Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ενεργοβόρες βιομηχανίες
6μηνη παράταση της διακοψιμότητας και στρατηγική εφεδρεία
Πέμπτη, 22/07/2021

Yπέρ της άμεσης έγκρισης του μηχανισμού στρατηγικής εφεδρείας και των μηχανισμών που προωθούν την απόκριση ζήτησης στην αγορά ηλεκτρισμού τάσσεται η ΕΒΙΚΕΝ, ο φορέας που εκπροσωπεί τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, ζητώντας και την παράταση του μέτρου της  διακοψιμότητας τουλάχιστον για 6 μήνες,  δεδομένου ότι λήγει τον Σεπτέμβριο.

Ταυτόχρονα θεωρεί ότι  ο μηχανισμός επάρκειας ισχύος (CRM)….μπορεί να περιμένει, καθώς εκτιμά ότι δεν προκύπτει άμεση ανάγκη αποζημίωσης των μονάδων φυσικού αερίου.

Πρόκειται για ορισμένες από τις  κυριότερες θέσεις που κατέθεσε η ‘Ενωση της ενεργοβόρου βιομηχανίας στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να εξαλειφθούν   τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις ή αδυναμίες της  αγοράς στο πλαίσιο διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων .

Σημειώνεται ότι τόσο η στρατηγική εφεδρεία, που κατά βάση αφορά σε μονάδες της ΔΕΗ οι οποίες αποσύρονται όσο και το CRM (που στη τρέχουσα φάση απευθύνεται σε μονάδες φυσικού αερίου) είναι μηχανισμοί οικονομικής ενίσχυσης των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων, οι οποίοι για να τεθούν σε ισχύ, χρειάζονται την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς εμπίπτουν στους κανονισμούς περί κρατικών ενισχύσεων.

Στην επιστολή της προς τη ΡΑΕ, η ΕΒΙΚΕΝ υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ δεν μπορεί να λύσει από μόνη της το έλλειμμα στοιχειώδους ανταγωνισμού τόσο στην χονδρεμπορική αγορά, όσο και στην αγορά προμήθειας μέσω των πράσινων διμερών συμβολαίων αγοράς ηλεκτρισμού (PPAs.) και θα καταθέσει τις απόψεις της στη  διαβούλευση που θα διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. “Πιστεύουμε ότι το σχέδιο εφαρμογής θα πρέπει να κατατεθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση   στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης του μηχανισμού στρατηγικής εφεδρεία” συνεχίζει η ΕΒΙΚΕΝ, θεωρώντας προφανές ότι τυχόν απόσυρση όλων των λιγνιτικών μονάδων μέσα στο 2021, θα δημιουργήσει de facto πρόβλημα επάρκειας ισχύος στο σύστημα, ιδιαίτερα στους μήνες αιχμής έως ότου τεθεί σε λειτουργία η νέα υπό κατασκευή μονάδα συνδυασμένου κύκλου ή/και  η “Πτολεμαΐδα 5”.   

Υπογραμμίζει την αδήριτη ανάγκη να εφαρμοστεί άμεσα μηχανισμός στρατηγικής εφεδρείας, στον οποίο θα είναι δυνατή η ισότιμη συμμετοχή της Ζήτησης με όρους που προσιδιάζουν στα τεχνικά χαρακτηριστικά της.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΒΙΚΕΝ υπενθυμίζει ότι η μόνη δυνατότητα συμμετοχής της Ζήτησης στην αγορά είναι μέσω του υφιστάμενου μηχανισμού Διακοψιμότητας, η ισχύς του οποίου λήγει τον Σεπτέμβριο  και ζητεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη συμμετοχή της ζήτησης στην Αγορά Εξισορρόπησης, καθώς σε άλλα κείμενα υπάρχουν αναφορές για έναρξη συμμετοχής τον Φεβρουάριο του 2022 και σε άλλα τον Ιούνιο του 2022. Τονίζει επίσης ότι

δεν υπάρχει πρόβλεψη για το πότε θα είναι δυνατή η συμμετοχή της Ζήτησης στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά.

