Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Για τους χρόνους και τους όρους απενεργοποίησης της σύμβασης προμήθειας ρεύματος στους ληξιπρόθεσμους καταναλωτές
Αντιρρήσεις από τους προμηθευτές για ορισμένους από τους όρους που προτείνει η ΡΑΕ
Τρίτη, 08/06/2021

Ενστάσεις και αντιρρήσεις επί της εισήγησης της ΡΑΕ ως προς τους χρόνους και τους όρους απενεργοποίησης της σύμβασης προμήθειας ρεύματος στους ληξιπρόθεσμους καταναλωτές όταν αλλάζουν προμηθευτή διατυπώνουν οι περισσότερες από τις εταιρίες προμήθειας, συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ και ιδιωτικών εταιριών, όπως προκύπτει από τις θέσεις τις οποίες κατέθεσαν στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ.

Η διαβούλευση αφορούσε στην τροποποίηση του άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για την απενεργοποίηση της παροχής σε πελάτες που δεν έχουν εξοφλήσει τους λογαριασμούς τους και αλλάζουν προμηθευτή.

Παρότι όλοι συμφωνούν επί της αρχής του μέτρου, καθώς το σχετικό πλαίσιο παρέμενε αρρύθμιστο για σχεδόν ένα έτος, αμφισβητούνται κάποιοι από τους  τους όρους που εισηγείται η ΡΑΕ.

Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΗ στη σχετική της επιστολή επισημαίνει ότι η πρόταση της Αρχής ουσιαστικά ταυτίζει την  πολιτική που εφαρμόζει ένας Προμηθευτής στην «απενεργοποίηση εντολής» με την «καταγγελία» της σύμβασης.” Οι δύο όμως αυτές πολιτικές αφενός είναι διαφορετικές πρακτικές διαχείρισης κινδύνου πελατολογίου και αφετέρου οι οικονομικές συνθήκες στη χώρα π.χ. διατήρηση lockdown λόγω πανδημίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα απαιτούν από τους παρόχους κοινωνική ευαισθησία, που δεν επιτρέπουν την εν λόγω ταύτιση για λόγους κοινωνικής προστασίας. Για παράδειγμα, αν ένας προμηθευτής λόγω των δυσμενών συνθηκών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας COVID 19 επιθυμεί για λόγους εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να γίνει πιο «ελαστικός» σε σχέση με τις απενεργοποιήσεις κυρίως επαγγελματιών πελατών, με την ισχύ της προτεινόμενης ρύθμισης, οι συγκεκριμένοι πελάτες θα μπορούσαν να αλλάξουν Προμηθευτή παρά τις οφειλές τους” υπογραμμίζει η ΔΕΗ

Η εταιρία αναφέρει επίσης ότι η σύνδεση της  απενεργοποίησης με την καταγγελία της σύμβασης ενθαρρύνει ενδεχόμενες καταχρηστικές συμπεριφορές από την πλευρά των παρόχων, αφού δίνεται η δυνατότητα με αυτό τον τρόπο να καταχωρηθούν στο μηχανογραφικό σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ μαζικές εντολές απενεργοποίησης, οι οποίες θα ανακληθούν πριν τελικώς ο διαχειριστής ξεκινήσει να τις εκτελεί, με απώτερο σκοπό τον «εν αγνοία εγκλωβισμό» του πελάτη προκειμένου να δημιουργηθούν εμπόδια στην αλλαγή προμηθευτή. Μία τέτοια πρακτική θα έφερνε και πρόσθετο κόστος στον ΔΕΔΔΗΕ. ·

