Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Με μία εταιρεία που λέγεται Γαία Άνεμος
Πως ο Κόκκαλης εξαφανίζει τους μετόχους της Ιντρακάτ - Η "ύποπτη" συγχώνευση
Επαφές Δημήτρη Κούτρα με Ελλάκτωρ, αναφέρουν πληροφορίες.
Τετάρτη, 09/06/2021

Το πρώτο συμπέρασμα από την είσοδο του Σωκράτη Κόκκαλη στην Ενέργεια είναι ότι «εξαφανίζει» τους μετόχους της Ιντρακόμ Κατασκευές, της Ιntrakat. Η συγχώνευση με τη Γαία Άνεμος, τα οικονομικά αποτελέσματα της οποίας δεν είναι εφικτό να ανιχνευθούν ακόμα και στους επίσημους φορείς ενημέρωσης, όπως το ΓΕΜΗ, προκαλεί έντονα ερωτηματικά και απορίες, κάτι που φάνηκε από τη συμπεριφορά της μετοχής στο χρηματιστηριακό ταμπλό, που μετά τα υψηλά της άρχισε να χάνει τις επόμενες μέρες από 2% κάθε μέρα.

Από τη συγχώνευση dilution θα υποστεί ο Δημήτρης Κούτρας, πρόεδρος της εισηγμένης, ο οποίος δεν ήταν στην τηλεδιάσκεψη της διοίκησης προ ημερών.

Σύμφωνα με το μετοχολόγιο της εταιρείας, η Intracom κατέχει το 54,14%, η Adamas Group του κ. Κούτρα το 18,18% και ο Πέτρος Σουρέτης το 8,28%.

Η εταιρεία, λέγεται, δραστηριοποιείται στον κλάδο των ΑΠΕ και διαθέτει άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συνολικής δυναμικότητας περίπου 1,1GW.

Η συνολική δυνητική επένδυση της Ιντρακόμ Κατασκευές ανέρχεται στο επίπεδο του 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας 7 Ιουνίου από τη διοίκηση. Ωστόσο, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για την εταιρεία, παρά μόνο ότι θα δοθούν 14,5 εκατ. νέες μετοχές της Ιntrakat με σχέση ανταλλαγής 1 μετοχή της ΓΑΙΑ για 2,417 μετοχές της Ιntrakat!

Δηλαδή η Γαία Άνεμος αποτιμάται με την τιμή κλεισίματος των 2 ευρώ της Ιντρακόμ Κατασκευές στις 7/6, 29 εκατ. ευρώ!

Καμία λεπτομέρεια για τους βασικούς μετόχους της συγκεκριμένης εταιρείας, για τη διοίκηση ή για τον τζίρο και τα κέρδη της.

Σύμφωνα με το ΓΕΜΗ, φαίνεται να έχει συμμετοχές σε άλλες ενεργειακές εταιρείες με μηδενικό τζίρο και ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η εταιρεία διοικείται από τον κ. Σουρέτη(!), ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Ιntrakat, και πως εκτός από τον κ. Σουρέτη, τα άλλα ονόματα που εμφανίζονται στη διοίκηση είναι και οι βασικοί μέτοχοι, δηλαδή, ο κ. Δημήτρης Θεοδωρίδης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Ιntrakat, ο Λουκάς Λαζαράκης και ο Δημοσθένης Στασινόπουλος.

Δεν θα έπρεπε στην ανακοίνωση της συγχώνευσης να υπάρξει ενημέρωση, αφού η διοίκηση είναι κοινή; «Θα ανακοινωθούν όλα στο επόμενο χρονικό διάστημα» απαντά η εταιρεία.

Η αγορά περιμένει την έκθεση αποτίμησης, καθώς, όπως φαίνεται, το τίμημα είναι υψηλό για μία εταιρεία με ελάχιστο τζίρο και περιουσιακά στοιχεία.

