Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Φάση dry run
Στο πρώτο 15θήμερο του Μαρτίου η κανονική λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
Τρίτη, 08/02/2022

Στη φάση του dry run περνά σύντομα το νέο βάθρο εμπορίας φυσικού αερίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας με την κανονική λειτουργία του να προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου. Τα δοκιμαστικά για τη λειτουργία της πλατφόρμας έχουν ήδη ξεκινήσει από τον Νοέμβριο με τη συμμετοχή 25 εταιριών, ενώ στο dry run, που αναμένεται να διαρκέσει 2-3 εβδομάδες η πλατφόρμα- το βάθρο όπως ονομάζεται- θα λειτουργεί μεν κανονικά αλλά οι συναλλαγές δεν θα έχουν οικονομικό αντίκρυσμα.

Αρχικά η λειτουργία του θα αφορά στη spot αγορά με απώτερο στόχο στο μέλλον να παράσχει και τη δυνατότητα συναλλαγών σε παράγωγα.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 1η Φεβρουαρίου, η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιείται καθημερινά και οι συναλλαγές θα είναι ανώνυμες με παράδοση στο Εικονικό Σημείο Συναλλαγών (ΕΣΣ) του εθνικού Συστήματος Μεταφοράς. Προς διευκόλυνση των Συμμετεχόντων, το Χρηματιστήριο Ενέργειας θα αποστέλλει αυτόματα τις κοινοποιήσεις των συναλλαγών στον ΔΕΣΦΑ προκειμένου να ληφθούν υπόψη από στο πληροφοριακό σύστημα του Διαχειριστή για την διεκπεραίωση της διαδικασίας φυσικής παράδοσης.

Επίσης, στο νέο Βάθρο Εμπορίας του ΕΧΕ θα υπολογίζονται και θα δημοσιεύονται ένα σύνολο Τιμών Αναφοράς βάσει των συναλλαγών που θα πραγματοποιούνται καθημερινά στο σύστημα. Οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν τις Τιμές Κλεισίματος για τις τέσσερις διαπραγματεύσιμες Ημέρες Αερίου, τον Δείκτη Αερίου Επόμενης Ημέρας (HGSIDA), τον Ενδοημερήσιο Δείκτη Αερίου (HGSIWD) καθώς και τις Οριακές Τιμές Αγοράς και Πώλησης Αερίου Εξισορρόπησης (ΟΤΑΑΕ και ΟΤΠΑΕ).

Η εκκαθάριση των συναλλαγών θα πραγματοποιείται μέσω της EnExClear, θυγατρική εταιρία του ΕΧΕ που ήδη εκκαθαρίζει τις συναλλαγές στη Spot αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τον κανονισμό που ενέκρινε η ΡΑΕ οι βασικές αρχές που διέπουν το πλαίσιο λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας είναι οι εξής:

α) Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας είναι ο Διαχειριστής του Βάθρου Εμπορίας.

β) Δικαίωμα πρόσβασης έχουν όσοι Χρήστες Μεταφοράς περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Επιλέξιμων Συμμετεχόντων που τηρεί ο ΔΕΣΦΑ. Προϋπόθεση για την ένταξη είναι οι Χρήστες Μεταφοράς να έχουν πρόσβαση στο Εικονικό Σημείο Συναλλαγών του ΕΣΦΑ, καθώς όλες οι συναλλαγές που διενεργούνται στο Βάθρο Εμπορίας κοινοποιούνται στον ΔΕΣΦΑ ως συναλλαγές με υποχρέωση φυσικής παράδοσης.

γ) Ο ΔΕΣΦΑ έχει δικαίωμα πρόσβασης στο Βάθρο Εμπορίας, με την ιδιότητα του Συμμετέχοντα και σκοπό την αγορά ή πώληση ποσοτήτων φυσικού αερίου στο πλαίσιο ανάληψης Πράξεων Εξισορρόπησης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

δ) Το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Βάθρο Εμπορίας είναι βραχυπρόθεσμο προϊόν τίτλου, ημερήσιο για την τρέχουσα ημέρα αερίου καθώς και για τις επόμενες τρεις.

