέρμανση και  ψύξη  αλλά και δημιουργία ενιαίου σταθμού αδειοδότησης των διασυνοριακών θαλάσσιων αιολικών πάρκων προβλέπει μεταξύ ...
Με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Κομισιόν και αρμόδια για τον Ανταγωνισμό Μαργκρέτε Βεστάγκερ
Εφ όλης της ύλης συζήτηση για τα ανοικτά ζητήματα της αγοράς ηλεκτρισμού θα έχει ο υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας με την εκτελεστική αντιπρόεδρο ...
Ύψους 16,3 εκατ. ευρώ
        Υπεγράφη χθες, μεταξύ της ΔΕΔΑ και της ΑΒΑΞ Α.Ε., η σύμβαση για το έργο επέκτασης δικτύου διανομής φυσικού αερίου στις πόλεις της Αλεξανδρούπολης ...
Τι προβλέπει
Υπεγράφη σήμερα, 28 Απριλίου 2021, η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τριετούς διάρκειας (2021-2024) για το προσωπικό του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. ...
Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια και την Εργασία
Οι άριστες επιδόσεις στον κρίσιμο τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας στους χώρους εργασίας είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Energean για την ...
Workshop
Μιλώντας χθες στο workshop που οργανώθηκε από το ΙΕΝΕ με θέμα την αποθήκευση ενέργειας και τον ρόλο της στη διείσδυση των ΑΠΕ, o ...
Το πάρκο εντάσσεται στο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ισχύος άνω των 2 GW
Στην προκήρυξη διαγωνισμών για την ανάθεση κατασκευής νέων έργων  ΑΠΕ, με πρώτο ένα νέο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 65 MW στη Δυτική Μακεδονία θα προχωρήσει ...
Μειώνεται ο καθαρός δανεισμός
Παρά την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της πανδημίας COVID-19, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διατηρεί την οικονομική του ευρωστία, έχοντας ...
Placement
H Viohalco έχει ολοκληρώσει τη διάθεση 25.000.000 μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση σε τιμή 2 ευρώ ανά Διατεθείσα Μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., σε θεσμικούς ...