Εντύπωση, βέβαια, έχει προκαλέσει και πώς μία εταιρεία με αποτίμηση 65 εκατ. ευρώ θα κάνει επενδύσεις (εξαγορές, συγχωνεύσεις, ανάπτυξη ενεργειακών πάρκων και επέκταση στον τουρισμό) 1 δισ. ευρώ στα επόμενα χρόνια!

Στην παρουσίαση αναφέρθηκε πως η διοίκηση μελετάει όλους τους τρόπους για να υλοποιήσει το επενδυτικό της πλάνο. Δηλαδή, με δανεισμό από τις τράπεζες, με συγχωνεύσεις (μέσω έκδοσης μετοχών), αλλά και μέσω προσέλκυσης θεσμικών κεφαλαίων από το εξωτερικό. Ωστόσο, δεν διευκρινίστηκε αν το τελευταίο θα πρέπει να ερμηνευτεί ως αύξηση κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

Τεχνογνωσία

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, σκοπός της συγχώνευσης είναι η εκμετάλλευση του χαρτοφυλακίου αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ της απορροφούμενης εταιρείας Γαία Άνεμος, συνολικής ισχύος 1,1GW, ώστε, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, την κατασκευαστική εμπειρία και την οργανωτική δομή της Intrakat, να αναπτυχθεί ένα χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ, διευρύνοντας το πεδίο ανάπτυξης της εταιρείας και προσφέροντας στους μετόχους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μελλοντικές υπεραξίες που θα δημιουργηθούν.

Επιπρόσθετα, μέσω της προτεινόμενης συγχώνευσης επιδιώκεται η μετάβαση της Ιntrakat σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο θα μεγιστοποιεί την αξία των μετόχων μέσα από την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και του EBITDA, τη δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών, τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας και την επίτευξη στρατηγικών συνεργειών.

Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, καθώς επίσης τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς.

Ημερομηνία

Ως ημερομηνία σύνταξης λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού ορίσθηκε η 30.04.2021, βάσει της οποίας θα διενεργηθεί η αποτίμηση των μετασχηματιζόμενων εταιρειών από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία «PFK Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές». Ως σχέση ανταλλαγής των μετοχών (πριν τη συγχώνευση) της Απορροφώμενης Εταιρείας Α.Ε. και της Intrakat με τις νέες μετοχές (μετά τη συγχώνευση), προτείνεται 2.417 νέες κοινές μετοχές της Intrakat για κάθε 1 κοινή μετοχή της Απορροφώμενης Εταιρείας, ενώ οι μέτοχοι της Ιntrakat θα διατηρήσουν τον αριθμό των κοινών μετοχών που κατέχουν.

Σχέση ανταλλαγής

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών καταλήγει σε συμμετοχή σε ποσοστό 69,80%, ήτοι 33.524.871 μετοχές, από τους υφιστάμενους μετόχους της Ιntrakat και κατά 30,20%, ήτοι 14.502.000, από τους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της Ιntrakat μετά τη συγχώνευση. Το σύνολο των μετοχών θα ανέρχεται σε 48.026.871.

Ορκωτοί

Η σχέση ανταλλαγής μετοχών τελεί υπό την αίρεση της επιβεβαίωσης του δίκαιου και ευλόγου της από τους ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται κατά τα ανωτέρω.

Οι πράξεις που αφορούν στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από την 01.05.2021 έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση, γίνονται από λογιστική και φορολογική άποψη για λογαριασμό της απορροφώμενης εταιρείας Γαία Άνεμος Α.Ε. Οι δε πράξεις που αφορούν την απορροφώμενη εταιρεία θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας Ιntrakat από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, ήτοι από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία στη συνέχεια καταχωρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) που τηρείται στο Τμήμα Εταιρειών της Διεύθυνσης Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 του ν. 4601/2019, και του άρθρου 9 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Ο ρόλος Λαζαράκη

Ο Λουκάς Λαζαράκης, ο οποίος ενεργοποιείται «ζεστά», παραμένει ένα από τα πλέον δραστήρια στελέχη στην αγορά των αιολικών και πραγματοποιεί το επόμενο βήμα του σε συμμαχία με τον όμιλο Κόκκαλη.