ε) Διακρίνονται δύο περίοδοι διαπραγμάτευσης, η κανονική από 09.00-19.00 και η εκτεταμένη από 08.00-02.30. Η εκτεταμένη περίοδος διαπραγμάτευσης ενεργοποιείται σε περίπτωση αιτήματος του ΔΕΣΦΑ για διεξαγωγή δημοπρασίας πέραν του διαστήματος της Κανονικής Περιόδου.

στ) Κατά τη διάρκεια μια συνεδρίασης διενεργούνται συναλλαγές με τρεις Μεθόδους Διαπραγμάτευσης:

  1. Μέθοδος 1: Αυτόματη και συνεχής κατάρτιση συναλλαγών στο Βιβλίο Εντολών με βάση τα κριτήρια κατάταξης της τιμής και του χρόνου,

  2. Μέθοδος 2: Αυτόματη και στιγμιαία κατάρτιση συναλλαγών - Δημοπρασία, διαδικασία που εκκινείται από το Διαχειριστή του ΕΣΦΑ ή στην περίπτωση ενεργοποίησης του Αυτόματου Μηχανισμού Ελέγχου Μεταβλητότητας και

  3. Μέθοδος 3: Προσυμφωνημένες συναλλαγές μεταξύ Χρηστών, οι οποίες διενεργούνται εκτός Βιβλίου Εντολών.

Συμμετέχοντες στο Βάθρο Εμπορίας μπορούν να είναι οι Χρήστες Μεταφοράς και ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΕΣΦΑ). Ο ΔΕΣΦΑ θα συμμετέχει πραγματοποιώντας συναλλαγές για τις ανάγκες εξισορρόπησης του Συστήματος Μεταφοράς, μεταβαίνοντας από την υφιστάμενη πλατφόρμα εξισορρόπησης στο νέο Βάθρο Εμπορίας του ΕΧΕ.


 

Συναφείς αναρτήσεις
Στις δύο αγορές ηλεκτρισμού
Σε τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας δύο Αγορών Ηλεκρισμού προχωρά το Χρηματιστήριο Ενέργειας, με την εισήγησή του για τις σχεδιαζόμενες ...
Τρεις μήνες πριν λήξει η θητεία του
Τρεις μήνες πριν την ολοκλήρωση της θητείας του, ο διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας κ. Γιώργος Ιωάννου υπέβαλε την παραίτηση ...
Τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας
Ελαφρά  υποχώρηση σημειώνει σήμερα η τιμή χονδρικής του ηλεκτρισμού, παρότι η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο μείγμα είναι ιδιαίτερα ...
Κύκλοι της αγοράς τόνιζαν ότι θα χρειαστεί νομοθετική παρέμβαση και αλλαγή στον Κώδικα Προμήθειας
Εν αναμονή της εξειδίκευσης των πρόσφατων μέτρων για τις τιμές ηλεκτρισμού τελεί η ενεργειακή αγορά, παραγωγοί και προμηθευτές, εκφράζοντας ...
Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
Για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως και για αρκετά χρόνια εκτιμάται ότι οι τιμές του ηλεκτρισμού θα παραμένουν σε ...
Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Mεγάλη αύξηση, της τάξης του 45% παρουσιάζουν σήμερα οι τιμές χονδρικής του ηλεκτρισμού, παρά την πολύ περιορισμένη συμμετοχή του ...
Αγορά ηλεκτρικής Ενέργειας

Στο ράφι φαίνεται ότι έχουν μείνει οι δύο μηχανισμοί που συζητούνται και σχεδιάζοντας εδώ και χρόνια για τη χονδρική ...
Άλμα στα 328,46 ευρώ/MWh το ρεύμα
Οι άνεμοι κόπασαν …και έτσι η χονδρική τιμή ηλεκτρισμού στην εγχώρια αγορά έσπασε απότομα το φράγμα των 300 ευρώ ...
Η Ένωση εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στην εισήγηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
Tην άμεση προώθηση των διμερών συμβολαίων προμήθειας ρεύματος στο μοντέλο που λειτουργεί στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ως μέσου που ...