Ενστάσεις διατυπώνει η ΔΕΗ και για τη χρονική προθεσμία των 10 ημερών για την ενημέρωση του πελάτη ότι ο λογαριασμός του απενεργοποιείται. Οπως αναφέρει στην επιστολή, υπάρχει το ενδεχόμενο,  η ενεργή πελατειακή βάση των προμηθευτών να περιέχει πελάτες χωρίς όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και σε κάποιες περιπτώσεις να είναι διαθέσιμη μόνον η ταχυδρομική διεύθυνση της παροχής. Για αυτούς τους συγκεκριμένους πελάτες, ο προμηθευτής μπορεί να επιλέξει υποχρεωτικά την αποστολή ατομικής επιστολής, χωρίς όμως να υπάρχει η αντίστοιχη βεβαιότητα ότι ο πελάτης θα ενημερωθεί πραγματικά εντός αυτού του περιθωρίου των 10 ημερών. Για τον λόγο αυτό, ο προμηθευτής θέτοντας σε προτεραιότητα την εμπειρία του πελάτη, δεν θα προχωρήσει αυστηρά σε αποσύνδεση εντός των 10 ημερών. Στην περίπτωση λοιπόν κατά την οποία το δικαίωμα «απόρριψης» μίας αίτησης αλλαγής προμηθευτή συνδεθεί τόσο αυστηρά με το δικαίωμα υποβολής εντολής απενεργοποίησης, τότε αυτοί οι πελάτες που δεν είναι καταχωρημένοι στην πελατειακή βάση με τα πλήρη στοιχεία τους, θα μπορούν να αλλάξουν πάροχο και μετά το πέρας του 10-ημερου.

Ζήτημα εξάλλου τίθεται και με την ασάφεια σε τι ακριβώς αφορά η έννοια των δύο συνεχόμενων απλήρωτων  λογαριασμών, που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την απενεργοποίηση. Όλοι οι προμηθευτές δεν εκδίδουν μηνιαίους λογαριασμούς, άλλωστε  δεν είναι υποχρεωτικό από τις κείμενες διατάξεις, ούτε ισχύει στην πράξη. Αλλοι προμηθευτές εκδίδουν μηνιαίους και άλλοι διμηνιαίους λογαριασμούς. Αν δεν αποσαφηνιστεί ό όρος των δύο συνεχόμενων λογαριασμών τότε δημιουργείται  θέμα άνισης μεταχείρισης μεταξύ των παρόχων, αλλά και των πελατών, καθώς ευνοεί τους πελάτες με διμηνιαίους λογαριασμούς, αφού τους δίνει την ευκαιρία να αλλάξουν προμηθευτή χωρίς να έχουν εξοφλήσει λογαριασμούς τεσσάρων μηνών και θέτει σε κίνδυνο την είσπραξη των εσόδων των προμηθευτών που εκδίδουν διμηνιαίους λογαριασμούς.

Για παράδειγμα, ένας μέσος μηνιαίος λογαριασμός είναι 60€ για έναν οικιακό πελάτη ενός προμηθευτή με 2-μηνιαία έκδοση λογαριασμού. Συνεπώς, για αυτόν τον πελάτη ο εν λόγω πάροχος μπορεί να σταματήσει την αλλαγή προμηθευτή όταν το χρέος ξεπεράσει τα 240(αξία 2 διμηνιαίων), ενώ ένας άλλος πάροχος μπορεί να σταματήσει την αλλαγή προμηθευτή όταν το χρέος ξεπεράσει τα 120(αξία 2 μηνιαίων λογαριασμών).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ για περίπου το 95% των πελατών της εκδίδει λογαριασμός (έναντι ή εκκαθαριστικός) σε διμηνιαία βάση. ·

Στο πλαίσιο αυτό θεωρεί ως  καίριας σημασίας τη διευκρίνιση όσον αφορά την  περιοδικότητα έκδοσης του λογαριασμού και παράλληλα υπογραμμίζει την περίπτωση αίτησης αλλαγής Προμηθευτή με διαφορετικό ΑΦΜ. “Σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρούμε ως ενδεδειγμένη ρύθμιση την ενεργοποίηση ειδοποίησης από τον παλαιό Προμηθευτή προς τον νέο για ύπαρξη ληξιπρόθεσμων, μη διακανονισμένων οφειλών της συγκεκριμένης παροχής. Πιο συγκεκριμένα, θα ήταν χρήσιμο να ενεργοποιείται από τον «Προμηθευτή ΑΠΟ» ένα άλλο flag (π.χ. πορτοκαλί χρώματος), το οποίο δεν θα σταματά την καταγγελία, θα ενημερώνει όμως τον «Προμηθευτή ΠΡΟΣ» για χρέη της συγκεκριμένης παροχής”