Αυτή η συμμαχία αποτυπώνεται στη νεοϊδρυθείσα εταιρεία Greekstream Energy, η οποία εξασφάλισε από τη ΡΑΕ βεβαιώσεις παραγωγού για 12 αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 491 MW. Τα πάρκα αυτά προγραμματίζονται να απλωθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας, από τα Τζουμέρκα της Ηπείρου, το Άργος Ορεστικό, το Βίτσι, τη Μελίτη Φλώρινας και την Καστοριά μέχρι τη Ναύπακτο, τη Βοιωτία, αλλά και το Μεσολόγγι για το οποίο προορίζεται και το μεγαλύτερο, ισχύος 82,5 MW.

Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο και στο Δ.Σ. συμμετέχουν ο Πέτρος Σουρέτης (της Intrakat) ως πρόεδρος, ο Λ. Λαζαράκης ως διευθύνων σύμβουλος, και ως μέλη ο Δημήτρης Θεοδωρίδης (Intradevelopment) και ο Δημοσθένης Στασινόπουλος.

Την ίδρυση έκανε ο Λ. Λαζαράκης ως εκπρόσωπος της εταιρείας Γαία Άνεμος, στη διοίκηση της οποίας συμμετέχουν σήμερα τα ίδια πρόσωπα, με τους ίδιους ρόλους.

Η Γαία Άνεμος, όμως, ιδρύθηκε το 2011 και στο πρώτο Δ.Σ. συμμετείχαν ο Δημ. Κλώνης (Intracom) ως πρόεδρος, ο Δημ. Αντωνάκος (διευθύνων σύμβουλος) και ο Παναγιώτης Ψυχάρης.

Το νέο Δ.Σ., που σηματοδότησε την είσοδο του Π. Σουρέτη, του Λ. Λαζαράκη και των υπολοίπων, εκλέχθηκε το 2018, ενώ επανεξελέγη και μόλις πρόσφατα, στις 5 Μαΐου.

Η Γαία Άνεμος, αν και όλα αυτά τα χρόνια έχει μηδενικό τζίρο, το τελευταίο διάστημα επιδεικνύει μια κινητικότητα είτε με εξαγορές μετοχών άλλων εταιρειών, όπως της Εναλλακτική Ενεργειακή Αλπενέρ, είτε και αδειών έργων, όπως έγινε με την εξαγορά άδειας αιολικού πάρκου ισχύος 11 MW στο Λιβαδάκι Δωρίδας από τη συνδεδεμένη εταιρεία CGW η οποία ελέγχεται κατά 100% από τον Λ. Λαζαράκη. Επίσης τον Φεβρουάριο υπογράφτηκε σύμβαση δανείου ύψους 2,8 εκατ. ευρώ με τη Nostira που ελέγχεται από τους Λ. Λαζαράκη και Δ. Στασινόπουλο.

 