Είσοδο στην αγορά υδρογόνου σχεδιάζει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Advent Technologies Holdings, Inc., ηγέτιδα στην τεχνολογία κυψελών ...
Καθυστερήσεις ΔΕΣΦΑ στην υλοποίηση σημαντικών έργων
Σημαντικά προβλήματα στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Hengas προκαλούον οι καθυστερήσεις του ΔΕΣΦΑ για την υλοποίηση μίας σειράς έργων, που συνδέονται με το πρόγραμμα ...
Ζητά market test για την επαύξηση του ΕΣΦΑ
Tη διενέργεια market test για να διαπιστωθεί η ανάγκη και το ενδιαφέρον για την επαύξηση της δυναμικότητας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) αλλά ...
Την επιβάρυνση των Ελλήνων καταναλωτών φυσικού αερίου με 50 εκατ. ευρώ για την αύξηση ισχύος του σταθμού συμπίεσης του ΔΕΣΦΑ στην Κομοτηνή με ...
Που ζητούν τραπεζικούς λογαριασμούς για το Power Pass
  Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών για την αποφυγή εξαπάτησής τους από επιτήδιους που προφασίζονται την ιδιότητα υπαλλήλων της Εταιρίας, με στόχο ...
Αυστηρή προειδοποίηση προς τις τρεις εταιρίες ενέργειας
Mετά την αυστηρή προειδοποίηση που εξέδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)  προς τις τρεις εταιρίες προμήθειας ηλεκτρισμού να σταματήσουν την παραπλανητική διαφήμιση, η ...
Οι νέοι λήξιπρόθεσμοι λογαριασμοί ξεπερνούν το 1 δις ευρώ
Την προκαταβολή του 75% της κρατικής επιδότησης  στους προμηθευτές ηλεκτρισμού φέρεται να ζητεί η ΡΑΕ με επιστολή της στον υπουργό Περιβάλλοντος- Ενέργειας Κώστα ...
Συντήρηση έργων διανομής και δικτύου
Υπογράφηκε σήμερα μεταξύ της Ιντρακάτ και του ΔΕΔΔΗΕ η σύμβαση του έργου «ΔΔ - 214 Κατασκευή και συντήρηση έργων δικτύων Διανομής» ύψους 154,76 εκατ. ευρώ ...
Για τρίτη εβδομάδα
Οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κατευθύνονται για τρίτη εβδομαδιαία άνοδο, καθώς οι επίμονες ανησυχίες για την προμήθεια από τη Ρωσία αυξάνουν τον ...
Στις δύο αγορές ηλεκτρισμού
Σε τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας δύο Αγορών Ηλεκρισμού προχωρά το Χρηματιστήριο Ενέργειας, με την εισήγησή του για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές να τίθενται από ...
Ως τις 8/8 να έχουν αλλάξει καταχωρήσεις
To καμπανάκι σε 3 εταιρίες προμήθειας ηλεκτρισμού για ενδεχόμενη παραπλάνησης των καταναλωτών όσον αφορά στα τιμολόγια ρεύματος μέσω της εμπορικής πολιτικής που ακολουθούν σήμανε ...
Προβάδισμα στον ΟΤΕ
Τέτοιο σερί ανοδικών συνεδριάσεων, οκτώ, αν η αγορά κλείσει και σήμερα ανοδικά, θα έχουν να δουν οι συναλλασσόμενοι από τις 20 Ιουλίου 2021, ...