Ως προς τη δυνατότητα του παλαιού Προμηθευτή να υποβάλει εντολή απενεργοποίησης μετρητή λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών η ΔΕΗ ευθυγραμμίζεται με τις προτάσεις της Διαβούλευσης με την επισήμανση όμως να εισαχθούν όρια ληξιπρόθεσμων οφειλών ανά κατηγορία πελάτη, ώστε να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνει την ένταξη  κριτηρίων όσον αφορά στο ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και κατηγορίες πελατών ούτως ώστε να ευθυγραμμιστούν οι ρυθμιστικές προβλέψεις με την αρχή της αναλογικότητας. Πιο συγκεκριμέναπροτείνει να τεθεί το όριο των  35/μήνα για τους οικιακούς πελάτες, των 50/μήνα για τους επαγγελματικούς πελάτες και των 1.000/μήνα για τους καταναλωτές της  Μέσης Τάσης,  σύμφωνα με τα μετρητικά τους δεδομένα. Στα προτεινόμενα όρια ληξιπρόθεσμων οφειλών , πέρα από την προμήθεια ρεύματος, συμπεριλαμβάνονται ρυθμιζόμενες χρεώσεις, χρεώσεις υπέρ τρίτων, φόροι και τέλη.

Ειδικότερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στους ευάλωτους πελάτες και προς αυτό το σκοπό χρειάζονται περισσότερες ρυθμιστικές διευκρινίσεις.

Μυτιληναίος

Στις θέσεις που κατέθεσε στη ΡΑΕ ο όμιλος Μυτιληναίου ζητεί :

 • Να καταστεί σαφές ότι στην περίπτωση που ο πελάτης αθετήσει τον διακανονισμό που συνήψε με τον Προμηθευτή (πχ αν καταβάλει μόνο την προκαταβολή), ο Προμηθευτής να δικαιούται να ξανα-ενεργοποιήσει την επισήμανση του πελάτη στο σύστημα του διαχειριστή ως υπερήμερου (η οποία είχε αρθεί με τη σύναψη του διακανονισμού) και να υποβάλλει εκ νέου στον διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών του πελάτη. Η συγκεκριμένη προσθήκη/επισήμανση θα δράσει αποτρεπτικά στη δημιουργία διακανονισμών που αποσκοπούν μόνο στην διευκόλυνση αλλαγής Προμηθευτή και δε συνδέονται με ουσιαστική πρόθεση εξόφλησης των οφειλών στον προηγούμενο πλέον Προμηθευτή.
 • • Να προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα της έγκαιρης ενημέρωσης του αρμόδιου Διαχειριστή. Η πρόταση του ομίλου είναι το χρονικό περιθώριο να περιοριστεί στις  πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του διακανονισμού ή την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής του πελάτη, ανάλογα την περίπτωση.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνει τις εξής αλλαγές:

 • Επί του Άρθρου 42 – Αλλαγή Προμηθευτή «Α. Αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 42 ΚΠΗΕ, η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 1. Η αλλαγή Προμηθευτή επιτρέπεται μετά από προηγούμενη έγγραφη καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας. Η εν λόγω καταγγελία λαμβάνει χώρα είτε από τον ίδιο τον Πελάτη, είτε από τον νέο Προμηθευτή κατόπιν σχετικής έγγραφης εξουσιοδότησης του Πελάτη. Σε περίπτωση που υποβληθεί εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 39 του παρόντος, ο Πελάτης δεν δύναται να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης, προς άσκηση του δικαιώματος αλλαγής Προμηθευτή, εκτός εάν προηγουμένως εξοφλήσει ολοσχερώς ή προβεί σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον Προμηθευτή του, στο πλαίσιο της πολιτικής διακανονισμών που αυτός εφαρμόζει, εκτός εάν εμπίπτει στην παράγραφο 5 του άρθρου 34 του παρόντος.» «Β. Αντικαθίσταται η δεύτερη παράγραφος στο άρθρο 42 ΚΠΗΕ ως εξής: 2. Μετά την αλλαγή Προμηθευτή, κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης Προμήθειας: (α) από τον Προμηθευτή, ο παλαιός Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει στον Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής του Πελάτη, ακόμη και εάν έχει συναφθεί σύμβαση προμήθειας με νέο Προμηθευτή, εφόσον ο Πελάτης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές από δύο τουλάχιστον Λογαριασμούς που εκδόθηκαν ενόσω η σύμβαση Προμήθειας με τον παλαιό Προμηθευτή ήταν ακόμη ενεργή και ο παλαιός Προμηθευτής είχε υποβάλει εντολή απενεργοποίησης της παροχής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 39 ΚΠΗΕ.
 • ( από τον Πελάτη ή τον νέο Προμηθευτή κατόπιν σχετικής έγγραφης εξουσιοδότησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, ο παλαιός Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει στον Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής, σε περίπτωση μη τήρησης από τον Πελάτη των όρων του διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, υπό την προϋπόθεση ότι ο παλαιός Προμηθευτής αφενός είχε υποβάλει εντολή απενεργοποίησης της παροχής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 39 του παρόντος Κώδικα, αφετέρου έχει επισημάνει τον Πελάτη ως υπερήμερο, υποβάλλοντας εντολή επισήμανσης στον αρμόδιο Διαχειριστή εντός δύο (2) μηνών από την περιέλευση του Πελάτη σε υπερημερία λόγω αθέτησης των όρων του διακανονισμού. Οι ανωτέρω εντολές επισήμανσης και απενεργοποίησης κοινοποιούνται υποχρεωτικώς και αμελλητί στον Πελάτη και τον νέο Προμηθευτή με μέριμνα του παλαιού Προμηθευτή. Το δικαίωμα του παλαιού Προμηθευτή να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής δύναται να ασκηθεί μετά την παρέλευση δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών από την επισήμανση του Πελάτη ως υπερήμερου λόγω αθέτησης του διακανονισμού, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικώς στον Πελάτη με κάθε πρόσφορο μέσο ταυτόχρονα με την υποβολή της εντολής επισήμανσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, εφόσον εντός του ως άνω διαστήματος δεν εξοφληθεί ολοσχερώς η ληξιπρόθεσμη οφειλή ή δεν συναφθεί νέος διακανονισμός.
 •  Σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα του παλαιού Προμηθευτή να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών, η οποία άρχεται για την περίπτωση (α) από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αλλαγής Προμηθευτή, ενώ για την περίπτωση (β) από την ημερομηνία επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου λόγω αθέτησης διακανονισμού. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων του νέου διακανονισμού που συνάπτεται μετά την αθέτηση των όρων του αρχικού, εκκινεί νέα δωδεκάμηνη προθεσμία για την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος του παλαιού Προμηθευτή από την επισήμανση του Πελάτη ως υπερήμερου λόγω μη τήρησης των όρων του νέου διακανονισμού.»