“Θεωρούμε επομένως απαραίτητο …να αναδειχθεί η μη δυνατότητα συμμετοχής της Ζήτησης στην αγορά κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2021-Σεπτεμβρίου 2022 και να ζητηθεί η παράταση της Διακοψιμότητας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών.” αναφέρει η επιστολή 

Σχετικά με την Αγορά Εξισορρόπησης και τα προβλήματα που απορρέουν από την ανατροπή του αρχικού προγραμματισμού της αγοράς, αποδίδει την ευθύνη σε στρατηγικές αντικρουόμενων προσφορών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Αγορά Εξισορρόπησης   με τελικό αποτέλεσμα το πολύ υψηλό κόστος της αγοράς εξισορρόπησης.

Κατά την ΕΒΙΚΕΝ, το 20% των εσόδων των παραγωγών προέρχεται από την αγορά εξισορρόπησης, πράγμα που αντιστοιχεί σε πρόσθετο κόστος στα τιμολόγια 10-12 Ευρώ/Μwh.

Στο πλαίσιο αυτό ζητεί να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για τον εξορθολογισμό της αγοράς.”Έως  τότε θεωρούμε ότι οποιαδήποτε πρόταση για υιοθέτηση μακροχρόνιου μηχανισμού επάρκειας ισχύος είναι ανεδαφική” αναφέρει η επιστολή, υποστηρίζοντας ότι επί της ουσίας δεν υφίσταται “missing money problem” για τις υφιστάμενες μονάδες συνδυασμένου κύκλου, οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν υπερβεί τα 10 χρόνια ζωής και έχουν σχεδόν αποσβεστεί.

Παράλληλα η ΕΒΙΚΕΝ φέρνει στο προσκήνιο τον μηχανισμό scarcity pricing function (τιμολόγηση σπανιότητας),  ο οποίος, σύμφωνα με τους βιομηχανικούς καταναλωτές,  διασφαλίζει στις μονάδες φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου (CCGTs) επιπλέον έσοδα σε περιόδους έλλειψης ισχύος, συνθήκη η οποία μετά την αποχώρηση των λιγνιτικών μονάδων θα είναι συχνή.   

Η ‘Ενωση εκφράζει επίσης την αντίθεση της στον υφιστάμενο περιορισμό ( 20% επί των πωλήσεών τους)  που έχει τεθεί στους καθετοποιημένους προμηθευτές, ως μεταβατική διάταξη, στη δυνατότητα σύναψης  διμερών συμβολαίων και ζητά να καταργηθεί.  Υποστηρίζει ότι η εν λόγω διάταξη αποτελεί σοβαρή στρέβλωση και οδηγεί σε μη ανταγωνιστικές τιμές για τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές.

“Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε …..στη διατήρηση του μέτρου αυτού. Ούτε συμφωνούμε…..με τη θέση  ότι επειδή η συμμετοχή στην προθεσμιακή αγορά είναι προαιρετική, δεν υπάρχει λόγος η πολιτεία να παρέμβει και να πάρει μέτρα “, αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή.

Σχετικά με τα διμερή συμβόλαια αγοράς ηλεκτρισμού (PPAs) διατηρεί επιφυλάξεις.  “Μένει να αποδειχθεί στην πράξη εάν η προτεινόμενη λειτουργία πλατφόρμας (multi buyer- multi seller) θα διευκολύνει τη σύναψη των PPAs με βιομηχανίες έντασης ενέργειας, μέσω και των εγγυήσεων για την αντιστάθμιση του κινδύνου των  μακροχρόνιων PPAs που προβλέπονται στον εν λόγω  μηχανισμό.” τονίζει η επιστολή της  ‘Ενωσης.