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Μεγάλη άνοδος στην Ελλάκτωρ
Άνοδο 2,69% κατέγραψε μετά το σημερινό κλείσιμο ο γενικός δείκτης του Χ.Α. σε επίπεδο εβδομάδας, διευρύνοντας τα κέρδη από ...
Μέτοχοι και στελέχη της Ιντρακάτ, είναι και μέτοχοι της ΓΑΙΑ Άνεμος που απορροφάται!
  Η Intrakat γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα σε συνέχεια του από 09.06.2021 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί δημοσιευμάτων ...
Εσωτερικό λένε, νέες πληροφορίες
Για εσωτερική αναδιάρθρωση αναφέρουν Πρόκειται για το 3,6% του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο έγινε με 4% premium , δηλαδή ...
Διεκδικεί μερίδιο από τις ΑΠΕ
  Την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της INTRAKAT με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ...
Είσοδος στις ΑΠΕ
Την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της INTRAKAT με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ...
Μπορεί να φτάσει και πάνω από 30%
Στο 24,294% διαμορφώνεται πλέον το ποσοστό της Reggerborgh Invest στην Ελλάκτωρ, μετά την άσκηση του Call Option επί μετοχών ...
Αλλαγές στο Δ.Σ.
Η Ελλάκτωρ ανακοίνωσε την παραίτηση του κ. Αριστείδη Ξενόφου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και την παραίτηση ...
Αποπληρωμή μετά την αύξηση κεφαλαίου
ην ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης ομολόγου 50 εκατ. ευρώ από τη θυγατρική Ακτωρ ανακοίνωσε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Με τη χρηματοδότηση αυτή ...
Σε συμφωνία για την απόκτηση μετοχών του Λεωνίδα Μπόμπολα, προχώρησε η Reggeborgh Invest. Όπως έγινε γνωστό, η Reggeborgh γνωστοποίησε στον ...
Παρέχεται από το Investing.com

Τεύχος 29

Μέτοχοι και στελέχη της Ιντρακάτ, είναι και μέτοχοι της ΓΑΙΑ Άνεμος που απορροφάται!
  Η Intrakat γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα σε συνέχεια του από 09.06.2021 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί δημοσιευμάτων του Τύπου σχετικών με ...
Σύσταση overwight
Με τιμή στόχο τα 14 ευρώ/μετοχή, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 41% από τα τρέχοντα επίπεδα, και σύσταση «overweight» ξεκινά την κάλυψη της μετοχής ...
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Motor Oil
Nέα μονάδα ηλεκτρισμού με καύσιμο φυσικό αέριο στην Κομοτηνή, θα κατασκευάσουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil. Στο έργο που θα έχει ισχύει ...
Υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας
Η ενεργοποίηση του Ταμείου Απανθρακοποίησης των νησιών, το πλαίσιο για την ένταξη της ναυτιλίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων και η ...
Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το φυσικό αέριο κυριάρχησε και τον Μάιο στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας να μειώνεται σε σχέση με τον Απρίλιο, όπως ...
Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά
Την αύξηση του WACC για τα επαγγελματικά φωτοβολταϊκά, από το 5% που προβλέπει η ΡΑΕ στους πίνακες που έθεσε σε διαβούλευση, στο 9%, ...
Ελληνική Επιστημονική Ενωση Αιαολικής Ενέργειας
Σε 45- 50 χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ υπολογίζει το ετήσιο λειτουργικό έξοδο των αιολικών πάρκων η ΕΛΕΤΑΕΝ, έναντι των 25.000 ευρώ/MW, που το ...
Φυσικό Αέριο
Στα 25 ευρώ/MWh ανέβηκε η μεσταθμική τιμή εισαγωγής φυσικού αερίου τον Μάιο, αυξημένη κατά 22,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, που είχε ...
Αλλάζει το αφήγημα των φωτοβολταϊκών;
Aύξηση στο κόστος των εξαρτημάτων και των υλικών που προορίζονται για την κατασκευή φωτοβολταϊκών, καθώς και των ναύλων μεταφοράς φορτίων έχει αρχίσει να ...
Το σχέδιο του ΥΠΕΝ αναμένεται να σταλεί στις Βρυξέλλες για έγκριση
Διπλή γραμμή επιδοτήσεων, τόσο για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες όσο και για τις λειτουργικές, για τις μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σχεδιάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος- ...
Γενική συνέλευση
Τακτική Γενική Συνέλευση των ΕΛΠΕ που θα πραγματοποιηθεί την 30 η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των ...
Εσωτερικό λένε, νέες πληροφορίες
Για εσωτερική αναδιάρθρωση αναφέρουν Πρόκειται για το 3,6% του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο έγινε με 4% premium , δηλαδή στο 1,45 ευρώ. Αφορούσε ...