 • Ακολουθούν οι παρατηρήσεις μας επί της προτεινόμενης τροποποίησης του άρθρου 42: • Αναφορικά με την περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον πελάτη, ενόσω υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές (είτε υφιστάμενες κατά τον χρόνο καταγγελίας είτε δημιουργούμενες μετά την έκδοση του τελικού λογαριασμού), είναι αναγκαίο να παρέχεται στον παλαιό Προμηθευτή η δυνατότητα υποβολής εντολής απενεργοποίησης της παροχής του πελάτη στον Διαχειριστή μετά την αλλαγή Προμηθευτή ακόμα και αν δεν έχει ασκήσει το δικαίωμα για διακοπή όταν εκπροσωπούσε τον πελάτη. Η μη υποβολή διακοπής ενδέχεται να συμβαίνει είτε λόγω κατανόησης των ιδιαιτέρων συνθηκών της χώρας βλ. πανδημία, ή του πελάτη, είτε λόγω της μέχρι πρότινος φερεγγυότητας του πελάτη, είτε επειδή κατά τον χρόνο καταγγελίας υφίσταται ένας μόνο ληξιπρόθεσμος λογαριασμός, που δεν παρέχει το δικαίωμα διακοπής σύμφωνα με το άρθρο 39, αλλά στη συνέχεια με την έκδοση του τελικού λογαριασμού, οι οφειλές αφορούν σε δύο ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης έχει προχωρήσει σε αλλαγή προμηθευτή, παρά την ύπαρξη οφειλών, αλλά ο παλαιός Προμηθευτής στερείται πλέον του δικαιώματός του να αιτηθεί την εντολή απενεργοποίησης, με αποτέλεσμα να ενθαρρύνεται έτσι ο ενεργειακός τουρισμός στην ηλεκτρική ενέργεια. Σε περίπτωση υιοθέτησης της προτεινόμενης ρύθμισης, οι Προμηθευτές θα αναγκαστούν να εφαρμόσουν αυστηρότερες εμπορικές πολιτικές, γεγονός που θα οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση των εντολών απενεργοποίησης προς τον διαχειριστή, με το πρόσθετο ζήτημα του χρόνου υλοποίησης των συγκεκριμένων εντολών εφεξής. Για τους ανωτέρω λόγους, η δυνατότητα υποβολής εντολής απενεργοποίησης πρέπει να παρέχεται ανεξαρτήτως της προηγούμενης ή μη υποβολής σχετικής εντολής, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από δύο τουλάχιστον λογαριασμούς.
 • Κατ΄ εξαίρεση: I) Στην περίπτωση που η αλλαγή προμηθευτή έλαβε χώρα σε συνέχεια σύναψης διακανονισμού με τον παλαιό προμηθευτή, η δυνατότητα εντολής απενεργοποίησης πρέπει να παρέχεται σε περίπτωση αθέτησης του διακανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι το ανεξόφλητο υπόλοιπο ανέρχεται τουλάχιστον σε έναν (1) λογαριασμό. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη θα δράσει αποτρεπτικά στη δημιουργία διακανονισμών που αποσκοπούν μόνο στην διευκόλυνση αλλαγής Προμηθευτή και δε συνδέονται με ουσιαστική πρόθεση εξόφλησης των οφειλών στον προηγούμενο πλέον Προμηθευτή.
 • ΙΙ) Στις περιπτώσεις μεγάλων πελατών, Μέσης Τάσης και Υψηλής Τάσης, όπου υφίστανται υψηλές καταναλώσεις, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα εντολής απενεργοποίησης μετρητή φορτίου, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον πελάτη και αλλαγής προμηθευτή, ακόμα και με ένα (1) μόνο ληξιπρόθεσμο λογαριασμό. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη θα αποτρέψει τη συσσώρευση οφειλών από ανεξόφλητους τελικούς εκκαθαριστικούς λογαριασμούς. Αυτή η κατηγορία οφειλών, επί του παρόντος μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο εν μέρει, με τις εγγυήσεις. Στα συγκεκριμένα τιμολόγια όμως αυξημένες εγγυήσεις που μπορούν να περιορίσουν τον κίνδυνο για τους προμηθευτές, δρουν αποτρεπτικά για τη μετακίνηση των πελατών και το άνοιγμα της αγοράς.
 • Eίναι  αναγκαίο να παρέχεται στον Προμηθευτή η δυνατότητα άρνησης νέου διακανονισμού, σε περιπτώσεις πελατών όπου γίνεται συστηματική αθέτηση διακανονισμών, με προτεινόμενο όριο εκείνο των δύο (2) αθετήσεων.
 • Είναι  απαραίτητο να διευκρινιστεί το πλαίσιο για το μεταβατικό στάδιο ισχύος των νέων ρυθμίσεων. Ειδικότερα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τις ακόλουθες περιπτώσεις: - πελάτων, η σύμβαση των οποίων έχει καταγγελθεί, πριν τον χρόνος θέσης σε ισχύ των νέων ρυθμίσεων. Για τις περιπτώσεις αυτές πρέπει να είναι δυνατή η εντολήαπενεργοποίησης, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις και να προσδιοριστούν οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο παλαιός προμηθευτής (ενημέρωση για εντολή διακοπής κλπ), - πελατών, που έχουν αλλάξει προμηθευτή, παρά την ύπαρξη οφειλών και για τους οποίων πλησιάζει η συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών από την καταγγελία της σύμβασης.