Συναφείς αναρτήσεις
ΕΒΙΚΕΝ
Tην ουσιαστική και όχι την προσχηματική συμμετοχή της απόκρισης ζήτησης (demand response) στις αγορές ηλεκτρισμού ζητεί η ΕΒΙΚΕΝ, στο ...
Ενεργοβόρος Βιομηχανία
Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι έχουν εισέλθει οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΔΕΗ και των ενεργοβόρων βιομηχανιών στην Υψηλή Τάση ...
Ενεργοβόρος Βιομηχανία
Κλείνει σήμερα, Δευτέρα 7 Ιουνίου, η πλατφόρμα του ΔΑΠΕΕΠ για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ ...
Υψηλή τάση
Το αλαλούμ με τι νέες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρισμού των ενεργοβόρων βιομηχανιών συνεχίζεται με τη ΔΕΗ από τη μία πλευρά ...
Διακοψιμότητα και κατάργηση του ΕΚ στο ντίζελ ηλεκτροπαραγωγής
Εφαρμογή της διακοψιμότητας στους μεγάλους καταναλωτές φυσικού αερίου, χρήση ντίζελ ως καύσιμο στις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες αερίου και βέλτιστη χρήση ...
Με τη φόρμουλα των συνεχών παρατάσεων προσπαθεί η ΔΕΗ να δώσει διέξοδο στις μακρόσυρτες διαπραγματεύσεις με την ενεργοβόρο βιομηχανία ...
Ενεργοβόρος βιομηχανία
Επιπλέον μέτρα που θα διασφαλίζουν περισσότερο ανταγωνισμό στην Αγορά Εξισορρόπησης ζητεί η ενεργοβόρος βιομηχανία, τονίζοντας ότι δεν έχουν εκλείψει ...
Διακοψιμότητα
Πραγματοποιείται σήμερα η δεύτερη δημοπρασία διακοψιμότητας, με την πρώτη που έγινε χθες για τα διακοπτόμενα φορτία μαγαλύτερης διάρκειας (ΥΔΦ ...
ΕΒΙΚΕΝ
“Κρυφές χρεώσεις” για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες αποκαλύπτει η εφαρμογή του νέου καθεστώτος για το ΕΤΜΕΑΡ της βιομηχανίας, καθώς μόλις ...
Παρέχεται από το Investing.com

Διαθέτει, λέει, ήδη ικανά κεφάλαια
Σε ανακοίνωση του ο όμιλος υποστηρίζει πως, "με αφορμή φημολογία που θέλει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να μελετά το ενδεχόμενο υλοποίησης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ...
Στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ …από την πίσω πόρτα προχωρεί η κυβέρνηση, καθώς το δημόσιο δεν θα συμμετάσχει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που ανακοίνωσε ...
Για το 49%
Η ΔΕΗ ενημερώνει ότι σε συνέχεια της από 10.9.2021 ανακοίνωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης στη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε την ανάδειξη της ...
Βόμβα
Αναλυτικά η ανακοίνωση:  Remaining Time-0:00 Fullscreen Mute Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε (ΔΕΗ) ανακοινώνει την πρόθεσή της να αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ...
Αλλά και κερδοφόρο αποτέλεσμα
Αυξημένα  κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων  (EBITDA) παρουσίασε η  ΔΕΗ στο πρώτο εξάμηνο του έτους και σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε €471,5 εκατ. το α’ εξάμηνο ...
ΕΔΑ Αττικής
Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου της ΕΔΑ Αττικής στην Περιφέρεια Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού € ...
Φυσικό Αέριο
Επίσκεψη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιήσουν την επόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 1η ...
HENGAS
Με εξαιρετικά ταχείς ρυθμούς προχωρά η κατασκευή του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην πόλη της Μεγαλόπολης. Η HENGAS πιστή στις δεσμεύσεις που ανέλαβε ...
Ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής του ρεύματος
Tην κάθετη αντίθεσή τους στις προτάσεις της ΡΑΕ για την επιβολή πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής του ρεύματος, την κατάργηση του παγίου ...
Μεγάλη Βρετανία
Στα ύψη έχουν εκτοξευτεί οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος στη Βρετανία, όπου ήδη 5 εταιρίες προμήθειας έβαλαν λουκέτο, βιομηχανίες κλείνουν και η κυβέρνηση της ...
Αγορά επόμενης μέρας
Nέα εντυπωσιακή άνοδο, της τάξης του 18,8% παρουσίασε η μέση χονδρική τιμή ηλεκτρισμού την περασμένη εβδομάδα, σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη, με ...
Προκήρυξη διαγωνισμού για τη συμμετοχή επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «Αριάδνη»
Στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για τη συμμετοχή ιδιώτη επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «Αριάδνη», της 100% θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ που υλοποιεί την ...