ΕΣΕΠΗΕ Ενωση Εμπόρων και Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σκόπιμη και αναγκαία θεωρεί η ΕΣΕΠΗΕ, ο φορέας που εκπροσωπεί τους εμπόρους και προμηθευτές ηλεκτρισμού τη θέσπιση ενός πλαισίου το οποίο θα διαφυλάττει τα θεμελιώδη δικαιώματα των καταναλωτών και θα προστατεύει παράλληλα τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας από καταχρηστικές συμπεριφορές συστηματικών κακοπληρωτών. Επισημαίνει πάντωςότι το δικαίωμα υποβολής απενεργοποίησης μετρητή φορτίου από τον παλαιό Προμηθευτή πρέπει να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που υφίσταται ληξιπρόθεσμη οφειλή προς αυτόν, ανεξάρτητα εάν είχε υποβληθεί εντολή απενεργοποίησης κατά τη διάρκεια εκπροσώπησης του πελάτη από τον παλαιό Προμηθευτή. Αναλυτικότερα, ο ΕΣΕΠΗΕ τονίζει στην επιστολή του τα εξής:

-Μετά την αλλαγή Προμηθευτή, κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης Προμήθειας: (α) από τον Προμηθευτή, ο παλαιός Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει στον Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής του Πελάτη, ακόμη και εάν έχει συναφθεί σύμβαση προμήθειας με νέο Προμηθευτή, εφόσον ο Πελάτης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές από δύο τουλάχιστον Λογαριασμούς που εκδόθηκαν ενόσω η σύμβαση Προμήθειας με τον παλαιό Προμηθευτή ήταν ακόμη ενεργή και ο παλαιός Προμηθευτής είχε υποβάλει εντολή απενεργοποίησης της παροχής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 39 ΚΠΗΕ. Αναφορικά με την παραπάνω προτεινόμενη προϋπόθεση, ήτοι την κατάργηση της δυνατότητας υποβολής εντολής απενεργοποίησης από παλαιό προμηθευτή, εάν δεν είχε υποβληθεί εντολή απενεργοποίησης κατά τη διάρκεια εκπροσώπησης του εν λόγω πελάτη, θεωρούμε ότι δεν είναι δόκιμη και θα πρέπει να απαλειφθεί καθώς δίνει περιθώρια καταχρηστικής μετακίνησης των μη συμμορφούμενων προς τις συμβατικές υποχρεώσεις τους καταναλωτών και θα οδηγήσει σε διόγκωση των ανεξόφλητων οφειλών τους προς τους Προμηθευτές. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει η Αρχή σας να λάβει υπόψη τις παρακάτω – ενδεικτικές – περιπτώσεις πελατών που ενώ διατηρούν ληξιπρόθεσμες οφειλές, δεν έχει υποβληθεί εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου από τον παλαιό Προμηθευτή, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 39 ΚΠΗΕ:

 • Πελάτης που εξοφλούσε εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς του κατά την διάρκεια εκπροσώπησής του από τον παλαιό Προμηθευτή, αλλά δεν εξόφλησε τον υπό έκδοση ή τρέχοντα λογαριασμό που αντιστοίχως είτε ήταν προς έκδοση ή είχε εκδοθεί και δεν είχε λήξει μέχρι την αλλαγή προμηθευτή, καθώς και τον τελικό εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδόθηκε μετά την μετάβασή του σε άλλο Προμηθευτή,
 • Πελάτης που είχε συνάψει διακανονισμό της οφειλής του με τον προηγούμενο Προμηθευτή, ωστόσο αθέτησε τους όρους του διακανονισμού και μετέβη σε άλλο Προμηθευτή χωρίς να έχει εξοφλήσει τον υπό έκδοση ή τρέχοντα λογαριασμό που αντιστοίχως είτε ήταν προς έκδοση ή είχε εκδοθεί και δεν είχε λήξει μέχρι την αποχώρησή του, καθώς και τον τελικό εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδόθηκε μετά την μετάβαση του σε άλλο Προμηθευτή,
 • Πελάτες - κυρίως επαγγελματίες - που έχουν πληγεί για παράδειγμα από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid19, για τους οποίους οι Προμηθευτές προχωρούν σε αναστολή πληρωμών και δεν προβαίνουν σε εντολές απενεργοποίησης μετρητή φορτίου, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση περισσότερων των 2 ληξιπρόθεσμων λογαριασμών χωρίς να υποβάλλεται εντολή απενεργοποίησης της παροχής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 39 ΚΠΗΕ.
 • Πελάτες – δικαιούχοι ΚΟΤ, για τους οποίους σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο δεν επιτρέπεται να υποβληθεί εντολή απενεργοποίησης από τους Προμηθευτές σε συγκεκριμένα διαστήματα του έτους, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση περισσότερων των 2 ληξιπρόθεσμων λογαριασμών αλλά χωρίς την δυνατότητα υποβολής εντολής απενεργοποίησης της παροχής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 39 ΚΠΗΕ.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται το δικαίωμα υποβολής απενεργοποίησης μετρητή φορτίου από τον παλαιό Προμηθευτή να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που υφίσταται ληξιπρόθεσμη οφειλή προς αυτόν, ανεξάρτητα εάν είχε υποβληθεί εντολή απενεργοποίησης κατά τη διάρκεια εκπροσώπησης του πελάτη από τον παλαιό Προμηθευτή.

Τέλος, προτείνεται η δυνατότητα του παλαιού προμηθευτή να υποβάλλει εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου σε περίπτωση ληξιπρόθεσμης οφειλής (ή αθέτησης διακανονισμού) να εφαρμόζεται, εφόσον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεπερνούν τα παρακάτω ποσά/όρια (κατόπιν αναγωγής σε τετραμηνιαία κατανάλωση) και με την προϋπόθεση ότι το διάστημα υπερημερίας ξεπερνά τις 30 ημέρες : 4 o Οικιακοί πελάτες: 40,00o Μη Οικιακοί (εμπορικοί) πελάτες ΧΤ : 80,00o Πελάτες ΜΤ : 1.000,00

Σχετικοί όροι:
ΡΑΕ
Συναφείς αναρτήσεις
Για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρισμού στην Πελοπόννησο
Σε ανακοίνωση-απάντηση στα δημοσιεύματα σχετικά με την επιβολή προστίμου στον ΑΔΜΗΕ για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Δυτικού Διαδρόμου, ...
ΡΑΕ
Υβριδικό μοντέλο λειτουργίας για την αγορά ηλεκτρισμού της Κρήτης,  εν όψει της εμπορικής λειτουργίας του καλωδίου μεταφοράς ρεύματος Κρήτης ...
ΔΕΔΔΗΕ
Πρόσθετη απόδοση (WACC premium) 2% ζητεί ο ΔΕΔΔΗΕ για μία σειρά από 13  έργα μείζονος σημασίας τα οποία έχει ...
Εθνικό Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Kίνητρα και αντικίνητρα θέτει η ΡΑΕ στη νέα μέθοδο υπολογισμού των εσόδων του ΑΔΜΗΕ από τη διαχείριση του Εθνικού ...
Εγκατάσταση νέων ΑΠΕ, φωτοβολταϊκών και αιολικών
Σήμερα στις 10.00 πμ ξεκινά η ηλεκτρονική δημοπρασία για την εγκατάσταση νέων ΑΠΕ, φωτοβολταϊκών και αιολικών, στο πλαίσιο της ...
Σε διαβούλευση η νέα ρύθμιση της ΡΑΕ
Οι εταιρίες προμήθειας ρεύματος θα μπορούν να απενεργοποιούν την παροχή ηλεκτρισμού στους πελάτες που δεν πληρώνουν δύο συνεχόμενους λογαριασμούς ...
Λειτουργία αγοράς ενέργειας
Με τα δεδομένα τουλάχιστον 12 μηνών λειτουργίας, δηλαδή τον Νοέμβριο του 2021, ο ΑΔΜΗΕ σχεδιάζει να επαναξιολογήσει την Αγορά ...
Για το 2024 μετατίθεται ο χρόνος υλοποίησης του έργου
Mάρκετ τεστ για τον αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας- Βόρειας Μακεδονίας ζητά η ΡΑΕ, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να δώσει ...
Φυσικό Αέριο
Απόδοση από 8,18% για το 2019 ως 7,03% το 2022 για τη ΔΕΔΑ προβλέπει η απόφαση της ΡΑΕ για ...
Παρέχεται από το Investing.com

Τεύχος 29

Μέτοχοι και στελέχη της Ιντρακάτ, είναι και μέτοχοι της ΓΑΙΑ Άνεμος που απορροφάται!
  Η Intrakat γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα σε συνέχεια του από 09.06.2021 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί δημοσιευμάτων του Τύπου σχετικών με ...
Σύσταση overwight
Με τιμή στόχο τα 14 ευρώ/μετοχή, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 41% από τα τρέχοντα επίπεδα, και σύσταση «overweight» ξεκινά την κάλυψη της μετοχής ...
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Motor Oil
Nέα μονάδα ηλεκτρισμού με καύσιμο φυσικό αέριο στην Κομοτηνή, θα κατασκευάσουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil. Στο έργο που θα έχει ισχύει ...
Υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας
Η ενεργοποίηση του Ταμείου Απανθρακοποίησης των νησιών, το πλαίσιο για την ένταξη της ναυτιλίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων και η ...
Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το φυσικό αέριο κυριάρχησε και τον Μάιο στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας να μειώνεται σε σχέση με τον Απρίλιο, όπως ...
Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά
Την αύξηση του WACC για τα επαγγελματικά φωτοβολταϊκά, από το 5% που προβλέπει η ΡΑΕ στους πίνακες που έθεσε σε διαβούλευση, στο 9%, ...
Ελληνική Επιστημονική Ενωση Αιαολικής Ενέργειας
Σε 45- 50 χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ υπολογίζει το ετήσιο λειτουργικό έξοδο των αιολικών πάρκων η ΕΛΕΤΑΕΝ, έναντι των 25.000 ευρώ/MW, που το ...
Φυσικό Αέριο
Στα 25 ευρώ/MWh ανέβηκε η μεσταθμική τιμή εισαγωγής φυσικού αερίου τον Μάιο, αυξημένη κατά 22,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, που είχε ...
Αλλάζει το αφήγημα των φωτοβολταϊκών;
Aύξηση στο κόστος των εξαρτημάτων και των υλικών που προορίζονται για την κατασκευή φωτοβολταϊκών, καθώς και των ναύλων μεταφοράς φορτίων έχει αρχίσει να ...
Το σχέδιο του ΥΠΕΝ αναμένεται να σταλεί στις Βρυξέλλες για έγκριση
Διπλή γραμμή επιδοτήσεων, τόσο για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες όσο και για τις λειτουργικές, για τις μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σχεδιάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος- ...
Γενική συνέλευση
Τακτική Γενική Συνέλευση των ΕΛΠΕ που θα πραγματοποιηθεί την 30 η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των ...
Με μία εταιρεία που λέγεται Γαία Άνεμος
Το πρώτο συμπέρασμα από την είσοδο του Σωκράτη Κόκκαλη στην Ενέργεια είναι ότι «εξαφανίζει» τους μετόχους της Ιντρακόμ Κατασκευές, της Ιntrakat. Η συγχώνευση ...